tisdag 16 januari 2018

Lyssna och ta ansvar

"Folkets revolution"
Ja, vi lever tveklöst i oroliga och spännande tider. Tider fulla av möjligheter för allt fler människor runt om på vår jord. Samtidigt tider där västvärldens demokratiska företrädare grovt misslyckats med sina politiska uppdrag. Uppdragen att tydligt driva sakpolitiska förslag och reformer och konstruktivt kompromissa i förhandlingar för att komma så nära egna önskemål som möjligt. Och att just försvara och utveckla just vår globala konkurrenskraft. Det politiskt korrekta och rädslan för naivistiska och många gånger vänsterorienterad medieelit har förstört många politiker. För att inte tala om all mediastrategi som också fördummar för att man bara ska försöka förmedla ett perspektiv på komplexa frågor. Frågor som i verkligheten kräver förmåga att kommunicera många perspektiv kopplat till ett problem som ska lösas. Frågor som media behöver belysa bredare. Många politiska företrädare har snubblat. En och annan har gjort illa sig och hamnat i kylan. Framförallt har allt för många inte vågat tala om verklighetens problem, sannolikt på grund av rädsla. Konsekvensen har enligt vissa blivit "folkets revolution" mot ett märkvärdigt och självgott etablissemang. Schenströms bifogade artikel i GP är läsvärd.
Schenström var tidigare en mycket nära medarbetare till Reinfeldt när han var statsminister. Han är idag ”persona no grata” i många sammanhang på grund av flera av många oacceptabla misstag. Han drev en oansvarig linje kopplad till migrationspolitiken. Han bidrog kraftigt till Försvarets nedrustning. Han avgick utan att makten hade behövt lämnas över till vänstern, och sättet på vilket han lämnade över till en efterträdare anses av många som oansvarigt. Ja, ja, så kan det också gå när man missköter sitt uppdrag i linje med vad Schenström beskriver.
http://www.gp.se/ledare/schenstr%C3%B6m-folkets-revolution-%C3%A4r-h%C3%A4r-1.5042709

Objektiva bilder av verkligheten
Jag är som invånare i Sverige väldigt besviken över de ledande rikspolitikernas ovilja att tidigt lägga fakta på bordet och se mönster i utvecklingen. Är fakta så jobbigt att det anses bättre att tiga och hoppas att problemen går över? Jag förväntar mig att folkets ledande företrädare tar i problem och möjligheter. Annars kan väl marknaden sköta allt av egen kraft...
Public service har en viktig roll att spela i Sverige. Är Public service i Sverige rimligt objektiva? Kanske, kanske inte. Förr var det känt att en väldigt stor andel av journalisterna inom Public service hade sympatier för MP. Bland alla som lämnat MP har de sannolikt gått än mer åt vänster. Jag tycker att Public service allt för ofta sviker sitt objektiva uppdrag. Inte minst exemplifierat när jag ensam fick möta tre politiska motståndare när bostadsfrågor skulle avhandlas i Radio Uppland. Och för att vara värda den särställning dessa verksamheter har måste de ta sitt objektiva ansvar och inte undvika vissa trender och problem utan objektivt belysa dem tidigt. Då är public service tveklöst värdefullt. Då bidrar de till att de demokratiska kvarnarna kan mala snabbare. Kopplingen till människorna ute i samhället måste stärkas. Vi förtroendevalda måste bli bättre på att lyssna och skyndsamt ta ansvar.
https://www.svtplay.se/den-svenska-valfarden
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6796552

Dagens kalkon
Omdömeslösa politiker. Man ska inte vara politiskt engagerad om målsättningen är att leva ett lyxigt liv. Det ska man inte kunna göra för skattepengar. Och den som inte inser att många politiska heltidsuppdrag är de sämst betalda per timme ska inte heller engagera sig i politiska heltidsuppdrag. Ett framgångsrikt förtroendeuppdrag kräver massor av timmar per vecka. Om man anser sig oskäligt ersatt får man öppet mot invånarna driva krav på högre arvoden.
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/moderatledaren-sjukskriven-efter-granskning-1.5052738

Dagens stjärna 
De som entydigt står upp för det som är rätt och mot det som är fel. Mariet Ghadimi, ledare för TRIS, är sådana människor! Könsstympning är fel, fel, fel och åter fel! Det är också olagligt, olagligt, olagligt och olagligt. Tröttsamt att det ska vara så svårt att följa i Ghadimis fotspår. Särskilt svårt för vänstermänniskor.
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/-konsstympade-hjalps-inte-av-svensk-angslighet/

måndag 15 januari 2018

Skratta eller gråta

Världen är inte rättvis
Nu är det snart tre år sedan som jag genomförde min landsturné till Sveriges mest ökända utanförskapsområden i Malmö, Göteborg och Stockholm. På varje plats träffade jag bland annat Polisen, fältpersonal inom Socialförvaltningen, fastighetsägare till köpcentrum, lokalt allmännyttigt bostadsföretag, lärare och enskilda invånare. Det var en mycket värdefull upplevelse. Tyvärr gav den en allvarligare bild av verkligheten än vad jag trodde innan. Bland annat var det känt redan då bland Poliser och åklagare att allt yngre är allt mer engagerade i grov kriminalitet, och att systemet tyvärr uppmuntrar det. Det kan bara vara de mest naiva som inte fattar att den grova organiserade brottsligheten använder sig av de metoder som tjänar deras syften bäst. Att använda barn för narkotikalangarna och grova våldsbrottsutförare är en metod som både fostrar gängmedlemmar in i ondskans grupper och ett sätt att undvika stränga straff. Anna Dahlberg har väldigt rätt i sin artikel och det kan säkerligen varje relevant polis och åklagare vittna om.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hardare-tag-med-massor-av-brasklappar/
Varje år samlas Uppsala läns ledande befattningshavare bland politiker och tjänstemän. Bland annat högsta militärledningen och Polisledningen. Mycket värdefull träff. Den senaste ägde rum nyligen. Polisens dragning var som vanligt bra och handlade om bland annat vad tiggeriet bland annat innebär och de lyfte upp problematiken med att inte ungdomar kan lagföras eller självklart tas i förvar av socialtjänsten. I slutet av 2017 och politiker i rummet gav högljutt uttryck för att denna insikt var ny, och att hen inte ville att det var på detta sätt. Ja, det kan man tycka, men det är det. Vad tycker du om att denna insikt infinner sig strax innan vi klev in i år 2018? Ska man skratta eller gråta? Och bärarna av verklighetsberättelserna är inte rasister. I vart fall inte över 80% av verklighetsskådarna.

Idag kan man också läsa i UNT att socialförvaltning och Polisen jobbar mycket bättre mot de tiggande människorna i Uppsala. Bland annat har man tydligt markerat mot familjer som tar med sig barn att det inte är acceptabelt att de far illa. Dessutom har bilar med massivt med böter beslagtagits som inte lämnas tillbaka om inte alla böter först betalas. BRA! Men varför detta självklara först nu......

Dagens kalkoner
Allt grövre brottslingar. Skjutningarna fortsätter. Återigen i Malmö. Och återigen i Uppsala. På allmänna platser, dit jag räknar in till exempel en pizzeria.
https://www.expressen.se/nyheter/tva-man-skottskadade-pa-pizzeria-/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5VnR2e/person-skjuten-med-flera-skott-i-malmo

MP, S och V i Uppsala som varken vill ha farthinder i centrala staden för att dämpa eventuella terrorangrepp eller ser till att kraftigt få ner hastigheterna på fordon i damma område. Mycket oansvarigt! Enligt artikel i UNT idag

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Hon är sannolikt Sveriges bästa grävande ledarskribent. Dessutom är hon en modig liberal som inte viker ner sig när naivister bombarderar henne med budskap om hjärtlöshet. Vi lever inte i en perfekt och rättvis värld. Världen är bland oss människor uppdelad i länder. Länder och regioner är mer eller mindre unika samhällen. Vill vi behålla mycket av vårt unika måste det också vårdas och ständigt i rimlig fart utvecklas. Då kan även den sociala hållbarheten hänga med.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hardare-tag-med-massor-av-brasklappar/


söndag 14 januari 2018

Samhörighet

Uppsalabo, svensk och Europe
"All business is local". Det vet båd framgångsrika affärsmänniskor och politiker. I takt med att vi kommer allt längre ifrån den egna bostadsorten minskar det genuina intresset markant, så är det för de allra flesta. Det är inget konstigt med det utan helt normalt beteende för oss människor. Om man har denna kunskap kan man också inse att det går att skapa en positivt stark sammanhållning kopplad till den minsta gemensamma nämnaren, närsamhället. En sammanhållning som levererar mervärden för alla närsamhällets invånare. En sammanhållning som inte är politiskt färgad utan helt fokuserad på att stimulera till gränsöverskridande personligt nätverkande, lyfta fram olika personligheter som gör närsamhället intressant och utvecklingsstarkt samt uppmuntrar ett respektfullt bemötande mellan oss människor. En sammanhållning där nytt och gammalt kan leva i harmoni tillsammans eftersom ett respektfullt bemötande är självklart i ett framgångsskapande närsamhälle.
http://uclubuppsala.se/om-uclub/

Personligen är en stark del av min identitet att jag är Uppsalabo, svensk och europé. Jag tror det är väldigt positivt om alla Uppsalabor känner något liknande. Även om man som jag också har stark anknytning till utomeuropeiska kulturer som den armeniska eller palestinska. Visst finns några få % människor som har möjligheter, och vilja, att se sig som starka världsmedborgare. De är dock extremt få som har den möjligheten och viljan. De allra flesta vill känna trygghet och stolthet i närsamhället. Om man tillhör de senare är det mycket viktigt att förstå hur viktigt det respektfulla bemötandet är oavsett politisk inställning. Jag tycker till exempel att även våra värdefasta invånare också ska trivas med vårt gemensamma samhällsbygge.
”Barrling ställer den intressanta frågan om sympatierna går djupare än så. Att det handlar om Somewheres grundläggade behov av att känna igen sig i sitt land och deras nostalgiska känsla av att folkhemmet gått förlorat.”
Ja, de fina världsräddande människorna i Sverige behöver inse att det fortfarande finns, och kommer att finnas, många värdefulla traditionalister bland befolkningen. De ska väl också ”med”?
http://www.gp.se/ledare/sonesson-behovet-av-nationell-gemenskap-får-inte-underskattas-1.5044553

Jag vill att alla som lever i Uppsala ska känna sig som stolt Uppsalabo, svensk och Europé även om man ursprungligen kommer från till exempel Shanghai i Kina. Det går! Men det kräver ett insiktsfullt och engagerat ledarskap.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-fixeringen-vid-hudf%C3%A4rg-gynnar-bara-de-h%C3%B6gerextrema-1.5035504
Stig-Björn Ljunggren har ofta intressanta och pålästa synpunkter på det som händer i vårt samhälle. Hans krönika om tillhörighetsbehovet på Internet är bra och värdefull läsning för den som aldrig vågar stå för något på nätet. Så fort du tycker något kommer du att få många verkliga, eller fejkade, meningsmotståndare som direkt ifrågasätter det du tycker. Inte sällan använder de också nedvärderande ord för att försöka få dig ur balans eller bara för att framställa dig så dåligt som möjligt. Det har varit hårda tider förr. Nu är inget undantag om man vågar tycka saker om det som händer i vårt samhälle.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-på-nätet-måste-du-tillhöra-en-flock-1.5045012

UppsalaLjungren har nog rätt, minst ett riksdagsparti åker ur riksdagen 2018.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-vilket-parti-åker-ut-1.5045302

Dagens kalkon
Opinionsmätningarna. Alliansen behöver börja ta lite mer röster från övriga partier. Det är oroväckande att två allianspartier i allt fler mätningar verkar falla ur riksdagen. Visst krävs en majoritet emot för statsministeralternativ men det skulle kännas betydligt bättre om Alliansen hade haft en klar ledning i opinionen i nuläget.
https://www.expressen.se/tv/nyheter/succen-kristersson-har-tagit-m-ur-krisen/

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Så rätt. Dumt att inte ”få med” stora delar av svenskarna på framtidsresan.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-behovet-av-nationell-gemenskap-får-inte-underskattas-1.5044553


lördag 13 januari 2018

Ledlöst

Den starka kvinnan
Det råder olika åsikter om hur bra EU mår. Personligen skulle jag beteckna patienten som allvarligt sjuk. Dess största kämpe är och har varit Angela Merkel, Förbundskansler i Tyskland. Hon är också ett utmärkt kvinnligt exempel på en politisk ledare som överlevt som rikskansler under många år. En Europeisk kvinnlig förebild som också leder Europas mest befolkade land. Nu verkar det som att hon utan nyval ska fortsätta att leda Tyskland med främst två stukade partier, CDU och SPD, som fortsatta regeringspartners i ett mycket svagare parlamentariskt läge än tidigare. Vi får se hur det går. Tyvärr är risken stor att de främlingsfientliga krafterna kommer att växa sig allt starkare även i Tyskland om inte en ny regering, precis som i Sverige, kan få ordning på migrations- och integrations-utmaningarna. Tyskland har en central roll inom EU och måste vara i rimlig statsform för att inte EUs svåra situation ska bli ännu sämre. Jag hoppas att Tyskland inte blir mer främlingsfientligt och jag hoppas att den stora och viktiga tyska ekonomin fortsätter att ånga på väl. Tyvärr driver inte Tyskland på för att EU ska bli mer decentraliserat, mer avgränsat och mindre byråkratiskt. Just den utvecklingen skulle kunna stärka det viktiga Europeiska statssamarbetet EU.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nattmangling-gav-genombrott-for-ny-tysk-regering
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6860348
https://www.dn.se/nyheter/varlden/afd-kan-driva-angela-merkel-at-hoger/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/missnojesroster-tar-framlingsfientliga-afd-in-i-forbundsdagen/

Drömmarna om att USA snart ska få en kvinnlig president lever vidare för många. Självklart skulle det representera ett stort symbolvärde för hur långt jämställdheten mellan könen kommit i västvärlden. Amerikanerna väljer själva sin president. Jag tror inte att Oprah Winfrey är ett tillräckligt starkt kort för att slå ut Trump om han överlever en ytterligare valkampanj. Vi får se hur det går. Den stora frågan är om USA hinner få en kvinnlig president innan Sverige får sin första kvinnliga statsminister, vad tror du?
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/jan/08/oprah-winfrey-for-president-analysis
Jag lyssnade till Marcus Oscarsson, politisk reporter på TV4, i morse. Han var helt säker på att det blir ett turbulent valår med många överraskningar. Han trodde till och med att den misslyckade Fridolin måste bytas ut inom kort. Att han formellt skulle avgå, men vem ska ta över? Bolund?... Ett fel gjorde de dock i reportaget när de sa att endast två partier lyckats ta sig in i riksdagen sedan 80-talet, KD och MP men de glömde bort SD. Ja, ja det är tveklöst så att 2018 kommer att bli ett historiskt valår för Sverige. Min övertygelse är att minst ett parti åker ur riksdagen och i Uppsala blir det sannolikt svårt att få ihop en bra majoritet. Vad kan vi som är politiskt aktiva göra? Fokusera på att kommunicera just vår särskiljande politik borde vara huvudfokuset för alla politiskt aktiva.
http://www.tv4.se/personer/marcus-oscarsson
http://www.tv4.se/marcus-svarar-och-f%C3%B6rklarar

Dagens kalkoner
De som inte förstår att vi kraftigt måste växla upp användandet av modern teknologi för att klara samhällskontraktet.
https://www.dagenssamhalle.se/native/microsoft/digitaliseringen-kraver-ledarskap-och-mod-20116

De som tycker att det är konstigt att politiska partier och partiföreträdare vill ha så stort politiskt inflytande som möjligt. Också märkligt att det är konstigt att lyfta fram sina relevanta kompetenser och erfarenheter för att väljarna bättre ska förstå vilka alternativ de har.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/jag-har-mest-erfarenhet-for-att-leda-uppsala-4868865.aspx

Dagens stjärna
Bengt Ågerup. Hans tidigare stöd till Sirius fotboll har varit viktigt för att klubben gjorde en i genomsnitt bra prestation i Allsvenskan 2017. Han och skatteverket gillar inte varandra. Ågerup verkar inte "älskar att betala skatt" som Mona Sahlin uttryckte det. Skatten är viktig om den är på rimliga nivåer och den används klokt. Så är det ofta inte.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/agerups-kolleger-aker-pa-stora-skattesmallar
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/bengt-agerup-kritisk-mot-skatteverket-4868792.aspx

fredag 12 januari 2018

Digitaliseringen positiv

Varför så sakta?
Det är brinnande högkonjunktur när man mäter traditionella indikatorer. Sveriges regering och kommuner öser massor av miljarder på än det ena och än det andra för att vi ska ha ett attraktivt samhälle att leva i. Hur väl lyckas dessa miljarder leverera det vi behöver och framförallt, hur väl lyckas politiska församlingar sätta utvecklingspress på och finansiera de moderniseringar av välfärdssamhället som är helt avgörande för att det ska kunna försvaras?

I vår relativt sett nya digitaliserade värld är det sannolikt digitaliseringen som också räddar oss från de kapacitets- och kompetensbrister vi idag upplever. Och som gör att vi kan få mer utan att kostnaderna skenar. Redan idag kan vi se att omsorg och vård upplever inledningen av den demografiska "vintervandring" som många länge varnat för, inte minst SKL. Efterfrågan kan inte matchas mot utbudet och det hanteras genom allt längre köer. Köer som till exempel inom vården leder till att människor dör i onödan eller får livslånga men som om de fått rätt hjälp fortare hade kunnat undvika. 2017! verkar regeringen för Sverige ha vaknat för att digitaliseringen gått på tok för sakta i landet. Än en gång kan jag bara tro att den ständiga oförmågan att i tid genomföra nödvändiga förändringar bottnar i kunskaps- och erfarenhetsbrist bland regeringens företrädare. Dessutom saknas exekutiv förmåga. Egenskaper som bland annat tränas om man har en befälsutbildning inom det svenska försvaret. Hur många av dagens regeringsmedlemmar har ens gjort försvarstjänst?....
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/digital-forvaltning/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/stora-satsningar-pa-digitalisering-av-den-offentliga-sektorn-i-hostbudgeten/
Att kraftigt utnyttja modern IT, artificiell teknik och robotar för att lösa även delar av det offentligas del av samhällskontraktet är inte bara klokt, det är helt nödvändigt. Kompetensbristen inom till exempel skolan, omsorgen och vården är så allvarlig att klok digitalisering krävs för att säkerställa rimlig kvalitet kopplat till samhällskontraktet. Den största utmaningen kopplat till detta offentliga paradigmskifte är att satsa tillräckliga resurser på användartekniker som gör att äldre och funktionshindrade också upplever digitaliseringens fördelar.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-l%C3%A4mna-inte-de-%C3%A4ldre-utanf%C3%B6r-1.5032166

Trelleborgs kommun verkar ha riktigt många innovativa politiker och tjänstemän. Gång efter gång visar de problemlösningsförmåga och förmåga att utnyttja teknikutvecklingen till invånarnas fördelar. Bifogat exempel på hur intelligenta digitala lösningar bättre hjälper människor mot självförsörjning är mycket inspirerande. Trist att inte Uppsala är lika framåt idag. Lär och gör något liknande!
https://www.nyteknik.se/digitalisering/robot-ledde-till-farre-bidragstagare-i-trelleborg-6891889
Kompetensutveckling och karriärstrappor
Människan kommer fortsatt ha viktiga roller att fylla i samhällsbygget. Framförallt inom tjänstesektorn. Teknik utvecklas för att lösa problem, möjliggöra nya saker, för att skapa konkurrensfördelar eller för att förbättra kvalitet. Robotar behöver idag ingen motivation för att jobba 23 timmar 360 dagar per år. De löneförhandlar inte heller personligen eller genom ombud. Det är inte ovesäntliga skäl till varför tekniken tar över allt mer. Bland oss människor måste dock karriärstegarna förtydligas inom alla yrken. Det är viktigt för de allra flesta människor att veta hur man kan utvecklas och förtjäna mer förtroende. Det gäller inte bara sjuksköterskor och läkare, det gäller till exempel all omsorgs och vårdpersonal. De bästa arbetsgivarna förstår det. Alla gör det inte.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-maste-borja-stalla-krav-pa-vardpersonals-kompetens-20237

Nya tider, nya möjligheter
Tyvärr har digitaliseringen inte kommit särskilt mycket längre än där den var när Alliansen i Uppsala lämnade över makten över Uppsala till S, MP och V. Det är ett stort misslyckande som drabbar invånarna på många negativa sätt. Inte minst leder det till onödigt högt kommunalt skattetryck.Det är dags för Uppsala att växla upp! Det kräver kompetent politiskt ledarskap. Snart har du chansen att rösta, använd den rösten klokt. Digitaliseringen ökar invånarnas frihet, minskar köer, förbättrar kvaliteten i handläggningar av ärenden, skapar mer trygghet om vi använder den klokt och kan bidra till sänkta skatter.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/tio-foerbudsord-foer-vard-och-omsorg-28532
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/patienten-ar-en-manniska-ingen-produkt-20195

Dagens kalkon
Anonyma klagare. UNT genomför för närvarande en ”granskning” av konflikter inom ”Nya” Moderaterna i Uppsala. Olika falanger finns inom alla partier, inga undantag! Grupper som strävar efter mer makt för just sin grupperings medlemmar eller helt enkelt tycker olika i stora politiska frågor. Personligen ser jag inget konstigt med det, det är så politik fungerar inom och mellan partier. Jag tycker dock att de som klagar på saker ska 1) våga tala om vilka de är och 2) vara sakliga i sin kritik. Inte minst Meetoo-turerna runt Lars Ohly (V) och en MP riksdagsledamot luktar ruttet maktspel som jag inte anser värdigt i ett demokratiskt och rättsuppbyggt samhälle. Maktstrider ska avgöras rättvist och inte genom vidrigt fulspel. Jag förvarar på inget sätt personer som inte respekterar andra människors integritet. Samtidigt måste rimliga rättsprinciper även gälla politiskt aktiva. En självklarhet kan man tycka....
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/resultatet-blir-utfrysning-4868115.aspx

Dagens stjärna
Expressens ledare. Sverige måste vilja vara attraktivt för attraktiv arbetskraft att vilja invandra till! Hur svårt kan det vara att förstå hur värdefullt det blir för oss alla som långsiktigt ser Sveriges delar som vårt hem?
https://www.expressen.se/ledare/sverige-har-inte-rad-att-skramma-bort-stjarnor/

torsdag 11 januari 2018

Vågar du chansa

Trovärdighet
En bra plattform för ett parti är en tydlig nuvarande politik inom de flesta sakområden. I en föränderlig värld utvecklas självklart det parti, som önskar att vara relevant, sin politik ständigt. Trovärdighet byggs dock genom långsiktighet i sina ställningstaganden. Främst byggs trovärdighet genom de politiska företrädare som ett parti har. Är de dugliga för sitt uppdrag? Har de tillräcklig kompetens om de stora frågor som de vill påstå att de med trovärdighet kan hitta lösningar inom? Klarar de av att tidigt fånga upp problem och möjligheter? Så att problemen kan lösas när de är små och möjligheterna exploateras maximalt innan några andra gör något liknande? Har de tillräckliga kunskaper för att vinna många invånares viktiga förtroende? Tillräckliga kunskaper inom alla de verksamheter en kommun ansvarar för? Har de tillräckliga kompetenser för att kunna matcha tjänstemännen att leverera maximal invånarnytta? Framtiden kan bli positiv för väldigt många som lever i Uppsala och i Sverige. För att det ska bli verklighet krävs ett kompetent och erfaret ledarskap. Uppsala och Sverige är i stort behov av ett nytt ledarskap.
https://www.synonymer.se/sv-syn/trovärdighet
http://www.kontentan.se/kontenta/trovardighet/
2018 är ett mycket viktigt valår. Om Uppsalas och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft tillåts försvagas under ytterligare fyra år ökar riskerna kraftigt för att många svenskar går mot en sämre framtid. Den i särklass viktigaste frågan handlar om att bryta många års misslyckad integrationspolitik. För att klara det krävs praktisk erfarenhet och relevant kompetens. Jag står till Uppsalabornas förfogande i kommunvalet 2018, kryssa gärna mig. Utan ett kompetent ledarskap går det inte att lyckas, nödvändiga förändringar sker inte av sig själv. Det räcker inte heller med tjänstemannainsatser, de ledande folkvalda måste tydligt ta det ansvar vi har för att dem vi företräder ska få en bra morgondag. Om du vill ha en demokratisk företrädare som jobbar för ditt och övriga Uppsalabors bästa, kryssa mig. Ditt och övriga Uppsalabors välbefinnande, idag och i framtiden, är grunden för mitt politiska engagemang. Kryssa mig om du tycker att det fokuset är rätt. Vågar du chansa om dugligheten hos olika ledarkandidater? Det är väldigt viktiga och betydelsefulla val. Det minsta jag ber dig göra är att studera toppkandidaternas kompetenser och erfarenheter innan du bestämmer vem som får din kommunala röst! Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att ha helt oprövade kort till rollen som gruppledare i Uppsalas löpande politiska arbete.
http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/utmanande-tider-kraver-erfarna-ledare-4861633.aspx
http://24uppsala.se/2018/01/11/debattartikel-hanna-siktar-pa-att-bli-kommunstyrelsens-ordforande/
https://fof.se/tidning/1998/6/personvalet-rostning-med-fallgropar

Dagens kalkoner
Personer med uppdrag de inte är lämpliga för. De är på tok för många. Bifogad artikel är ett lysande exempel. Underskatta aldrig värdet av en kompetent för ett uppdrag. Självklart gäller det även politiker. Tro inget annat.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/hur-ska-de-som-blundat-fa-oss-andra-att-se/

Många åklagare kopplade till misstänkt ekonomisk brottsligheter. Gång efter gång misslyckas de att fälla människor som de anklagar. Jag tycker relevanta åklagare får skärpa till sig och bli mycket bättre på att endast till exempel häkta personer om de har väldigt goda grunder som ska kunna leda till fällande dom. Det är både oacceptabelt mot de enskilda personer som drabbas och mot de skattebetalare som får betala priset för extremt dyra rättsprocesser som misslyckas.
https://www.expressen.se/dinapengar/aktier-och-bors/domen-mot-stjarndirektoren-ola-rollen/

Dagens stjärna
Karin Nelsson. Jag tycker att hon är väldigt klok. Och mycket kunnig och erfaren. Utan tvekan går vi mot spännande val den 9/9. Tänka sig att vi kanske får uppleva en historisk situation där tre partier, nu en del av riksdagen, åker ut. Vi får se vilka partier som bäst toppar formen till slutet av valrörelsen. Kanske är det dags för endast ett parti med en tydlig liberal inriktning. Det som är trist om L åker ur riksdagen är att de liberala rösterna blir färre i riksdagspolitiken. Om vi antar att MP, L och KD åker ur riksdagen så antar jag att det främst blir S, M och SD som plockar fler av riksdagens allt för många 349 mandat. Det är bara att växla upp! Marknadsekonomin och den liberalt inriktade samhällsmodellen är viktig för fortsatt välståndsbygge!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/G1Qrw9/skracksiffran-for-jan-bjorklundonsdag 10 januari 2018

Tryggare kan ingen vara än...

TT
Utan Trygghet ingen Tillit. Kan det vara så enkelt? Det kan det sannolikt. Det är väl bara att gå till sig själv så finner man svaret. Utan tillit ingen positiv samhällsutveckling. Ingen tillit inget bra samarbetsklimat. Det finns mycket reparerande att göra runt om i det lilla och i världen för att skapa mer tillit mellan enskilda människor och grupper av människor. I grunden förutsätter det en grundläggande respekt för andra människor även om man inte delar åsikter. Bifogat löfte från Centerpartiet är ett bra vallöfte. Sverige måste bli tryggare för alla. Annars spelar det ingen roll att myndighets-Sverige skapar tillitskommissioner, tryggheten måste finnas innan tillit kan skapas. Inte ens faktumet att kommissionens professionella ledare, Laura Hartman, är från Uppsala kommer att hjälpa för att vi ska få ett mer tillitsfullt samhälle om inte grundläggande trygghet bland invånarna säkras.
https://www.metro.se/artikel/debatt-centerpartiets-ny%C3%A5rsl%C3%B6fte-vi-ska-skapa-ett-tryggare-sverige-f%C3%B6r-alla
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/laura-hartman-leder-regeringens-tillitsdelegation/
Dagens kalkon
Israels ambassadör i Sverige. Det är tveklöst sant att olika muslimska tolkningar, och därutöver länder med varianter av islam som statsreligion, bekämpar varandra med förödande våld. Precis som i Europa innan världskrigen ordentligt skakade fram våra demokratier. Du har väl inte glömt att stora delar av Europa styrdes av ärvda ättlingar och diktaturer som ofta krigade om makt och begränsade materiella tillgångar under olika kristna tolkningsflagg? Det är oklokt att vara historielös om man vill bidra till människans positiva utveckling! Ambassadören har rätt i att Israel skiljer sig från många länder i sin omgivning genom att vara en variant av västerländsk demokrati. Det uppskattar vi, då finns en chans att Netanyahu fälls för mutbrott och att en mer humanistisk premiärminister inom kort kan väljas av det israeliska folket. Det är dock magstarkt av den israeliska ambassadören att anklaga Sverige för Israelfientlighet och obalans för att landet även står upp för palestiniernas rätt. Ett folk som bestulits på sin mark, delvis lever under ockupation, ständigt utsätts för fler olagliga bosättningar på ockuperad mark och där många palestinier i Israel behandlas som mycket lägre stående medborgare. När Israel dessutom per invånare tveklöst har världens största, bäst rustade och mest vältränade militär är det en klen tröst för hopplösa palestinska människor, särskilt dem som lever i det extremt utsatta ”fängelset” Gaza. Just nu ska Sverige åter rusta den civila försvarsförmågan, det är bra. "När kriget kommer" marknadsfördes länge i svenska telefonkataloger. Där framgick tydligt att varje svensk förväntades bekämpa en eventuell ockupationsmakt tills de lämnar det olagligt tagna området. Är inte det en självklar rätt att få försvara det egna? 
https://www.expressen.se/debatt/israelpolitiken-ar-skadlig-och-behover-omprovas/

Jag är övertygad om att en demokratisk tvåstatslösning är nödvändig. Jag är också övertygad om att Jerusalem måste respekteras som en stad som delas av ”världens folk”. En stad som Europas korsfarare gång efter gång krigade om på den tiden Europa var "som många arabländer idag". 


Israel behöver en humanistiskt orienterad premiärminister, då finns ett positivt framtidshopp både för israeler och palestinier. Yitzhak Rabin var en sådan hoppingivande israelisk kraft. Han mördades av en israelisk fundamentalist. All fundamentalism och extremism är av ondo, oavsett inriktning. Vi behöver generellt mer samarbete, respektfulla dialoger och sluta inbilla oss att vissa folkgrupper är finare än andra. Det är bra att Centerpartiet och flera andra riksdagspartier insett att en tvåstatslösning är viktig, och att vi självklart ska stå bakom alla FNs relevanta resolutioner som Israel konsekvent struntar i. Troende israeler och palestinier delar Abraham som ”urfader”. Bättre att gå hand i hand framåt än att ständigt skapa otrygghet som bara gynnar aktieägare inom vapenindustrin.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin
https://www.dn.se/nyheter/varlden/stora-foljder-av-mordet-pa-rabin/
https://www.sydsvenskan.se/2016-11-04/skotten-som-fallde-freden
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1696759
https://www.studi.se/l/abraham-anfadern
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/utrikes--och-bistandsfragor/israel-palestina.html

Det finns muslimer, judar, kristna, kommunister och så vidare som är extremister. Det finns extemistgrupper i många olika former. Jag anser dem alla vara av ondo. Det är korkat att bara för att det är ett faktum kalla alla muslimer för terrorister eller alla judar för det samma. Och de som generellt låter sin ilska över hur staten Israels ledning beter sig generellt gå ut över människor som är troende judar är vidrigt. Enskilda människor ska ställas till svars för sina handlingar. I en demokrati är det mer sannolikt att det blir verklighet när handlingarna är dåliga. Vi får se hur det går för "höken" Netanyaho. En hjälte bland många israeler men också en katastrof bland många andra israeler. Glöm inte det! Och om ambassadören menar att inte extremistgrupper ska få några bidrag håller jag med om att det är viktigt att säkerställa MEN en organisation som kämpar mot ockupation är inte en terrororganisation. Seriösa fredsförhandlingar krävs. Det är inte lätt att se en bra lösning......

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Hon fortsätter att elda på för att inte svenskt försvar ska försvagas ytterligare. Viktigt! Precis som det israeliska och det palestinska folket måste vi svenskar kunna försvara vår frihet, vår demokrati och våra tillgångar. Det är dumt att ta dessa härligheter för givna. Historien har mycket att lära oss!
http://www.gp.se/ledare/snart-g%C3%A5r-en-tredjedel-av-sveriges-officerare-i-pension-1.5028794