onsdag 25 april 2018

Betydligt bättre skola

Alla är unika
Visst är det fantastiskt att vi alla är unika! Det tycker jag! Trots att vi alla, över 7,3 miljarder människor, tillhör samma art är vi unika. Det är en viktig utgångspunkt i bland annat flera av Barnkonventionerna som FN tagit fram och som många länder ställt sig bakom. Även i den svenska skolans värdegrund, statligt framarbetad genom Skolverket, är det tydligt att den enskilde elevens bästa ska stå i bildningsuppdragets centrum.
https://www.google.com/search?hl=sv&ei=EGjgWrGNE4SE6ATrkLj4BA&q=Skolan+m%C3%A5ls%C3%A4ttning&oq=Skolan+m%C3%A5ls%C3%A4ttning&gs_l=psy-ab.3..0i13k1.17376.24490.0.26746.53.30.0.0.0.0.107.2055.27j2.29.0....0...1c.1.64.psy-ab..35.18.1422...0j33i160k1j0i131k1j0i67k1j0i10k1j0i22i30k1j0i13i30k1j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1.0.b3JUrRc6EsQ

Hur mycket klarar skolan av att se och lyfta varje elev utifrån sin unika förmåga? Långt ifrån tillräckligt säger jag efter ett stort antal besök ute i våra skolor. Om vi verkligen bryr oss om huvuduppdraget måste en politisk majoritet förstå att specialklasser och specialskolor, som en del av skolsystemet, bättre kan bidra till individuella bildningsambitioner bättre kan uppnås. Visionen om klasser där alla barn blandas utan specialklasser är en vacker ambition men blir dålig för alla. Hur kan det vara svårt att förstå? Man behöver inte ens använda ekonomiska argument för att visa att det är en oklok väg framåt. Det är dags att istället växla upp skolans förmåga att maximera enskilda elevers bildningsutveckling. Det är nödvändigt för att inte svensk konkurrenskraft kraftigt ska försvagas. Då krävs också att individcentrerat E-lärande blir en självklarhet som komplement till en lärare. Den svenska skolan kan uppfylla sitt uppdrag mycket bättre än idag! Den svenska skolan måste prestera mycket bättre än idag. Vår positiva framtid står på spel!
http://www.gp.se/ledare/sonesson-elever-%C3%A4r-inte-st%C3%B6pta-i-samma-form-1.5709793

Dagens kalkon
Att inte icke vänsterns politiska företrädare nationellt kunnat enas om en rättssäker migrationspolitik. Nu har migrationspolitiken åter hamnat i valrörelsens centrum. Sverige behöver främst fokus på nödvändigt reformarbete för att säkra långsiktig konkurrenskraft, utan ständig försvagning av den svenska kronan. Jag hoppas att reformbehovet kommer i fokus. Nästa lågkonjunktur närmar sig.
http://www.dagensarena.se/redaktionen/ett-migrationspolitiskt-minfalt/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Till och med FNs generalsekreterare är tydlig med att FN är dysfunktionellt och att vi nu befinner oss i ett farligare läge än under "kalla kriget". Farligare utifrån perspektivet att det idag, jämfört med då, saknas bra system för att försöka undvika extremt farliga konflikter. Sveriges tid inom FNs säkerhetsråd borde fokusera på att försöka kompromissa fram nya smartare arbetssätt inom Säkerhetsrådet. FN behövs men i en smalare och kraftfullare form än idag.
https://www.expressen.se/ledare/gor-upp-med-wallstroms-nostalgiska-fn-vurm/

tisdag 24 april 2018

En stund för förbättrat miljö- och klimatarbete

Inte någon annan
Vår tids hjältar är tveklöst de välbärgade som inte utnyttjar sina möjligheter att leva i överflöd. De välbärgade som föregår med gott exempel och lever resurssnålt för att bidra till en mer hållbar framtid för människans kommande generationer. Att människor som saknar ekonomiska resurser för att leva på andra sätt än sparsamt representerar ingen personlig uppoffring. Tidigare i år slogs ett nytt positivt rekord kopplat till klimatförbättringsarbetet. "2018 års Earth Hour slog nytt globalt rekord med 188 deltagande länder och nästan 18 000 släckta ikonbyggnader. I Sverige uppmärksammade 89 procent (258 av 290) av Sveriges kommuner manifestationen, vilket också är nytt rekord. Sveriges skolor var även de mycket engagerade med runt 50 000 deltagande elever." Världsnaturfonden är beundransvärt kloka i sitt sätt att uppmuntra en miljö- och klimat smartare väg framåt. Tävlingar i olika former är ett både roligt och lärorikt format som snabbare bidrar till önskade effekter.
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour
https://wedonthavetime.org/launch/
http://klimatriksdagen.se/
Solen, solen och solen har alltid burit på livet på jordens förutsättningar. Utan en stjärna som solen i denna stjärnas specifika avstånd ifrån vår jord är sannolikheten för livet på jorden mycket liten. Det är tveklöst min övertygelse att solen kommer att bli vår viktigaste fossilfria energikälla i kombination med vinden.
http://discovery.economist.com/features/21739640-bright-some-clouds-says-varun-sivaram-taming-sun-future-solar-166513142

I ljuset av att solen bär på mycket hoppfullhet om vår fossilfria framtid är det fantastiskt att några av solkraftens världsstjärnor är kopplade till Ångströms laboratoriet på Uppsala universitet. Och en av solhjältarna är min Rotarykompis Charlotte Platzer-Björkman.
http://www.kemi.uu.se/research/physical-chemistry/solar-cells/
http://www.polacksbacken.uu.se/?languageId=1
http://www.polacksbacken.uu.se/digitalAssets/41/c_41820-l_3-k_the-angstrom_lab.pdf
https://www.uu.se/nyheter-press/forskarprofiler/forskarprofilen-charlotte-platzer-bjorkman/

Den här veckan deltar jag i två debatter som handlar om vårt klimat och vår miljö. Det finns massor vi alla enskilt kan bidra med för att öka chanserna för en bra framtid. Jag ser mycket fram mot dessa debatter.

Dagens kalkon
Regeringen. Bostadspolitiken är misslyckad. Ja, flyttkedjorna måste uppmuntras bättre utan att nya stora förmögenheter skapas för många äldre som tjänat massor på tidigare förd politik. Våra yngre generationer måste få bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden och stora bostäder ska helst nyttjas av många människor som bor i dem. Framtidskommissionen kom med flera bra förslag, hur gick det med dem..... Tänk att det ska vara så svårt att se till helhetens bästa....
https://www.expressen.se/ledare/bostadsbristen-kan-inte-byggas-bort/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Dagens stjärna
Regeringen. BRA! Bättre sent än aldrig. Självklart är det ett rimligt krav i utbyte mot till exempel tak över huvudet, mat på bordet, tillgång till sjukvård, tandvård, utbildning och mycket annat.
https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-s-skarper-krav-pa-nyanlanda/

måndag 23 april 2018

Självförsörjning

Hur många dagar?
Det var inte länge sedan då till exempel Sveriges dåvarande statsminister trodde vi levde i en ny tid där vi aldrig skulle drabbas av nära våldsamma drabbningar mellan konkurrerande folk. Tänk vad fort tiderna förändras. Inte minst försvarsfrågan och dess utveckling sedan 2012 talar sitt tydliga språk om hur föränderlig värld vi lever i. Vissa menar att till och med de två statsministrarna innan dagens kraftigt underskattade behovet av ett väl fungerande försvar, en försäkring för att värna vår självständighet och frihet.
http://www.smp.se/ledare/m-fick-ratt-om-forsvaret/
https://www.svd.se/kritik-mot-reinfeldt-om-forsvaret
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/kallades-for-tomhylsan
Nu är det annat ljud i skällan. Nu ska både försvaret och civilförsvaret förstärkas. Och kommunerna har fått ett särskilt ansvar för att förstärka civilförsvarsförmågan. Det är inget litet extra uppdrag i en tid där antalet nyfödda, allt äldre och allt fler långtidsarbetslösa ökar. Sveriges situation är inte så ljus som den nationella regeringen vill påskina. Många kommuner går redan på knäna och allt fler kommer att göra det framöver. Ett rike kan väl aldrig vara starkare än dess samlade delar? Om nu allt fler kommuner får allt svårare att klara sina åtaganden samtidigt som statens ekonomi i högkonjunktur är god, är det ett tecken på att Sveriges offentliga ekonomi är sund? Allt fler nationalekonomer varnar för "en svart svan" i Kommuninvest.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsberedningen-presenterar-delrapport-om-civilforsvaret
https://kommuninvest.se/om-oss/vision-och-ide/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_svan_(olika_betydelser)

En del av vår civilförsvarsförmåga är att säkerställa en rimlig förmåga att självförsörja våra invånare med mat och annan energi. Cwejman har en stor poäng om att vi i Sverige bättre behöver vårda vår förmåga att odla mat. Och vi behöver ta skyddet av våra jordbruksmarker på större allvar. Hur många dagar klarar sig Uppsalaborna utan matförsörjning till våra butiker? Efter hur många dagar börjar vi bråka med varandra för att försöka komma över nödvändig mat? Vi måste ta förmågan att närproducera livsmedel på större allvar.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-b%C3%B6rja-odla-potatis-staten-kan-inte-f%C3%B6da-dig-i-h%C3%A4ndelse-av-krig-1.5677297

Dagens kalkon
Våldsbenägna brottslingar som till exempel gömmer pistoler på lekplatser för barn!
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/gömde-pistol-vid-lekplats-skyller-på-gorillan-1.5705537

De som tycker allt ska vara gratis. Det fungerar inte, av många skäl!
http://www.gp.se/ledare/ingerö-vård-är-aldrig-gratis-1.5684940

Dagens stjärna
Sofi Löwenmark. Bidragsvägen är fel väg att gå! Att alla som kan får bidra är bästa vägen!
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/statens-bidragsregn-leder-bara-till-varre-segregation/


söndag 22 april 2018

I människans tjänst

Nytänkande mot framtida segrar
Det har aldrig varit de som stått kvar och vägrat lära nytt som lyckats utveckla konkurrenskraftiga samhällen. Framtiden har alltid välkomnat förändringsbenägna individer och samhällen bäst. Samma framtid har alltid varit skoningslös mot förändringsbenägna som tappat i konkurrenskraft och fått det allt sämre. Hur mycket vi människor än försöker bygga bort Darwins principer går det inte. Vi är en art där det alltid finns människor som vill lite mer och som är villiga att kämpa för det. Framförallt finns människor som vill mer och som förstår kraften av att maximera nyttan av ny teknologi. De vinner i en värld styrd av darvenism. Ingen rast och ingen ro om man vill tillhöra segrarna. Vill du att du själv och dina efterföljande människor ska få det bättre eller sämre? Teknisk utveckling har på massor av sätt bidragit till människans framsteg på jorden. Ett negativt perspektiv på den tekniska utvecklingen är att den till stor del har varit driven av militära ambitioner. Vår mänskliga historia är full av mänskligt drivna krafter som använt vapenmakt och förtryck för att uppnå egna maktambitioner. Det är en tråkig del av människans natur men samtidigt skapar vapen- och försvarsinvesteringarna teknologier som också kraftigt förbättrar våra liv.

En del av att få det bättre är att klara stora miljö- och klimatutmaningar genom att nyttja modern teknologi. IOT är ett exempel som nyttjas för allt mer avancerade förbättringar, Internet of Things. Svenska kommuner, universitet och Ericsson utvecklar allt bättre lösningar för att mäta luftkvalitet. Något som är väldigt viktigt i allt fler tätbebyggda städer runt om i Kina.
https://www.nyteknik.se/miljo/overvakar-stadsmiljon-med-iot-6910681
När ny teknologi, vacker design och användbara gränssnitt mellan människa och maskin skapas blir jag alltid glad. Jag gillar konsten att få dessa tre perspektiv att leverera nya utvecklande lösningar för oss människor. Människor som levt och lever här uppe i Sverige har historiskt haft många teknik- och förändringsbenägna människor. Det gäller att uppmuntra nya invånare att bli en del av den kulturella bakgrunden. Den har bidragit och kommer att bidra till fortsatt välstånd. Om välståndet fortsätter att vara generellt högt är dock inte alls säkert. Den misslyckade migrations- och integrationspolitiken leder Sverige allt fortare mot ett faktum där även Sverige har en stor andel av befolkningen som är mycket ekonomiskt svag och där många av dessa människor känner hopplöshet och förakt mot övriga lokalsamhället.
https://www.nyteknik.se/fordon/professorer-riktar-hard-kritik-mot-snabbtag-6910664
https://www.nyteknik.se/automation/de-har-3d-printat-en-smart-axel-6910578

Dagens kalkon
Volymutmaningsförnekare och naiva asylaktivister. Världen är komplexare än vad vissa tycks förstå, eller vilja förstå. Och Sveriges läge inför nästa lågkonjunktur är mycket allvarligt. Hur kunde många oansvariga tillåtas styra debatten så länge. Ann Charlott Alstadt har rätt. ”Sveriges befolkning växer alltså så att fogarna lossar då ökningen inte leder till skatteintäkter motsvarande välfärdsbehoven.” och ”Asylaktivism istället för social ingenjörskonst har förhindrat att någon pragmatisk linje likt borgerlighetens nykonservatism organiskt fått växa fram. Men hur länge till kan vänstern befinna sig i den utopiska bubbla där fakta bedöms efter hur det borde vara i de bästa av världar och skillnaden döms ut som fascism?”
http://www.gp.se/ledare/altstadt-välfärdsstaten-står-inför-en-demografisk-utmaning-1.5665591

Två exempel på personer som kraftigt förenklar utmaningarna med "öppna gränser", i en mycket orättvis värld, har idag fått en debattartikel publicerad i UNT. Den avslutas med: "Är vi ett samhälle där vi litar på varandra eller där vi konkurrerar med varandra om rättigheter? Nationalistiska rörelser i Sverige och Europa menar att rättigheter inte är till för alla. De är till för "våra barn" och "våra gamla". Så kan man tänka, men detta är inte en människorättskultur värd namnet."Så fina tankar de förmedlar, och det menar jag verkligen. Men de är tydliga exempel på tyckande som inte bottnar i ett särskilt samhälles ambition att kunna erbjuda alla sina invånare en anständig lägsta levnadsstandard. Vi lever i en värld där vi konkurrerar om rättigheter och om begränsade naturresurser, det är den krassa verkligheten. Men den verkligheten kan man självklart i ett fritt land välja att bortse ifrån.... Att vara i människans tjänst är inte så enkelt som vissa vill få det att verka. Viktigast av allt är att vi alla individuellt försöker vara bra och respektfulla medmänniskor i alla våra vardagliga möten med andra människor.

Dagens stjärna
Tim Bergling. Jag lyfter aldrig fram döda personer men väljer att göra ett undantag. Så många härliga dansminnen och positiva stunder där hans fantastiska musik bjöd på en magisk inramning.
https://www.expressen.se/noje/aviciis-sista-tid-var-med-sina-vanner-och-fans/

lördag 21 april 2018

Livet är kort

Hur långt blir just ditt liv
Det är så tråkigt att Tim Bergling, Avicii, är död. Alltid tråkigt när människor dör på tok för unga. I Berglings fall är det också tråkigt för att vi som gillar dans och musik förlorat en stor musikalisk kreatör som regelbundet levererat låt efter låt som gjort det omöjligt att inte dansa i det lilla eller det stora. Den svenska framgångsrika musikbranschen har också förlorat en världsartist som bidragit till stora svenska exportintäkter. Bergling blev bara 28 år.

Tim Bergling var egenföretagare. Han blev världskänd för att han hade intresset, talangen och framförallt för att han arbetade extremt hårt. Precis som jag skrev för några dagar sedan är det viktigt för alla företagarfientliga och avundsjuka att försöka förstå hur mycket de flesta jobbar utan att tjäna mycket pengar. Få av alla hårt slitande företagare blir så rikligt belönade som Bergling. Men, skulle du byta 40 år av ett utvecklande medelklassliv mot sju år av mycket hårt arbete och ett ytligt liv i extremt ”sus och dus”? Det skulle aldrig jag göra.

Stort tack Tim Bergling för fantastisk musik, för många härliga stunder med din musik som inramning. Och tack för dina bidrag till den svenska internationella musikbranschen!
https://www.expressen.se/noje/aviciis-sista-tid-var-med-sina-vanner-och-fans/
https://m.youtube.com/watch?v=YxIiPLVR6NA
https://m.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
https://www.expressen.se/noje/tim-bergling-gick-fran-okand-till-att-bli-superstjarnan-avicii/

Dagens kalkon
Krigsvurmare. Och särskilt krigslystna som gärna krigar i andra länder än sina egna. Väldigt många lemlästas och dödas varje dag. Väldigt många av dessa stackars oskyldiga människor blir inte ens 28 år gamla.
https://www.expressen.se/nyheter/magda-gads-dagbok/halften-av-befolkningen-har-ar-handikappade/

Dagens stjärnor
Alice Teodorescu. Valfriheten är viktig och det är dumt att ta den möjligheten inom till exempel skola och äldreomsorg för given. Glöm inte att rätten att välja också innebär möjligheten att välja bort!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-också-fattiga-ska-få-välja-skola-1.5676907

Upsala cykelklubb. De arrangerar världens äldsta cykellopp och driver på en säkrare och bättre transportutveckling med cykeln som transportmedel. Dels barnsäkerhetsevents och nu också elcykeluppmuntran.
https://upsalack.se/race/foretagsstafett-elcykel/

fredag 20 april 2018

Valkompass

Vägledning
Vi närmar oss med allt högre fart valen som senast den 9/9 ska genomföras. Ska tycker jag är bättre än att tala om en möjlighet. Jag tycker att det är vår medborgerliga skyldighet att rösta. Det minst dåliga partiet för just dig och mig går alltid att hitta. Det är viktigt att vi använder vår demokratiska rätt och röstar. Det är en rätt som inte ska tas för given. Det är också en rätt som på riktigt sänder starka budskap till de partier och dess företrädare som missköter sig. Runt om i Europa har de parlamentariska sammansättningarna kraftigt förändrats och tidigare starka partier åker på storstryk. Frankrike är ett tydligt exempel. Italien ett annat där de fortfarande inte lyckats få ihop en ny regering. Jag tror inte Sverige blir något undantag. Jag tror att väldigt många svenskar kommer att fortsätta att visa sitt missnöje genom att rösta på missnöjespartier eller ytterlighetspartier. Det gör onekligen kommuner och staten mer svårstyrda.

Jag hoppas att du redan nu börjar sätta dig in i vad de olika partierna tycker i de frågor som du tycker är särskilt viktiga för din och vår gemensamma framtid. Det är också min förhoppning att du är en klok invånare som förstår att vi har tre helt olika val med sista röstningsdag 9/9 2018! Det är viktigt att värdera partiernas olika politiska program kopplat till varje demokratisk församling där du har rösträtt. Det borde vara en självklarhet för många fler än 2014 att rösta på olika partier i de olika valen. Varje val erbjuder olika politiska program och olika förtroendevalda. Det har stor betydelse i verkligheten. Hur kan det inte vara självklart att till exempel rösta på Gretas parti i Göteborg om man anser att de har den bästa kommunpolitiken och de bästa politiska företrädarna, politikerna, och nationellt på Astrids parti? När allt fler röstar olika är det en tydlig indikator för mig om att allt fler tar sina möjligheter att rösta på största allvar. Det hoppas jag, som sagt, att allt fler börjar göra! Tyvärr finns idag inget valkompass för Uppsala kommun. Nu finns dock ett valkompass kopplat till riksdagsvalet. Nedan har du en möjlighet att få en bättre känsla för vilka partier som ligger dig närmast i de frågor som den som skapat valkompasset anser vara de idag hetaste frågorna bland det svenska folket. Börja redan nu att utvärdera dina alternativ. Dina val gör skillnad, tro aldrig något annat. Och individerna som erbjuds kopplade till politiken gör stor skillnad. Du vill väl till exempel inte rösta på någon som inte gjort några ordentliga avtryck som politiska företrädare?
http://www.gp.se/nyheter/sverige/gp-s-valkompass-v%C3%A4gleder-dig-inf%C3%B6r-valet-1.5639666
Det blir intressant att följa hur opinionsmätningarna ändras fram till den 9/9 nu när partierna växlar upp sitt valarbete. Hur nära nedan tror du vi landar?
https://val.digital

Dagens kalkoner
Jan Björklund. Varför avvecklar han inte L och uppmanar alla att gå ihop med C? I den bästa av världar stärks då olika liberala ingångar inom politiken både på våra landsbygder och i våra större städer.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/bjorklund-far-hoppas-att-stjarnorna-star-ratt-21579

Dopade idrottare. Så tråkigt och helt oacceptabelt. Den som dopar sig saknar ett viktigt moraliskt kompass. Hoppas att detta inte skapar allt för stora problem för Sirius framöver.
https://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/sirius-spelare-testad-positivt-for-doping/

Andreas Gustavsson. Självklart kan liknande statistik vara utmärkt stöd i ett förebyggande arbete. Om man kan se tydliga mönster genom statistiken kan 1 tillgänglig miljon i riktade förebyggande insatser mot särskilda målgrupper göra betydligt större positiv nytta än 1 miljon riktade mot alla. Varför skulle den grundläggande logiken avvika från alla andra former av kommunikationseffektivitet?
https://www.etc.se/ledare/moderaterna-har-en-parallell-agenda-med-sitt-forslag

Dagens stjärnor
Aleksandra Boscanin. ”Government should be of laws Esther than of man” är en av ledarskapsträningsorganisationen JCIs värdegrund. Det är en viktig grundläggande jämlikhetsvärdering i ettt demokratiskt samhälle. Det är också viktigt att inse att vi som enskilda människor, eller länder, inte står över länders lagar.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-juridiska-principer-trumfar-plakatpolitik-1.5655036

Börje Ekholm. Jag hoppas verkligen att vi sett botten för Ericsson. Sverige behöver ett "friskt" och starkt Ericsson!
https://www.va.se/nyheter/2018/04/20/ericssons-vandning-tar-analytikerna-pa-sangen--aktien-tokrusar/


torsdag 19 april 2018

Välståndsekvationen

Företagarhjältar
Ett stort tack till alla företagare och alla som vågar försöka bygga företag och förverkliga drömmar. Det är våra företagare som skapar grunden, förutsättningarna, för ett generellt högt välstånd. Massor av yrken är värdefulla i vårt samhälle! Det är dock viktigt att komma ihåg vad som är ”hönan och äggen” i välståndsekvationen. De människor som vågar och orkar starta och driva företag är värda stor uppskattning, och ingen avundsjuka, från alla samhällsinvånare. Få är de som lyckas bli rika på sitt företagande. Få är de som är oseriösa och kriminella. Många är de som lägger många arbetstimmar per vecka och som vaknar och lägger sig med fokus på att ge sina kunder så mycket värde som de är beredda att betala för. Välståndsekvationens bärande variabel är företagandets lokala kraft. Och företagandets kraft skapas av engagerade samhällsinvånare. Länge leva företagandet!
https://www.youtube.com/watch?v=tiRcpGJnP8Y&app=desktop
https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/uttryck-med-variabel

"Ekonomisk utveckling handlar i grunden främst om människor – inte om råvaror, kapital, arbetskraft eller teknik. Den handlar om människor som utbildar sig, arbetar, uppfinner, investerar, driver företag, finner nya problem och söker nya sätt att lösa dem."
http://www.foretagskallan.se/foretagskallan-nyheter/lektionsmaterial/naringslivets-utveckling/
Dagens kalkon
Politiker som länge fört en retorik som nedvärderat alla människor som inte kan, eller vill, uppnå mer än en gymnasieexamen! Det är en förödmjukande och mycket oklok position. Yrkesutbildningarna måste få en betydligt högre status! Den status som funnits skadades kraftigt av dumheten att tycka att alla måste få en högskoleförberedande utbildning. ALLA yrkesprogram ska kunna erbjuda möjligheten att uppnå högskolebehörighet, det är en mycket viktig möjlighet. Så är det för till exempel omsorgs- och vårdprogrammet. Det viktigaste av allt är att yrkesprogrammen matchar rimliga kompetenskrav som relevanta arbetsgivare ställer. Och att vi alla under hela livet kan vidarutbilda oss för att hänga med i en utvecklingstakt som är allt högre.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/drommen-om-de-enkla-jobben-ar-just-en-drom-21681
https://m.youtube.com/watch?v=JfixwhiM3oE
Dagens stjärna
Expressens ledarsida. Igår kväll var jag på ett möte i stadsdelen Gottsunda arrangerad av en paraplyorganisation till invandrarföreningar. På mötet var budskapen tydliga. Den stora volymen långtidsarbetslösa bland arbetsföra måste brytas. Det måste finnas betydligt fler bostäder som ekonomiskt svaga har råd att bo i. Trångboddheten bidrar mycket till en allt sämre otrygghet. Det sägs att 300.000 arbetsföra är i behov av arbete. Sverige behöver försöka attrahera kvalificerad arbetskraft. Om det finns ”enkla” jobb som inte människor tar, eller missköter, bland alla arbetsföra utan jobb ska det vara i fokus. Då behöver incitamenten för att bidra genom att jobba förbättras! Sverige måste säkerställa ett bidragsystem med starkare incitament att ta jobb som finns och uppmuntra hårt arbete från ett första jobb som man sedan med goda referenser kan ta sig vidare ifrån. Hur svårt kan det vara att förstå detta?
https://www.expressen.se/ledare/tramsigt-att-brunstampla-s-om-arbetskraftsinvandring/