fredag 24 november 2017

Alternativkostnader

Alla dessa val
Hur många val gör du per timme? Per dag? Per vecka? Många! Varje val har konsekvenser. En konsekvens är att det val du gjort innebär att du inte gjorde något annat i just det beslutstillfället. Du valde och fick ta konsekvenserna av dina val. När politiker kollektivt fattar kollektiva majoritetsbeslut innebär det att begränsade resurser används på ett eller annat sätt. Det innebär, oavsett vissa politikers trams om att man inte får ställa människor emot varandra är precis vad vi gör, hela tiden, när beslut fattas. Och exempel på konsekvenser av liknande beslut är nu reviderade av Sveriges riksdags revisorer. Kritiken mot hur riksdag och regering länge hanterat migrationsfrågorna är omfattande. Det är uppenbart att väldigt många riksdagsledamöter är i behov att lära sig vilket ansvar de har gentemot det svenska folket. Gentemot det svenska folket! Inte journalisteliten boendes på Södermalm i Stockholm eller en skrivkunnig kulturelit. Trist att det fick gå så lång tid innan riksdagen började ta det ansvar de alltid borde veta att de har.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/svidande-upplaxning-efter-flyktingkrisen/
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/27538/RiR_2017_25_MIGRATIONSPOLITIK_ANPASSAD.PDF

Läs gärna ovan ledarartikel skriven av Expressens Ann-Charlotte Marteus! Varför inte läsa hela den mycket kritiska revisionsrapporten? Inom näringslivet skulle den tveklöst klassas som oren och de ansvariga skulle sannolikt inte ges ansvarsfrihet. Vilket straff skulle vara rimligt? Indragna arvoden för en tioårsperiod?....
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/de-har-lamnat-oss-at-vart-ode-4827118.aspx

Alla beslut får konsekvenser. Konsekvenserna av den ansvarslösa migrationspolitiken som riksrevisionen beskriver har redan varit stora. De blir också allt större i allt fler kommuner. Lägg ner att blunda för det! Vi lever inte i en drömvärld, vi lever i en verklig värld. Titta gärna på nationalekonomen Hans Jenseviks youtubefilm om alternativkostnader och om vad som nu i allt större utsträckning händer i våra kommuner. Vi har alltid begränsade resurser. Vi måste alltid prioritera bland begränsade resurser. Prioriteringar innebär att vissa får och andra får stå tillbaka i en värld där BNP per invånare sjunker. Det är bara för oss handlingskraftiga och ansvarsfulla kommunpolitiker att kavla upp ärmarna och försöka städa upp efter denna oansvariga rikspolitik. Ingen vet hur framtiden blir. Hårt målmedvetet arbete mot en önskad framtid brukar dock öka chanserna att framtiden blir i närheten så som man önskar. Det målmedvetna arbetet måste ha klart för sig vilka intressen de tjänar. Vilkas intressen ska Uppsalapolitiker tjäna? Vilkas intressen ska svenska rikspolitiker tjäna? I konkurrens och förhandlingar med andras intressen hittar man förhoppningsvis bra kompromisslösningar som ser till fler perspektiv än dem som det avgränsade uppdraget handlar om. För mig är det uppenbart att det bland många saknas grundläggande kunskaper om vilket uppdrag man har som förtroendevald.
http://www.ekonomi-info.nu/alternativkostnad_13772.asp
https://www.youtube.com/watch?v=oICnJ7gAHYw
https://detgodasamhallet.com/2017/11/22/gastskribent-hans-jensevik-ursprungsbefolkningens-valfard-ar-invandringens-alternativkostnad/
Dagens kalkon
LO. De måste bli mer konstruktiva om de ska bidra till en utveckling där en stor majoritet av Sveriges framtida befolkning ska kunna klassas som medelklass. Tillsammans måste företagare och arbetstagare skapa mer värde för att det ska bli verklighet. Att bara kortsiktigt försvara nuvarande medlemmars intressen är inte ansvarsfullt. I takt med att vi i genomsnitt blir allt äldre måste vi också finansiera fler år av ett liv där vi inte tjänar pengar. Den ekonomiska nettoeffekten av en person som lämnar arbetsmarknaden jämfört med en som är kvar är STOR.
https://www.expressen.se/nyheter/lo-bossen-thorwaldssons-pensionskrav-bara-ett-han/

Redan 2013 försökte Gatu- och samhällsmiljönämnden erbjuda 200 renhållnings- och områdesvärdsuppdrag i Uppsala under min ledning. Ett utmärkt vinna/vinna där långtidsarbetslösa arbetsföra med fullt försörjningsstöd får en chans att bidra samtidigt som de arbetstränar. Facket och vänstern gjorde vad de kunde för att stoppa inkluderingsambitionen som också kraftigt skulle kunna göra vårt offentliga rum attraktivare. Tro det eller ej men nu verkar i vart fall vänsterpolitikerna fatta att det vi för länge sedan insåg nödvändigt måste förverkligas. Inkluderingsarbetet mot självförsörjning måste kraftigt förbättras!

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Hon har rätt att det är viktigt att demokratiska beslutsprocesser är öppna, transparenta, så att ansvariga politiker och dess partier kan ställas till svars för sina olika ställningstaganden.
http://www.gp.se/ledare/hemlighetsmakeriet-skadar-demokratin-1.4856182

torsdag 23 november 2017

Allt mer inskränkt

Upplysningstid mot sitt slut?
Jag känner mig lyckligt lottad i livet. Tidigt kom jag in i den digitala tid vi lever i. Jag var med och byggde nättjänsten Teleguide som skulle kunna liknas med en dåtidens browser för att navigera efter nättjänster plus möjligheten att ta betalt för tjänsterna. När Netscape lanserade webläsaren Mosaic på Internet dog IBM, Televerket och Esseltes Teleguideprojekt. Med Netscapes användarvänligare teknologi började den globala explosionen av nättjänster.
Väldigt mycket information har på Internet varit gratis tillgängligt, inklusive information med hög kvalitet. Och mycket har kunnat, och kan, handlas betydligt billigare på nätet än i butik. Personligen har jag under alla dessa år sedan början av 1990-talet särskilt uppskattat möjligheten att följa nyheter, läsa vetenskaplig journalistik, följa politik i världen och i samhällen jag särskilt känner för, läsa om sporter jag gillar och att ta del av ledarskribenters perspektiv på livet. Mer och mer har producenterna av Internets information insett att de inte överlever utan att börja ta betalt för sina tjänster. Inget konstigt med det. Desperat har de flesta mediebolag försökt hitta nya affärsmodeller för att tjäna pengar i takt med att prenumeranter av papperstidningar kraftigt minskat i takt med att äldre människor dör och unga människor självklart nyttjat Internets gratiskällor. Allt fler medier försöker nu ta betalt för tillgång till deras information. Risken är stor att det leder till att vi människor blir betydligt mindre upplysta än sedan början av 2000-talet. Hur många människor tror du kommer att betala för abonnemang hos säg 38 informationskällor med kvalitativt innehåll? Jag kommer inte att göra det. Jag tror inte jag blir ensam. Tyvärr innebär det sannolikt att vi ännu kraftfullare går in i bubblornas, inskränkthetens, tid. Dels för att många inte längre orkar med informationsbruset men också för att tillgängligheten till alternativa informationskanaler kraftigt begränsas. Men vad ska producenterna av informationen göra när de inte hittar nya affärsmodeller som bär? Och vad händer när allt fler människor blir allt mer inskränkta? För mitt bloggande innebär det att allt färre länkar blir användbara för alla mina följare : (. Trist utveckling.
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/därför-börjar-gp-ta-betalt-digitalt-1.4851904
https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2016/03/se-news-sa-ser-framtidens-affarsmodell-ut.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teleguide
https://www.engadget.com/2014/05/10/history-of-netscape/

Dagens kalkon
Donald Trump. Hans eviga twittrande, sexistiska och nedvärderande sätt, arroganta stil, hans uppenbara ovilja att ta del av vetenskapliga konsensusuppfattningar och hans generella förakt för journalister gör honom inte till någon bildad och upplyst förebild. Trump inspirerar till dumt och obildat beteende som inte utvecklar mänskligheten i en positiv riktning. Västvärlden behöver kloka ledare, särskilt i oroliga tider.
https://www.npr.org/2017/11/21/565760674/trump-defends-roy-moore-amid-sexual-assault-allegations-he-totally-denies-it
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-cnn-sexual-assault-jake-tapper-list-hypocrisy-women-latest-a8061901.html


Dagens stjärna
Förre finansministern Kjell-Olov Feldt, S. Självklart har han helt rätt att staten borde ta alla nödvändiga kostnader som krävs på grund av en tidigare oansvarig migrationspolitik och en fortsatt misslyckad integrationspolitik. Det är inte rimligt att kommunerna ska sitta med Svarte-Petter! Staten kan med fördel förenkla reglerna så att bra prisvärda kollektivboendelösningar kan byggas i stor omfattning. Förutom regelförändringarna kan staten med fördel skicka 5 miljarder i investeringsstöd till Uppsalahem för att bygga många liknande bostäder runt om i vår stora och vackra kommun.
https://www.expressen.se/debatt/staten-far-inte-smita-fran-flyktingansvaret/


onsdag 22 november 2017

Legalisering av cannabis Pandoras box

Legalisering av narkotika är en oklok väg framåt
Det pågår en omfattande debatt om att legalisera lättare narkotika i Sverige. Argument för och emot legalisering av cannabis är många. Milton Friedman tog för länge sedan en intressant position om att legaliseringen kraftigt skulle minska den organiserade brottslighetens incitament att ägna sig åt den farliga droghandeln. Jag tycker att det skulle vara mycket olyckligt om vi i Sverige hängde på ett antal samhällens legalisering. Att de flesta föräldrar, skolan och myndigheter förmedlar ett entydligt budskap om att liknande droger är av ondo, på många sätt, är viktigt. Håll gränsen och låt oss istället göra allt vi kan för att människor ska må bra och stärkas i sina självförtroende utan droger. Argumentet att den farligaste drogen är alkohol tycker jag absolut inte håller för att vi ska öppna Pandoras box mot tungt drogberoende.
https://www.expressen.se/ledare/romantisera-inte-cannabis/
https://www.youtube.com/watch?v=nLsCC0LZxkY
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/I-Hogsta-domstolens-mal-B-2106-16-ang-narkotikabrott-meddelas-dom-den-20-november-2017/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-har-legaliseringen-paverkat-Colorado
http://wiki.magiskamolekyler.org/Negativa_konsekvenser_av_en_reglerad_narkotikapolitik
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/att-legalisera-cannabis-braer-en-felaktig-vaeg-att-ga-5783
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-staller-riksdagspartierna-till-en-legalisering-av-cannabis
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/15579/Argument%20f%C3%B6r%20en%20legalisering%20av%20narkotika.pdf
http://www.greekboston.com/culture/mythology/pandoras-box/


Min övertygelse är att Milton Friedman inte tänkte tillräckligt långt när han förordade legalisering av narkotika. Teoretiskt kan man tro att marknaden för kriminell narkotika skulle minska kraftigt genom en legalisering. Personligen tror jag att det bara skulle leda till en betydligt högre konsumtion än idag och en konsekvens av många fler som använder lättare narkotika skulle uppmuntra fler att gå över till ännu tyngre och mer beroendeframkallande droger. Jag tror också att legala distributörer skulle skapa en prisbild som blir högre än idag och som därför öppnar upp för att den organiserade brottsligheten "bara" skulle satsa på att erbjuda billigare alternativ.
Samtidigt kan jag köpa argumenten att det är beklagligt att unga som använt till exempel cannabis och blivit tagna av Polisen får ett oproportionerligt långt straff när det blir svårt att få ett jobb med en liknande dom i brottsregistret. Som med allt annat kan en människa göra okloka val ett tag i livet men också välja en bättre fortsatt väg i livet. Kanske kan brottsrubriceringen för mindre brott bakas ihop under ett samlingsbegrepp för bötesbelopp som inte livslångt stigmatiseras. En sådan lösning i kombination med en ökad risk för kraftiga böter kanske kan vara en bättre väg framåt?

Dagens kalkon
Otydliga budskap. Sverige behöver ett nytt ledarskap. Vänsterpolitik leder oss in på fel spår som kraftigt försvagar våra barns positiva möjligheter. För att öka chanserna att Sverige ska få en liberal och företagsam inriktning behöver alla icke vänster och främlingsfientliga partier ha tydliga budskap till väljarna om var de vill gå. Vi kan alla lära mycket av ledarskapsbudskapen som finns i berättelsen om Alice i underlandet.
http://propositum.se/taget-ur-alice-i-underlandet-precis-nar-hon-traffar-cheshirekatten
http://www.gp.se/ledare/liberalerna-%C3%A4r-alliansens-n%C3%A4sta-krisparti-1.4850940

Dagens stjärna
Naomi Abramowicz. För att klara av att säkerställa ett högt generellt välstånd i framtidens Sverige måste en större andel av befolkningen tjäna egna pengar under längre perioder av sitt liv. Försörjningskvoten måste stärkas. Många fler unga måste bli företagare eller på andra sätt försöka bli självförsörjande tidigare. Många äldres kompetenser och energi
https://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/varning-for-generation-pippi-/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/forsorjningskvot-och-prognos/

tisdag 21 november 2017

Frihetens pris

Ett vilset EU
Hur mycket är din frihet värd? Hur mycket materiell lyx skulle du vara beredd att offra för ”husarrest” i säg Tierps kommun i Sverige? Du får bo i en 2.000 kvadratmeters lyxbostad, du får också bo i en sommarstuga i Tierp på 300 kvadratmeter vid en sjö. Fram och tillbaka blir du skjutsad i en limousine. I övrigt får du inte röra dig på vår jord. Skulle du byta ditt nuvarande liv mot ”husarresten” i Tierp? Du får äta lyxmat också! Och titta på Netflix. Du får dock bara använda övervakad mejl. Inget Facebookande, inget Instagrammande, inget Tindrande och inget pokerspel hos till exempel Mr Green... De flesta av oss människor skulle inte nappa på ”husarresterbjudandet”. För att känna sig fri måste de flesta av oss uppleva att vi har möjligheten att röra oss fritt, möjligheten att försöka förverkliga egna drömmar, möjlighet att försöka ta vilket jobb vi vill, surfa var vi vill och så vidare.
https://www.synonymer.se/sv-syn/frihet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frihet

EU måste få fokus på rätt saker! Inte utvidga sin makt över lokalsamhällen inom unionen! Avgränsa och stärka samarbetet inom några huvudområden istället för att genom att inkludera mer försvaga samarbetet ytterligare. Spanien lider av inre splittring, BREXIT, Grekland tycks inte ha kommit långt i sin nödvändiga förnyelse, Frankrike har redan börjat tvivla på ”räddaren” Macron och nu havererade regeringsförhandlingar i Tyskland samtidigt som landet för första gången sedan 2:a världskriget fått in ett nationalistiskt och främlingsfientligt parti i förbundsdagen.... Tänk om det främlingsfientliga partiet AFD får ännu fler röster i ett nyval... Och räntan är fortsatt mycket låg.... Ett faktum som leder till överkonsumtion och som gör allt fler människor till låneslavar.


EU är i kris, den som påstår något annat tillhör solklart förnekargänget. Sannolikheten är hög att EU-ländernas problem uppmuntras av ”främmande” makter. I bifogad intervju med Macron säger han att det komplexa EU inte har eller behöver en ledare. Det finns förbättringspotential inom EU samarbetet. Det Europeiska folkets fred och frihet står på spel! Varför är det så svårt för EU-politiker och EUs medlemsregeringar att enas om en frihets och välståndsagenda? En välståndsagenda byggd på grön tillväxtpolitik och en rättvis fördelning av det värde som gemensamt skapas. Löfvéns försök att utvidga EUs intressesfär med sociala frågor är dock mycket dumt i nuläget. Det enda nya EU borde besluta om är att införa ett gemensamt språk som alla ordentligt ska lära sig parallellt med det nuvarande, det skulle kraftigt bidra till vår gemensamma gröna tillväxt.

https://www.svt.se/agenda/agenda-19-november
https://www.expressen.se/ledare/lofvens-naivitet-kan-starka-bryssels-makt/
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/09/26/macron-vill-sparka-igang-avstannat-europa
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forenta-europa-staterna-macrons-kontroversiella-eu-plan
Den fria världen, samhällen där vi som inte föddes in i makt och rikedom fick en rimligt jämlik chans att nå vår fulla potential, startade där vi har vår mäktigaste symbol för frihet och jämlikhet, Frihetsgudinnan. Som av en händelse är mina favoritstäder, bland de största städerna, på jorden Paris och New York. I Paris står originalet och i New York står den större versionen och är en gåva från det franska folket. Under många år fick människor i den fria världen mer och mer demokratiskt inflytande och köpkraft. Under lång tid kunde de rikaste och de infödda i maktfamiljer balanseras genom en engagerad och stundtals kompetent demokratisk representation. Kvalitet har alltid betydelse, i alla sammanhang. Den frihet som västvärldens folk haft har inte varit ett faktum länge i vår mänskliga historia. Runt om i den ännu fria världen behöver vi invånare bli bättre på att vaska fram demokratiska företrädare med hög kvalitet. Partierna lever sina egna liv. Olika demokratiska samhällens invånare måste bättre börja sätta press på att få till en kompetentare representation. "Frihetsgudinnan" är garanterad orolig i dessa tider. Vi lever i en orolig tid och totalitära system flyttar allt mer fram sina positioner. Den jämlika friheten får inte tas för given. Frihetskampen måste föras varje dag. I en kamp mellan extrem egoism och altruism krävs, i en kamp om begränsade resurser, är det viktigt att den fria världen politiskt kan vara en tillräckligt kompetent kraft i det allmännas intresse. Att Tyskland nu också hamnat i politiska problem är mycket oroande. Kortsiktigt billiga pengar, låg ränta, har inte räckt för att lugna ner många människors missnöjen.Dagens kalkoner
De som inte förstår hur viktigt det är med en rimligt rättvis fördelning av jordens rikedom. När medelklassen drabbas av allt sämre köpkraft går vi mot farligare tider. Det är aldrig någon större samhällsnytta med att enorm förmögenhet samlas hos några få. Även inom västvärlden 2.0 måste köpkraften spridas smartare. Jag är dock fortsatt skeptisk till medborgarlön. Om det ersätter alla bidrag kanske jag kan ändra mig...
https://www.svtplay.se/video/15951602/lon-utan-jobb/dokument-utifran-lon-utan-jobb-avsnitt-1?start=auto&tab=senaste
https://m.youtube.com/watch?v=QMrbmsd3gms

Kriminella som inte drar sig för att skjuta med skarpa vapen bland oskyldiga människor. Men BRÅ och andra tycker inte att våldet kraftigt ökat i Sverige....
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/skottlossning-i-vastra-stockholm/

Dagens stjärna
Padma Schrewelius. Åsiktskorridorer är alltid kontraproduktiva! Och varför tillåts åsiktspendeln slå så kraftigt? Det är ett stort misslyckat politiskt ledarskap som gör det möjligt. Ständiga respektfulla debatter, utifrån ambitioner, fakta och tydliga trender, leder mest rätt.
http://www.gp.se/ledare/den-nya-åsiktskorridoren-1.4847195

måndag 20 november 2017

Ledarskapskompetens

När vi saknar kompetent ledarskap
Hur viktigt är ledarskapet för en verksamhet? Det är av avgörande betydelse för framgång eller misslyckande. Behovet av kompetent ledarskap finns överallt. Inom föreningsliv, näringsliv, offentlig sektor och inom politiken. Förmågan varierar kraftigt. En av de största utmaningar vi har är brist på kompetent ledarskap inom offentlig sektor och politik samtidigt som tillgången på kompetent arbetskraft är allt sämre.

Den dumsnålhet som bifogad ledarartikel beskriver är exempel på dåligt ledarskap. Självklart måste människor få tillräckligt betalt för att klara en anständig levnadsnivå när man jobbar heltid. Långt ifrån alla drivs av pengar för att känna mening i sin tillvaro. De allra flesta vill jobba på en arbetsplats där man trivs och där den kollegiala stämningen är god. 
https://www.expressen.se/ledare/aven-underskoterskor-maste-fa-ga-pa-julfest-/
Jag motionerade som ny inom politiken om behovet av ett ledarskapsträningsprogram. Initialt ansågs det inte behövas då de olika förbunden ansågs sköta det bra. Det blev ändå till sist ett bra ledarskapsprogram. Det var klokt att den insikten kom efter ett tag. Självklart förbättras möjligheterna att det gemensamma leds mycket bättre om politiskt valda utan praktisk ledarerfarenhet ändå teoretiskt tränas i vissa viktiga praktiska färdigheter.

Vi måste inom alla delar av samhället stärka ledarskapsförmågan, det har stor betydelse för om vår gemensamma framtid blir bra eller dålig. Den som underskattar betydelsen av kompetent ledarskap gör ett stort misstag.

Dagens kalkoner
Mugabe. Ledare på extrem övertid och oförmåga att ta chansen att avgå utan att försätta landets folk för konfliktrisker.

Regionpolitiker ansvariga för att de inte kan samarbeta runt inköp av till exempel journalsystem. Det är minst sagt pinsamt att behandlingskvaliteten tillåts vara onödigt dålig samt att skattepengar missbrukas när sjukvården inte kan samarbeta runt liknande självklarheter. 

Dagens stjärnor
De som förstått att vi behöver ett modernt ekonomiskt system som värderar till exempel våra miljövärden bättre och som säkerställer lokal beskattningsrätt av globala nättjänstbolag.

söndag 19 november 2017

Snabbare, snabbare, snabbare

Hur sakta får det gå?
Förbättringsmöjligheterna är alltid många, i alla sammanhang. Det som skiljer vinnare från förlorare är att vinnarna, i alla sammanhang, metodiskt jobbar med sitt förbättringsarbete. Det gör sällan förlorarna. Den politiska världen är inget undantag. Ett av politikens nödvändiga förbättringsbehov är att snabbare inse sakläget och se mönster i samhällsutvecklingen som det är bra att tidigt och skyndsamt förhålla sig till. Gång efter gång sticker många huvudet i sanden istället för att ta i problem eller hjälpa till att förstärka möjligheter. Det måste börja gå fortare att inse fakta och att se en tydlig mönsterutveckling! Jag blir bara mer och mer övertygad om att metoden för att snabba upp denna viktiga förmåga är väldigt resultatorienterade konferenser. Konferenser där sakfrågor blir objektivt belysta och där problemlösningsförslag ska vara en självklar output. En sådan där konferens som jag länge efterfrågat inom migrations- och integrationsområdet. Och varför har inte de flesta förslagen som arbetades fram av Framtidskommissionen blivit verklighet? Det bristande ledarskapet över Sverige visar sig tydligt varje dag. I en mycket snabbrörlig värld måste även det politiska arbetssättet, inklusive medlemsrekryteringsarbetet, kraftigt förbättras. Det går idag allt för sakta att inse växande problem, debattera om dem, debattera förbättringsförslag och komma till skott med till exempel lag- och regelförändringar. Och behövs rikspolitikerna om de inte skyndsamt och konstruktivt tar tag i konkreta förbättringsförslag som togs fram av Framtidskommissionen redan 2013! Snart är det år 2018...,
http://www.regeringen.se/49b6cf/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar

Bostadsförsörjning
Under veckan som gått anordnade Länstyrelsen i Uppsala län en bra konferens om utmaningarna vi har att matcha efterfrågan med utbud på bostadsmarknaden. Uppsala kommun växer befolkningsmässigt så det knakar. Samtidigt har det äntligen gått upp för de flesta att efterfrågan inte är samma sak som att de som efterfrågar har nödvändig betalningsförmåga. Under Göran Enanders sympatiska ledarskap gavs alla konferensdeltagare en bra möjlighet att förstå nuläget bra och deltagande samtal om hur vi bäst korrigerar en dysfunktionell bostadsmarknad. Vad krävs för att det ska byggas bra bostäder som till exempel unga vuxna och Asylinvandrade har råd att bo i?
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/landshovdingen/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/kalender/2017/Sidor/Bostadskonferens-2017.aspx

Jag deltog i somras i flera bostadsdebatter under Almedalsveckan i Visby. Det är inte så länge sedan. Jag var då väldigt ensam om att vilja inse att det som byggs i allt mindre utsträckning matchar de plånböcker som efterfrågar bostäder. Nu är läget annorlunda. Självklart ligger lösningen i mer av den delningsekonomi som vi ändå är påväg mot. En delningsekonomi som inte ”bara” kan hjälpa ekonomiskt svaga att få ett eget boende, det är miljö- och klimatsmart också. I till exempel USA och i Danmark delar människor länge bostäder för att ha råd. Så är det i studentkorridorer och i gamla tidens ålderdomshem. Smart att dela ytor som sällan används. Och i ljuset av att allt fler människor känner sig ensamma ökar chansen att delat boende bidrar till ett rikare socialt liv. Skulle mer av delat boende innebära ”social housing”? Nej! Det är hög tid att börja bygga många prisvärda lösningar för delade boendeformer. Mångmiljardärer Niklas Zennström och jag har delat toalett, dusch och hall. Därutöver delade vi kökspentry, matbord och TV-rum med många fler. Det gick alldeles utmärkt. Det brådskar att få fram bra och prisvärda delade bostadslösningar. Dessa lösningar ska självklart byggas i både nya och gamla bostadsområden.
https://www.svd.se/bygg-bostader-som-vanligt-folk-har-rad-med
https://www.svd.se/bostadsfragan-ar-en-social-krutdurk
http://www.dagensarena.se/innehall/ar-social-housing-losningen-pa-sveriges-bostadskris/
Även om det politiska ansvarstagandet måste klara av att processa frågor snabbare måste vi samtidigt säkerställa att vi utvecklar våra samhällen klokt. Centerpartiet i Uppsala har en grön och attraktiv stadsbyggnadspolitik, det har inte alla lokala partier. Det gäller att rösta klokt i val. Tänk att det finns väljare som inte förstår att partierna har lokala politiska program. Det är baserat på de programmen,  och trovärdigheten hos lokala politiska företrädare, du bör välja vem som får din kommunala röst. Beroende av hur stort folkligt stöd ett parti fått i val påverkar om den politiken få mer eller mindre inflytande när partikompromisser ska göras mellan dem som bildat politisk majoritet. Så fungerar det.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/sa-bygger-vi-ett-gront-uppsala-4821150.aspx

Dagens kalkon
Nja... Det är besvärande att två allianspartier går dåligt i opinionen samtidigt som alla partier i opposition har en utmärkt chans att sälja sin egen politik. Nja är sannolikt inget bra politiskt ställningstagande om religiösa skolor. Personligen tycker jag man antingen är för ett förbud, som Ls stämmoutskott förordade, eller så är man för frihet under ansvaret att leva efter de regelverk som starkt styr skolans verksamhet. Lagförslag som innebär olika regler för liknande verksamheter är oklokt. Precis som taktkänslan har stor betydelse inom dansen är det viktigt att politiken är tydlig i sina ställningstaganden i sakfrågor. Om man dansat med en som saknar taktkänsla bjuder få upp den personen igen. Nja tror jag motsvarar läget man hamnar i om man saknar taktkänsla. Sakfrågor är något annat än långsiktiga ideologiska visioner.
https://www.expressen.se/nyheter/jan-bjorklund-pressas-i-fragan-om-religiosa-friskolor/
Dagens stjärna
K-G Bergström. Fram och tillbaka under många år har C och L fört samtal, till och med varianter av förhandlingar, om samgåenden. Som vanligt har maktfrågor och kulturfrågor stoppat varje försök. Bergström har självklart rätt, ideologiskt skulle det vara bättre med ett liberalt inriktat parti. Jag tror aldrig det blir verklighet. De partikulturella skillnaderna är stora. Nu, i en tid då L inte kan nytända på ledarsidan borde vara ett utmärkt fusionstillfälle. Björklund kan i sitt sluttal på stämman säga att han förhandlat klart med Lööf om att Ls partiorganisationer läggs ner, medlemmarna flyttas över till C-hangarund med tre månaders chans att begära urträde om en enskild medlem inte står ut med tanken att helt plötsligt flaggas som C-engagerad.... Tror du han håller det talet inom kort?...
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/liberalerna-ar-numera-nagot-av-ett-krisparti/

lördag 18 november 2017

Decentralisera mera

Närodlad politik
Ett av huvudskälen till varför jag valt Centerpartiet, som min politiska plattform i Uppsala, är medlemmarnas insikt att det mesta utvecklas bäst möjligt när makten delegeras så långt som möjligt! Inte en centralistisk politik, där makten samlas bland några få, som allt för många partier förespråkar. En del av det decentralistiska tänkandet är att skatten ska vara så låg som möjligt. Du och jag ska få bestämma mer över våra hårt intjänade pengar. Och när vi som idag har möjlighet att få mycket mer för våra skattepengar ska fokus vara på det, inte på vänsterns eviga skattehöjningar. Om vi dessutom slutar att skattefinansiera annat än ”välfärdens kärna” kan kvaliteten inom skola, omsorg, vård, rättsystem och försvar stärkas. Både Uppsala kommun och Sverige behöver nytt ledarskap. Ett grönt tillväxt- och decentraliseringsfokuserat ledarskap.

Meritokrati
De långa knivarnas tid inom politiken pågår för fullt. Partierna bestämmer vilka deras toppkandidater är inför 2018 års val. Individer och interna falanger kämpar för så mäktiga platser som möjligt. Detta spel är det jag tycker sämst om i det politiska engagemanget. I alla sammanhang är jag en stark förespråkare för meritokrati. De mest meriterade utifrån relevans anser jag ska få uppdragen. Avvikelser från mätbara meriter kommer samtidigt alltid att finnas när framgångsrika lag ska byggas. Faktorn personkemi har stor betydelse. Det vet alla som haft ledaruppdrag eller som ingått i en grupp. En av de särskilda utmaningarna mellan det politiska lagarbetet och i övriga världen är att inom politiken kan ”hund och katt” hamna i ett politiskt lag. Medlemmarna avgör vilka lagspelarna ska vara. De utvalda gör sedan förhoppningsvis allt de kan för att det gemensamma uppdraget och ansvaret bärs ansvarsfullt. Det absolut viktigaste för politiskt valda är att fatta att man företräder invånarna! Det är inte en egoresa! Det är ett mycket hedersamt uppdrag att företräda invånarna i ett avgränsat samhälle. Fler borde bidra mer i vårt gemensamma samhällsutvecklande politiska arbete. Då tror jag meritokratin skulle få större genomslag. Det behövs.

Idag har de långa knivarnas tid avslutats inom Centerpartiet i Uppsala. Tack för allt fantastiskt stöd! Jag ska fortsätta att tjäna Uppsalaborna så bra som möjligt. Uppsala kommun behöver nytt ledarskap och jag är beredd att axla det viktiga och ansvarsfulla ledaruppdraget.
Centralisera inte mer makt inom EU
Det är beklämmande att vissa, särskilt vänsterpartier, driver på för att EU ska centralisera ännu mer makt. Det är en helt sjuk ambition. Tyvärr har Storbritannien varit en kraft som inom EU starkt bidragit till att inte mer makt centraliseras. Brexit är en rysare ur detta perspektiv. Min övertygelse är att en gemensam social politik långsiktigt kommer att innebära att Sverige kraftigt kommer att sänka vår höga ambitionsnivå kopplat till våra svagaste invånare. Den utvecklingen vill jag undvika. Jag vill att vi ska kunna leva i ett tryggt och rättvist samhälle. Ett EU på dekis ska inte försöka styra mer. EU ska istället avgränsa sitt uppdrag mer och göra det avgränsade bättre.
https://www.expressen.se/ledare/lofvens-naivitet-kan-starka-bryssels-makt/
http://www.gp.se/ledare/nu-blir-eu-ett-vänsterprojekt-1.4839779

Vilket Uppsala och Sverige vill vi leva i? Hur låg ska den lägsta levnadsnivån tillåtas bli? Du tror väl inte Sveriges höga nivå blir riktmärke om EU ska ha en gemensam socialpolitik? I ett grönt, företagsamt, tillväxtorienterat och decentralistiskt samhälle skapas förutsättningar för ett högt generellt välstånd.
Dagens kalkon
”Judastyper” som ljuger, sprider felaktiga rykten och anklagar för att försöka vinna egna fördelar. Det är ett respektlöst och omoget beteende. Judastyper ska hållas så långt ifrån ledande roller som möjligt. De bidrar inte till en bättre framtid.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot

Dagens stjärna
Zlatan Ibrahimovic. Imponerande! Han exemplifierar tydligt att vi alla är unika. Inte många så åldersrika klarar av att ens få chansen till en comeback.
https://www.expressen.se/sport/fotboll/premier-league/mourinho-zlatan-tillbaka-i-morgon/