fredag 23 juni 2017

Jämställdhetskamp

Kämpa, kämpa, kämpa
Vem vill tillhöra ett förlorande lag? Väldigt få. Idag lottas jag ihop med runt fem andra i den klassiska midsommarkampen, en femkamp mellan fem eller sex lag. Vi får se hur det går. Alla kämpar hårt då alla vill vinna. 2016 kom mitt lag bara tvåa men sonen och dottern var som en liten tröst med i vinnarlaget. Vilka minns en tvåa?... Lagen är självklart mixade med krafter från de två isärklass vanligaste könen. Tillsammans skapar kvinnor och män framgångsrika eller misslyckade samhällsbyggen. I de riktigt framgångsrika samhällsbyggena har både kvinnor och män byggt dem tillsammans indirekt eller direkt. Jag hävdar att de nordiska samhällsbyggena är fantastiska exempel på gemensamt och imponerande samhällsbygge. Ett samarbete som skapat stora materiella framgångar för Nordens folk och framgångar som fördelats mer jämlikt än i några andra samhällen på jorden. Tillsammans är vi starka. Enade vi stå och söndrade vi falla. Tillsammans kan vi bryta Sveriges negativa utveckling! Visst vill vi bygga vidare på den fantastiska samhällsgrund som våra kompromissande förfäder lämnat över att förvaltas av oss.

Rätt fokus i jämställdhetsarbetet
Jag delar Alice Teodorescus åsikter om att vänstern förstör det viktiga jämställdhetsarbetet. Symbolpolitik, plakatpolitik och orättvisa kantar ofta deras jämställdhetskamp. Självklart ska alla våra barn ges så jämställda möjligheter som möjligt för att nå sin fulla potential tills skolpliktstiden är över. Därefter ska självklart kunskap, erfarenheter, personligheter, ambition och arbetsinsats avgöra hur resten av livet utvecklas. Så tänker i vart fall den som tror på meritokrati och som avskyr att inte de bästa möjliga för uppdraget får chansen, oavsett kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, familjebakgrund eller sexuell läggning. Den som verkligen vill bidra till bästa möjliga jämställdhet i vårt samhälle har fullt fokus på att meritokrati får råda. Trots att personlighet har stor betydelse för lämplighet kopplat till olika uppdrag måste kunskap och erfarenhet väga tungt i olika urvalsprocesser. Det skapar mest rättvis jämställdhet! Det är inte rättvist när någon väldigt duglig kvoteras in för någon mindre duglig enbart för att vissa politiker vill ge sken av att de tar jämställdhetsarbetet på allvar. Jag upprepar, fokusera jämställdhetsarbetet på att säkerställa att meritokrati råder. Om vi tar jämställdhetsperspektivet mellan kvinnor och män så är jag helt övertygad om att fler kvinnor än män kommer att ha de mest krävande ledande uppdragen inom kort. Att det är sannolikt går att se inom vårt utbildningssystem och inom idrottsrörelsen.
"Det är djupt beklagligt att skattepengar används för att cementera bilden av jämställdhet som något som kan reduceras till en fråga om statistik."
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-jämställdhet-handlar-om-mer-än-yta-1.4379679
Många av mina bloggläsare har önskat att jag ska skriva kortare och gärna hålla mig till endast ett ämne per blogginlägg. Jag har bestämt att jag ska försöka skriva så. Vi får se hur det går... Churchill satte ord på mina känslor runt detta. Typ: Om jag ska hålla ett långt tal behöver jag inga förberedelser. Om jag ska hålla ett kort kräver det dagar av förberedelser. Förutom enämnesbloggandet avser jag att också kora "dagens kalkon".

Premiärkalkon blir MPs Maria Gardfjell som far med osanning kopplat till turerna runt Kvarteret Seminariet. Miljöpartiet var beredda att stötta en hårdare exploatering av kvarteret Seminariet än det förslag de nu stöttar. Det var en domstol som stoppade det tidigare förslaget och endast Centerpartiet kämpade vidare för att inriktningen helt skulle vara att göra parken till en allmän rekreations och kulturpark. Eftersom bland annat den granhäck som nu enligt MPs förslag ska offras också inkluderas bland riksintressena i området får vi se om en domstol åter igen står på många Uppsalabors och Centerpartiets sida. Och om man kan exploatera den relativt sett lilla del av området bör inget göras förrän man kan samordna eventuell exploatering med planerade förändringar av Fyrishovs parkeringsplatser mot Kvarteret Seminariet.

Jag önskar dig och dina nära och kära en härlig midsommarafton!torsdag 22 juni 2017

Välfärdsförsvar

Fokus på rätt saker
Demokratins grundvalar är viktiga och värdefulla att försvara. Främst för att de tillsammans med rättssamhällets principer gör enskilda människors frihet maximal. När västvärldens demokratier har tappat luften, och misslyckas med att skapa politiska krafter som vet vilken positiv framtid de vill bygga, och hur, då kliver auktoritära ledare fram och vinner terräng. Enkla lösningar, som inte finns, vinner sympati, och enkla uttryck som "America first" inger enkelt hopp som så många söker efter. Demokratins fokus måste vara på att försvara demokratins principer (där hör till exempel inte Decemberöverenskommelser hemma), försvara enskilda laglydiga människors frihet att själva göra sina passande vägval och kraftigt stå upp för jämlikhet mellan invånarna. Den enkla vägen framåt finns inte och upplysta despoter existerar inte. Den som tror och hoppas på sådana ledare tror nog även på tomten. Vårt generella välstånd försvaras bäst genom demokratiska processer. Behovet av moderna demokratiska processer och av politiska företrädare som har legitimitet är dock stort.
http://www.gp.se/ledare/den-obekv%C3%A4ma-demokratin-1.4369601
https://sv.wikipedia.org/wiki/Legitimitet
http://www.folkstyre.nu/maktgrunder.htm
https://bjornostbring.wordpress.com/2010/11/04/behovet-av-politisk-legitimitet-ordningsproblemets-tidsdimension/
Alla arbetsföra utan pension ska bidra
Vad ska alla människor, som inte är experter inom kompetenser som efterfrågas på marknaden, försörja sig med i framtiden? Digitaliseringen och robotifieringen tar allt mer över arbetsuppgifter som människor har gjort och gör. Även den växande turistindustrin kommer att få allt större inslag av receptionister och kulturguider som är människoliknande robotar styrda genom artificiell intelligens, AI. AI som till och med kommer att göra att de kommer att klara av att lära sig humor över tid.

Medborgarlön eller "extratjänster" säger vissa ska hantera problemet med för lite arbetsuppgifter. Men om det nu blir för lite arbetsuppgifter som någon är beredd att betala för framöver vem ska finansiera allt fler som inte är självförsörjande? Om man vill problematisera Sveriges utmaningar än mer kan man lägga till risken att allt fler välbärgade pensionärer väljer att ta sin köpkraft till varmare klimat. Medborgarlön är sannolikt en både oklok och finansiellt omöjlig väg framåt. Alla arbetsföra som lever på försörjningsstöd från dem som jobbar, eller betalar skatt på andra sätt, måste göra något av värde för det gemensamma. Sossarna har nu lanserat "extratjänster" för långtidsarbetslösa. Det är ett sätt för staten att ta det ansvar den moraliskt har för alla asylinvandrade långtidsarbetslösa som annars belastar kommunernas ekonomier. Extratjänster är som Centerpartiet Uppsalas önskemål om Inkluderingsjobb MEN med den stora skillnaden att vi anser att långtidsarbetslösa alltid ska utföra Inkluderingsjobb tills de studerar på heltid eller får ett avtalsenligt jobb. Extratjänster är bara tillfälliga lösningar och tjänar framförallt som ett sätt för regeringar att gömma strukturella problem på. Lägg ner tidsbegränsade åtgärder och inför ett permanent system som både inkluderar människor i utanförskap bättre och som strukturellt kan bidra till att nytända det generella välståndssamhället. Träning, träning och åter träning skapar nödvändiga förutsättningar för match. Inkluderingsjobb är en form av träning som framförallt gör nytta för väldigt lågutbildade men arbetsföra människor som är långtidsarbetslösa och fortfarande studieomotiverade.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/ge-jobb-at-alla-i-stallet-for-medborgarlon-/
http://www.unt.se/asikt/debatt/nu-kommer-extratjansterna-4681525.aspx
Lyssna, lär och driv lokal förändring
Tenstabon Mohamed Nuur har rätt när han säger att politiker aldrig kan få en rimlig verklighetsbild av utanförskapsområdena när de kommer en timme för att hålla ett tal eller gör "studiebesök" omgivna av säkerhetsvakter i verkligheten... Nuur slänger massor av kritik på Alliansen. Inte så konstigt då han själv valt Socialdemokraterna som sin politiska plattform. Alliansen har definitivt en skuld för att inte den mycket negativa trenden i Sveriges utanförskapsområden kunde brytas under 8 år vid makten. Samtidigt började problemen redan under Socialdemokratisk ledning. Och det är alltid varje närsamhälles eget ansvar att ta mest ansvar för sin egna bättre framtid. Det viktiga förändringsarbetet kan inte bäras av personer utifrån. Tyvärr har inte många som lever i utanförskapsområden förstått att vänstern inte bär på de strukturella svaren på hur man bryter hopplöshet och segregation. Centerpartiet har svaren genom decentralisering, företagsamhet och mer satsningar på praktiska gymnasieprogram inom yrken som efterfrågar arbetskraft. Det finns inga enkla vägar till framgång. Det krävs ambition, hårda studier och hårt arbete för att göra klassresor. Så enkelt är det. Och det går. En viktig utgångspunkt för att lyckas är att inte betrakta människor som offer utan som oslipade eller slipade diamanter. Vänstern älskar att se vissa grupper som offer och svaga. Det skapar deras politiska legitimitet. Men det hjälper dem inte mot en bättre framtid. Den i utanförskapsområden som önskar en bättre framtid bör rösta på Centerpartiet. Alla kan bidra och så få som möjligt ska leva på bidrag!
http://www.expressen.se/debatt/kom-inte-ut-hit-och-hall-usla-tal/

Polisen allt tydligare
I morse var det minst sagt tragiskt att lyssna till en polis och Ygeman som intervjudades på TV4. De talade om Polisens senaste rapport om det allt allvarligare läget i våra allt fler utanförskapsområden. Det var påfallande att journalisterna var "chockade" över det allvarliga läget.... Hur har det varit möjligt att inte förstå hur illa det blivit och hur illa det fortsätter att utvecklas? Det är främst de människor som lever i de allt mer laglösa områdena som i särklass drabbas värst. Det kanske är meningen.... Skandal och skamligt! Stå upp för en välfärd som inkluderar alla i Sverige och ta de politiska konsekvenserna av det ställningstagandet! Var är alla nödvändiga reformer? Nyval!
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Juni/Polisens-rapport-om-utsatta-omraden/
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%25C3%2596vriga%20rapporter/Utsatta%20omr%25C3%25A5den%20-%20sociala%20risker%20kollektiv%20f%25C3%25B6rm%25C3%25A5ga%20och%20o%25C3%25B6nskade%20h%25C3%25A4ndelser%20(2).pdf
https://www.svd.se/om/polisens-kris


onsdag 21 juni 2017

Bästa land att bo i

Gladast vinner
Är du rik? Rik i form av materiella tillgångar. Då har du förmånen att kunna bosätta dig nästan var som helst. Det kan inte alla andra. Med få undantag är det bara rika, eftertraktade specialister och förälskade som har en chans att byta medborgarskap. Samtidigt har svenskar och övriga nordbor förmånen att vara välkomna på besök nästan i alla världens länder som turister eller för affärer. Så även ur frihetsperspektivet att få röra sig "fritt" på jorden har svenskarna hittills förtjänat den möjligheten. En frihet bland andra värd att försvara.
Danmark har återigen korats till världens bästa land att leva i. Grattis Danmark! Sverige lyckas fortfarande vara bland topp tio, dock är vi sämst bland våra nordiska vänner. Samtliga våra nordiska grannar hamnar på prispallen. I klartext anser jag att det är dåligt av de som ansvarar för Sveriges utveckling att vi inte bättre kan försvara och utveckla den skatt som våra äldre generationer byggt upp. Glöm inte den HDI-prognos som FN gjorde för några år sedan och som tvingades bort med motiveringen att den var för akademiskt svag.... Där prognosticerades Sverige bli ett av världens sämsta länder ur HDI perspektiv inom tjugo år. Jag tycker att det finns all anledning att ta den varningen på största allvar. Det gjorde också jag, Lars V Kylberg och Sören Gyll för ett tag sedan. Sverige kan och måste utvecklas klokare än nu! Bara de rika kan lätt lämna Sverige för något bättre, det är minst sagt mycket svårare för alla andra. Därför är det klokt att vårda just vårt särskilda samhälle bättre.

Personligen vågar jag mig på att raljera lite över dem som anser att det inte finns en generisk svensk kultur. Det finns i alla fall en dansk generisk kultur. De är gladare, mer säljfokuserade, affärsdrivna, tuffa förhandlare, hårt arbetande, mer individualistiska, dricker gärna samt ofta några öl med kompisar, accepterar inte ständigt förmynderi från staten/EU, är stolta över sitt land och säljer sina jordbruksprodukter runt om på jorden. Jordbruksprodukter! Lyckligast i världen! Samtidigt som de utöver jordbrukens tillgångar saknar alla de övriga naturtillgångar Sverige har är de ett av världens rikaste folk! Sverige skulle med andra ord kunna vara mycket, mycket, mycket bättre än nu! Varför är inte Sverige lika framgångsrika på den internationella livsmedelsmarknaden? Då kan vi både vara självförsörjda vid kriser samtidigt som vi tjänar mer pengar. 

En ytterligare intressant aspekt med danskarna är att de är väldigt mycket tydliga än svenskar i sin kommunikation. Det beteendet delar de med nästan alla nya invånare som invandrat till Sverige de senaste 10 åren. Många icke svenskar anser att svenskar ofta kommunicerar väldigt otydligt. Ett exempel på rak kommunikation från danskar fick svenska regeringen uppleva för några år sedan. Hur ofta går ett grannlands ledare ut och öppet kritiserar grannlandets ledare för att vara dumma i huvudet? Det gjorde bland annat den dåvarande statsministern i världens lyckligaste land Lars Løkke Rasmusson. Tydligt sa han och flera ledande danskar att svensk migrationspolitik var helt ohållbar.
I ljuset av SÄPOs senaste varning om att Sverige nu befolkad av tusentals farliga extrema islamister kan man lugnt säga att Løkke Rasmusson hade rätt. Redan de höger- och vänsterextrema vi hade sedan tidigare var för många. Kan det vara så att Løkke Rasmusson och hans regering såg som sin huvuduppgift att försvara och utveckla det danska samhället och placeringen som världens bästa land att leva i? För att klara av att vara topp 10 bäst i världen att leva i måste man försvara sin värdegrund, balansera rimliga rättigheter med rimliga skyldigheter och ständigt säkerställa sin globala konkurrensförmåga.tisdag 20 juni 2017

Invandrare missnöjesröstar allt mer

Kvalitetskrav på beslutsfattande
Hur rimligt är det för invånarna att förvänta sig att politiker ska fatta sina beslut på goda grunder? Är inte hela idén med den representativa demokratin att den ska klara av att klokt representera invånarnas intressen? Stora beslut ska självklart fattas utifrån konsekvensanalyser som inte bara ser till en specifik fråga utan också sätter in den frågan i ett större sammanhang. 

I Uppsala var jag igår med på ett möte där ett av ärendena handlade om att kommunen nu har ett "desperat" behov av nya centrala förskolor och skolor då det byggts och byggs massor av nya lägenheter... Hur svårt kan det vara att förstå sambanden? Varför löser inte ansvariga liknande problem i tid? Om regeringar de senaste åren hade gjort konsekvensanalyser hade Sverige garanterat inte varit i det svåra läge vi nu är i och som drabbar många människor mycket negativt. Inte minst alla de i riktig nöd i krig och fasors närhet som idag får mindre stöd av Sverige eftersom allt fler resurser går till konsekvenserna av den misslyckade migrations- och integrationspolitiken.
Lasta inte mig
Svensk migrations- och integrationspolitik har länge varit både oansvarig och misslyckad. Flera nationella regeringar, och lokala, bär ansvaret. Makttaktiska perspektiv har sannolikt haft störst skuld till att det som hänt inträffade. Alliansen på riksplanet borde aldrig ha köpt MPs ohållbara migrationspolitik. Lasta dock aldrig mig för dessa stora misslyckanden. Jag har i många år förordat en ansvarsfullare migrationspolitik och radat upp konkreta förslag för bättre integrationsarbete. Jag har också radat upp argument mot den politik som fördes. Inte minst min besvikelse över att vi kraftigt minskat stödet till de enormt utsatta människorna som lever i flyktingläger i närheten av pågående blodiga konflikter. Mina tidigare ställningstaganden är spårbara i bloggar, valfilmer, talarstolar på riksstämmor och i mediareportage. För mig är det som hänt och händer i främst Sveriges större städer inget förvånande och jag tycker det är djupt olyckligt. Olyckligt för en nordisk välfärdsmodell som länge tjänat hela sitt folk väl. Olyckligt för allt fler utan framtidstro i allt trängre och kriminella utanförskapsområden där extremism frodas! Olyckligt för alla på flykt som av olika skäl inte lyckats eller velat ta sig till Sverige.

Volym har alltid betydelse
Hur kan man bli förvånad över att samhällskontraktet inte längre fungerar? Hur svårt är det att förstå att "bara" kraftiga och snabba befolkningsökningar av vuxna människor i sig leder till bland annat ökad brottslighet. Det finns självklart ett samband mellan bland annat antalet människor och antalet brott. Det finns också starka samband mellan antal människor och behov av förskola, skola, omsorg och vård. Varför gjordes inga seriösa konsekvensanalyser kopplade till svensk migration de senaste 10 åren? Har syftet varit att punktera det svenska generella välfärdssystemet? Det är lätt att tro det. Även om det är sjukt sent är det bra att riksrevisionen nu gräver i hur det tilläts gå så fel!

Självklarheter
Varför blir många nu förvånade över att även allt fler invandrare avser att missnöjesrösta på SD? Varför skulle invandrare i stora tal vara mindre intresserade än svenskar av att den generella välfärdsmodellen försvaras i Sverige? Det kanske är så att de flesta invandrare också inser att det är mer humant att hjälpa fler lidande människor i konflikters närområden än att utifrån falska förhoppningar utmana den svenska generella välfärdsmodellen ännu mer. Glöm inte att det främst är "nysvenskar" i utanförskapsområdena som lider allt mer av detta stora misslyckande. Var är alla nödvändiga reformer för att inkludera nya invånare bättre och på allvar försvara det generella välståndet? Ska inte alla våra barn få en rimligt jämlik utbildningsstart i livet?  Ska vi acceptera ett samhälle där 1/3 blir fattiga på riktigt, inte relativt fattiga? Det tycker inte jag! Vem är mest god eller ond? Den som krossar det generella välfärdssamhället eller den står upp för den? Vilka ska svenska politiker främst företräda? Vad tycker du?


måndag 19 juni 2017

Hur mycket får skolan misskötas

Hälsa och utbildning
Varje samhälle som vill vara framgångsrikt måste sträva efter att ha en så frisk och välutbildad befolkning som möjligt. I ordet välutbildad inkluderar jag självklart hantverkare som också kan vara mer eller mindre bra på det de gör beroende av intresse och träningstimmar.


Den inte så livserfarne Gustav Fridolin skulle fixa till den stukade skolverksamheten på 100-dagar.... Bara att han gjorde en sådan utfästelse när han var ny minister vittnar om hur oerfaren och naiv han fortfarande är. På många sätt har skolan misshandlats av regering efter regering under lång tid. De reformer som idag saknas inom många verksamheter har haglat över skolverksamheten genom åren och därför också gjort mer skada än nytta. Särskilt kritiserar många lärare "kommunaliseringen". Personligen tror jag att det är mycket viktigt att skolans verksamhet jobbar nära den sociala verksamheten i en kommun då det särskilt är de svaga eleverna som ska ges en särskild chans att nå sin fulla potential. Svaga elever är ofta svaga då de lever i sociala sammanhang som begränsar dem, oftast har varje barn en unik egen fantastisk förmåga som "bara" behöver bli sedd och uppmuntrad för att blomstra ut.


Studiero
Alla framgångsrika verksamheter bygger på att man har en tydlig ambition och att man lär av de bästa på "marknaden". Skolvärlden är inte något undantag. Människor som ska lära sig mycket behöver vara motiverade, ha bra grundhälsa, de måste ha lugn och ro när de studerar och deras individuella förutsättningar måste få utrymme. Visst kan vi vara överens om att det är en enkel framgångsekvation? Varför är det då så förbaskat svårt att få denna framgångsekvation att fungera? I bifogad artikel finns ett exempel på metodik som uppenbarligen fungerar för att många elever ska utvecklas bättre, deras föräldrar bli nöjda och lärarna få mer tid att ägna åt pedagogik. Vad väntar kommuner och Fridolin på, implementera liknande verktyg som uppenbarligen gör stor positiv nytta! Skolan är för viktig för att ständigt misshandlas.
http://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/


Individualisering
Självklart ska skolan vara modern och maximera varje enskild elevs potential. För att klara av det är det självklart att IT-verktyg ska utnyttjas så mycket som möjligt i kombination med traditionella pedagogiska metoder. Det handlar inte om det ena eller det andra, det är både och! Hur många sekunder tror du en lärare under en lektion i genomsnitt kan ge en elev pedagogiskt stöd om vi säger att klassen har 24 elever varav 11 som behöver mer aktivt stöd för att komma framåt än övriga 13? Vet du hur många minuter en genonsnittlig lektion har? Det säger sig själv att individualiserade E-lärandesystem på ett fantastiskt sätt både kan bidra bättre till enskilda elevers positiva utveckling och dessutom parera den verklighet vi har med allt färre legitimerade lärare. Våra elever behöver inte längre vara försökskaniner inom skolan vad avser digitala utbildningslösningar. De används redan flitigt världen över. Särskilt på skolor där de mest priviligierades barn går. Vi behöver inte en massa nya utredningar! Vi behöver att den allt för centraliserade skolan gör någon central nytta och upphandlar de E-lärandetjänster som alla våra barn ska få tillgång till. Tilläggsverktyg kan varje skola själv med fördel välja utifrån lokala särskilda behov. Det är djupt olyckligt att denna utveckling går så sakta.
http://www.expressen.se/ledare/sveriges-elever-far-inte-vara-forsokskaniner-/

söndag 18 juni 2017

Den aktiva draken

Draken sover inte
Under stora delar av 1900-talet talades det om att den kinesiska draken sov. Det gör den inte längre. Den flyger fram i en utvecklingsfart som världen aldrig tidigare upplevt. På många sätt tar de "bara" tillbaka den roll de hade under tusentals tidigare år. Änkekejsarinnan Cixi ledde, under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, sitt folk in i mörkret som också öppnade upp för Maos folkrevolution. Under särskilt Deng Xiaopings ledning har Kinas utveckling rusat ikapp och förbi västvärlden på många sätt. Under hans ledarskap fick världen något nytt. En enpartistat med marknadsekonomi. Onekligen inte en västerländsk form av demokrati, men en form som hittills skapat stort värde för många av de officiellt 1,3 miljarderna kineser som lever i Kina. Och för många av de många miljoner kineser som lever i andra länder.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Änkekejsarinnan_Cixi
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping

Sydeuropéerna var duktiga på att exploatera kinesiska uppfinningar och kom att kolonialisera stora delar av världen för egen vinnings skull. Om romarna, egyptierna, Columbus och vikingar fick vi läsa om i skolan, men hur mycket fick vi lära om det kineser och indier gjort kopplat till människans utveckling? Du vet väl att kineserna redan på 1300-talet, med stora flottor, begav sig ut på världens hav för att exploatera andra samhällen? Efter kejsaren Zhu Di avbröts dock exploateringsambitionerna och all kraft fokuserades på "mittens rike". Som så ofta hade kunde mänsklighetens utveckling blivit en helt annan om kineserna inte avslutat sina världsherraväldeambitioner redan innan Columbus äventyr startat. Tror du kineserna backar hem den här gången?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Yongle-kejsaren
http://www.historia2.se/historia123/?p=378
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/renassans-upptacktsresor-och-en-ny-varldsbild
http://www.di.se/nyheter/varningar-kantar-kinas-sidenvag/
Vise män
Konfusius och de tre vise männen vägleder kinesisk kultur. Hälsa, kunskap och rikedom är starka målsättningar och värdegrunder hos många av kinas minst 1,3 miljarder människor. I Guangyuan fick jag lära mig att förr i tiden var det extremt svårt att kvalificera sig in på de eftertraktade Konfusianska universiteten. Det räckte inte med att vid uttagningsprov bli etta. För att vinna "platsen över bron" mot en garanterat ljus och mäktig framtid krävdes att även pappa, farfar, farfars far och farfars farfars far ansågs hedersamma och de som levde behövde också klara vissa prov... Det är nog ingen överdrift att säga att det representerar ett mycket elitistiskt system.
Enorm fart i utvecklingen
Jag har precis besökt Peking, Gungyuan och Chengdu. Tro mig, de ekonomiska och utvecklingsunder som Japan och Sydkorea var under 1960 och 1970 talet är inget mot vad som händer i dagens Kina! Det är mycket positivt att kineserna allt mer, och mycket seriöst, använder denna enorma styrka för att bidra till en bättre miljö och en mindre negativ klimatpåverkan. De gör det av kortsiktiga hälsoskäl då deras folk i framförallt gigantiska städer lider av bland annat ohälsosam luft. Men de gör det även av långsiktiga välståndsskäl, det är ekonomiskt smart att satsa på grön tillväxt. Jag hävdar att inget land är så mäktigt som Kina redan idag. Och de stärker sin ställning varje dag samtidigt som västvärlden vacklar. Mycket av kinesernas kraft kommer ifrån att de under de senaste 30 åren tagit runt hälften av utlänningskvoterna på världens bästa universitet.

Uppsala och Sverige behöver nya politiska ledningar som fattar hur viktigt det är med en stark grön tillväxtpolitik.

lördag 17 juni 2017

Den första kvinnosakskvinnan

Den första kända mäktiga kvinnokämpen
Wu Zetian, Tangdynastin, är Kinas enda allra högsta kvinnliga chef genom tiderna. Hon borde vara en förebild bland kämpar för jämlikhet mellan könen. Hur många människor som vuxit upp med västvärldens "glasögon" vet ens att hon existerat? Jag törs påstå att det är väldigt få. Flera förbättringar mot kvinnlig jämlikhet ägde rum under Wu Zetians långa tid vid makten. Hon var ifrån Guangyuan och styrde mestadels riket därifrån. Hon började sin sociala vandring från älskarinna, konkubin, till att bli rikets mäktigaste. Hon blev 81 år gammal och gjorde stora bestående insatser som formade den framtid som följde. Kina är, och har varit, ett mycket toppstyrt samhälle. Ibland är det en styrka, ibland en stor svaghet.
https://webb.folkbildning.net/kina/kina-smatt-konkubiner

Kulturella skillnader
Jämställdhetsarbetet kopplat till kön har gått sjukligt sakta genom människans historia. Sveriges kultur och lagstiftning rankas av FN som det folk som kommit längst mot könens jämlikhet. I det skrämmande ljuset av att SÄPO nu anser att det finns tusentals våldsbejakande islamister i Sverige är läget allvarligt för många kvinnor i Sverige som inte får den jämställda frihet de har rätt till och som frigör så mycket individuell kraft. All extremism är av ondo och måste tydligt bekämpas. Få extremister är dock så tydliga med att männen står över kvinnorna som islamister. Bland annat av jämställdhetsskäl är det tragiskt att svensk migrations- och integrationspolitik tilläts gå så snett. Och att allt värre situationer i våra sämst ställda bostadsområden, i allt fler farliga utanförskapsområden, radikaliserar allt fler av dessa livsfarliga män. Är alla vänstermänniskor och "godhetsprofeter" nöjda nu? Men du, låt oss vara helt överens om att vi förstår att det är stor skillnad mellan att vara muslimsk troende med någon tolkning av Koranen som livsvägledning mot att vara politisk islamist? Jag känner många muslimer som är fantastiska medmänniskor och som aldrig skulle kröka ett hår på någon annans huvud för att påtvinga den en egen trosuppfattning.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-tusentals-radikala-islamister-i-sverige/
http://www.synonymer.se/mobil/?query=radikalisering
https://www.svd.se/vad-menas-med-islamism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamism
https://timbro.se/smedjan/darfor-sker-de-sexuella-trakasserierna/

Stå upp för flickor och kvinnors jämlikhet
Vad gjorde Englands drottning Victoria för jämlikhetsutvecklingen? Gjorde Margaret Thatcher något för att strukturellt göra jämlikheten mellan kvinnor och män en tjänst? Inte vad jag kan hitta. Det gjorde Wu Zetian.
Wu Zetians mamma sägs, likt Maria till Jesus, ha blivit befruktad av en drake under en roddtur. Alternativa fakta skulle nog många idag kalla både Jesus och Zetians tillkomst. Alldeles oavsett var Zetian duktig på att bygga mäktiga berättelser om sig själv. Hon är den enda, av vad jag förstått, som oxå avbildats i form av en gyllene Buddha. Kopplingen till Buddha gjorde tydligen att Zetian snabbt accepterades av folket som dess högste ledare, "trots" att hon var kvinna. Jag undrar jag hur Wu Zetian hade hanterat dessa radikaliserade och våldsbejakande islamister? En politisk tolkning av islam som föddes enbart några hundra år innan hennes historiska år vid den kinesiska tronen. Och du, visst kan vi vara överens om två saker kopplat till detta. 1) Vi måste och vill kraftigt stå upp för kvinnor och mäns jämlikhet på det territorium som vi bestämmer över. 2) Alla religioner har ursprungligen varit politiska verktyg för att människor så mycket som möjligt ska kunna leva sida vid sida utan ständiga och plågsamma konflikter. I västvärlden skildes religion och staten. I västvärldens länder är det lagar som ska styra vid konflikter. Lagarnas grunder har starkt påverkats av relevanta religioner. Wu Zetian var bland annat själv Kinas "högsta domstol". 
https://youtu.be/0mDEG_dHcCU
https://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Zetian