onsdag 21 februari 2018

Vem vill du ha

Använd din röst klokt
Tänk att det fortfarande finns många väljare som inte förstår att det gör stor skillnad hur man röstar i alla tre val. Kommunvalet, Regionvalet och riksdagsvalet är tre olika demokratiska arenor med olika politiskt innehåll, olika sakfrågor att ta ställning till och framförallt också olika förtroendevalda, politiker, att ta ställning till. Hur kan man inte förstå att det på många sätt är viktigt att göra ett övervägt val till varje enskilt val av de tre möjliga? Du som vet vilka de viktigaste frågorna för just dig kan då utan skygglappar finna dig i en situation där du röstar på olika partier i de tre valen. Och du kryssar de personer just du finner mest erfarna och kompetenta för olika uppdrag.

I kommunval kan man se att partiers förmåga att bra adressera ”heta” lokala sakpolitiska frågor belönas av väljarna. I kommunval kan man också historiskt tydligt se att kompetenta politiska företrädare kan attrahera många fler röster än vad partiets politik skulle locka. Min tolkning av det är att stora delar av väljarkåren är klok eftersom enskilda politiker har stora möjligheter i en kommun att i majoritet påverka en kommuns utveckling. Eftersom den påverkan är stor är det mycket klokt att rösta på kompetens, erfarenhet och trovärdighet.

Mest besvärande av de tre valen är regionvalen som trots sin betydelse anses som det minst intressanta valet. Med tanke på att regionerna ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik och regionala tillväxtfrågor är det allt viktigare att vi bättre värderar partiernas regionpolitik och kompetensen hos dess företrädare. Dina val har betydelse. Använd dina röster klokt. Det påverkar inte bara dig själv utan även kommande generationer.
http://8sidor.se/tre-val-samma-dag/
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/olika_typer_av_val/index.html
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/personvalhttps://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/personval
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/valsedlar_och_personrostning/personrosta/index.html

Dagen kalkon
Vänsterns riksdagsledamöter som inte kan bete sig vuxet och på ett respektfullt sätt som bör representera människor som ingår i Sveriges lagstiftande församling. Det borde vara självklart för vuxna och normala människor att prata med varandra för att lösa tvister. Om det inte lyckas borde de vara vuxna nog att söka medlingshjälp. Det är sällan ens fel när två träter. I en politisk värld med allt för mycket ”rackarspel” kanske det bästa tyvärr är polisanmälningar för att lagen ska få avgöra tvister istället för ”politiska häxjakter”. Vem som är mest skyldig i denna tvist vet jag inget om. Samtidigt är konflikten ett besvärande tecken i tiden.

Dagens stjärna
Stig-Björn Ljunggren. Intressanta reflektioner ifrån en samhällsdebattör so i vart fall nyligen bland annat kallade sig Socialdemokrat. Men visst är väl fortfarande avundsjuka och ”jantelagstänk” ett väl utbrett kulturdrag i riket Sverige?
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-de-orättvisa-guldmedaljerna-1.5192895

tisdag 20 februari 2018

Svekfull regering

Litar du på staten?
Vem och vilka kan du lita på? Särskilt i en politisk värld där egna ambitioner tydligt tycks vara den stora drivkraften och inte uppdraget att tjäna folket man företräder. Hur gör man i en sådan värld för att orka och stå ut? Som särskilt duktiga företagare är det bäst att ha fokus på kunderna, i det politiska spelet kallade väljare. I denna politiska värld i Sverige finns tre demokratiska plattformar. Kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Där förväntas frågor debatteras och större ställningstaganden avgöras. Varje demokratisk plattform har sin rådighet. En kommun stiftar till exempel inte lagar. Och kommuner regleras av staten. Nya lagar påverkar till exempel företagare och kommuner i stor utsträckning, långt ifrån alltid bra. Och ”bra” beror väldigt mycket på vilken politisk inriktning man tror på. Det är på statlig nivå som det kommunala ekonomiska utjämningssystemet verkar. Det är på statlig nivå som till exempel migrationspolitiken beslutas. Beslut som har stor påverkan på kommunerna. Ett litet tag utgjorde ”krona för krona” de ekonomiska ramarna för politiska idéer. Det vill säga det rimliga kravet att politiska förslag kan finansieras. Antingen genom tänkta nya intäkter eller att prioritera om bland begränsade resurser. Men vad händer när staten bedriver en politik som saknar täckning och bara förväntar sig att kommunerna ska lösa problemen? Det blir självklart inte en framgångsrik väg framåt. Det går inte att lita på staten idag. ”Krona för krona” måste inkludera kommunerna. Och eftersom staten har monopol på migrationspolitiken är det mycket rimligt att staten också många fler år än nu bär stora delar av migrationskostnaderna. Läs gärna bifogad artikel.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-regeringen-lämnar-kommunerna-i-sticket-1.5179302
https://www.svd.se/regeringen-overger-krona-for-krona-principen-1o1z

Dagens kalkon
Anders Lindberg. Han bär sannerligen inte på tänkande som leder svenskarna mot en framtida generell välfärd.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-nej-du-är-inte-progressiv-anders-lindberg-1.5201922

Dagens stjärna
Hanne Kjöller. Självklart ska regler och dess tillämpningar gälla alla jämlikt. I en mycket konkurrensutsatt verklighet är det också helt nödvändigt att inte acceptera ”godtyckliga” domstolar och anklagelser utan konkreta fakta som trovärdigt kan styrkas. Det fulspel som kan utnyttjas för att försöka försämra andra människors förtroende måste kraftigt motverkas. Den eller de som utan grund försöker gå den vägen måste ställas inför en riktig domstol och anklagas för förtal.
https://www.expressen.se/kronikorer/hanne-kjoller/hur-hade-v-behandlat-lars-ohly-om-han-varit-kvinna/

måndag 19 februari 2018

Hur mycket tryck tål du

Till sist brister det
Äntligen har jag nu njutit av 2018 års första nedförsåkning i Åre. Personligen tycker jag att några dagars återhämtning är som bäst när härlig fysisk aktivitet varvas med god mat, After-ski och mycket bastubadande. Den som arbetar hårt, särskilt i en stressfylld miljö, behöver stunder där tankarna kan vara på annat och i bästa fall även klarna. Annars brister det för allt fler och man ”går i väggen”. Alla har sina källor till återhämtning och glädjeboostar. Umgänge med kära, dans, regelbunden träning, att lära av mer erfarna och nedförsåkning är fem av mina återhämtningskällor. Vilka är dina?
https://stress.se/utmattningssyndrom/
https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/stress/lakaren-6-tidiga-tecken-pa-utbrandhet/

För mycket tryck får allt att brista. Gränserna för hur mycket tryck vi människor tål innan det brister är väldigt individuellt. Gränserna varierar också beroende av allt vi studerar. Inte minst inom materialläran spelar hållfasthetsläran en stor betydelse. Du vet väl att Ångströmslaboratoriet inom Uppsala universitet tillhör de bästa i världen bland materiallära? Nu vet du det om du inte visste det tidigare.
http://www.polacksbacken.uu.se/Valkommen_till_Polacksbacken/angstromlaboratoriet
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5KV732&typ=1
http://www.sverigeskonsumenter.se/Global/Stilmedveten%20utbildningsmaterial/Materiallara.pdf
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1TE654&typ=1

Vår jord och dess begränsade resurser är inget undantag. I takt med att vi snabbt närmar oss 10 miljarder människor på vår jord utsätts miljö- och klimat för ett ohållbart tryck om vi inte anpassar vår konsumtion till smartare och hållbara beteenden. Det är min övertygelse att delningsekonomins utveckling har en avgörande betydelse för att kraftigt minska på trycket på jordens begränsade resurser. Inte minst på trycket efter efterfrågan på kritiska metaller. Bland annat de metaller som är nödvändiga i det digitala samhället och i utbyggnaden av det fossilfria samhället. Min övertygelse är att vi klarar denna omställning och Uppsala och Sverige kan bidra ännu bättre i arbetet för att vi ska lyckas. Att vi lyckas är av avgörande betydelse för våra kommande generationers levnadsvillkor på moder jord.
https://www.klimatkontot.se
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a01QQZyl-_I
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0lGV1/havsnivan-kan-stiga-dubbelt-sa-mycket-som-forskarna-raknat-med
http://miljo-utveckling.se/om-att-hushalla-med-begransade-resurser/

Dagens kalkon
Kriminella gäng. Mycket talar för att den organiserade brottsligheten breder ut sig. Det är den farligaste varianten av ”parallellsamhällen” som växer fram. Oavsett vilka som bemannar dessa självgoda och kriminella gäng. Ett samhälle som vill erbjuda sina invånare personlig frihet och rimlig rättvisa måste klara av att effektivt bryta upp liknade verksamheter.
http://www.gp.se/nyheter/35-mc-gäng-i-väst-som-polisen-bevakar-men-ett-nytt-gäng-oroar-mest-1.5189390

Dagens stjärna
Hamid Zafar. Vi måste orka, och våga, ta i verkliga och farliga problem. Alla extremistgrupper är farliga för sin omgivning. Som vanligt är det väldigt svårt att i ett demokratiskt samhälle att lösa liknande problem om vi inte ordentligt analyserar problemet och öppet, och respektfullt, debatterar effektiva motåtgärder.
http://www.gp.se/ledare/zafar-de-lärdas-svek-1.5189562

söndag 18 februari 2018

Sjukvårdsutmaningarna allvarliga

Hur illa får det bli?
All verksamhet ska, om den är berättigad, fylla en värdefull roll. Minst ska en sådan verksamhet svara mot en efterfrågan på en marknad. Utmaningarna på en marknad, oavsett om den är skattefinansierad eller finansierad på annat sätt, är att matcha utbud mot efterfrågan. Det är med andra ordet VOLYM som alltid kraftigt påverkar. Tveklöst har vi nu en mycket utmanande tid för att matcha behov av kompetent arbetskraft mot utbud av efterfrågade tjänster. När en vänsterregering seriöst överväger att försämra assistansstödet till våra yngsta och äldsta invånare, med omfattande hjälpbehov, då borde alla förstå att varningslamporna blinkar röda. Svensk sjukvård brottas med allt större kvalitetsproblem och livsfarliga köbildningar. Den svenska ekonomin kan snabbt försämras... Och om redan höga skatter höjs ännu mer riskerar vi att tappa globalt eftertraktad kompetens. Och möjligheterna att rekrytera kompetent arbetskraftsinvandring blir ännu svårare än det redan är om redan höga skatter höjs. Fokus måste vara på att få bättre och mer samhällsfinansierade tjänster utan högre skatter. Mer av tjänsterna inom välfärdens kärna. Prioritera bort annat! Nedan bifogade artiklar är läsvärda. Inte minst Alice Teodorescus.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-välfärdskostnaderna-en-tickande-bomb-1.5188521
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/mars/ivo-rapport-visar-pa-omfattande-brister-i-varden/
https://www.dagensmedicin.se/blogg/gunnar-akner/2017/10/27/paradox-hur-kan-sjukvarden-resultat-vara-varldsledande-trots-omfattande-problem-och-brister/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vardens-problem-aer-brist-pa-kvalitet-inte-pa-resurser-32415

Nu krävs ett modigt och kompetent politiskt ledarskap. Med nuvarande oförmåga till nödvändigt förändrings- och förbättringsarbete kommer allt fler invånare drabbas hårt på grund av en havererad förmåga att uppfylla ett rimligt samhällskontrakt. Det är många funktionsfel, samarbetsproblem, kompetensbrist och missnöje inom väldigt många stora offentliga verksamheter idag. Och nu har vi haft runt 8 år av uppåtgående ekonomi. En uppåtgående ekonomi helt skapad av tillgången på billiga pengar och migrationspolitiska kortsiktiga utgifter. Med nuvarande lägesbild, vad tror du händer när nästa lågkonjunktur hälsar på?
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/sjuksköterskor-säger-upp-sig-i-protest-1.5188331

Vägen framåt, i hela Sverige, måste vara fokuserad på förändrings- och förbättringsarbete. Vi kan inte lösa de stora utmaningar vi tveklöst har utan ett målmedvetet förbättringsarbetet. En viktig del av det förbättrings- och förändringsarbetet är att vara positiva till en mångfald av leverantörer av skattefinansierade tjänster. Och i ljuset av att vårt näringsliv särskilt är framgångsrikt på grund av svensk världsledande systemförmåga kan enorma förbättringar genomföras genom bättre organisationsövergripande samarbete. Samarbete som går ut på att utifrån invånarnas bästa samarbeta. Och vi lever i en digital tidsålder, vi måste utnyttja teknikens möjligheter mycket mer och bättre. För att vi ska klara denna utmaning krävs politiker som leder vägen framåt. Om du ska räkna upp fem sådana personer aktiva i lokalpolitiken eller rikspolitiken, klarar du det?

Dagens kalkon
Duperande, falska, intrigerande och lögnaktiga människor. Hur kan så många ofta bli så kraftigt lurade? Trist. Titta gärna på bifogad del av Uppdrag granskning. Tänk att människor som förefaller rimligt ”normala” kan låta sig bli så blåsta! Det handlar om hon som kallade/kallar sig ”Kristi brud”....

Dagens stjärna
Hanna Öberg. Hon fortsätter att imponera i OS! : )
https://www.expressen.se/sport/os-2018/magdas-okanda-mote-med-guld-hanna/

lördag 17 februari 2018

Uselt ledarskap

Stort kompetensbehov
Sveriges stora kompetensbehov måste tas på betydligt större allvar av Sveriges regering. Avvisningsbeslut mot människor som jobbar, där mindre administrativa fel begåtts eller för att de missförstått "deponi"-regler under studier måste få ett omedelbart stopp. Sverige har inte råd med liknande dumheter! Både inom näringslivet och inom offentlig sektor har vi de kommande 10-20 åren stor kompetensbrist. Istället för att ha myndigheter som beter sig på detta sätt måste politiken eventuellt förändra lagstiftningen så att den ger utrymme för lite sunt förnuft. Dessutom måste regeringen skyndsamt arbeta med att hitta former som gör arbetskraftsinvandring både enklare och attraktivare för kompetens vi behöver. Kompetens som väldigt många länders verksamheter tävlar om. Om Sverige är attraktivt för den attraktivaste arbetskraften är Sverige garanterat attraktivt för oss som redan bor i någon del av vårt vackra land.
https://www.experis.se/foretag/swe/om-experis/nyheter/pressreleases/akut-kompetensbrist-baade-i-sverige-och-globalt-1611377

Det är toppen att allt fler höjer sin röst för att vi ska få en bättre ordning i migrationspolitiken. Vi måste få en betydligt offensivare migrationspolitik som bidrar till att vi mycket bättre kan matcha kompetensbehov mot möjlig kompetensförsörjning.
https://www.di.se/nyheter/naringslivets-krav-stoppa-kompetensutvisningarna/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/akut-kompetensbrist-kraver-snabba-losningar-18665
https://www.di.se/nyheter/it-branschen-varnar-for-stor-kompetensbrist/
https://www.va.se/nyheter/2016/09/08/sverige-har-kompetensbrist/
Dagens kalkon
Censurivrare. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Allt tyckande är inte "fake news" bara för att man inte tycker om det som sägs. Och "gammelmedierna" har historiskt visat på bristande förmåga att ordentligt, och objektivt, lyfta relevanta samhällsproblem. Självklart ska alla seriösa mediekanaler göra vad de kan för att hindra spridningen av falska nyheter, samtidigt blir gränsdragningen mot åsiktscensur svår.
https://www.expressen.se/ledare/farligt-med-mediekartell-mot-falska-nyheter/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

Dagens stjärna
Frida Hansdotter! Ännu ett OS-guld! Såååå roligt att hon fick allt att stämma i ett OS-lopp!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/frida-hansdotters-vag-till-os-guldet/

fredag 16 februari 2018

Kramas mycket mer

Ensamhet är plågsamt för många
Hur vill du bli bemött? Få, om vi bortser från mycket få självplågare, vill bli bemötta och behandlade med respekt. De flesta vill gärna också bli bemötta kärleksfullt. Beteendevetenskapligt är det som en konsekvens av personliga önskemål inte förvånande att det finns ”en gyllene regel”. Den ”gyllene regeln” finns beskriven inom alla trosuppfattningar. Den kan också vara det tydligaste uttrycket för att de flesta människor anser att rimlig rättvisa är viktigt. Regeln uttrycker att vi alltid ska behandla sina medmänniskor så som man själv skulle vilja bli behandlad i livets olika situationer.
https://sites.google.com/site/religionstema/veckans-uppdrag-1/om-att-goera-gott/den-gyllene-regeln

Alla människor vill bli älskade av någon, gärna av fler. Helst vill vi bli älskade för den unika personlighet vi är. De flesta av oss kämpar också med att bemästra olika egenheter som kan uppfattas som jobbiga för andra. I allt större utsträckning används också mediciner för att vi alla ska bete oss mer lika. Om det kan man ha många åsikter... Många gånger är det ”avvikande” tänkande och beteenden som bidrar till kreativitet och stor del av vår ständiga mänskliga utveckling. En mycket speciell personlighet som starkt bidrog till vår mänskliga utveckling var Steve Jobs, en av Apples grundare. Samtidigt var han inte en rolig person att ha i närheten om han av något skäl inte gillade dig. Ja, ja vi människor är komplexa. Som art betraktas vi av beteendevetare som flockdjur. Vi vill tillhöra någon eller några grupper för att må bra. Så är det. Därför är upplevd ensamhet smärtsamt för de flesta.
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6450
Det är viktigt att försöka sprida kärlek och hopp. Det gör våra korta liv mer positiva. En sak är lika säker som att tiden bjuder på både högkonjukturer och lågkonjunkturer. Livet bjuder löpande på både med och motgångar. Även om vi anstränger oss mycket för att undvika dipparna så kommer de och ”hälsar på” lite då och då ändå. Fokusera på ett respektfullt och kärleksfullt bemötande mot alla dina medmänniskor, det gör ditt egna liv mer positivt. Kramas mer med dem du gillar, det håller dig friskare!

http://www.vett-och-etikett.com/vett-och-etikett.asp?tips=Halsa-med-en-kram
http://www.vardagspuls.se/kropp--halsa/kramas-for-ett-langre-liv/
http://iform.se/halsa/sa-lang-ska-en-kram-vara
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/ge-nagon-en-kram-8-tillfallen-da-vi-borde-kramas/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/kramas-mer---darfor-ar-det-bra-for-din-halsa/
https://stegforhalsa.se/kraften-hos-kramar-gagnar-din-halsa/
Ensamheten är tyvärr stor bland alla generationer i Sverige. Särskilt bland våra åldersrika. I ljuset av hur det blir allt viktigtigare med det livslånga friskvårdsarbetet, då vi i genomsnitt blir allt äldre, måste vi ta ensamhetsproblematiken på största allvar! Ensamheten är det som beskrivs som det mest besvärande när olika äldreundersökningar ger indikation om äldres generella situation. Bifogad artikel om ensamhet är läsvärd.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/ensamhet-ar-lika-farligt-som-rokning/

Dagens kalkon
Mördaren i Florida. Minst 17 dödade och många skadade i ännu en skolskjutning. Fruktansvärt att beröva andra människor en längre tids livsupplevelser. Tragiskt för alla skadade och alla dödas anhöriga.
https://www.metro.se/artikel/skjutning-på-skola-i-florida-tjugotal-uppges-skadade

Dagens stjärna
Stefan Åkerlund. Mördade Ebbas pappa. Tänk att vara så stark att han klarar av en intervju om mordet på hans dotter och livet därefter. All världens kramar idag till den familj som fråntogs sin Ebba.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7l39MB/dodade-ebbas-pappa-akilov-har-forstort-mitt-liv

torsdag 15 februari 2018

Social hållbarhet

Helhetstänkande
Det är svårt att klara av klokt beslutsfattande. Hjärta och hjärna i god kombination leder till bäst vägval. Hjärta och hjärna som inom samhällsbeslut, som politiker ägnar sig åt, som hittar kloka ställningstaganden som väger in sociala- ekologiska- och ekonomiska hållbarhetsperspektiv i varje beslut. Inget ställningstagande är endast ur ett socialt perspektiv. Inget ställningstagande är endast ur ett ekologiskt perspektiv. Ibland har man styrt en verksamhet så illa att de ekonomiska perspektiven styr allt. Att ha den politiska förmågan att just väga in en bra balans mellan dessa hållbarhetsperspektiv är vad som skiljer skickliga lokala och nationella partiorganisationer från oskickliga. Det är seriösa partiers uppgift. Samtidigt blir många debatter endimensionella....

Vår migrationspolitik är inget undantag. Alla hållbarhetsperspektiv måste vägas vid svåra ställningstaganden. Läs gärna bifogad gästkrönika skriven av Sofie Löwenmark. Den avslutas med "I det som kommit att kallats för ”human flyktingpolitik” har människor stuvats in i ”the shining”-liknande byggnader i skogen och larm om grava missförhållanden har inte fått tillräckligt genomslag. Människor lever år efter ankomst till Sverige i bilhallar och diverse olika nödlösningar. Den sedan länge alarmerande trångboddheten i förorterna förvärras ideligen. Grunden för en human flyktingpolitik är ett humant och fungerande mottagande. Där är vi inte idag.". Hon beskriver också att en fruktansvärt stor andel av de som mördats de senaste åren är kvinnliga migranter. Hållbarhet, hållbarhet och hållbarhet har många perspektiv. Det är oklokt att bara tro att det finns ett perspektiv. Sverige och dess delar måste bli mycket bättre på att klara av att snabbt inkludera människor som migrerat till Sverige, eller skyndsamt avvisa dem. Allt annat är inhumant. Och självklart påverkas vår förmåga att anständigt inkludera många fantastiska människor in i vårt gemensamma samhälle av mängden människor som är i behov av hjälp i olika former. Om den sociala hållbarheten i våra närsamhällen raseras får det också stora negativa konsekvenser på den ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Håll med om att det är enkelt att förstå? Och social ohållbarhet är en ”fantastisk” grogrund för extremism.
http://www.gp.se/ledare/n%C3%A4r-den-svenska-gr%C3%A4nsen-passerats-1.5159332
http://www.gp.se/ledare/cwejman-beredskapen-mot-extremism-%C3%A4r-inte-god-1.5169347
http://www.unt.se/asikt/debatt/varderingar-i-praktiken-4900769.aspx

Dagens kalkoner
De som tillåter skolor som bidrar till stark segregation och motverkar inkludering.
https://www.expressen.se/ledare/wallstroms-natohan-osar-omdomesloshet/

Margot Wallström. Sveriges hela regering måste inse hur sårbart lilla Sverige är. Särskilt i ljuset av en längre tids misshandel av det svenska Försvaret!
https://www.expressen.se/ledare/wallstroms-natohan-osar-omdomesloshet/

Dagens stjärna
Hanna Öberg! Fantastisk prestation! Nytt svenskt OS-guld!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/skrallen-hyllas-nu-over-hela-varlden/