lördag 26 maj 2018

Decentralisera, decentralisera och decentralisera

Nära dig
Det talas mycket om vilka konfliktytor som är de stora inom politiken i en tid där vissa menar att höger mot vänster tillhör historien. Höger vänster tänket kommer ursprungligen ifrån Frankrike där "rika" och "fattiga" satt på olika sidor i deras nationella demokratiska församlingslokal. Fattiga mot rika var länge den klassiska konfliktytan. Nu talas det om GAL-TAN-skalan som bättre än höger vänster ska beskriva hur partierna övergripande förhåller sig till varandra. Bifogat kan du läsa om vad det innebär. Till viss del ingår synen på centralisering och decentralisering som bärande form för samhällsutveckling, men enligt mig i för liten utsträckning. Helt klart är att det svenska politiska landskapet kraftigt förändrats på kort tid. Även om det oroar många är det samtidigt ett exempel på att demokratin fungerar. När folket upplever att partier och politiker brister i sitt uppdrag att värna deras bästa får det kännbara maktkonsekvenser.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politiskt_spektrum
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173
https://www.metro.se/artikel/metro-f%C3%B6rklarar-s%C3%A5-fungerar-den-politiska-skalan-gal-tan

Personligen väljer jag att allt mer se de stora konfliktytorna utifrån ett centralistiskt eller decentralistiskt perspektiv. Tveklöst finns verksamheter och frågeställningar som med fördel är centraliserade men nästan alltid är det bättre med en organisationsform där så mycket nedbrutet självbestämmande som möjligt är huvudregeln. Jag delar till exempel Sonessons bifogade inställning att Sveriges kommuner själva ansvarsfullt ska få bestämma om hur stora delar av stränder som ska skyddas mot exploatering.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-ge-kommunerna-mer-makt-%C3%B6ver-strandskyddet-1.6167713
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/decentralisering
http://varldenshistoria.se/samhalle/politik/varifran-kommer-politikens-uppdelning-i-hoger-och-vanster
Dagens kalkon
Självgoda med bristande självkritik.
https://www.expressen.se/debatt/hur-kan-varldens-basta-land-ha-sa-stora-problem/

Dagens stjärnor
Naod Habtimichael. Ja, självklart ska arbetsföra människor i utanförskap bland annat inkluderas i vårt gemensamma samhällsbygge genom krav på arbetsinsatser i utbyte mot försörjningsstöd. Inom Centerpartiet Uppsala kallar vi det Inkluderingsjobb. Det är inte ständiga nya krångliga statliga arbetsmarknadsåtgärder riktade mot långtidsarbetslösa utan ett löpande självklart inkluderingsarbete inom Sveriges kommuner där socialförvaltning och arbetsmarknadsförvaltningar ständigt arbetar med att inkludera människor och stötta dem mot självförsörjning på den reguljära arbetsmarknaden. Varför tar detta självklara så lång tid att göra till verklighet? Decentralisera denna möjlighet och skyldighet entydigt till Sveriges kommuner! Också lysande att debattören lyfter fram språkets centrala roll för en lyckad integration och nödvändig kunskap för att individer ska få goda chanser att förverkliga möjliga livschanser.
https://www.expressen.se/debatt/lat-inte-utanforskap-ga-i-arv-centerpartiet/

Ann-Charlotte Marteus. Ja, svenska skolor underpresterar i sitt uppdrag att ge våra barn en konkurrenskraftig utbildningsbas att stå på. Gör om! Gör rätt!
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/svenska-skolan-gynnar-pladdrarna-och-babblarna/

fredag 25 maj 2018

Bättre Och hållbar omsorg

Ny tid med stora utmaningar
Igår hade vi Äldrenämnd, det vill säga en grupp politiker som har ansvar för äldreomsorgen i Uppsala kommun. På nämndmöte efter nämndmöte påminns vi politiker om vilka stora utmaningar vi står inför avseende en åldrande befolkning och sannolika behov och krav på mer omsorg och vård. Om allt sköts som nu, och inga mirakelmediciner och ingen mirakelmedicinteknik kraftigt förändrar förutsättningarna, då finns inte finansiering. Att höja redan höga skatter är skadligt för hela ekonomin och gör en svår situation ännu svårare. Att flytta mycket pengar från skolan till omsorg och vård tror jag de flesta inser är dumt när vi redan idag kraftigt underpresterar inom skolverksamheten. Lösningen finns kopplad till bättre ledarskap, konkurrensutsättning och smart utnyttjande av modern teknologi. Därför tjatar och tjatar Alliansen i nämnden efter en tydlig och uppföljningsbar åtgärdslista. Den lyser med sin frånvaro! För varje dag som går utan omfattande och strukturerat förbättringsarbete kommer riskerna för framtida smärtsamma panikåtgärder öka. Jag vet att kommunens kraftiga centralisering är ett stort problem. Jag vet också att politiken generellt är kass på att öppet våga prioritera. Det ser vi dagligen inom sjukvården. En allvarlig konsekvens av denna skräck för att prioritera leder till att färre vill arbeta inom svensk sjukvård. I praktiken förväntas sjukvårdspersonal, som vill hjälpa alla, göra prioriteringar de vare sig är skolade för eller villiga att göra. Det är inte bara staten som har stora reformbehov, det har även Uppsala kommun. Vissa reformer måste genomföras även om de är impopulära. Det mesta av våra brister handlar om ett ledarskap som inte vet, eller vågar, genomföra det som krävs för det övergripande bästa. Det är val senast den 9/9 2018!
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/med-battre-system-kan-hemtjansten-bli-mer-effektiv-22308
Dagens kalkon
De som inte bidrar till en mycket aktivare kompetensinvandringskampanj.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/fler-65-plussare-jobbar-i-sjukvarden-22300

Dagens stjärnor
Större konkurrens genom fler heltidspolitiker. Och färre politiska uppdrag. Kvaliteten måste höjas och villkoren förbättras.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ar-farre-politiker-med-okad-beslutskraft-vagen-framat-22310

LRF. Vi behöver säkerställa bättre beredskap för självförsörjning. Ett bra sätt är att kräva svenska djurskyddskrav även för importerad mat.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/hur-ska-matforsorjningen-sakras-i-kristider-22272

torsdag 24 maj 2018

Skolresultaten centrala för framgångsbygge

Vi kan, vi vill och vi vågar
De bästa indikatorerna på om ett land kan bibehålla sin konkurrenskraft eller ej är skolresultat, om vi kan behålla världsledande och eftertraktad arbetskraft och om vi kan attrahera eftertraktad kompetens. Vänsterpolitiker kan nog förstå skolresultatens betydelse, men de övriga två förstår de inte! När våra svenska barn och unga blir allt sämre jämfört med barn och unga i andra länder hotas vår framtida välfärd ordentligt. Att säkerställa att våra barn och ungas globala konkurrensförmåga är stor har självklart stor betydels för hur hela vårt samhälle, Sverige, utvecklas. Det finns gott om indikatorer om att vi underpresterar idag. Och ofta träffar jag både lärare på gymnasiet och universitetsledare som klagar över att kvaliteten på kunskaperna när ungdomarna kommer blivit sämre än förr. Kvaliteten på kunskaperna ska självklart bli bättre än förr hela tiden. Bara så kan vi vara globalt konkurrenskraftiga. Bara så kan vi ge varje enskild invånare bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential. När varje individ matchas att nå sin fulla potential, oavsett studieinriktning, blir vårt gemensamma pusselbyggande av samhället Uppsala och Sverige framgångsrikt.
https://www.lararforbundet.se/taggar/skolresultat
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3604
https://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0
I Uppsala underpresterar kommunen kraftigt avseende skolresultaten. Trots att massor av kommunens resurser går till skolan är det pinsamt många elever som lågpresterar. Det är ett stort underbetyg i förhållande till befolkningens generellt höga utbildningsbakgrund och i förhållande till många relevanta kommuner att jämföra sig med. Självklart har tidigare och nuvarande relevanta politiker ett stort ansvar. Och mer pengar till en redan kraftigt finansierad verksamhet är fel fokus. Den som vill roa sig med jämförelser kan till exempel jämföra Uppsalas studieresultat med alla kommuner längs järnvägen till Stockholm, som alla har lägre skatt än i Uppsala, och få lite mer matnyttigt att tänka på.

Tveklöst kan Uppsalas och övriga Sveriges studieresultat kraftigt förbättras. Det är mycket värdefullt för enskilda människor som ökar sina livschanser att nå egna drömmar och det stärker vårt gemensamma samhälle. Ett mycket enkelt sätt att kraftigt förbättra alla barn och ungas studieresultat är att varje dag inkludera två gånger 15 minuters pass med fysiska aktiviteter. I morse deltog jag i en sådan aktivitet på en skola kallad "Morgonpuls". Det finns gott om forskning som visar att regelbunden fysisk aktivitet ökar allas inlärningsförmåga med runt 30%. Den som bryr sig om studieresultat kan inte strunta i dessa kunskaper! De som tjatar om mer matte, NA, svenska, engelska borde hjälpa till att driva på för minst två gånger en kvart om dagen med fysiska aktiviteter. Det är det enklaste sättet att snabbt förbättra våra skolresultat. Och en bonus är att många fler människor får friskare liv på köpet. Vi kan bättre! Jag vill bättre! Vad vill du?
https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj/mer-fysisk-aktivitet-pa-schemat-gav-forbattrade-skolresultat.cid1238863
https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/pulshojande-fysisk-aktivitet-med-malet-att-forbattra-studieresultat/
https://www.forskning.se/2017/08/24/idrott-varje-dag-ger-hogre-betyg/
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A450&dswid=-7820

Dagens kalkoner
De som inte tar bristerna inom skolan på största allvar. Vi måste mycket bättre bidra till att våra barn och unga får en bra utbildning! Det är viktigt för dem och väldigt viktigt för oss alla som önskar ett framgångsrikt samhälle även i framtiden.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/stort-ras-for-uppsala-i-skolstatistiken-4859819.aspx
https://www.dagenssamhalle.se/play/ar-kommunerna-drabbade-av-funktionell-dumhet-22196

SVT. Inte ok att spä på journalisters mordanklagelser mot en död person. Bland annat advokat Altin var tydlig med att det är mycket olämpligt att gå ut med anklagelser på detta sätt. Utredningsledaren i Palmegruppen hos Polisen var oxå mycket professionell i Agenda.
https://www.expressen.se/nyheter/han-talade-om-mordet-med-exfrun-under-sista-samtalet/

Dagens stjärnor
Yousof Rizai. Han är en fantastisk förebild bland ensaminvandrade från Afganistan.
https://soundcloud.com/stefanhannaspod/om-integration-med-yousof-rizai?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
Lotta Edholm. Hon är en erfaren politiker. Idag kommunal politiker i Stockholms stad. I senaste numret av Dagens Samhälle är hon tydlig med att det är i kommuner som politikerna har stor reell enskild makt. Är en lokal ledande politiker också i majoritet har den självklart ännu mer makt över vardagsfrågor som berör oss alla. Det är dags för oss alla som bor i svenska kommuner att ta kommunalvalen på betydligt större allvar. Som Lotta Edholm skriver bär enskilda politikers oförmåga stort ansvar för att vissa kommuner underpresterar inom olika områden, eller generellt.

onsdag 23 maj 2018

Arbetsför arbetskraft

Fel fokus
Sverige har många svåra utmaningar på sitt bord. En av dem är att vi har arbetskraftsbrist inom många yrken som kräver omfattande basutbildning. En annan är att de som har arbete i en tid där många arbetsplatser är underbemannade med kompetens sätter ett enormt tryck på de som arbetar, vilket ökar risken för att de blir sjuka i en eller annan form.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/larmet-kompetensbristen-vaxer-riskerar-ge-allvarliga-konsekvenser
https://www.experis.se/foretag/swe/om-experis/nyheter/pressreleases/akut-kompetensbrist-baade-i-sverige-och-globalt-1611377
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c091572b-f502-425d-97f7-5097720bae7b/korta-analyser-2017-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
Om vi gemensamt i Sverige ska klara av kommande lågkonjunktur rimligt bra, och en allt tuffare global konkurrens, måste alla som kan arbeta. I ljuset av det är det mycket oklokt att försämra villkoren för privata sjukförsäkringar. I min värld är det bra för alla att vi snabbare kan göra sjuk arbetskraft frisk igen. Fördelarna med att sjukvårdssystemet kompletteras med ytterligare pengar genom sjukvårdsförsäkringar är på fler sätt bra än dåliga. Återigen är samhällsnyttan av att till exempel en självförsörjande företagare snabbt blir frisk stor. Och tänk på att många företagare är egenföretagare. När de inte kan arbeta får de inte heller in någrSamtidigt kan jag hålla med dem som tycker att det är skandal att alla skattepengar inte räcker utan hundratusentals känner sig tvingade att beta mer. Sjukvårdsförsäkringarna borde ha lämnats ifred!
http://www.gp.se/ledare/boscanin-hur-m%C3%A5nga-g%C3%A5nger-m%C3%A5ste-man-betala-f%C3%B6r-att-f%C3%A5-v%C3%A5rd-1.6068705
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/privat-sjukvardsforsakring-beskattas-fran-nasta-ar

Dagens kalkon
De som vill slösa när vi behöver säkerställa buffert för nästa lågkonjunktur som väntar runt hörnet. Ansvarsfull politik handlar både om här och nu men också ett ansvar för kommande generationers välbefinnande.
https://www.expressen.se/ledare/rappa-pa-med-att-preppa-infor-krisen-morgan/

Dagens stjärna
Jennifer Wegerup. Ständig nyfikenhet och utveckling är roligt.
https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/den-manniska-som-aldrig-soker-blir-fyrkantig/

tisdag 22 maj 2018

Demokrati

Nollsummespel mot nya tider
Politik är ett nollsummespel. Vi vet hur många röster som finns och när någon bestämt sig för att rösta på Centerpartiet i kommunvalet är den rösten tagen. Och även om vissa partier har lättare att samarbeta med vissa än med andra är det alltid konkurrens mellan alla partier om väljarnas röster. Alla partier vill ha så många röster som möjligt. Det är sättet att kunna förverkliga så mycket av sina egna idéer som möjligt. Det är lika inom ett parti där politiker konkurrerar om olika uppdrag. Den politiska verkligheten är hård. Samtidigt är denna hårdhet en del av priset för att inte istället ha ett totalitärt styre som ofta tenderar att vara hårt. Churchill hade rätt att demokrati är det bästa statsskicket tills vi har kommit på något bättre. Diktatur är definitivt sämre, ur många perspektiv

"Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna."

"En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning."
                                                                                            Winston Churchill
"Trots" regeringens tillitskommission har demokratin i Sverige problem som måste tas på största allvar. Tillit är något man förtjänar genom sitt beteende mot andra människor. Tilliten mellan människor ökar knappast i nuläget i Sverige. En viktig pelare för tillitsskapande är att meritokrati gäller, det vill säga att människor som får olika uppdrag också har goda förutsättningar att klara av dem. När nästa lågkonjunktur hälsar på lär inte tilliten öka då hårda prioriteringar bland begränsade resurser måste genomföras.

Igår deltog jag i en debatt arrangerad av Rädda Barnen. En av frågorna var hur vi ser på faktumet att en av de undersökningar som gjorts bland unga pekar mot att 15-20% av dem anser att totalitära styren skulle vara bättre än demokrati. En väldigt tydlig koppling mellan låg utbildning och förakt mot demokratin fanns bland de som svarat. Inte minst människors rädsla för terrorbrott bidrar till att minska tilliten mellan oss människor och till att tro att "starkare" ledarskap bär på lösningarna. Den som inte tar dessa oroväckande signaler på största allvar gör ett stort misstag.
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/samtal-ar-demokratin-i-kris-del-1
https://www.expressen.se/kultur/eus-demokrati-ar-i-kris--lat-lotten-avgora/
http://svjt.se/content/krisen-den-demokratiska-rattsstaten
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/laura-hartman-leder-regeringens-tillitsdelegation/

Annie Lööf och Jimmie Åkesson ska mötas i en debatt. Den blir intressant att ta del av. Två skickliga debattörer som ska sälja sitt partis politik samtidigt som de ska försöka "skjuta sönder" motståndarnas politik. Jag hoppas att debatten tydligt visar på skillnaderna mellan ett öppet samhälle och ett slutet. Att Sverige hade varit mycket underutvecklat utan invandring och ett mycket omfattande utbyte med andra länder och dess kulturer. Sverige och dess delar har onekligen många problem men lösningarna är inte att stänga gränserna och att anklaga alla invandrare för att vara belastningar och kriminella.
https://www.expressen.se/om-expressen/akesson-och-loof-mots-i-duell-i-expressen-tv/

Jag törs påstå att vi kommer att ha en ännu svagare riksdag och regering än nu efter riksdagsvalet 2018. Folket bestämmer och de folkvalda har uppdraget att efter bästa förmåga försöka hitta framgångsrika demokratiska vägar framåt. Behovet av nytänkande för att hitta dessa vägar kommer definitivt att krävas. Nutiden kommer sannolikt historiskt beskrivas som en mycket mörk demokratisk tid i Sverige. I värsta fall den tid då demokratin kraftigt försvagades och då politikerföraktet växte kraftigt. För att undvika att hamna i liknande situationer är det klokt att det politiska etablissemanget aldrig glömmer sitt huvuduppdrag att representera sitt folk. Då är det ohållbart om de folkvalda under lång tid avviker i sina uppfattningar i viktiga frågor i förhållande till folkets uppfattningar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018
Dagens kalkoner
Fundamentalister. De har alltid fel och driver en politisk linje som kraftigt förtrycker människor och som skapar stora motsättningar mellan människor.
https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/vi-kvinnor-ska-inte-tvingas-leva-i-parallellsamhallen/

Maduro! Ett lysande exempel på ledarskap som inte ser till folkets bästa utan som endast styrs av en perverterad ideologi och maktfullkomlighet. När stora delar av folket till och med känner apati har det gått väldigt långt. Råkapitalism skapar inte ett rimligt rättvist och generellt rikt samhälle. Vänsterdiktaturer gör det definitivt inte heller! "Lagom" åt det kapitalistiska hållet är bäst. Det vill säga i huvudsak en marknadsekonomi.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-korrespondenten-det-finns-en-utbredd-apati-i-venezuela
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRMdn1/hugo-chaves-katastrofala-arv-slutar-i-diktatur
https://www.dn.se/nyheter/varlden/fyra-orsaker-till-den-ekonomiska-krisen-i-venezuela/

Dagens stjärna

måndag 21 maj 2018

Lätt att göra rätt

Gröna resekedjor
Staden, staden och staden är MPs och Ss stora fokus. Tätt ska stadsdelarna byggas också. Så tätt att det blir oattraktivt och till och med ohälsosamt. Och så tätt, högt och parkeringsplatsfritt så att spårvagnsdrömmar får bättre stöd, trots att trovärdiga finansieringslösningar saknas. Ja, ja vi vet att MP och S gärna jagar bilister istället för att fokusera på gröna resekedjor, att det ska vara lätt att göra rätt och på fossilfria drivmedel. Centerpartiets miljöpolitik fokuserar på gröna resekedjor, att det ska vara lätt att göra rätt och att fossila bränslen ska avvecklas.

Uppsala har Sveriges största kommunala befolkning på landsbygden. En fjärdedel, över 50.000 Uppsalabor lever utanför Uppsala stads stadsdelar. För många av dessa människor är bilen nödvändig för att de ska kunna lösa sina livspussel. Gröna resekedjor innebär bland annat att säkerställa pendlarparkeringar i väl placerade kransorter. Kransorter där man lätt och regelbundet kan fortsätta sin resa med kollektivtrafik för att sedan kunna låna en hyrcykel de sista metrarna från närmaste station. Eller att man tar med sig egen cykel på tåget. Den typen av lösningar är att skapa gröna attraktiva resekedjor.
Centerpartiet i Uppsala har länge arbetat för en förbättrad cykelinfrastruktur i kommunen. Fördelarna med det är många. Främst både bra för den egna hälsan och vår gemensamma miljö. Samtidigt som vi kämpar för en bättre cykelinfrastruktur kämpar vi för att alla trafikslag ska ha rimlig framkomlighet. De som driver en politik som påstår att vi kan klara människor och verksamheters vardagspussel utan bilar, bussar, spårsystem och lastbilar lever i en drömvärld. Politikens uppgift är att se till att det är lätt att göra rätt. Och att främja människors hälsa och säkerställa att vi bygger långsiktigt attraktivt. En del av att främja människors välbefinnande är bland annat att säkerställa bra framkomlighet för blåljuspersonal. Att gå och cykla är toppen, men långt ifrån alltid!
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/sa-kan-elcyklar-ersatta-lastbilar/

För stressade människor i behov av att inte vara genomsvettiga, eller blöta, när de kommer fram till jobb eller möten måste framkomligheten i trafiken fungera mycket bättre än nu. Mer respekt för Uppsalabornas kamp för att få ihop sina livspussel krävs. Uppsala kan mycket bättre än nu. Det brådskar att få till det mycket bättre än nu. Uppsala behöver ett nytt politiskt ledarskap. För Uppsalabornas bästa.
Varför gick inte Mp, S och V vidare med det värdefulla hyrcykelsystemet som vi var påväg att erbjuda Uppsalabor och besökare redan i slutet av förra mandatperioden?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=842256625811783&id=280367068667411

Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Att det ska vara lätt att göra rätt borde gälla även seriösa partier. Att gå it med röstfiskande vallöften som helt saknar teckning är oseriöst!
https://www.expressen.se/ledare/socialdemokraternas-garanti-ar-rena-bluffen/

Dagens stjärna
Herrarnas landslag i ishockey! Jätteroligt med guldet! Vad är det som händer med ishockeyn när Schweiz är i final?
https://www.expressen.se/sport/hockey/tre-kronor/sa-ska-tre-kronor-firas-efter-guldet/

söndag 20 maj 2018

Jämlikhet och rättvisa

Hur svårt kan det vara?
Det är svårt att bygga samhällen som vilar på grunder av rättvisa och jämlikhet. Du inbillar dig väl inte att det svenska samhället som generationer har byggt för femtio år sedan och dessförinnan varit som idag? Väldigt länge levde människor även i vår del av världen, trots tydliga lagar, ojämlikt och med mycket orättvisa. Om vi gillar det vi fått måste vi försvara och utveckla det varje dag. Om vi tar denna samhällsordning som självklar går vi en negativ utveckling till mötes, för alla. Ojämlika samhällen är dåliga även för dem som tycker sig vara finare än andra. Det var fantastiskt att se mamman till den nya engelska prinsessan. Hennes blick under bröllopet tolkade jag som typ ”är det här verkligt? Sitter jag, som är svart och kommer från enkla förhållanden, mitt emot världens mäktigaste drottning. Och min svärson är prins i denna familj. Min dotter är nu prinsessa”. Fantastiskt och ett jämlikhetsbudskap som är starkt. Personligen fattar jag dock inte hur man frivilligt vill bli så ofri som du blir som en del av det brittiska kungahuset. En världfull av gammeldags protokoll men som tur är inte längre stiftar lagar eller tolkar dem vid konflikter.

Upprätthåll lagarna
Visst vill vi leva i ett jämlikt och tryggt samhälle? Det vill jag. Ett sådant öppet samhälle har bäst förutsättningar att erbjuda sina invånare rimligt jämlika och rättvisa möjligheter under livets vandring. Ett samhälle fullt med hoppfullhet, ambitioner och möjlighet för varje unik individ att nå sin fulla potential. Våra lagar och vårt rättssystem är fundamentet för att öka sannolikheten för jämlikhet och rättvisa på just vårt territorium. Särskilt viktigt är det att uppräähålla lag och ordning i tider då organiserad brottslighet vuxit sig starkt. Organiserad brottslighet som bland annat gottar sig rikligt bland Sveriges olika bidrags- och försäkringssystem. Den avancerade organiserade brottsligheten är också väldigt duktig på att driva sin verksamhet som ett företag och maximalt nyttjande av brister och ”säkerhetshål” i lagstiftningar och försäkringssystem. De är avancerade ”schackspelare” som måste tas på största allvar. Schackspelare som också maximalt utnyttjar Darknet och cybervalutors parallellsystem till sin egen nytta maximalt.

Även om den grova organiserade brottsligheten är den farligaste är samtidigt nolltolerans mot mindre brott en klok väg att vandra. Vissa kan till exempel tycka att verbala hatbrott mot enskilda etniska grupper är ”småttigt”. Jämfört med mord, våldtäkt och annan grov kriminell våldsverkan är det sant. Samtidigt leder ett samhälle som inte kraftigt motverkar etniska konflikter mot ett samhälle med allt större etniska konflikter. Det leder garanterat mot ett samhälle vi inte vill leva i.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-var-%C3%A4r-v%C3%A4nsterns-protests%C3%A5ng-mot-antisemitism-1.6009979
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html
https://medium.com/socialamedier/så-gräver-du-via-darknet-dcbbe051b6d2
https://www.mysafety.se/pressrum/darknet-ar-internets-morka-baksida
https://www.idg.se/allt-om/cybervaluta

En grundläggande regel i ett civiliserat samhälle som vill byggas jämlikt och rättvist är att vi alla är lika inför lagen. Oavsett om vi tillhör familjen Wallenberg, Löfvén eller garantipensionärsparet Hansson ska vi bedömas och behandlas jämlikt inför lagen. Lagen gör ingen skillnad på oss utifrån kön eller sexuell läggning. Moderaternas nya valslogan är lysande, "Lika för alla". Enkelt och rättvist.
https://www.sydsvenskan.se/2018-05-11/moderaterna-lanar-ater-fran-vanster-i-nytt-valbudskap
Dagens kalkon
De som kraftigt underskattar ett kraftfullt upprätthållande av lag och ordning. Sveriges lagar gäller alla som lever på svenskt territorium jämlikt. De flesta sköter sig rimligt bra inom lagens ramar. Vissa gör det inte. Särskilt människor som växer upp i en otrygg och utsatt tillvaro är mycket skeptiskt inställda till myndigheter. Och människor som hittat hopp genom brottslighet kan snabbt bli farliga för sin omgivning. Polisens arbetsmetoder måste anpassas utifrån vilka brottslingar man kämpar mot. I Uppsala sätter polisen hårt mot hårt. Kortsiktigt leder det till turbulens men långsiktigt är jag säker på att ”hårt mot hårt” ger bäst brottsbekämpande resultat. Och tryggare tillvaro för hederliga invånare. Och verkligheten är att Polisen entydigt kan vittna om att när de största och hänsynslösaste skurkarna sitter i fängelse blir det mycket bättre för det samhälle de annars verkar inom.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hardare-tag-mot-de-kriminella-fungerar-visst/

Dagens stjärnor
De som startade IZettle. De är mycket få som lyckas starta ett företag som utnyttjar nätens möjligheter och som blir ekonomiskt framgångsrikt för ägarna. Ägare som i en eller annan form alltid är risktagare. Bra jobbat! Imponerande. Jag hoppas många av miljarderna ägarna delar på går in i nya projekt, i Sverige, som skapar nya lösningar på problem och förenklar olika transaktioner.
https://digital.di.se/artikel/affaren-klar-paypal-koper-svenska-izettle

Linda Nordlund. Minns när Centerpartiet hade sin senaste runda av större nationellt ”Idéutvecklingsarbete”. Jag ägnade tillsammans med några andra centerpartister mycket tid på att föreslå en ny ism, Devenism. Bakgrunden till inspelet byggde på en analys om hur det digitala samhället utvecklas. Den nya verkligheten är snart här. Jag trodde det skulle ta lite längre tid.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/har-lofven-inte-forstatt-ai-revolutionen-/