tisdag 12 december 2017

Inkludering och egen kraft

Värdegrunden
Som jag tjatat på den här bloggen, i debattartiklar och i offentliga debatter om vikten av att tydligt stå upp för det svenska samhälles värdegrund. Alla länders, makters, värdegrund är inte eftersträvansvärd. Det är den svenska. Den är i grunden väldigt människoälskande och jämlikhetsorienterad. Den uttrycks främst i Sveriges rikes lag. En lag som ska tillämpas jämlikt på vårt territorium, i Sverige. Den uttrycks bland annat förenklat i "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda." Det svenska Försvaret och Skolverket har också formulerat varianter av värdegrunden som förenklar "den svenska värdegrunden". Den saknas inte, det saknas bara politiska ledare som tydligt står upp för den och som inser vilka de företräder! Lokala och nationella politiker företräder inte världens människor, vi företräder de människor som är medborgare/invånare i det geografiska område vi representerar. Håll med om att det är positivt att den svenska staten i sin värdegrund är tydlig med att effektivitet är en del av vår värdegrund. Den delen av värdegrunden tål också att löpande påminna om. Den delen av värdegrunden bidrar till att vi kan vara ett av världens mest generella välfärdssamhällen.
Jag är inte imponerad av minister Ylva Johanssons insatser. Integrationsarbetet är fortsatt i behov av omfattande reformer. Det är helt nödvändigt för att vårt generella välstånd ska kunna försvaras, en växande långtidsarbetslöshet och utanförskap brytas. Vår sociala hållbarhet är hotad. Trots att jag inte är imponerad av Johanssons insatser är det glädjande att hon den 11 december 2017 ändå tydligt lyfter fram värdegrundens centrala roll för att vi ska lyckas mycket bättre med en bättre integration och bättre motverka kraftigt försämrad social hållbarhet runt om i Sverige. Sverige och dess delar kan integrera mycket bättre. När ledande politiker ständigt och tydligt står upp för vår värdegrund kommer Sveriges utveckling bli betydligt bättre än nuvarande riktning. Precis som jag ofta skrivit, och som Johansson skriver, utvecklas även en värdegrund ständigt. Inte minst den nuvarande "Me too-rörelsen" bidrar till utvecklingen av vår värdegrund. Mer värdegrundsarbete, överallt, tack!https://www.dn.se/debatt/stark-orientering-om-svenska-varderingar-for-nyanlanda/
http://www.unt.se/ledare/integration-kraver-ocksa-eftertanke-4843623.aspx
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/10/s2013.011/
http://www.regeringen.se/49bb4c/contentassets/1df0c81fa73d4f878c9eba10c744b0a7/den-gemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda-s2013.011
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-vardegrund/


Hela Uppsala kommun
Uppsala är av egen kraft ett mycket bärkraftigt och attraktivt samhälle. Uppsala är inte en förort till någon annan kommun eller stad. Det är ett faktum men också en viktig inställning för de politiker som ansvarar för Uppsala kommuns utveckling. Den insikten och ambitionen att stärka Uppsalas egen lyskraft har varje dag betydelse för hur vi tycker kommunen ska utvecklas. Att enbart satsa på en kraftig exploatering av Uppsala stads södra delar de kommande 30 åren är inte en attraktiv utveckling för hela Uppsala kommun. Centerpartiet i Uppsala står för en hållbar utveckling av hela kommunen. Visst ska Uppsala stads stadsdelar utvecklas men det är parallellt viktigt att särskilt förstärka Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Björklinge, Vänge och Almunge. Då stärks hela Uppsala kommun och Uppsalas attraktivitet blir garanterat kraftfullare. Det tål att upprepas att Uppsala kommuns invånare utanför Uppsala stad befolkningsmässigt är fler än i 243 av Sveriges 290 kommuner.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/uppsalaborna-om-planerna-for-sodra-uppsala-4843802.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/far-vi-majoritet-sa-blir-det-en-vagbro-4843777.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/historisk-sparsatsning-ska-losa-uppsalas-problem-4843788.aspx
http://www.unt.se/ledare/bra-grund-for-uppsalas-expansion-4843665.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/historisk-satsning-i-uppsala-4843294.aspx
Dagens kalkon
De som alltid tror att stor volym är synonymt med bra. Det är tveklöst roligare att leva i ett samhälle som är dynamiskt och som attraherar nya människor. Samtidigt är det inte attraktivt att växa med en massa fler människor om det inte görs hållbart.
http://www.gp.se/ledare/wilder%C3%A4ng-stor-befolkning-inget-sj%C3%A4lv%C3%A4ndam%C3%A5l-1.4912464


Dagens stjärnor
Palestinska föreningar i Sverige som tydligt tar avstånd ifrån hat och våld som metod för att uppnå rättvisa.
https://www.svd.se/vara-judiska-systrar-och-broder-ar-inte-vara-fiender


Aleksandra Boscanin. Att ha höga förväntningar på sina medmänniskor är synonymt med att ställa rimliga krav. Kravlöshet, eller mycket otydliga förväntningar, är inte en klok metod för att inkludera fler i vårt gemensamma välståndsbygge.
http://www.gp.se/ledare/nyanl%C3%A4nda-hj%C3%A4lps-inte-genom-s%C3%A4nkta-krav-1.4913540

måndag 11 december 2017

Här och nu

Livet är nu, inte sen. 
Igår var jag och lyssnade på årets upplaga av Orpheids Drängars, OD, Caprice. Det är den världskända manskörens årliga stora show i Uppsala som drar fulla hus. Musik, sång och humor bjuder de på tillsammans med några hemliga kändisgäster. Det blev återigen en fullsatt och mycket uppskattad föreställning. Flera av sångerna hade frihet och kärleken till livet som tema. Livet är fantastiskt, och det är här och nu! Det är bra att tänka på lite då och då. Jag tror att livet blir lite bättre om man gör den reflektionen. 

Samtidigt som livet är här och nu har vi ett gemensamt ansvar för vårt gemensamma! Att ta ett hållbart ansvar för vår gemensamma framtid måste vara en del av här och nu. Allt annat blir onyttigt egoistiskt. Inte minst är det viktigt att försvara den frihet vi anser så självklar. Den är dock inte självklar om man studerar skillnaderna mellan olika länder på vår jord. Och våra demokratier och rättssystem är uppbyggda olika i till exempel Sverige, USA, Ryssland, Nordkorea, Kina, Saudi-Arabien, Frankrike, Storbritannien och så vidare. Här och nu behöver vi förstå att det är oklokt att ta frihet, frisk luft, jämlikhet och mycket annat för självklara. Här och nu måste inkludera både att kämpa för det man tror på i det närsamhälle man är en del av men också att kämpa mot makter i andra länder som man inte gillar och som påverkar oss andra. Om man inte gillar Nordkoreas eller Israels agerande är det en demokratisk rättighet att ge uttryck för det man tror på. Det är dock aldrig ok i min värld att använda hänsynslöst våld mot civilbefolkning i någon form. 

I dagens värld lever vi i en tid där vi vet vad som finns på andra sidan havet. Så var det inte förr. På vinst och förlust chansade många och reste mot något man hoppades var bättre. Bättre än deras ”här och nu” bjöd på. Idag vet de allra flesta i stora drag vad som erbjuds i olika länder. I reportage från Dokument utifrån kan vi också lära oss att människosmugglare är duktiga på att argumentera för fördelar med att ta sig till vissa länder före andra. Eftersom det är så tycker jag det är viktigt att dem av oss som söker oss över ”haven” också får ta ett eget ansvar för att respektera den demokratiska värdegrund och rättssystem som ”ny mark under fötterna” erbjuder. Självklart kan man demokratiskt driva önskade förändringar men lagen i ett land gäller alla jämlikt, i vart fall i demokratiska länder.
https://www.synonymer.se/sv-syn/lag
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=sfs&dokstat=gällande+sfs

Dagens kalkon
Människor som tar sig rätten att slänga brandbomber mot oskyldiga människor. Det är vidrigt att slänga brandbomber i en demokrati som den svenska. Att Trump agerar som han gör och att Istaels regering agerar som den gör rättfärdigar aldrig våldshandlingar mot till exempel människor som är judar. Det skulle kunna vara så att alla judar kopplade till den drabbade Synagogan är för en tvåstatslösning, ogillar Både Netanyahu och Trump. De kanske också är så kloka att de förstår att det var oklokt av USA att vilja flytta sin ambassad till Jerusalem. ”USA” är att ta i, Trump är elefanten i glasbutiken.
https://www.expressen.se/gt/de-misstanks-ligga-bakom-attacken-mot-synagogan/

Dagens stjärna
Orphei Drängar! De är fantastiska år efter år efter år. OD bidrar i allra högsta grad till Uppsalas attraktivitet!


söndag 10 december 2017

Höjd ränta av fel skäl

Upp och ner
Ur led är tiden. Vi har högkonjunktur samtidigt som Riksbankens styrränta är negativ. I dagarna gick Riksbankschefen Yngves ut och sa att det finns risk för att räntan måste höjas för att en svag krona pressar upp priserna på importerade produkter och tjänster... Det är en sjuk ordning. Vi kan med andra ord inom kort få en situation då vi har en inledande lågkonjunktur men med ökande importpriser, på grund av penningpolitikens deprecierande effekt av valutan, och en Riksbank som höjer räntan för att motverka inflation.... Alldeles oavsett vad man väljer att kalla den politik som förs anser jag att den på tok för lättvindigt fortsätter att devalvera den svenska kronan. Hur gick det till att riksdagen beslutade att Riksbanken enbart ska ha inflationsbekämpning på sitt bord? Jag är utbildad ekonom och gillar nationalekonomi men anser mig inte vara en duktig nationalekonom. Trots att jag inte är det vågar jag säga att den svenska ekonomin missköts. Riksbanken borde ha ett helhetsansvar för finanspolitiken. Uppdelningen mellan Riksbanken och Finansinspektionen verkar absolut inte fungera. Att Riksbanken enbart jobbar med inflationsmålet är helt i linje med deras uppdrag. De har inget annat uppdrag. Det är en mycket oklok, till och med farlig, ordning!
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/swedbank-hycklar-om-galna-lanefesten/
http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Hur-paverkar-penningpolitiken-inflationen/
https://www.di.se/nyheter/ingves-rantan-hojs-sakta-2018/
http://www.fi.se/
http://www.riksbank.se/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/devalvering
Balans är alltid eftersträvansvärt! Inte minst inom ett lands ekonomi. För att kunna ta ett mer balanserat penningpolitiskt ansvar för Sverige måste Riksbankens uppdrag vidgas!

Mycket balanseras ut över tid i vår natur, eller så går utvecklingen framåt genom att arter, enskilda människor, klaner och så vidare dör ut. Den som anser att utrotning inte är en acceptabel strategi för egen dominans måste förstå vad som krävs för rimlig balans. För att ett generellt välstånd ska kunna upprätthållas inom ett särskilt samhälle måste till exempel rättigheter tydligt matchas mot skyldigheter. Gratis är inte en acceptabel ordning. Inget i vår mänskliga värld är gratis utan måste enskilt eller i grupp förtjänas.

Uppsalas och Sveriges positiva framtid förutsätter att en väldigt stor andel av våra asylinvandrade fortare än nu blir självförsörjande. En social- och ekonomisk hållbar framtid kräver det. Tydliga krav kopplade bland annat till språkinlärning är viktiga krav som kan matcha alla rättigheter som just vårt samhälle erbjuder oss invånare som fått acceptans för att vara en del av det samhällssystem som heter Sverige. För en hållbar välfärdsekonomi krävs en mycket bättre inkluderingspolitik än nu! Och kom ihåg att alla duktiga från Syrien, som vi hjälper för massor av miljarder, helst ska inkluderas så bra att de vill stanna kvar här i Sverige och bidra till vårt välfärdsbygge och inte dra tillbaka till Syrien så fort som möjligt. Om vi inte lyckas inkludera mycket bättre kommer vår generositet visa sig vara extremt dyr. Något som dagens barn får betala dyrt för. Jag vet att vi kan inkludera mycket bättre än hittills! Det brådskar, av många skäl! Lyssna och lär gärna lite av den syriska kvinnan som i bifogad artikel berättar vad som krävs för förbättrad inkludering. Redan 2014, innan det stora asylmottagandet 2015, var C Uppsala tydliga med vad som krävs för framgångsrikt inkluderingsarbete.
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/vi-kan-inte-ga-i-tio-ar-och-inte-gora-nagot-4841551.aspx
https://m.youtube.com/watch?v=6lYBH19aQ9w
http://mobil.unt.se/val2014/c-vill-stalla-krav-pa-nyanlanda-3335957.aspx

Dagens kalkon
Donald Trump. Man ska tänka till innan man ger vallöften som inte leder mot en bättre framtid. Dumt! Jerusalem har i tusende år varit en krutdurk och önskad trofé för makthungriga. Den heliga staden ska hanteras betydligt varsammare än vad USAs president har vett att inse.
https://www.expressen.se/ledare/vettlost-av-trump-att-erkanna-jerusalem/
Dagens stjärna
Jonas Paulsson. Miljöpartiet är inte ett regeringsdugligt parti. Inte i något sammanhang. Politiken är för lite pragmatisk och dess nationella företrädare är långt ifrån det "virke" som krävs för att klara av det svåra och ansvarsfulla uppdrag som en ministerpost innebär. Därmed inte sagt att det saknas bra människor som är förtroendevalda miljöpartister. Vissa rörelser är helt enkelt gjorda för att vara i effektiv opposition.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/att-mp-aker-ur-riksdagen-det-basta-som-kan-handa-19835

lördag 9 december 2017

Helhetstänkande och dess styrning

Från ax till limpa
Det är svårt att organisera stora verksamheter på ett bra sätt. Ofta skapas organisatoriska enheter och matriser som inte sammarbetar tillräckligt bra för att lösa huvuduppdraget. Uppdraget att på bästa sätt ge medborgarna den service de har rätt till eller kunderna den kvalitet och den framtidsgaranti de önskar.

Offentlig verksamhet brottas med stora organisatoriska utmaningar. Utmaningarna har blivit allt komplexare i takt med att det offentliga engagemanget i Sverige kraftigt ökat sedan 1970-talet. Både inom offentligt styrd verksamhet och privat finns gott om fina ord om hur saker borde fungera, det är inte samma sak som att de också gör det. Inom Uppsala kommun talas mycket om de fina orden "Ett Uppsala". Kommunen ska uppträda som en verksamhet och "stuprörsperspektiven" ska därigenom motverkas. Fina ord räcker dock inte utan de måste omsättas i kloka sätt att arbeta på för att leda till så mycket bättre förmåga som möjligt att klara de uppdrag olika verksamheter har. Många gånger har också olika verksamheter olika uppgifter inom samma område för att lösa ett uppdrag. Det som främst krävs är att konkreta uppdrag formuleras, att ledningssystemet är tydlig, att ledningar mäts på samma indikatorer, att tydliga processbeskrivningar finns från "ax till limpa" för att ett uppdrag ska kunna utföras med godkända resultat. Att som i Uppsala ha över 1.500 personer anställda på kommunledningskontoret är inte ett smart sätt att organisera en stor verksamhet! Gör om! Gör rätt!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_sektor
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-677-4.pdf?issuusl=ignore
http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/offentliga-sektorns-utveckling/arliga-uppfoljningar/
Demokratiskt styrt
Idén med offentligt styrd verksamhet är att det ska vara förtroendevalda som också styr. Det kan man tycka att det är eftersom det alltid är förtroendevalda som är ordförande för nämnder och kommunala bolag. Samtidigt blir det svårt för vilken politiker som helst att vara tillräckligt stark som ordförande om man inte är mycket insatt i hur en verksamhet i grunden fungerar. Därför får skattebetalarna mest lita på att tjänstemännen är kompetenta och bryr sig om de kommuninvånare de ska tjäna, även om de inte själva är skattebetalare just i den kommun de arbetar i.

Ansvaret för att tillräckligt kompetenta politiska företrädare tillsätts på ledande roller finns inom de politiska partierna och bland oss invånare. Om fler av oss invånare är beredda att göra "samhällstjänst" genom politiska uppdrag ökar urvalsmöjligheterna när partier ska välja sina företrädare. Och de politiska partierna kan bli mycket bättre på att matcha relevant kompetens mot möjliga uppdrag. Bara när vi invånare bidrar till en större urvalsprocess och partierna verkligen tillsätter personer utifrån kompetens och erfarenhet kan vi få bättre styrning av våra offentliga verksamheter. Nedan bifogad debattartikel är viktig. Personligen tror jag att det är väldigt svårt att säkerställa tillräckligt kompetent politisk styrning så länge som inte nämnder och styrelser kan bemannas upp med drivna och kompetenta representanter. Inom näringslivet är det nästan en självklarhet att styrelser bemannas med relevanta och kompletterande kompetenser. Inom de större bolagen finns också valberedningar som jobbar med att säkerställa den bredden av kompetens för att försöka bidra till bolagets positiva utveckling. Politiska majoriteter borde bli betydligt bättre på att säkerställa liknande kompetenta bemanningar av nämnder och styrelser. Då kan invånarnas bästa sättas främst och mer inkompetens undvikas. Läs bifogad artikel! Det blir dyrt för oss skattebetalare när vi som samhällsinvånare inte säkerställer tillräcklig kvalitet bland dem som företräder oss! Du tar väl ditt ansvar för att urvalsmöjligheten ska bli betydligt bättre än nu?
http://www.unt.se/asikt/debatt/kommunen-ar-inget-foretag-4838941.aspx

Dagens kalkon
De som fortfarande inte har fattat att vårt svenska värdegrundsarbete är superviktigt för att Sverige bra ska hålla ihop socialt. Underskatta aldrig kulturella skillnader! Bra att kunna lite grundläggande beteendekunskap.
https://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/svenskar-tror-alldeles-for-gott-om-manniskor/

Dagens stjärna
Ida M. Lundén. Hon bjöd på en jättetrevlig 37-års fest igår! Inbjudan var omöjlig att tacka nej till och 37 år är viktigt att fira! Varje år är viktigt att fira! En födelsedag ska firas som den glädje för att få leva som varje nytt år representerar.

fredag 8 december 2017

Trovärdighet, trovärdighet och trovärdighet

Är väljarna dumma?
Vi närmar oss valåret 2018. Mycket talar tyvärr för att Sverige och många kommuner fortsätter att ha mycket svaga regeringar och parlamentariskt rörigt. Det är bekymmersamt i tider då vi behöver reformera mycket i Sverige för att klara den globala konkurrenskraften och för att betydligt bättre än hittills skapa krav och förutsättningar för arbetsföra och ekonomiskt svaga att bli självförsörjande. Mycket behöver reformeras, inte minst arbetsmarknaden som inte är nutidsenlig och definitivt inte tillräckligt framtidspositiv. Självklart ska kompetens och prestation alltid väga tyngst, oavsett arbetsuppdrag. Självklart måste det skilja tusenlappar efter skatt till förmån för en lågavlönad familj jämfört med en försörjningsstödd familj med bostadsbidrag. Och mycket, mycket mer måste korrigeras. Det går att göra men det kräver både politiskt mod och långsiktigt ansvarstagande för hindra att vi utvecklas till ett permanent två tredjedelssamhälle där en tredjedel lever i tufft utanförskap.
https://www.dn.se/debatt/sju-skal-till-att-den-svenska-modellen-hotar-att-falla/
Väljarna kommer i vår demokrati avgöra vem och vilka som får förtroendet att leda kommuner och staten. Allt fler väljare börjar inse att det är viktigt att syna både lokala och nationella partiprogram. Okloka väljare förstår inte att partierna har både lokala och nationella partiprogram och företrädare. Kloka inser det och röstar utifrån den insikten. Om alla väljare hade den insikten, och brydde sig, skulle vi sannolikt se stora skillnader mellan kommunala val och valet till riksdagen. Äntligen tror jag att allt fler väljare även i storstäder börjar förstå hur viktigt det faktiskt är att värdera även de lokala företrädarna och partiernas lokala politik. Det är dumt att inte ta sig tiden att göra den urvalsprocessen. Kommunalskatten är den högsta skatten för alla som inte klassas som höginkomsttagare. Och skatteskillnaderna mellan Uppsala och många andra kommuner är inte till Uppsalabornas fördel. Vi betalar högre skatt än väldigt många andra kommuninvånare samtidigt som vi inte får påvisbar bättre samhällstjänster för skattepengarna. Skattenivåer som begränsar din frihet att själv bestämma lite mer om hur dina intjänade pengar ska användas. Varför ska man acceptera en sådan ordning?
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/
https://www.skattebetalarna.se/sites/default/files/skattebetalarna_kommunalskatten_2017.pdf
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html
Är vi väljare generellt dumma? Det tror inte jag. Många är födda med värderingsperspektiv som följer dem livet ut. Förhoppningsvis har dessa personer själva värderat alternativ och inte bara följt i sina föräldrars fotspår. Vissa röstar utifrån värderingsperspektiv. Många tror jag fortfarande röstar utifrån ärvda perspektiv. Allt fler röstar utifrån egen vinning i för dig de viktigaste frågorna. Mycket få är dumma i sina val. Främst tror jag väljare är beredd att rösta utifrån vilka förtroende de har för ledande politiska företrädare och för ett partis förmåga att leverera politik i linje med den politik de har i sitt partiprogram, och sina särskilda vallöften. När personer och partier tappar sin trovärdighet tappar de också väljarstöd. Miljöpartiets utveckling är ett lysande exempel på det. Fridolins totala misslyckanden har med all rätt gjort att han utanför en förvånansvärt lojal inre krets tappat all trovärdighet. En trovärdighet han aldrig enligt mig haft för en roll i en regering.
https://www.expressen.se/nyheter/ny-matning-visar-mp-skulle-aka-ur-riksdagen-/
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/enklast-vore-att-sparka-fridolin/

Dagens kalkon
Socialdemokraterna. När makt, individers särintressen och kampanjmakare tagit över hur den politiska makten hanteras så är den grundläggande kraften som krävs för att tillföra något av större medborgarintresse borta. När det saknas tydlighet i vilka man företräder och att politiken inte entydigt kan förstås utifrån hur man agerar har man förlorat sitt politiska värde.
https://www.expressen.se/nyheter/det-har-ar-en-parodi-pa-socialdemokrati/
Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Jag tycker att hon är duktig på att balansera sunt förnuft med det liberala kompasset.
http://www.gp.se/ledare/vinsttak-destruktivt-%C3%A4ven-f%C3%B6r-skolan-1.4898836
http://www.gp.se/ledare/s%C3%A4mre-v%C3%A5rd-i-j%C3%A4mlikhetens-namn-1.4902080

torsdag 7 december 2017

Människohandel och tiggeri

De mest utsatta
Samhällets mest utsatta är framförallt barn som lever under socialt svåra förhållanden. Barn och kraftigt funktionshindrade är helt i händerna på vuxna som tar sitt föräldraansvar eller ett medmänskligt ansvar för våra mest utsatta i svåra situationer. Efter våra utsatta barn och kraftigt funktionshindrade kommer många andra som lever socialt utsatt under väldigt svåra ekonomiska förhållanden. Trots att medelklassen i stor utsträckning växt i antal människor i världen finns också väldigt många människor som lever mycket utsatt. Uppsalaprofessorn Hans Rosling vann världskändisstatus i sitt sätt att kommunicera hur befolkningsutvecklingen har utvecklats och sannolikt kommer att utvecklas till år 2050. Mycket har blivit väldigt mycket bättre än förr men i takt med att vi närmar oss 10 miljarder människor är det också i absoluta tal fortfarande väldigt många som lever socialt och ekonomiskt mycket utsatt. Det är oftast bland dessa människor vi hittar dem som vidrigt utnyttjas av andra för egen vinnings skull. Att år efter år undvika att vidta åtgärder som kan minska riskerna för att barn inte får gå i skolan och att människor utnyttjas för tiggeri är inte ett imponerande förhållningssätt. Jag undrar vad alla som länge påstått att tiggeriet enbart handlar om svaga människor som för sin egen del ber om pengar tycker när det blir allt mer uppenbart att många av dessa stackars människor fruktansvärt utnyttjas kopplat till grov kriminalitet. Människohandel och tiggeri är vidrigt och måste bättre än nu bekämpas.
https://www.expressen.se/ledare/tiggeriet-oppnar-for-slavhandeln/
https://www.youtube.com/watch?v=fTznEIZRkLg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=rkzBARDacp0

https://www.expressen.se/kvallsposten/jattetillslag-mot-manniskohandel/

Det är viktigt att inte blunda för problem. Det är viktigt att inte låta bli att problematisera när vi ser missförhållanden i vårt samhälle. Verkligheten är sällan enkel. En sak är säker och det är att de som vill göra positiv skillnad måste seriöst ta i problem och försöka bidra till konstruktiva lösningar. Några av oss har länge sagt att det är oklokt att genom passivitet bidra till andra människors elände. Att ge pengar till tiggare är inte ett klokt sätt att försöka bidra till att de som tigger ska ges en bättre chans till ett bättre framtida liv. Titta och lyssna gärna på en bifogad debatt som jag deltog i redan 2013 om tiggeriet i Sverige.
https://www.youtube.com/watch?v=Ae8JUatUaCs
Dagens kalkon
Oseriösa och kriminella pensionsförvaltare. Bra att Allras skojare jagas ordentligt. Jag hoppas verkligen att de också döms för trolöshet mot huvudman. Det finns människor som sparar för att ha något att leva av som äldre. Det är uselt när det egna ansvarstagandet straffas med att staten godkänt oseriösa fondförvaltare och när ett före detta Socialdemokratisk statsråd suttit i Allras styrelse. Han var till och med justitieminister och medias gullgosse Thomas Bodström.
https://www.va.se/nyheter/2017/12/06/storagare-till-allra-forsatts-i-likvidation/?utm_campaign=Va%20morgon%206%20dec%20Allra&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=9379f6b8eada4be3a185b81d5889e71c&elq=54404984d7f4416f8eeadd34e0840891&elqaid=12648&elqat=1&elqCampaignId=8827

Dagens stjärna
Nacka-, Täby-, Solna-, Österåker-kommun, och flera andra kommuner som har nöjda kommuninvånare och samtidigt mycket lägre kommunal skatt än den i Uppsala. Deras invånare får inte sämre samhällsservice än i Uppsala men de får bestämma mer över sina intjänade pengar. Viktigt att inte gå på skattebluffen att det är nödvändigt och bra att höja redan väldigt höga skatter!
https://www.dagenssamhalle.se/node/19808

onsdag 6 december 2017

Den som inte sparat har det allt svårare

Nya Fattigsverige
Den sociala sprickan i Sverige växer kraftigt. Utanförskapet växer. En av de stora förlorargrupperna är äldre kvinnor som klassas som garantipensionärer. Vårt samhälle har förändrats enormt de senast 60 åren. Det är fakta. Inte minst har kvinnans roll i samhället stärkts kraftigt. Den offentliga sektorn har starkt bidragit till att kvinnor i väldigt hög utsträckning har blivit självförsörjande och därmed också mycket friare. Innan den offentliga sektorn växte kraftigt, och dubbelbeskattningen togs bort, gjorde många kvinnor en stor insats i hemmen och fostrade nya generationer i vårt samhälle. Många av dessa kvinnor, som fortfarande lever, har det mycket ekonomiskt och socialt svårt idag. Det är svårt att tycka att det är värdigt vårt generella välståndsland. Särskilt svårt har de som inte lyckats ärva, inte haft ett eget boende och som saknat betalt jobb eller varit låginkomsttagare. Det minsta vi måste kunna säkra är att även dessa människor ska få en dräglig omsorg i livets slutskede. Göteborgsposten har haft flera starka berättelser om hur dåligt många har det och det måste tas på större allvar.

http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/m%C3%A5nga-%C3%A4ldre-p%C3%A5-fattigdomens-rand-1.4765659
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension
https://www.svd.se/majoriteten-av-kvinnor-riskerar-fattigpensionI Socialdemokratins Sverige, under brinnande högkonjunktur, blir allt fler människor hemlösa. Säkerligen en och annan på grund av spelskulder också. Det görs stora försök av regeringen att måla nutiden ljus. Det är den inte för allt fler, inte minst bland många äldre garantipensionärer och gamla sjuka. Hans Jensevik talar mycket om alternativkostnader, det är värdefullt att lyssna på vad han säger för att bättre förstå att vi alltid tvingas till prioriteringar bland begränsade resurser.
http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
https://www.youtube.com/watch?v=oICnJ7gAHYw
https://www.dn.se/ekonomi/s-saljer-lotter-pa-kredit-till-skuldsatta-och-driver-tusentals-till-kronofogden/Dagens kalkoner
Donald Trump. Det är väldigt oklokt att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/trump-ska-erk%C3%A4nna-jerusalem-som-huvudstad-1.4897659


Regeringen. Det är tragiskt att allt fler av våra äldsta invånare lever mycket ekonomiskt utsatt.
http://www.gp.se/ledare/ov%C3%A4rdigt-n%C3%A4r-pension%C3%A4rer-tvingas-sova-i-bilar-1.4892930


Dagens stjärna
Ann-Charlotte Marteus. Ja, våra barn och unga måste lära sig att läsa mycket bättre. Det är viktigt av många skäl. Inte minst för att utveckla och stimulera människors kreativa förmåga. Den kreativa förmågan är människans största kompetens som är väldigt svår att konkurrera ut av till exempel datasystem uppbyggda med artificiell intelligens.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/snalla-politiker-forstor-inte-skolan-en-gang-till/

P.S Vad händer med röster som kan tänkas bli bortkastade i nästa riksdagsval? Det ser mörkt ut för Sverige att få en stark riksdag och regering nästa mandatperiod. Det är oroande i ljuset av att vi behöver genomföra många reformer för att klara vår globala konkurrenskraft.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/for-forsta-gangen-vill-sds-valjare-nu-atervanda-hem/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november-2017--val-i-dag/