måndag 29 maj 2017

Kriser som hävstång

Chockdoktrinen
Vi tolkar alltid allt mer eller mindre olika. Så är det. Inget konstigt med det. Vi är unika människor med unika referensramar. Det finns självklart många tolkningar av Naomi Kleins bok Chockdoktrinen. Min enkla slutsats av hennes bok är att stora förändringar nästan enbart sker under stort kristryck. Tyvärr är det säkert sant. Väldigt många människor håller sig fast vid status quo så länge de kan. "Man vet vad man har men inte vad man får" om man hjälper till att förändra... Allt för många människor kan inte se sig själv som vinnare när samhällsförhållandena kraftigt förändras. Det känns helt enkelt otryggt. Vi människor gillar inte att vara otrygga. När otryggheten kryper på oss är vi beredda att gå med på mycket för att bli av med den besvärande känslan. Min morfar tyckte att jag skulle läsa Kleins bok för några år sedan. Det gjorde jag. Den är läsvärd men både lång och komplicerad.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Chockdoktrinen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Status_quo
A man on a mission
Har du hört talas om Steve Bannon? Det hade jag endast gjort lite ytligt innan jag igår såg bilagda dokumentär på SVT. Se den, om du är intresserad av samhällsutvecklingsfrågor. Det är mycket som är intressant med dokumentärens första del. Det mest intressanta är hur stort inflytande en persons tänkande ändå kan få över utvecklingen som berör många miljoner människors liv. Det är långt ifrån första gången det inträffar. Det andra intressanta är att hela idén med Trumps tid vid makten kan vara att den går ut på att röra om ordentligt i "grytan". Det många av oss upplever som rörigt och ett misslyckande är kanske del av en strategisk och taktisk plan. Sug på den. Splittring och söndring som metod för att kraftigt förändra. Ja, vi lever onekligen i en spännande tid.... Och när japanerna säger att de tillsammans med USA bör slå till mot Nordkorea är det inte uteslutet att det inom kort kommer en "pre emptive strike". Vad händer då?
https://www.svtplay.se/video/13815560/dokument-utifran-steve-bannons-varld/dokument-utifran-steve-bannons-varld-avsnitt-1?start=auto
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/disruption
http://www.dailymail.co.uk/news/article-161041/Japans-war-threat-North-Korea.html
http://www.thefreedictionary.com/pre-emptive+strike
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/preemptive

söndag 28 maj 2017

Behövs pojkarna

Många tankar samtidigt
Alla politiska partier har startat utifrån särskilda frågor som samlat och engagerat tillräckligt många. Samtidigt har alltid de partier som blivit annat än dagsländor utvecklat politik inom många sakområden som berör våra liv från vaggan till graven. Självklart är det nödvändigt att ha en helhetspolitik för att vara riktigt trovärdig. Det är enkelt att driva en enskild sakfråga väldigt hårt men verkligheten är att varje fråga är starkt kopplad till andra frågor och andra ställningstaganden som ansvarsfulla partier måste göra. Inte minst inom Centerpartiet finns också spänningar mellan alla dessa politiska ställningstaganden. Du tror väl inte att det saknas konflikter mellan olika ambitioner? Tro mig, det gör det. Inom Centerpartiet är ett sådant vår ambition att vara ett öppet och välkomnande samhälle samtidigt som vi vill att den lägsta nivån som människor ska ha rätt till är på en internationellt sett väldigt hög nivå, samtidigt som skatterna är för höga. Alla partier har målkonflikter inom den egna politiken. Det är den politiska ledningen som utifrån partiprogramen får mycket tolkningsutrymme och som har uppgiften att kompromissa fram vägar som bär så långt som möjligt åt det håll man önskar. I ljuset av hur viktigt det är med en rimligt trovärdig helhetspolitik är det beklagligt att många väljer att rösta utifrån enfrågeperspektiv. Vare sig en landsbygd, Uppsala, Sverige, Europa eller världen är så enkelt att det är en klok väg framåt.
Flickor, flickor, flickor och flickor
För mig är jämställdhet och jämlikhet självklara perspektiv. Jag har aldrig religion, sexuell läggning, etnicitet eller kön som urvalsfaktor när jag har rekryterat medarbetare eller lagkamrater i andra sammanhang. Potential, kompetens och hur en person bedöms passa in och komplettera ett lag är avgörande i urvalet. Under lång tid har det varit väldigt viktigt att kämpa för flickor och kvinnors självklara jämställdhet och jämlikhet med pojkar och män. Utan att förneka våra biologiska skillnader. I Sverige har vi kommit väldigt långt! Oavsett vad Gudrun Schyman och hennes gäng påstår. Om vi nu har politiker som är rätt endimensionella kan det lätt blir problematiskt och korkat om man enbart ser som sitt politiska uppdrag att kämpa för flickors bästa. Kan det vara så att det faktiskt blivit så att det är pojkar som idag och framöver behöver mer stöd än flickor för att öka sina livschanser på ett rimligt sätt? Alla som känner mig har länge hört mig tala om att flickor och kvinnor kommer att dominera inom de flesta skrån i framtiden. Det är enkelt att se i skolor och inom föreningsliv där idag kvinnor tar för sig som aldrig tidigare. Jag vill påstå att det "bara" är barntiden som fortsatt är en större karriärutmaning för kvinnor än för män. Men även det ändras väldigt fort. Allt fler kvinnor ställer inte upp på att mannen inte tar sin del av föräldraledighet och wab. Möjligen kommer kvinnor som Ebba Busch-Thor och Annie Lööf att visa att det går att ha småbarn och ändå prestera på topp utan att barnen far illa. Om det blir så har Sverige tveklöst mest jämlikhet i världen. Det är dags att på allvar se pojkarna.
Läs gärna den bifogade ledaren som jag tycker har stort politiskt värde. Den är viktig. Till exempel Fis världsperspektiv är förlegat och extremt naivt.

"Män är inte bara vd:ar, presidenter och författargenier. De är också framtidens fattigpensionärer. Det svaga könet."


"Emma Leijnses bok ”Fördel kvinna – Den tysta utbildningsrevolutionen” har potential att bli ett klassiskt manifest, vändpunkten till vilken man kommer att hänvisa i framtiden. Hon visar att vi inte har hängt med. Medan vi har glatt oss åt kvinnors framsteg har oron för männen som samtidigt förlorar mark uteblivit. Hon radar upp statistik tills det inte går att väja: en stor grupp pojkar håller på att växa upp till män utan framtidsutsikter."

"Flickor får bättre skolresultat, blir behöriga till gymnasiet i högre grad och står så småningom för två av tre universitetsexamina i Sverige. Sedan tio år tillbaka går fler kvinnor än män på universitet även om man ser till världen i stort."

http://www.dn.se/arkiv/ledare/upp-till-kamp-for-pojkarna/

Och Eberhard undrar när genusdårskapen ska få ett slut. Hur länge ska annat än i huvudsak kompetens vara avgörande för tillsättningar? Visst har han en poäng? Det är alltid klokt att ha en bra balans mellan hjärta och hjärna vid beslutsfattande.
http://www.gp.se/ledare/eberhard-rensa-upp-i-genusdårskapen-1.4305384

Och tro inte för en sekund att kvinnor med nödvändighet är bättre och snällare än män i ledande roller. Som vanligt handlar inte duglighet om kön utan om kompetens och duglighet. När till exempel moderaten Ulf Kristersson var minister för bland annat sjukförsäkringssystemet vågade han stå upp för att missbruk måste bekämpas och människor få aktivt stöd tillbaka till arbetslivet. De kvinnliga ministrar som idag ansvarar för det samma vågar inte tala om vad de driver för politik. Ja, ja väldigt lite på vår jord är svart eller vitt. Helt klart är dock att i nutidens Sverige är de vassaste ledarskribenterna kvinnor.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/smartaste-tjejganget-sparar-medan-du-sover/

lördag 27 maj 2017

Stödtrupp till Alliansen

Hur lite pragmatisk får man vara?
I regeringsställning måste man vara mycket pragmatisk och beslutspotent. Därför måste regeringsministrar vara samspelta. Egna visioner och ambitioner måste också matcha andra partiers i en värld där inget parti kan bestämma själva och där regeringsmakten är i minoritet. Därför kan inte vissa partier vara i regeringsställning men ändå göra stor nytta i det politiska arbetet. MP, Fi och SD är partier som jag anser saknar regeringsförmåga. Två av dem är helt oprövade och det tredje har nu snart visat vad de går för under en mandatperiod. Extrema naivister eller extrema enfrågepartier som stigmatiserar är inte kapabla att leda ansvarsfullt.
http://www.synonymer.se/?query=stigmatisera
Kan man vara ett politiskt parti som inte vill sitta i en regering? Det är klart att man kan vara det. Det partiet bjuder inte sina medlemmar på möjligheten att bli minister men hur många vill bli det? Särskilt idag när det är väldigt komplext, regeringen avgör frågor kollektivt och trycket är enormt i det digitala samhället. Därutöver sätter EU väldigt många begränsningar för vad man kan göra som minister i Sverige idag. När vi dessutom har en parlamentarisk situation som nu kan man verkligen undra vad som lockar. Jag vill ändå inte tro att det är ersättningspaket och status som lockar. Samtidigt verkar det så eftersom Fridolin inte tog det självklara ansvar han borde ha tagit och lämnat tillsammans med Romson. Ja, ett parti kan rikta in sig på att driva sin politik trovärdigt och effektivt i opposition. Mp och V är oppositionspartier och har utan tvekan fått påverka oproportionerligt mycket i opposition. SDs systerparti i Danmark valde, när de hade chansen att ingå i regeringen, att ändå vara i opposition. Vad är viktigast för en partiledning utan en stark och hållbar helhetspolitik? Det borde vara att flytta fram positionerna i sakfrågor. Tyvärr är det nog annat som allt för ofta får styra. Då kostar det väljarmandat, trovärdighet och just förmåga att påverka i hjärtefrågor.
Miljö- och klimatfrågor är mycket viktiga om man bryr sig om kommande generationer och om människor som lever i mindre priviligierade länder än oss i Sverige. Även i Sverige har det extrema vädret ökat i kraft. Nu upplever vi till exempel en allt svårare tid med vattenbrist. Vem kunde ana att vi generellt runt om i hela Sverige skulle få vattenbrist? MP har bidragit till att sätta miljö- och klimatfrågorna ordentligt på den svenska dagordningen. De har faktiskt även en och annan riktigt balanserade, duktiga och ansvarsfulla partirepresentanter. MP borde tänka om och göra sig till det Vänstern varit för Sossarna i massor av år åt Alliansen. Det vill säga en stödtrupp med kraft men som aldrig mer ingår i en regering. De har provat, och det har tydligt visat att det inte fungerar. Det parti som ska klara av att utveckla ett samhälle positivt för sina invånare måste mest vara pragmatiskt. Så enkelt är det. Särskilt när det krävs att många partier går samman för att bilda en regering. I synnerhet om en sådan regering dessutom är en minoritetsregering.  
http://www.gp.se/ledare/alla-har-inte-velat-f%C3%B6lja-med-p%C3%A5-milj%C3%B6partiets-resa-1.4302280
Vad vill du lämna efter dig till kommande generationer? Jag kämpar för att det ska vara något positivt! Det är inte givet om vi inte tar ett större ansvar för hur vi kraftigt nyttjar jordens resurser. Håll med om att det är intressant att USA nu har en ledning som säger sig strunta i klimatutmaningen samtidigt som Kina vill göra ännu mer för att vända den negativa klimatpåverkan vi människor har runt om på jorden. Jag hoppas att även du vill lämna något bättre till våra barn.


fredag 26 maj 2017

Politikerförakt

Är vi i goda händer?

Allt fler svenskar tvivlar över de politiska ledarnas förmåga att styra samhällsutvecklingen klokt i en ny tid.” Kan det vara så illa? Enligt den bifogade ledaren anses det bevisat att det gått så långt. Glappet mellan folket och ledande förtroendevalda ökar mycket oroande och dessutom försämras förtroendet snabbt. Kan huvudproblemet vara att väldigt många ledande politiker och ledande tjänstemän inte riktigt har förstått vad den nya globala och digitala världen med stora klimatutmaningar innebär. Det är helt enkelt för komplext och för svårt att greppa om man inte ordentligt tagit sig tid att sätta sig in i konsekvenserna av denna nya tid. Konsekvenser som dessutom ökar i styrka. "En politisk ledning blir inte kompetent och välinformerad bara genom att många hoppas att den är det." Så är det, kompetens kan man bara bygga upp och det tar ofta lång tid om det är komplexa frågor vi talar om. Samhällsutvecklingen är väldigt komplexa frågor. Och enligt bifogad artikel är misstron mot ledande politiker värre än vad många tidigare trott. ”Om man ställer frågan på ett annat sätt visar det sig att den ökade misstron med den politiska ledningen har varit större än vad som hittills har framkommit.” ”Under vår-vintern 2016 ökade misstron för att ledande politiker klarar av att hantera samhällsproblemen med hela 15%. År 2015 motsatte sig 39 procent påståendet att ledande politiker klarar av att hantera de samhällsproblem som Sverige står inför.”
På det senaste riksmötet vi hade inom Centerpartiet adresserades denna oroande utveckling. Det är positivt. Det var ingen strutsmentalitet utan tydligt talades om problemet. En mycket respekterad professor i statskunskap tog också upp att det är en mycket oroande utveckling. Med tanke på vilken nuvarande regering vi har och att DÖ skapades, tilläts och fortfarande tycks leva i någon form har nog starkt bidragit till att alliansväljare är särskilt missnöjda. ”Andelen alliansväljare som misstrodde problemlösningskapaciteten ökade från 38 till hela 63%.”

När förtroendet för politiker kraftigt sjunker är det inget att glädjas åt. Ett samhälle som vill vara så demokratiskt som möjligt och som vill försöka att undvika regelbundna våldsamma konflikter mellan olika samhällsgrupper behöver förtroendeingivande folkföreträdare. Är det kompetensen som är problemet? Är det urvalet som är problemet? Är det en kombination av de två? Eller är det bara så att kraftiga paradigmskiften leder till liknande situationer? ”När det långsiktiga förtroendet saknas blir väljarreaktionerna dramatiska. Utrymmet för negativa eller rent konspiratoriska tolkningar blir stort medan tålamodet blir kort. Den politiska miljön bidrar knappast till att öka kompetensen hos ledningen.” Många tycks tvivla över kvaliteten bland oss folkvalda, hur ändrar vi på det?


Polarisering

Bifogad debattartikel är ett exempel på hur polariserat Sverige har blivit. Det skribenten skriver är hjärtskärande och viktigt att lyssna till. Hon uttrycker det många av de få personer som tagit ett aktivt eget ansvar för att hjälpa ensamkommande känner. Särskilt jobbigt måste det vara att det är en Miljöpartiregering som står upp för att svenska lagar och regler måste gälla alla jämlikt och att samhället måste försöka upprätthålla dem.

Att vara ledare och att ha ett övergripande ansvar är både svårt och många gånger känslomässigt jobbigt. Samtidigt måste framgångsrika ledare vara beredda att fatta svåra och obekväma beslut. I det ena hörnet kan vi säga att "öppna ditt hjärta"-människorna står och i det andra "stäng ditt hjärta"-människorna. Den ena gruppen oroas för andra den andra gruppen oroas för sig själv. Politiker har inga andra möjligheter än att säkerställa att lagar följs eller ändras. Politiker måste också säkerställa att samhället klarar av att leverera kvalitativa samhällstjänster som medborgarna kan förvänta sig för alla skatter vi betalar. Det är nog dags att inse att vi inte längre är "landet lagom". Den logiken kanske inte är möjlig i ett allt heterogenare samhälle? Vad tror du? Samtidigt tror jag att det som vanligt är balans i tänkandet som leder mer rätt än fel. Rösta klokt! Då blir det i vart fall förhoppningsvis bättre!

torsdag 25 maj 2017

Ockupationsmakt

Om kriget kommer
När jag växte upp fanns något som hette telefonkatalog. En stor tjock bok som delades ut en gång per år till alla hushåll. Där kunde man hitta telefonnummer till fasta telefoner och samhällsinformation av värde. Bland annat fanns det instruktioner om att om främmande makt tar delar av svenskt territorium så förväntades alla svenskar att bedriva gerillakrigföring mot den främmande makten tills de tycker att priset för ockupationen blir för högt och lämnar tillbaks vår frihet. Friheten ska självklart försvaras. För mig är det en självklar rättighet för folk som får sitt territorium taget utan samtycke.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Om_kriget_kommer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Motst%C3%A5ndsr%C3%B6relse
Israel
Jag delar Economist analys att det inte bara är självklart att ockuperad mark ska ges tillbaka till det palestinska folket, det är klokt även för det israeliska folket. Det är dags att på allvar försöka uppnå fredlig samexistens. Precis som danskar och svenskar ständigt krigade med varandra så kan självklart israeler och palestinier leva i fred där båda ländernas folk kan få det både materiellt bättre och tryggare. Den enda anledningen till varför Israels politiker väljer konflikt före seriösa fredsförsök måste vara att de fruktar en tillvaro utan en tydlig och hotfull fiende som enar många israeler. Jag tror de har fel. Jag tror Israel kan utvecklas bättre utan att behöva denna ständiga konflikt.
http://www.economist.com/news/leaders/21722162-more-ever-land-peace-also-means-land-democracy-why-israel-needs-palestinian-state
Donald Trump
Det är en underdrift att påstå att herr Trump chockat många på sin rundresa i Mellanöstern. Självklart används liknande besök för att teckna värdefulla affärsavtal. Så jobbar AB Sverige också när statsminister, andra ministrar, affärshens och kungen drar på säljresor världen runt. Trumps unika resrutt och hans politiskt inkorrekta sätt kan positivt ha rört om lite i den röra och starka motsättningar som finns i Mellanöstern. När dessutom Palestinas president Abbas tydligt beskrev att det palestinska folket inte har något emot att människor är judar men att de är 100% emot ockupationen av det palestinska folkets land, då signalerar även det en ny möjlig väg framåt mot fred och samförstånd. Läs gärna alla de bra artiklar som Economist skrivit om Israel-Palestinakonflikten som bifogas. Det blir intressant att se om Trump lyckas bättre än Obama. Det är svårt att inte lyckas medla bättre än Obamas försök. Bra att han verkar ha förstått att Jerusalem måste vara en delad plats, inte en plats officiellt "ägd" av Israel. Jerusalem är unikt på många sätt. Viktigt att förstå att Jerusalem ses som en helig plats för drygt 4 miljarder människor som klassas som kristna eller muslimer! Det är över hälften av jordens befolkning.  "Endast" 15 miljoner människor klassas som judar på jorden. Jag önskar det palestinska och israeliska folket ett tryggare och mer välmående liv. Det kan bara uppnås för de allra flesta genom fred. Det är inte klädsamt att ett demokratiskt land är en ockupationsmakt under så många år.
http://www.economist.com/news/special-report/21722033-israel-has-become-powerful-and-rich-has-not-found-peace-palestiniansnor
http://www.economist.com/news/special-report/21722032-guide-abc-conflict-how-1967-war-changed-shape-israel
http://www.economist.com/news/special-report/21722031-israels-politicians-promote-religion-and-intolerance-politics-israel-no-longer-offers
http://www.economist.com/news/special-report/21722038-religious-soldiers-are-replacing-kibbutzniks-does-it-matter-israels-army-recruiting
http://www.economist.com/news/special-report/21722037-dazzling-high-tech-firms-divert-attention-serious-productivity-problem-israels

onsdag 24 maj 2017

Vindflöjlarnas paradis


Faktaresistens kanske är farligare än antibiotikaresistens? 

Fakta kan beskrivas på väldigt många sätt. Det är en av många viktiga saker man lär sig i skolan. Desto mer utbildning man har desto mer lär man sig det. Samtidigt lär man sig att just söka fakta, sortera fakta och utifrån hypoteser dra så objektiva slutsatser som möjligt kopplat till faktamönster. "Kunskap är makt", så borde det vara. Så är det inte alltid. I vår nya tidsålder kan vilken psebdokändis som helst väga tungt när de känslomässigt uttrycker sina synpunkter på nätet. Även journalister med oförmåga att vara objektiva, samt ideologiskt förblindade politiker och ledarskribenter, går ofta snett då verklighetens problem föreslås visionära mediciner. Eller bara känslosvallningar istället för att pragmatiskt ta i faktiska problem. Jag delar Alice Teodorescus funderingar, visst är väl vindflöjlar farligare än personer som tydligt tar ställning, som kan beskriva varför de resonerar som de gör och som står för den åsikten även när känslovindar blåser snålt. 
 

"Men, invänder säkert någon nu, har inte politiker och ledarsidor rätt att ändra sig? Är det inte rentav oansvarigt att aldrig kunna ompröva sina ståndpunkter, särskilt om ny fakta presenteras?"
Är alla människor som inte tillräckligt fort sätter sig in i mängder av fakta och ser tydliga mönster korkade? Det tror inte jag. Jag tror bara vi begåvats med olika förmågor. Vissa är duktiga på att cykla, spela fotboll, matematik, tala, projektleda, sjunga, placera pengar framgångsrikt, fatta beslut ock/eller att se tydliga mönster i mängder av information. Vi är helt enkelt mer eller mindre lämpade för olika uppdrag i samhällsbygget. Vissa är helt klart underkvalificerade för de svåra uppdrag de har.
Det egna ansvaret

Jag har ett mycket stort eget ansvar för mitt eget liv. Du har ett stort eget ansvar för ditt. Det är framförallt inte någon annans ansvar om du är myndig. Det egna ansvaret är centralt i många sammanhang. I länder som lyckats betydligt bättre än Sverige med integration av nya invånare, som inte fötts i landet, är det en självklarhet. Massiva bidragsinsatser och en massa andra former av stöd är mycket begränsat hos dem. Efter bästa förmåga får individen själv förtjäna en ny status än som till exempel bidragsberoende invandrare. "Bara" genom att mycket tydligare lyfta fram det egna ansvaret för en bättre framtid, i kombination med inlärning av vår värdegrund, är jag säker på att tiden det tar innan en asylinvandrad i genomsnitt är självförsörjande kan halveras! Det skulle innebära massor av fördelar. Många fler människor inkluderas i samhällsbygget och har därmed börjat vandringen mot mer oberoende. Många miljarder ökade skatteintäkter. Många miljarder sparade offentliga bidragsmiljarder. Besparingar och ökade intäkter som kan användas för att finansiera mer rörelseövningar i skolan, stärkt föreningsliv, modernare sjukvård, ännu bättre miljö- och klimatomställning, bättre stöd till garantipensionärer, sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare, stärkt Polis, stärkt Försvar och mycket annat. Kan det vara så enkelt? Ja, som vanligt är det en ledarskapsfråga och en fråga om kunskap. Kunskap om beteendevetenskapens lärdomar.

Politiker har ett särskilt ansvar
Precis som alla andra människor har jag fel och brister. Precis som för andra människor är det bland annat de svagheterna som gör mig till mig. Samtidigt har jag styrkor. I takt med att vi blir erfarnare,  och om vi har bra coachning runt oss, kommer vi att lära oss att förstärka det vi är bra på och bli allt bättre på att hantera våra svagheter. Ett sätt att som ledare hantera sina svagheter är att ha lagkamrater som kompletterar varandra, inte minst som täcker upp egna svagheter.

Politiker är också människor. Alla politiker är folkrepresentanter och därför, oavsett om de har personalansvar eller ej, är vi ledare med uppdrag att bidra till det väljarna röstat på. Som väljare har vi fullt upp med våra vanliga vardagsliv. Är man förälder till småbarn och har krävande jobb är tid ofta en stor bristvara. Politiker måste enligt mig kunna lägga in all den tid som krävs för att fullgöra sitt representativa uppdrag på ett bra sätt. Politiker måste också våga ta i problem och se till sina väljares bästa, inte till nästa valresultat för mig personligen eller det egna partiet. Att sätta egna och ett partis intressen före folkets bästa är en helt oacceptabel prioritering för mig. Därför blir jag både ledsen och arg när Sveriges regerings företrädare inte tar ansvar för en orimlig skuldutveckling i Sverige. Självklart känner de till att läget är mycket allvarligt! Samtidigt vet de att priset för att kyla av marknaden kostar röster, eftersom väldigt många av oss människor är kortsiktigt nyttomaximerande. 

Inom statistikundervisningen får vi lära oss att det finns lögn, förbannad lögn och statistik. All fakta kan vinklas på många sätt beroende av vad man vill försöka bevisa. Men, det är ingen lögn att många svenskar har farligt hög belåningsgrad och väldigt många kommuner brottas med stora ekonomiska utmaningar. Det är hög tid för regeringen att ta sitt ansvar för det folk de företräder. Det inkluderar mig, även om jag inte vill att just de ska företräda mig. Regeringen och särskilt finansministern exemplifierar pinsamt vad faktaresistens och lögn skapar för ställningstaganden. Den typen av feg politik betackar jag mig för. Den som röstar på mig får en företrädare som driver en hållbar politik som tänker och tar ansvar för "längre än näsan räcker". Kjell-Olof Feldt avgick som finansminister när han inte ansåg att regeringen i tid gjorde det som krävdes för att motverka en riktig härdsmälta i ekonomin. Han fick rätt, härdsmältan kom. Han förtjänade respekt. Priset för att de inte då i tid tog sitt ansvar blev högt. Hur högt blir priset den här gången?tisdag 23 maj 2017

Misslyckad näringslivspolitik


Döda fiskar simmar nedströms 
Vår positiva framtid ligger i händerna på vår förmåga att säkerställa en hög grad av företagsamhet inom våra samhällen. Att vara företagsam kan alla vara. Det är inte "bara" företagare som är företagsamma. Att vara företagsam innebär enkelt uttryckt att vara starkt inriktad på att möta olika samhällsbehov eller problem med konkreta lösningar som matchar efterfrågan med utbud eller löser problem. Den företagsamma vågar och orkar gå från insikt om behov till att också möta dem med produkter och eller tjänster som matchar behoven. Företagsamma människor är inte rädda för att ifrågasätta befintlig ordning och satsar mycket energi på att försöka bidra till förbättringar. Företagsamma människor är aldrig "medströmsfiskar". Jag är säker på att du känner igen några företagsamma människor i din omgivning. Vårda dem ömt, även om de är jobbiga lite då och då. Det är tack vare dem som våra samhällen utvecklas.

http://fokusstartaochdriva.se/editorial/bara-do%CC%88da-fiskar-simmar-medstro%CC%88ms/
http://www.dt.se/dalarna/falun/hon-ar-undantaget-som-bekraftar-regeln
Stort misslyckande

Få samhällen i Sverige har så goda förutsättningar för framgångsbygge som Uppsala. Ändå underpresterar Uppsala kraftigt i sin förmåga att vara en attraktiv plats för företagare. Årets näringslivsranking är en ännu en kraftig snyting på Uppsalas politiska majoritet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna vill nog bättre men kan inte gömma sig bakom dåliga val av politiska samarbetspartners. Håll med om att det inte är svårt att förstå att företagsklimatet försämras när MP är tillväxtfientliga och V företagarfientliga. Att kraftigt förbättra näringslivsklimatet är ett hårt och långsiktigt arbete.

Genom Näringslivsrådet, som jag ledde under förra mandatperioden, var vi på god väg mot en mycket bättre och hållbar framtid i Uppsala. Det metodiska arbetet mot kraftiga förbättringar av kommunens företagarstöd, starkt förankrade inom näringslivet, avvecklade den nya företagarovänliga politiska majoriteten. Efter 1 1/2 år försökte de starta upp det igen i en liknande version bortsett från den okloka avvecklingen av de viktiga branschklustren.

Det är mycket olyckligt att politiken i Uppsala inte förstår näringslivets avgörande betydelse för ett samhälles välstånd. Det är också mycket olyckligt att mina kollegor som ledande politiker ägnar väldigt lite tid åt att säkerställa att Uppsala kommun blir näringslivsvänligt. För att det ska bli verklighet krävs ett dagligt, intensivt och målmedvetet förbättringsarbete. Istället för att göra det ägnar sig nuvarande majoritet bland annat åt enkelspårig "Fair trade" märkning, maximal kommunalisering, försämrade villkor för cityhandeln, bristfälliga yrkesutbildningar, misskötta upphandlingar och dålig tillgänglighet samt teoretisk jämställdhetsintegrering. Allt kan bli bättre om näringslivsklimatet kraftigt förbättras! Framförallt kan då det mycket negativa utanförskapet och den allt mer växande segregationen motverkas betydligt bättre än nu. Men det förstår inte tillväxtovänliga och företagarfientliga politiska krafter! Nyval!


Centerpartiet har politiken och kulturen

Centerpartiet har varit och är ett folkrörelseparti skapat av hårt slitande företagare. Sedan över 100 år tillbaka kämpar centerpartister runt om i Sverige för ett gott näringslivsklimat. Vi vet att "samhällsjorden" blir bördig om näringslivet utvecklas positivt och vårdas ömt. Det innebär självklart inte att invånarna ska göra dåliga affärer eller att de få rötskaften inom näringslivet ska komma undan sitt ansvar. Företagsamheten ska uppmuntras och stöttas men dess avarter ska självklart kraftfullt motarbetas. Inte minst av skälet att avarterna förstör rättvis konkurrens bland alla seriösa och hårt slitande företag som ser kvalitet som väldigt viktiga personliga kvalitetsmarkörer. Bifogat kanske du kan läsa Centerpartiet Uppsalas senaste debattnedslag där vi kraftigt kritiserar majoritetens näringslivspolitik. Svenskt Näringslivs senaste ranking är ett deppigt kvitto på att vår kritik mot S, MP och V är mycket befogad. C Uppsala är dock alltid måna om att inte kritisera utan att samtidigt föra fram klokare vägar framåt. Uppsala kan mycket bättre! För att bryta stort utanförskap, växande segregation och mer otrygghet måste vi kunna bättre! Nyval, nyval, nyval!