tisdag 21 november 2017

Frihetens pris

Ett vilset EU
Hur mycket är din frihet värd? Hur mycket materiell lyx skulle du vara beredd att offra för ”husarrest” i säg Tierps kommun i Sverige? Du får bo i en 2.000 kvadratmeters lyxbostad, du får också bo i en sommarstuga i Tierp på 300 kvadratmeter vid en sjö. Fram och tillbaka blir du skjutsad i en limousine. I övrigt får du inte röra dig på vår jord. Skulle du byta ditt nuvarande liv mot ”husarresten” i Tierp? Du får äta lyxmat också! Och titta på Netflix. Du får dock bara använda övervakad mejl. Inget Facebookande, inget Instagrammande, inget Tindrande och inget pokerspel hos till exempel Mr Green... De flesta av oss människor skulle inte nappa på ”husarresterbjudandet”. För att känna sig fri måste de flesta av oss uppleva att vi har möjligheten att röra oss fritt, möjligheten att försöka förverkliga egna drömmar, möjlighet att försöka ta vilket jobb vi vill, surfa var vi vill och så vidare.
https://www.synonymer.se/sv-syn/frihet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frihet

EU måste få fokus på rätt saker! Inte utvidga sin makt över lokalsamhällen inom unionen! Avgränsa och stärka samarbetet inom några huvudområden istället för att genom att inkludera mer försvaga samarbetet ytterligare. Spanien lider av inre splittring, BREXIT, Grekland tycks inte ha kommit långt i sin nödvändiga förnyelse, Frankrike har redan börjat tvivla på ”räddaren” Macron och nu havererade regeringsförhandlingar i Tyskland samtidigt som landet för första gången sedan 2:a världskriget fått in ett nationalistiskt och främlingsfientligt parti i förbundsdagen.... Tänk om det främlingsfientliga partiet AFD får ännu fler röster i ett nyval... Och räntan är fortsatt mycket låg.... Ett faktum som leder till överkonsumtion och som gör allt fler människor till låneslavar.


EU är i kris, den som påstår något annat tillhör solklart förnekargänget. Sannolikheten är hög att EU-ländernas problem uppmuntras av ”främmande” makter. I bifogad intervju med Macron säger han att det komplexa EU inte har eller behöver en ledare. Det finns förbättringspotential inom EU samarbetet. Det Europeiska folkets fred och frihet står på spel! Varför är det så svårt för EU-politiker och EUs medlemsregeringar att enas om en frihets och välståndsagenda? En välståndsagenda byggd på grön tillväxtpolitik och en rättvis fördelning av det värde som gemensamt skapas. Löfvéns försök att utvidga EUs intressesfär med sociala frågor är dock mycket dumt i nuläget. Det enda nya EU borde besluta om är att införa ett gemensamt språk som alla ordentligt ska lära sig parallellt med det nuvarande, det skulle kraftigt bidra till vår gemensamma gröna tillväxt.

https://www.svt.se/agenda/agenda-19-november
https://www.expressen.se/ledare/lofvens-naivitet-kan-starka-bryssels-makt/
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/09/26/macron-vill-sparka-igang-avstannat-europa
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forenta-europa-staterna-macrons-kontroversiella-eu-plan
Den fria världen, samhällen där vi som inte föddes in i makt och rikedom fick en rimligt jämlik chans att nå vår fulla potential, startade där vi har vår mäktigaste symbol för frihet och jämlikhet, Frihetsgudinnan. Som av en händelse är mina favoritstäder, bland de största städerna, på jorden Paris och New York. I Paris står originalet och i New York står den större versionen och är en gåva från det franska folket. Under många år fick människor i den fria världen mer och mer demokratiskt inflytande och köpkraft. Under lång tid kunde de rikaste och de infödda i maktfamiljer balanseras genom en engagerad och stundtals kompetent demokratisk representation. Kvalitet har alltid betydelse, i alla sammanhang. Den frihet som västvärldens folk haft har inte varit ett faktum länge i vår mänskliga historia. Runt om i den ännu fria världen behöver vi invånare bli bättre på att vaska fram demokratiska företrädare med hög kvalitet. Partierna lever sina egna liv. Olika demokratiska samhällens invånare måste bättre börja sätta press på att få till en kompetentare representation. "Frihetsgudinnan" är garanterad orolig i dessa tider. Vi lever i en orolig tid och totalitära system flyttar allt mer fram sina positioner. Den jämlika friheten får inte tas för given. Frihetskampen måste föras varje dag. I en kamp mellan extrem egoism och altruism krävs, i en kamp om begränsade resurser, är det viktigt att den fria världen politiskt kan vara en tillräckligt kompetent kraft i det allmännas intresse. Att Tyskland nu också hamnat i politiska problem är mycket oroande. Kortsiktigt billiga pengar, låg ränta, har inte räckt för att lugna ner många människors missnöjen.Dagens kalkoner
De som inte förstår hur viktigt det är med en rimligt rättvis fördelning av jordens rikedom. När medelklassen drabbas av allt sämre köpkraft går vi mot farligare tider. Det är aldrig någon större samhällsnytta med att enorm förmögenhet samlas hos några få. Även inom västvärlden 2.0 måste köpkraften spridas smartare. Jag är dock fortsatt skeptisk till medborgarlön. Om det ersätter alla bidrag kanske jag kan ändra mig...
https://www.svtplay.se/video/15951602/lon-utan-jobb/dokument-utifran-lon-utan-jobb-avsnitt-1?start=auto&tab=senaste
https://m.youtube.com/watch?v=QMrbmsd3gms

Kriminella som inte drar sig för att skjuta med skarpa vapen bland oskyldiga människor. Men BRÅ och andra tycker inte att våldet kraftigt ökat i Sverige....
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/skottlossning-i-vastra-stockholm/

Dagens stjärna
Padma Schrewelius. Åsiktskorridorer är alltid kontraproduktiva! Och varför tillåts åsiktspendeln slå så kraftigt? Det är ett stort misslyckat politiskt ledarskap som gör det möjligt. Ständiga respektfulla debatter, utifrån ambitioner, fakta och tydliga trender, leder mest rätt.
http://www.gp.se/ledare/den-nya-åsiktskorridoren-1.4847195

måndag 20 november 2017

Ledarskapskompetens

När vi saknar kompetent ledarskap
Hur viktigt är ledarskapet för en verksamhet? Det är av avgörande betydelse för framgång eller misslyckande. Behovet av kompetent ledarskap finns överallt. Inom föreningsliv, näringsliv, offentlig sektor och inom politiken. Förmågan varierar kraftigt. En av de största utmaningar vi har är brist på kompetent ledarskap inom offentlig sektor och politik samtidigt som tillgången på kompetent arbetskraft är allt sämre.

Den dumsnålhet som bifogad ledarartikel beskriver är exempel på dåligt ledarskap. Självklart måste människor få tillräckligt betalt för att klara en anständig levnadsnivå när man jobbar heltid. Långt ifrån alla drivs av pengar för att känna mening i sin tillvaro. De allra flesta vill jobba på en arbetsplats där man trivs och där den kollegiala stämningen är god. 
https://www.expressen.se/ledare/aven-underskoterskor-maste-fa-ga-pa-julfest-/
Jag motionerade som ny inom politiken om behovet av ett ledarskapsträningsprogram. Initialt ansågs det inte behövas då de olika förbunden ansågs sköta det bra. Det blev ändå till sist ett bra ledarskapsprogram. Det var klokt att den insikten kom efter ett tag. Självklart förbättras möjligheterna att det gemensamma leds mycket bättre om politiskt valda utan praktisk ledarerfarenhet ändå teoretiskt tränas i vissa viktiga praktiska färdigheter.

Vi måste inom alla delar av samhället stärka ledarskapsförmågan, det har stor betydelse för om vår gemensamma framtid blir bra eller dålig. Den som underskattar betydelsen av kompetent ledarskap gör ett stort misstag.

Dagens kalkoner
Mugabe. Ledare på extrem övertid och oförmåga att ta chansen att avgå utan att försätta landets folk för konfliktrisker.

Regionpolitiker ansvariga för att de inte kan samarbeta runt inköp av till exempel journalsystem. Det är minst sagt pinsamt att behandlingskvaliteten tillåts vara onödigt dålig samt att skattepengar missbrukas när sjukvården inte kan samarbeta runt liknande självklarheter. 

Dagens stjärnor
De som förstått att vi behöver ett modernt ekonomiskt system som värderar till exempel våra miljövärden bättre och som säkerställer lokal beskattningsrätt av globala nättjänstbolag.

söndag 19 november 2017

Snabbare, snabbare, snabbare

Hur sakta får det gå?
Förbättringsmöjligheterna är alltid många, i alla sammanhang. Det som skiljer vinnare från förlorare är att vinnarna, i alla sammanhang, metodiskt jobbar med sitt förbättringsarbete. Det gör sällan förlorarna. Den politiska världen är inget undantag. Ett av politikens nödvändiga förbättringsbehov är att snabbare inse sakläget och se mönster i samhällsutvecklingen som det är bra att tidigt och skyndsamt förhålla sig till. Gång efter gång sticker många huvudet i sanden istället för att ta i problem eller hjälpa till att förstärka möjligheter. Det måste börja gå fortare att inse fakta och att se en tydlig mönsterutveckling! Jag blir bara mer och mer övertygad om att metoden för att snabba upp denna viktiga förmåga är väldigt resultatorienterade konferenser. Konferenser där sakfrågor blir objektivt belysta och där problemlösningsförslag ska vara en självklar output. En sådan där konferens som jag länge efterfrågat inom migrations- och integrationsområdet. Och varför har inte de flesta förslagen som arbetades fram av Framtidskommissionen blivit verklighet? Det bristande ledarskapet över Sverige visar sig tydligt varje dag. I en mycket snabbrörlig värld måste även det politiska arbetssättet, inklusive medlemsrekryteringsarbetet, kraftigt förbättras. Det går idag allt för sakta att inse växande problem, debattera om dem, debattera förbättringsförslag och komma till skott med till exempel lag- och regelförändringar. Och behövs rikspolitikerna om de inte skyndsamt och konstruktivt tar tag i konkreta förbättringsförslag som togs fram av Framtidskommissionen redan 2013! Snart är det år 2018...,
http://www.regeringen.se/49b6cf/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar

Bostadsförsörjning
Under veckan som gått anordnade Länstyrelsen i Uppsala län en bra konferens om utmaningarna vi har att matcha efterfrågan med utbud på bostadsmarknaden. Uppsala kommun växer befolkningsmässigt så det knakar. Samtidigt har det äntligen gått upp för de flesta att efterfrågan inte är samma sak som att de som efterfrågar har nödvändig betalningsförmåga. Under Göran Enanders sympatiska ledarskap gavs alla konferensdeltagare en bra möjlighet att förstå nuläget bra och deltagande samtal om hur vi bäst korrigerar en dysfunktionell bostadsmarknad. Vad krävs för att det ska byggas bra bostäder som till exempel unga vuxna och Asylinvandrade har råd att bo i?
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/landshovdingen/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/kalender/2017/Sidor/Bostadskonferens-2017.aspx

Jag deltog i somras i flera bostadsdebatter under Almedalsveckan i Visby. Det är inte så länge sedan. Jag var då väldigt ensam om att vilja inse att det som byggs i allt mindre utsträckning matchar de plånböcker som efterfrågar bostäder. Nu är läget annorlunda. Självklart ligger lösningen i mer av den delningsekonomi som vi ändå är påväg mot. En delningsekonomi som inte ”bara” kan hjälpa ekonomiskt svaga att få ett eget boende, det är miljö- och klimatsmart också. I till exempel USA och i Danmark delar människor länge bostäder för att ha råd. Så är det i studentkorridorer och i gamla tidens ålderdomshem. Smart att dela ytor som sällan används. Och i ljuset av att allt fler människor känner sig ensamma ökar chansen att delat boende bidrar till ett rikare socialt liv. Skulle mer av delat boende innebära ”social housing”? Nej! Det är hög tid att börja bygga många prisvärda lösningar för delade boendeformer. Mångmiljardärer Niklas Zennström och jag har delat toalett, dusch och hall. Därutöver delade vi kökspentry, matbord och TV-rum med många fler. Det gick alldeles utmärkt. Det brådskar att få fram bra och prisvärda delade bostadslösningar. Dessa lösningar ska självklart byggas i både nya och gamla bostadsområden.
https://www.svd.se/bygg-bostader-som-vanligt-folk-har-rad-med
https://www.svd.se/bostadsfragan-ar-en-social-krutdurk
http://www.dagensarena.se/innehall/ar-social-housing-losningen-pa-sveriges-bostadskris/
Även om det politiska ansvarstagandet måste klara av att processa frågor snabbare måste vi samtidigt säkerställa att vi utvecklar våra samhällen klokt. Centerpartiet i Uppsala har en grön och attraktiv stadsbyggnadspolitik, det har inte alla lokala partier. Det gäller att rösta klokt i val. Tänk att det finns väljare som inte förstår att partierna har lokala politiska program. Det är baserat på de programmen,  och trovärdigheten hos lokala politiska företrädare, du bör välja vem som får din kommunala röst. Beroende av hur stort folkligt stöd ett parti fått i val påverkar om den politiken få mer eller mindre inflytande när partikompromisser ska göras mellan dem som bildat politisk majoritet. Så fungerar det.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/sa-bygger-vi-ett-gront-uppsala-4821150.aspx

Dagens kalkon
Nja... Det är besvärande att två allianspartier går dåligt i opinionen samtidigt som alla partier i opposition har en utmärkt chans att sälja sin egen politik. Nja är sannolikt inget bra politiskt ställningstagande om religiösa skolor. Personligen tycker jag man antingen är för ett förbud, som Ls stämmoutskott förordade, eller så är man för frihet under ansvaret att leva efter de regelverk som starkt styr skolans verksamhet. Lagförslag som innebär olika regler för liknande verksamheter är oklokt. Precis som taktkänslan har stor betydelse inom dansen är det viktigt att politiken är tydlig i sina ställningstaganden i sakfrågor. Om man dansat med en som saknar taktkänsla bjuder få upp den personen igen. Nja tror jag motsvarar läget man hamnar i om man saknar taktkänsla. Sakfrågor är något annat än långsiktiga ideologiska visioner.
https://www.expressen.se/nyheter/jan-bjorklund-pressas-i-fragan-om-religiosa-friskolor/
Dagens stjärna
K-G Bergström. Fram och tillbaka under många år har C och L fört samtal, till och med varianter av förhandlingar, om samgåenden. Som vanligt har maktfrågor och kulturfrågor stoppat varje försök. Bergström har självklart rätt, ideologiskt skulle det vara bättre med ett liberalt inriktat parti. Jag tror aldrig det blir verklighet. De partikulturella skillnaderna är stora. Nu, i en tid då L inte kan nytända på ledarsidan borde vara ett utmärkt fusionstillfälle. Björklund kan i sitt sluttal på stämman säga att han förhandlat klart med Lööf om att Ls partiorganisationer läggs ner, medlemmarna flyttas över till C-hangarund med tre månaders chans att begära urträde om en enskild medlem inte står ut med tanken att helt plötsligt flaggas som C-engagerad.... Tror du han håller det talet inom kort?...
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/liberalerna-ar-numera-nagot-av-ett-krisparti/

lördag 18 november 2017

Decentralisera mera

Närodlad politik
Ett av huvudskälen till varför jag valt Centerpartiet, som min politiska plattform i Uppsala, är medlemmarnas insikt att det mesta utvecklas bäst möjligt när makten delegeras så långt som möjligt! Inte en centralistisk politik, där makten samlas bland några få, som allt för många partier förespråkar. En del av det decentralistiska tänkandet är att skatten ska vara så låg som möjligt. Du och jag ska få bestämma mer över våra hårt intjänade pengar. Och när vi som idag har möjlighet att få mycket mer för våra skattepengar ska fokus vara på det, inte på vänsterns eviga skattehöjningar. Om vi dessutom slutar att skattefinansiera annat än ”välfärdens kärna” kan kvaliteten inom skola, omsorg, vård, rättsystem och försvar stärkas. Både Uppsala kommun och Sverige behöver nytt ledarskap. Ett grönt tillväxt- och decentraliseringsfokuserat ledarskap.

Meritokrati
De långa knivarnas tid inom politiken pågår för fullt. Partierna bestämmer vilka deras toppkandidater är inför 2018 års val. Individer och interna falanger kämpar för så mäktiga platser som möjligt. Detta spel är det jag tycker sämst om i det politiska engagemanget. I alla sammanhang är jag en stark förespråkare för meritokrati. De mest meriterade utifrån relevans anser jag ska få uppdragen. Avvikelser från mätbara meriter kommer samtidigt alltid att finnas när framgångsrika lag ska byggas. Faktorn personkemi har stor betydelse. Det vet alla som haft ledaruppdrag eller som ingått i en grupp. En av de särskilda utmaningarna mellan det politiska lagarbetet och i övriga världen är att inom politiken kan ”hund och katt” hamna i ett politiskt lag. Medlemmarna avgör vilka lagspelarna ska vara. De utvalda gör sedan förhoppningsvis allt de kan för att det gemensamma uppdraget och ansvaret bärs ansvarsfullt. Det absolut viktigaste för politiskt valda är att fatta att man företräder invånarna! Det är inte en egoresa! Det är ett mycket hedersamt uppdrag att företräda invånarna i ett avgränsat samhälle. Fler borde bidra mer i vårt gemensamma samhällsutvecklande politiska arbete. Då tror jag meritokratin skulle få större genomslag. Det behövs.

Idag har de långa knivarnas tid avslutats inom Centerpartiet i Uppsala. Tack för allt fantastiskt stöd! Jag ska fortsätta att tjäna Uppsalaborna så bra som möjligt. Uppsala kommun behöver nytt ledarskap och jag är beredd att axla det viktiga och ansvarsfulla ledaruppdraget.
Centralisera inte mer makt inom EU
Det är beklämmande att vissa, särskilt vänsterpartier, driver på för att EU ska centralisera ännu mer makt. Det är en helt sjuk ambition. Tyvärr har Storbritannien varit en kraft som inom EU starkt bidragit till att inte mer makt centraliseras. Brexit är en rysare ur detta perspektiv. Min övertygelse är att en gemensam social politik långsiktigt kommer att innebära att Sverige kraftigt kommer att sänka vår höga ambitionsnivå kopplat till våra svagaste invånare. Den utvecklingen vill jag undvika. Jag vill att vi ska kunna leva i ett tryggt och rättvist samhälle. Ett EU på dekis ska inte försöka styra mer. EU ska istället avgränsa sitt uppdrag mer och göra det avgränsade bättre.
https://www.expressen.se/ledare/lofvens-naivitet-kan-starka-bryssels-makt/
http://www.gp.se/ledare/nu-blir-eu-ett-vänsterprojekt-1.4839779

Vilket Uppsala och Sverige vill vi leva i? Hur låg ska den lägsta levnadsnivån tillåtas bli? Du tror väl inte Sveriges höga nivå blir riktmärke om EU ska ha en gemensam socialpolitik? I ett grönt, företagsamt, tillväxtorienterat och decentralistiskt samhälle skapas förutsättningar för ett högt generellt välstånd.
Dagens kalkon
”Judastyper” som ljuger, sprider felaktiga rykten och anklagar för att försöka vinna egna fördelar. Det är ett respektlöst och omoget beteende. Judastyper ska hållas så långt ifrån ledande roller som möjligt. De bidrar inte till en bättre framtid.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot

Dagens stjärna
Zlatan Ibrahimovic. Imponerande! Han exemplifierar tydligt att vi alla är unika. Inte många så åldersrika klarar av att ens få chansen till en comeback.
https://www.expressen.se/sport/fotboll/premier-league/mourinho-zlatan-tillbaka-i-morgon/

fredag 17 november 2017

Identitetskris

En identitet
De senaste åren har det blivit allt vanligare med problematik runt människors identitet. Kapningar av identiteter, kriminella med flera identiteter och svårigheter för Migrationsverket att fastställa identiteter är exempel som larmar om att frågan är viktig att ta i på allvar. Det handlar om trygghetsfrågor ur den enskilde laglydige invånarens perspektiv och säkerhetsfrågor ur samhällets perspektiv. Visst måste väl modern teknologi kunna användas i betydligt bättre utsträckning för att göra trösklarna att använda flera identiteter mycket högre? Varför inte använda fingeravtryck, ansikts”avtryck” eller ett öga som avgörande password för att bekräfta sin identitet? I flera demokratiska länder krävs numera fingeravtryck och fotografering när man kommer till och när man lämnar ett land. Det är inte acceptabelt att många kan leva med flera identiteter. Särskilt organiserad brottslighet och terrorism tjänar på en sådan ordning. Vad görs? Hur sakta får det gå att bättre säkerställa identiteten på människor som är i Sverige och som på olika sätt utnyttjar våra generösa bidragssystem?
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/myndigheterna-har-slapp-instaellning-till-identitet-33118
https://www.svd.se/samma-person-atta-identiteter
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ta-tag-i-fusket-med-falska-identiteter/

Vad får vi för skattepengarna?
Den frågan ska vi hela tiden ställa oss. Och tro mig, vi får allt för lite och allt för dålig kvalitet inom ”välfärdens kärna” i förhållande till alla skattemiljarder vi betalar in. Vi invånare måste ständigt kräva resultatuppföljning och att vi får så mycket som möjligt för varje satsad skattekrona. Det är en korkad inställning att högre skatt alltid är vägen framåt för att man inte klarar av sina mål på ett rimligt kvalitativt sätt. Man kan alltid förbättra arbetssätt och därigenom arbeta smartare. En sak är helt säker, våra skattepengar ska inte gå till kriminella med många falska identiteter.
https://www.svd.se/ja-vad-far-vi-for-skattepengarna-egentligen

Dagens kalkon
Matchfixare! Den växande organiserade brottsligheten måste bekämpas även inom föreningslivet tyvärr! Hur kul blir fotbollen om allt fler spelare är köpta att ”ha en dålig dag”....
http://www.gp.se/ledare/matchfixning-göder-grov-kriminalitet-1.4830716

Dagens stjärna
Professor i matematik Johan Tysk, Uppsala universitet. Han hjälpte man dotter med en matematisk utmaning i morse på ett föredömligt sätt. Det är inom Uppsala universitet det händer som är forskningsvärt att hända.... Studenter och lärare där tänker inte bara fritt utan också väldigt mycket rätt! 🤓

torsdag 16 november 2017

Tyckandepåverkan

Hur fria tror du att dina tankar är?
Goebbels och Riefenstahl kanske ger dig associationer? Den förste kopplar åldersrika snabbt ihop med Nazismen. Människor som är intresserade av konsten att påverka andra vet att de klassas som några av historiens skickligaste propagandamakare, oavsett vad men tycker om det de sålde. Propaganda handlar om att indoktrinera våra tankebanor, att få oss att tänka och tycka som någon annan vill att vi ska tänka. Alla ideologier lever på att försöka påverka andra att förstå och gilla just den ideologiska inriktningen. Alla politiska rörelser har någon form av ideologi som bärande grund för det ”hus” av politiska förslag som leder mot en önskad framtid. Slagen om våra tankar, och våra verklighetsuppfattningar, äger rum hela tiden. Med allt mer avancerade tekniska verktyg som stöd. Tekniska verktyg som mäktiga makter utnyttjar och begränsar med kraft.
http://popularhistoria.se/artiklar/propagandans-ansikte
Google och Facebook vet mer om dig själv än vad du själv vill veta....
Du tror väl inte att alla PR byråer och statliga propagandaorgan låter bli att köpa "big data" från till exempel Google och Facebook? Du har väl förstått att allt du gör på nätet lagras och utifrån allt du gör finns några algoritmer som berättar en berättelse om vem just du är och vilka grupper du kan delas in i. Information som är mumma för säljare av åsikter, tjänster och produkter. Det är klokt att betrakta den personliga integriteten på nätet som obefintlig! Allt du gör på nätet ska du vara beredd att stå för. Om du tror något annat gör du ett stort misstag.
https://www.facebook.com/IDG.se/posts/10154719094491147
https://www.va.se/nyheter/2016/03/09/vet-om-dig/
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.597870/6-lankar-som-visar-allt-google-vet-om-dig
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.578805/google-vet-var-du-har-varit---sa-gommer-du-dig

Ideologiernas kamp
Kampen om vårat tyckande har pågått sedan Adam och Evas tid. När jag nyligen var på en konferens blev jag förvånad över att en talare fick det att verka som att dagens propaganda är något nytt. Visst är det så att tekniken idag är väldigt kraftfull för att bevaka och påverka människor. Men att försöka göra det med den modernaste teknologin har människor vid makten ägnat sig åt i alla tider. Tro inget annat. Hur skyddar man sig mot det? Sunt förnuft, källkritik och att söka information från flera källor är en god idé.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/putin-ar-inte-ensam-om-att-vilja-paverka-sverige/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/propaganda
https://www.so-rummet.se/kategorier/propaganda
Dagens kalkon
Skolpolitiken. Skolan måste få mer lugn och ro, läraren måste få fokusera på pedagogiskt arbete och E-lärande måste massivt komplettera skolans uppdrag att hjälpa varje unik elev att nå sin fulla potential! Det borde vara en självklarhet, även ur ett rättviseperspektiv, att E-lärarverktygen implementeras kraftigt runt om i landet för att bland annat konstruktivt göra det möjliga när lärarbristen är omfattande under överskådlig tid.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-snart-fattas-60-000-l%C3%A4rare-1.4831242

Dagens stjärna
Nisha Besara. Männen är viktiga i den självklara kampen mot jämställdhet. Jämställdhetsvärdet berör oss alla. Det är tillsammans som vi kan komma så nära jämställdhet och meritokrati som möjligt.
https://www.expressen.se/kronikorer/nisha-besara/jamstalldhetskampen-har-lange-skitit-i-mannen/

onsdag 15 november 2017

Nära

På riktigt
När blir ”saker” på riktigt? Kan det vara när man själv får uppleva olika saker som ”på riktigt” uppstår? För många är det mycket sannolikt så, och det inkluderas i begreppet erfarenhet. Utan att ha egna barn, hur kan man förstå den kärlek och den oro som föräldraskapet innebär? Utan att ha varit med om en anställningsintervju, hur ska man förstå hur det känns att vilja något och samtidigt vara helt utlämnad till några andras ställningstaganden? Utan att ha varit med om att starta ett företag och sakna intäkter, hur kan man ens föreställa sig den mentala pressen det representerar? Utan att ha varit med om en kraftig jordbävning tillsammans med sin familj, hur kan man förstå hur många beter sig i liknande lägen? Om man aldrig försökt hjälpa en drogberoende att bli drogfri, hur ska man kunna förstå hur extremt krävande ett sådant åtagande är? Om man inte själv bott i ett väldigt annorlunda land, hur ska man kunna föreställa sig hur det känns att inte ha några vänner, inte förstå språket och sakna kunskap om den synliga och osynliga särskilda kultur som finns överallt på vår jord.
https://www.synonymer.se/sv-syn/n%C3%A4ra


I talt med vår åldersrikedom och livsambitioner blir vi allt mer erfarna och bygger värdefulla referensbibliotek som vägleder oss. Referensbibliotek och kontaktnät som kan hemma men framförallt bidra till att stora misstag kan undvikas och att uppdrag kan lösas snabbt och med hög kvalitet.


Nära är alltid viktigast för alla människor. Nära blir för de allra flesta på riktigt. Det som upplevs i närsamhället formar oftast människors verklighetsuppfattning. Samtidigt finns allt för många människor som har en priviligierad närhet som tar sig rätten att högljutt tycka utan att veta vad de pratar om. Den rätten har de självklart i en demokrati, men dessa personer sprider ett förvirrande brus som inte bidrar till en bättre framtid. Visst inser du att om du växer upp och bor på Lidingö eller stadsdelen Söder i Stockholm, då har du en väldigt annorlunda verklighetsuppfattning än en som bor i Rinkeby eller i Borlänges. Ett samhälle styrt genom ambitioner, fakta, objektiva verklighetsbeskrivningar och människor med relevant kompetens utvecklas positivt. Ett samhälle styrt av tyckande, känslor, kändisar och just kraftigt subjektiva och begränsade verklighetsuppfattningar leder mot förfall. Sverige kan mycket bättre än nu! Uppsala och Sverige behöver ett nytt ledarskap!
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/verklighetsuppfattning
https://www.gavle.se/PageFiles/10866/Verklighetsuppfattning.pdf
http://www.dagen.se/livsstil/darfor-behover-vi-fysisk-beroring-1.685296


Dagens kalkon
Rickard Malmström. Det är både pinsamt och oacceptabelt hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna hanterar Uppsalas föreningsliv. Trots brist på träningstider för redan befintliga klubbar, trots att Uppsala Nya Studenternas till sist blir verklighet tack vare Sirius fantastiska prestationer inom herrfotbollen fortsätter Malmström och några andra att uppmuntra och lägga tid på att förhandla med ett aktiebolag som vill flytta sin elitfotbollsverksamhet till Uppsala från Borlänge. I detta sammanhang duger aktiebolag, inom omsorgen har MP och S skottpengar på AB. Pinsamt och oacceptabelt! I bifogad länk till Radio Uppland kan du scrolla dig fram till tidpunkten 15:15.

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Så insiktsfull krönika som är bilagd. När medelklassen börjar känna av otrygghet, köer och försämrad ekonomi, då ändras spelet dramatiskt fort. Oavsett samhälle. Det är alltid medelklassen som avgör framtiden i en demokrati.

tisdag 14 november 2017

Hur låg kvalitet är acceptabel inom omsorg och vård

Kompetensförsörjning inom omsorg och vård
Redan idag har kommuner, vårdcentraler och sjukhus stora utmaningar med att säkerställa tillräcklig tillgång till kompetent bemanning. Alla de prognoser jag tagit del av pekar mot att utmaningarna bara kommer att bli större. Det är ett lysande läge för bemanningsföretag i en marknad där utbudet är dåligt och efterfrågan stor. På många sätt gör bemanningsföretagen stor samhällsnytta. Samtidigt måste omsorgen och vården fungera både ur ett kvalitets- och ett ekonomiskt perspektiv. Jag har inte träffat någon verksamhetschef inom omsorg och vård som anser att verksamhetens kvalitet kan garanteras på en rimlig nivå när bemanningen till allt större delar är tillfälliga resurser. På något sätt måste omsorgen och vården klara av att hantera denna problematik. De som nu drabbas är enskilda svaga människor, det är inte ok.


Personligen är jag övertygad om att en del av problemet, ur personalens perspektiv, är att allt är så centralstyrt. Det finns få välutbildade som gillar att de inte har en rimlig rådighet över de uppdrag de är till för att lösa. De gillar självklart inte heller när schemaläggningen kraftigt försämrar deras tidigare villkor.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/konflikt-pa-akuten-skoterskor-sager-upp-sig
Det finns vissa bastjänster som vi för alla skattepengar måste förvänta oss att få med god kvalitet. En av dessa är sjukvård av hög kvalitet när vi behöver den. Svensk sjukvård håller på många sätt fortsatt en konkurrenskraftig kvalitet. Nästan vem som helst förstår dock att det inte kommer att bestå om det fortsätter att vara svårt att rekrytera nya till omsorgs- och vårdyrken samt om allt fler av de utbildade är inhyrda från bemanningsföretag. SKL, samarbetsorganisation mellan kommuner och landsting, har länge jobbat med frågan. Det är hög tid att komma med konkreta förslag på hur den negativa utvecklingen ska brytas! 2019 är ett målår för SKLs relevanta projekt, det känns inte som att de är i närheten av att hitta en lösning i dagsläget. Visst kan ett förbud snabbt ändra förutsättningarna men bemanningsföretagen har viktiga roller att spela både för enskilda arbetstagare och för arbetsgivare. Det är dock bråttom att komma med konkreta förslag på hur yrkenas attraktion ska stärkas, kvaliteten i omsorg och vård stärkas och ekonomiska ramar hålla. Sannolikt handlar mycket om jobbiga prioriteringar...... Det handlar definitivt om nya sätt att arbeta på.
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/halsoochsjukvard/inhyrdpersonal.11422.html
https://skl.se/download/18.18d9e79f159d8ea51823eaa/1485438457636/06-2017-WEBB-Oberoende+av+inhyrd+personal.pdf
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/kostnadernaforinhyrdpersonal.11363.html
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/12/30/60-atgarder-for-att-bli-kvitt-hyrpersonal/


Dagens kalkon
Regeringen. Det är oacceptabelt att inte regeringen med betydligt större kraft ser till så att parallellsamhällena förstår att deras förtryckartid är räknad.
https://www.expressen.se/ledare/hjalp-de-laglydiga-att-ta-tillbaka-fororten-lofven/
Dagens stjärnor
Sveriges herrlandslag i fotboll!
http://www.gp.se/sport/fotboll/sverige-klart-f%C3%B6r-vm-efter-f%C3%B6rsvarsbragd-1.4827202


Malcom Kyeyune. Ja, vad tror du händer när många inom medelklassen drabbas av en försämrad ekonomi?
http://www.gp.se/ledare/kyeyune-v%C3%A4nta-bara-tills-medelklassen-drabbas-1.4824936

måndag 13 november 2017

konstruktiv och respektfull

Flum och otydlighet
Vem vinner på flummiga budskap och en konfliktsrädsla som öppnar spelfältet vidöppet för dem som gärna med kraft driver sin egen agenda? Självklart de krafter som utnyttjar att ett samhälle är präglat av konflikträdsla och därför hela tiden ligger steget efter mot till exempel hedersvåld och organiserad brottslighet. Tydlighet om vad som gäller och varför är grundläggande för ett framgångsrikt ledarskap. Inom det militära och inom näringslivet har jag haft förmånen att lära mig hur viktigt det arbetet är. Med tanke på att så många inom Sveriges regering tycks sakna dessa färdigheter är det sannolikt många fler än försvarsminister Hultquist som inte gjort militärtjänst.

Som du vet förespråkar jag så långt som möjligt respektfullhet. Jag är övertygad om att det är bästa sättet att skapa ett så positivt samhälle som möjligt, och vem vill inte leva i ett sådant samhälle? MEN misstolka mig aldrig om att det i mitt fall skulle innebära undfallenhet att stå upp för den värdegrund jag anser gör Sverige intressant och unikt. Unikt för att vi faktiskt till exempel är ett av världens allra mest jämställda och demokratiska länder.

Att vara tydlig är också att vara respektfull. Hur ska en annan människa förstå var mina gränser går om jag inte vågar vara tydlig med var de går? Om någon tyst eller ljudligt står upp för hedersförtryck, nazism eller islamism, då säger jag STOPP. Att jag säger stopp innebär inte att jag avbryter en eventuell dialog utan att jag är tydlig med min position och därefter försöker jag alltid få personen att mogna och se andra bättre vägval i livet. Självklart gör jag vad jag kan för att kriminella personer också omhändertas så att de inte utgör en livsfara för andra människor som "bara" vill ha sin egen frihet.

TRIS, och särskilt Mariet Ghadimi, gör ett fantastiskt arbete för att stötta människor utsatta för hedersförtryck. Massor av respekt till henne och hennes medarbetare som också vågar vara väldigt tydliga om problemen med hedersrelaterat förtryck och våld. Ghadimi är inte bara en engagerad medmänniska, hon är väldigt konstruktiv och modig också.
https://www.synonymer.se/sv-syn/konstruktiv
https://www.svtplay.se/video/15864047/agenda/agenda-sasong-13-12-nov-21-15?start=auto
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mariet-ghadimi-om-hedersfortryck-regeringen-har-svikit-dessa-barn
https://www.dn.se/nyheter/sverige/mariet-ghadimi-far-wallenbergpriset/
Att farliga ismer vinner allt mer terräng bland oroliga och vilsna människor är beklagligt, men inte förvånande. Så har det alltid varit i tider av kraftiga samhällsförändringar. Vår tid skiljer sig ur det perspektivet inte från tidigare historia. Nya maktstrukturer har vuxit fram och fortsätter att formas. Under tiden är det oroligt. När det är oroligt i toppen, då kan du vara säker på att det också är oroligt bland alla andra invånare.

Jag var nyligen på en mycket värdefull säkerhetskonferens i Gimo. Där talade vi om säkerhetsläget. Jag törs påstå att många som ända tills nu inte fattat vad som sker efter 24 timmars konfererande fått en betydligt mörkare syn på nuläget. Allt fler drar skrämmande paralleller till 1930-talet. Personligen ser jag det som händer som västvärldens misslyckande att förnya sig, fördela begränsade resurser rättvisare och att asiaterna åter kliver fram och har återtagit en tidigare mäktig plats inom mänskligheten. Personligen ser jag det som händer som en konsekvens av extremt snabb teknisk utveckling samt att vi närmar oss hela 10 miljarder människor på jorden. 10 miljarder människor som konkurrerar om begränsade resurser. I kraftiga brytningstider som nu växer sig negativa ismer starka. De blir som kokain för den som inte klarar av att hantera livet nyktert. Avgiftningen kräver tydliga STOPP men framförallt en rättvis politik och att den nya maktordningen sätter sig. Då talar vi om en ordning där Kina spelar en stark roll, där globala nätföretag måste göra mer rätt för sig lokalt och där delningsekonomin kommer att vara mycket större än idag.
https://www.svtplay.se/video/15862987/tysklands-nya-nazister/dokument-utifran-tysklands-nya-nazister-avsnitt-1?start=auto

Dagens kalkon
Personer som hanterar våra skattepengar på ett oansvarigt sätt. Vi behöver många fler seriösa grävande journalister som avslöjar maktmissbruk. Viktigt att de som missbrukar sina skattefinansierade uppdrag får stå till svars för beteenden som är oacceptabla.
https://www.expressen.se/dinapengar/anstallda-vid-trafikverket-mutas-med-spritfester-och-dyra-gavor/
Dagens stjärna
Susanna Birgersson. "Be a man", en respektfull och värdeskapande man. Bra skrivet. Det är biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det har betydelse, inte minst för människans överlevnad. Många gånger har jag hamnat i situationer där män gett uttryck för förvirring om hur man ska vara för att duga som man i nutidens värld. Typ "Är man för snäll är inte det bra, och är man matcho är det dåligt..." Var dig själv och lär dig den gyllene regeln ordentligt" brukar jag svara.....
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/vad-pojkar-egentligen-skulle-behova-hora/

söndag 12 november 2017

Förankrad nätverkare i frihetens tjänst

Folkets företrädare
Politikens uppgift är omfattande. Främst är uppgiften att på bästa sätt företräda invånarna mot en bättre framtid. Att utifrån en idéologisk plattform forma politiska förslag som leder mot en bättre framtid. Att i opposition kritisera majoritetens förslag som man tycker är dåliga och istället lyfta fram de egna bättre förslagen. För att kunna företräda andra människor måste man också känna dem. Det kräver många löpande möten med olika människor runt om i det territorium man företräder. Det gäller att lyssna ordentligt och söka relevanta fakta för att tillsammans med partikompisar och andra partier lösa problem och stärka möjligheter. Personligen tycker jag det är viktigt att ha ”örat vid rälsen” och ständigt underbygga sina ”tyckarpositioner” med fakta. Den ideologiska basen är viktig men den är en idékarta som vägleder parallellt med att konkreta sakfrågor ständigt ska avgöras. Konkreta ställningstaganden där pragmatism och rimliga kompromisser är nödvändiga, särskilt i en kommun. I en kommun är politiken väldigt jordnära. I en kommun finns chansen att ha en mycket god uppfattning om vad invånarna tycker i olika frågor. En chans som man kan tillvarata om man lägger all den tid som krävs för att klara av det parallellt med alla formella möten man som till exempel gruppledare måste delta på. Jag anser att dessa ständiga invånarmöten är centrala i mitt uppdrag som förtroendevald.

Igår var jag på två större arrangemang där jag träffade många Uppsalabor och lyssnade samt är enkelt tillgänglig för frågor. Närheten, och den starka förankringen med omfattande och användbara lokala kontaktnätverk, är helt nödvändiga om man väl ska klara av att tjäna det folk man ska tjäna. Jag delar Henrikssons ledare nedan, vi har ett stort behov av förnuftiga röster! Vi lever i en svår tid, vi behöver fler som använder både hjärta och hjärna när de bidrar i samhällsutvecklingsarbetet. Vi behöver fler ”brobyggare” som säkerställer bättre harmoni mellan folket och dess företrädare. Den förankringen har uppenbarligen varit för dålig de senaste åren.
http://www.gp.se/ledare/henriksson-vårt-behov-av-förnuftiga-röster-är-större-än-någonsin-1.4817759
Förnuft är att låta universiteten få tänka fritt för att landa i fler rätt.
En liberal röst med god förmåga att använda ideologiskt kompass, hjärta och hjärna i sina debattinlägg är Anna Dahlberg. Den akademiska friheten är mycket viktig om ett samhälles välstånd ska vara högt. Särskilt i en tid som nu där kreativitet är viktigare än någonsin tidigare i den snabba och globala konkurrensen mellan samhällen. Våra viktiga högre lärosäten får inte politiseras! Det är en dum väg att gå. Självklart ska jämlikhetsarbetet tas på största allvar och rättvisa säkras. Det görs bäst genom att fullt ut fokusera på meritokrati. Jag lever i ett samhälle där de bevingade orden finns skrivna i Uppsala universitets aula, ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Rätt tanke är stor frihet inom våra lärosäten med de svåra uppdragen att genom grundforskning och nytänkande försvara vårt höga välstånd.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lat-inte-konsfixeringen-ta-over-pa-universiteten/
Dagens kalkon
Mikael Persbrandt. Oavsett rikedom eller kändisskap ska man bemöta sina medmänniskor med respekt. Bara när människor behandlar andra människor respektlöst kan det vara ok att försöka sätta dem på plats.
https://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/att-vara-med-persbrandt-ar-att-fornedras-och-finna-sig-i-det/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Jag ser mig själv som socialliberal. Teodorescu är sannolikt liberalkonservativ. Hon duckar aldrig för att ta i känsliga samhällsfrågor och bidrar därför påtagligt till mer klokhet i ständiga samhällsdebatter. Läs hennes sista ledare, innan mammaledighet, där hon målar upp sin vision som hon önskar beskriver hennes barns framtid. Språket är vackert och jag delar både hennes nulägesuppfattning och vilket samhälle jag också hoppas blir verklighet för våra barn.
http://www.gp.se/ledare/detta-hoppas-jag-på-kära-barn-1.4809743
lördag 11 november 2017

Konflikträdsla

Utvecklingssteg
Det finns människor som påstår att svenskar inte har en unik generell värdegrund. Samma människor förnekar också att olika samhällen också fostrar olika generella beteenden. De som tycker så har enligt mig väldigt dålig koll på verkligheten och visar tydligt att de inte har några kunskaper i beteendevetenskap. I botten är vi alla människor en och samma ras, homo sapiens sapiens, EN ras. Men vi är samtidigt över 7,3 miljarder intressanta och värdefulla unika personligheter formade utifrån genetiska förutsättningar och uppväxtmiljö. En miljö som både handlar om familjeförhållanden och kulturell kontext både i till exempel en svensk eller Hunnebostrandkontext.
Många gånger väljer vi människor att bryta upp och flytta för att vi misstrivdes med ett samhälles kontext. Det som oftast lockar i större städer är att de erbjuder mötesplatser för likasinnade i mycket större utsträckning än vad mindre orter erbjuder. Självklarheter hoppas jag de flesta förstår.

I en värld i ständig förändring förändras också alla samhällen hela tiden, även små. När generellt svenskar betraktas av människor från andra nationella samhällen beskrivs vi ofta som konflikträdda. Hur kunde det bli så i ett land som undvikit krig i över 200 år? Är det möjligen konflikträdslan i sig som just bjudit på en lång period av fred? Personligen gillar jag när olika åsikter bryts mot varandra. För mig är det en självklarhet att det ska ske respektfullt. Att röstlägen och kroppsspråk berikar åsiktsbrytningar tycker jag oftast är berikande, det tycker inte många i vår generella kultur. Höjda tonlägen och gestikulerande upplevs som aggressivt och hotfullt. Ja, ja... är vi i en brytningstid i den generella svenska beteendeutvecklingen nu? Kanske leder Me too rörelsen till att den svenska tiden av konflikträdsla är över. Personligen tror jag det är toppen. Inte minst tror jag integrationen av nya samhällsinvånare i Sverige blir enklare om vi blir bättre att våga stå upp för en position tydligt. Konflikter bidrar ofta till större utvecklingssteg. Om de sker mellan individer och grupper som agerar respektfullt och lyssnar på varandra är jag säker på att konflikterna blir värdeskapande. Konflikter utan en grundläggande respekt för alla andra människor, och att man lyssnar på andras argument, leder till mer eller mindre stora "krig". Krig vill vi inte uppleva, det är bara av ondo för alla inblandade förutom för några makthungriga psykopater.
https://www.expressen.se/ledare/tystnadskulturen-ar-antligen-dod-och-begraven/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Social_kontext
https://www.synonymer.se/sv-syn/kontext
https://www.expressen.se/omtalat/livet/6-tecken-pa-att-personen-du-brakar-med-ar-en-psykopat/

Dagens kalkon
Iran och Saudi-Arabien som tycks ladda upp för ett nytt proxykrig efter Syriens förfall i Libanon. Låt libaneserna och alla landets flyktingar leva i fred!
http://internationell-lexikon.com/definitions/?swedish_word=proxy_war
http://www.gp.se/nyheter/världen/konflikten-i-libanon-har-blivit-världspolitik-1.4816782

Dagens stjärna
Janne Andersson och det svenska herrlandslaget i fotboll.
http://www.gp.se/sport/fotboll/jättekul-för-honom-att-få-spela-med-mig-1.4820553

fredag 10 november 2017

Personval viktigt för att uppmuntra integritet

Det individuella ansvaret
Vi behöver stärka det personliga ansvaret kopplat till ledande förtroendeuppdrag. Jag är säker på att det både leder till bättre rekrytering av lämpliga kandidater och klokare beslut. Ledare som tidigt och med civilkurage vågar ta i pensionsålderfrågor, migrationsfrågor, integrationsfrågor, försörjningsstödsfrågor och som aldrig överväger demokratiskt vidriga lösningar som Decemberöverenskommelsen. Det är dags att låta kommuninvånare välja borgmästare i våra kommuner. En individuellt vald borgmästare har fått folkets tydliga mandat att så gott som möjligt, utifrån demokratiska församlingars sammansättningar, verka för folkets bästa. Kollektivt ansvar blir allt för ofta synonymt med inget ansvar. Även om den Anglosaxiska kulturen är på dekis anser jag att Sverige kan lära mycket av bland annat USA. Virginiavalet tycker jag var intressant. Att kopiera andras beteenden och åsikter är ingen bra idé. Var dig själv och stå får den värdegrund du har! Det är den enda hållbara relationen mellan en folklig företrädare och dem man företräder. Tänk att detta inte är självklart...
https://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2017/11/turning-virginia-blue
Skolans roll i samhällsbygget 
Skolan ska bidra till att våra barn också fostras i att vi alla, i ett samhälle, har ett stort eget ansvar. Inte bara en massa rättigheter. Alla människor har inte lärt sig att ta ansvar och att agera ansvarsfullt. Ett exempel på oansvarigt beteende är när Socialdemokraterna anklagar Centerpartiet i Uppsala för att typ misshandla skolan i vår budget... ”Fake news” är i spinn. Spinn och verklighet är ofta helt olika saker.

Uppsalas utbildningsnämnd har 2017 en budget på 4 643 132 000 kronor. Basbudgeten för 2018 (2017 års budget justerad för pris- och volymförändringar uppgår till 4 595 267 000 kronor. C har föreslagit att 2018 års direkta budget för förskola och skola ska vara 4 762 453 000, en ökning med 2,5% i förhållande till 2017 års budget och hela 3,6% i förhållande till 2018 års basbudget.

Nästan alla, förutom vänstern, förstår att en väl fungerande verksamhet inte bara handlar om hur mycket skattepengar den får. Hur vi använder pengarna, ledarskapet, är av avgörande betydelse. Uppsalas utbildningskostnader ligger högt i jämförelse med andra kommuner. Kommunratings analys  av Uppsala kommuns finanser visar att våra kostnader för förskola, grundskola och gymnasieskola uppgår till cirka 550 miljoner kronor mer än de bästa kommunerna. Om dessa mycket högre kostnader resulterat i mycket bättre studieresultat hade C varit mindre negativa till skillnaderna, men så är det inte! Uppsalas utbildningskostnader uppgår till i snitt 108 300 kronor per elev. Den genomsnittliga totalkostnaden för svenska kommuner i Uppsalas kommunkategori är enligt Skolverket 96 300 kronor. Skillnaden motsvarar hela 504 000 000 kronor! Tänk att Socialdemokraterna inte förstår att det är förbättringspotentialer som kan frigöra mycket pengar varje år! Återigen kan inte de höga kostnaderna rättfärdigas med bättre studieresultat, eftersom det inte är fallet.

I kategorin större städer ingår 31 kommuner. Av de övriga 30 får 21 en högre ranking än Uppsala och den genomsnittliga rankingen för dessa 30 städer är 113. Uppsala ska kunna få ut mycket mer för varje satsad skattekrona än vad vi får idag. En talande jämförelse är Kalmar, Sveriges fjärde bästa skolkommun, där kostar en gymnasieelev i genomsnitt 88 916 kronor per år. Motsvarande siffra för Uppsala är 44% högre, 127 848 kronor!! Exemplen på Uppsalas förbättringspotential är många! Istället för att säkerställa att vi får bättre skolresultat för befintliga anslag väljer Socialdemokraterna och övriga vänstern alltid att istället höja skatten och inte motivera verksamheten att jobba smartare!

Centerpartiet presenterar i vår Mål och budget ett större reformpaket som kommer att stärka våra barn och ungas studieresultat, hantera en verklighet med lärarbrist och ge oss mer för varje satsad skattekrona. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tomt i förbättringsförslagsskåpet.
- Omvända skolskjutsar så att antalet barn i överfulla klassrum i staden kan minska och kransortsskolor utnyttjas till fullo.
- E-lärandesatsningar som förbättrar det individuella lärandet och kompletterar den allt större bristen på behöriga viktiga lärare.
- Stärkt lärarassistensstöd kopplat till bland annat Inkluderingsjobb
- Möjlighet att utnyttja en Förbättringsfond
- Större skolor i Uppsala stad
Och mycket mer! Uppsala kan bättre! Mycket bättre!
Läs mycket gärna nedan ledarartikel skriven av Aleksandra Boscanin. Politiker måste prioritera och våga stå upp för gjorda prioriteringar! Politiker ska inte heller höja skatter, ta mer av invånarnas egna ekonomiska handlingsutrymme, när det finns stor förbättringspotential inom givna ramar.
http://www.gp.se/ledare/aleksandra-boscanin-politikerna-måste-prioritera-1.4814940

Alla är härligt unika
Alla människor på vår jord är underbart unika. Alla människor har utifrån arv och erfarenheter blivit sitt unika själv. För att maximera människors förmåga att lära sig så mycket som möjligt är individualiserat E-lärande viktigt. E-lärande kommer att vara den huvudsakliga pedagogiska metoden för det livslånga individuellt anpassade lärandet. Självklart med stöd av en behörig lärare då och då, även det allt mer on-line. Inte bara av effektivitetsskäl. Också för att maximera möjligheten till ett mycket bättre individcentrerat lärarstöd. Ingen annan människa är den andre lik. Och hur mycket individuellt stöd tror du en lärare kan erbjuda under en 40 minuters lektion med 28 elever?....
Dagens kalkon
Erik Pelling som twittrar för fullt om att Allianspartier är hemsk och skär i välfärden..... samtidigt som alla Allianspartier kraftigt ökat anslagen till olika verksamheter MEN inte så oansvarigt mycket mer pengar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu fattat beslut om. Mycket oansvarigt av Socialdemokraterna.

Dagens stjärna
General Anders Brännström. Han säger att allt för många har mentala barriärer för att inse hot, ta hoten på största allvar och bidra till att vi skapar viktiga barriärer mot negativa krafter.

torsdag 9 november 2017

Miljöpåverkan på vår hälsa

Människoliknande robotar eller människor?
Vad händer när en människa enskilt eller genom ombud ständigt kräver mer ersättning, utöver inflationskompensation, för sina arbetsinsatser? I en global och mycket hårt konkurrensutsatt värld innebär det att en arbetsgivares incitament att ersätta människor med tillgänglig teknik ökar. Exemplen på det starka sambandet mellan dyr personal och att de ersätts med teknik är många. "Dyr" är självklart ett relativt begrepp. Även de lägsta lönerna kan vara för dyra i förhållande till vad det kostar att använda en robot som inte löneförhandlar, än, som inte blir sjuk om den servas regelbundet, som kan jobba 24 timmar per dygn, 363 dagar om året. Tekniska lösningar kommer att fortsätta att ta över allt fler av dagens arbetsuppgifter. Många nya arbetsuppgifter kommer att växa fram. Främst inom tjänstesektorn som är full av kommersiell potential. För att matcha den tekniska konkurrensen är det viktigt att utveckla människans kreativa förmåga. Kreativitet är och kommer att vara den viktigaste konkurrensförmågan mellan oss och maskiner.  
Maskiner kan "leva" i omänskliga miljöer. Det kan inte människan. För att vi ska klara av att må bra, vara kreativa och prestera på topp behöver vi må bra. Bara människor som mår bra klarar långsiktigt av att prestera bra resultat. Samtidigt bär historien på tydliga berättelser att många människor som haft olika former av psykiska problem också presterat fantastiska vetenskapliga upptäckter. Många är  musikerna, författarna, skådespelarna och diktarna som skapat underverk när de mått som sämst, eller kort därefter. Stor kreativitet kräver sannolikt en stor förmåga att både använda känslor och logik. Vår hälsa påverkar oss mycket och den fysiska miljön vi befinner oss i, vad vi äter och hur vi motionerar har stor påverkan på vår hälsa. I gårdagens RIX-FM talade Lailia Bagge om att sluta äta kött efter att ha sett en youtubefilm om köttkonsumtionens olika påverkan på oss människor och på miljön. Jag tycker hon går för långt men det är tveklöst så att det är bättre för både kreativiteten, hälsan och miljön om vi äter lite mindre kött än vad vi gör idag. Om vi bryr oss om miljön och djurens välbefinnande tycker jag att vi alltid ska köpa svenskt kött, det gör jag.
http://www.whatthehealthfilm.com/
https://www.eea.europa.eu/sv/themes/human/about-environment-and-Health
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5325-6.pdf?pid=2969
En frukt och något grönt om dagen
Tänk att vi kan öka chanserna till ett långt och friskt liv bara genom att regelbundet äta frukt och grönt! När det är så borde det vara en självklarhet att vi dagligen äter dessa två delar av kostcirkeln. Visst vill väl även du få ett långt, friskt och innehållsrikt liv? Lördagkväll kan väl ett glas vin motsvara två klasar vindruvor? Om man lyxar till det och dricker två glas vin, motsvarar det då fyra klasar vindruvor? Visst finns uttrycket ”an Apple a day keeps the doctor away”? Äpplet kan nog varieras med en apelsin.
https://www.netdoktor.se/vikt-kost/kost-dieter/artiklar/frukt-och-gronsaker-en-naturlig-vag-till-battre-halsa/
Insekter har stor betydelse för tillgång till frukter och grönsaker. Den biologiska mångfalden har mycket större betydelse för människans välbefinnande än vad många inser. Om vi har en omfattande insektsdöd i världen kan det för många kortsiktigt kännas positivt. Men som så ofta är kortsiktigt tänkande inte långsiktigt hållbart. Bland annat behöver vi massor av bin för att polyneringen ska fungera. Allt fler våldsamma konflikter i världen mellan människor beror på miljöförstörelse som kraftigt försämrar matförsörjningsförmågan.
https://www.etc.se/klimat/insektsdoden-varre-global-uppvarmning

Ett långt och friskt liv
Vi står inför stora utmaningar kopplade till hur vår svenska befolkningspyramid ser ut.  Vissa politiker, och partier, påstår att vi generellt snart kan jobba mindre antal timmar per vecka per person. Det kanske vi kommer att kunna göra om robotarna tar över allt mer arbetsuppgifter och vi jobbar många fler år än idag. Den generella välståndsekvationen handlar främst om befolkningens försörjningskvot och det offentligas förmåga att beskatta annat än jobb. Det är bara att inse fakta, generellt kommer svenskarna få jobba många fler år än idag om det generella höga välståndet ska försvaras. Försörjningskvoten kan inte bara bli sämre och sämre, det vill säga att allt fler ska försörjas av allt färre. Ett betydligt längre arbetsliv än förr kräver att vi håller oss friskare, inte att vi bara blir allt äldre. För att hålla oss friska behöver vi bra kost, regelbundna fysiska aktiviteter och sociala mötesplatser. Så enkelt, ändå så svårt.
https://www.svd.se/basta-tipsen-sa-lever-du-ett-langt-friskt-liv
http://www.nyttigt.eu/category/langt-liv/
Dagens kalkon
Pavel Gamov, SD. Visst hör det ungdomen till att man är omogen och oerfaren. Det innebär inte att man också måste vara ouppfostrad.  Sitter man i Sveriges riksdag och i Uppsala kommunfullmäktige, och kostar skattebetalarna mycket pengar, får man banne mig bete sig vuxet och respektabelt. Den här berättelsen är helt sjuk. Sannolikheten är hög att den stämmer då mediet är känt att vara åt det så kallade bruna hållet. 

Dagens stjärna
Alla kvinnor som fortsätter att kliva fram och säger typ ”STOPP”! Viktigt att skolor och arbetsplatser i sitt värdegrundsarbete tydligt inkluderar att vi inte accepterar kränkningar på något sätt. Samtidigt undrar jag vad en rektor, arbetsgivare eller domstol ska göra när ord står mot ord? Kommer tre anklagelser om övergrepp från tre olika personer, som bedöms som trovärdiga, räcka för att till exempel få sparken? Ska vi ha ännu mer kameror överallt för att öka chansen att det är ställt utom rimligt tvivel att det som sägs ha hänt också har hänt? Vill vi leva i ett sådant samhälle?

onsdag 8 november 2017

Inkompetens är inte olagligt

Relevanta kunskaper borde vara självklara
Det finns nog bara ett ”skrå” där personer kan få ansvarsfulla uppdrag, där stora ekonomiska värden och många människors välbefinnande står på spel, utan att vara kompetent för uppdraget. Politiker. En majoritet av politiskt aktiva är ändå duktiga och uppdraget är väldigt viktigt i en demokrati. Jag tycker att det ska finnas kompetenskrav även inom politiken för ledande förtroendeuppdrag. Det borde vara en rimlig kvalitetsstämpel som invånarna kan förvänta sig. Familjenamn eller kompisskap är dåliga kvalitetsstämplar för oss invånare. Håll med om att det är rimligt att även politiska uppdrag ska bygga så långt som möjligt på relevanta kompetenser, meritokrati, och inget annat. I politiska sammanhang kan en merit vara att man är +80, -25, bor i en viss del av kommunen eller har en viss yrkeskompetens. Det är bra. Men det räcker inte för de ledande uppdragen om man med kvalitet ska kunna leda och följa upp stora komplexa verksamheter. Verksamheter som hållbart ska tjäna folket.

Ekobrottsmyndigheten har ofta misslyckats med att fälla människor de anklagat för ekonomisk brottslighet. Till exempel Mats Qvibergs konkurs av HQ-bank gav inga fällande domar trots 100-tals miljoner i processkostnader för oss skattebetalare. Vi får se hur det går i Allrahärvan. Även för att fällas för ekonomiska brott ska det vara ställt utom allt rimligt tvivel att ett brott begåtts. Att vara inkompetent är inte ett brott. Att ha ett dåligt moraliskt kompass är inte olagligt. Att göra dåliga affärer och fatta okloka beslut är inte brottsligt. Den som låter inkompetenta och/eller omoraliska människor förvalta sina pengar får skylla sig själva om pengarna går förlorade. Visst är det en rimlig ordning? Du tror väl inte att kommunistiska system och diktaturer är ett bättre samhällssystem för förvaltning av andras pengar?.... Och inkompetens sprider sig som farliga sjukdomar. Inkompetenta tenderar att välja andra inkompetenta runt sig.
http://m.ebm.se
Även den som lägger sin röst på inkompetenta politiker får skylla sig själv när kostnader och skulder skenar samtidigt som kvaliteten försämras. Jag tycker att det personliga ansvaret kopplat till politiska uppdrag behöver skärpas. Det är inte ok att enskilda politiker ska kunna gömma sig bakom sitt parti eller skylla ifrån sig på kompromisser mellan partier. Eller bara sluta som politiker utan att få ta kännbart ansvar för uppenbar misshushållning. Misshushållning och korruption måste med kraft bekämpas. Om motargumenten är att vi då inte får några demokratiska representanter att ställa upp, då säger jag skapa villkor som är transparenta och konkurrenskraftiga för de krävande uppdrag vi talar om.
http://www.gp.se/ledare/adam-cwejman-det-behövs-en-kommunal-karenstid-1.4807540

Ett skrämmande exempel på misshushållning av skattemedel och inkompetent förtroendeansvar är bygget av Nya Karolinska sjukhuset. Slöseriet av skattepengar har varit enormt, hemliga pengaströmmar till skatteparadis vanliga, arkitektoniska lösningar som inte fungerar för vårdverksamheten och politiker som direkt gått till stora tidigare leverantörer. Det är ett hån mot folket som ska företrädas.  Systemet är inkompetent och korrupt när liknande kan inträffa.

I Uppsala äventyrar S, MP och V kommunens ekonomi genom kraftiga utgiftsexplosioner och en allt farligare skuldsättningsnivå. I början av 2000-talet hade vänstern skött Uppsalas ekonomi så dåligt att de kände sig tvingade att sälja Uppsala energi. Det blev en väldigt dålig affär för väldigt många av de människor som politikerna skulle företräda. Jag tror ingen vill företrädas av någon som försämrar för dem... Om man missköter en verksamhet finns till sist inga andra alternativ än försämringar för många medarbetare och inom det offentliga servicen till invånarna. Klokt och kompetent ledarskap hamnar aldrig i ett läge som kräver kraftiga besparingar.
https://www.svd.se/om/nya-karolinska-sjukhuset-nks
https://www.svd.se/om/nya-karolinska

Du tror väl inte de nuvarande högst ansvariga politikerna, ordförande och vice ordförande i Uppsalas kommunstyrelse, får ta något kännbart ansvar för sina handlingar? Ingen av dem fortsätter sina uppdrag att helt tjäna Uppsalaborna. Båda ska lämna Uppsalas kommunpolitik. Det innebär att du till exempel inte ens får chansen att visa ditt missnöje genom att rösta bort dem i ett kommunval. Du som bryr dig om hur just ditt närsamhälle utvecklas måste mycket bättre syna partiernas ledande personer, dess kompetens och hur de använder sin tid. Det har stor betydelse för hur du och dina närmaste i din kommun får det framöver.

Sveriges riksdag är lagstiftare. De driver ingen verksamhet. Regeringen har ägaransvaret mot myndigheter och statliga bolag. Enskilda riksdagsledamöter och ministrar ska inte, och får inte, direktstyra verksamheter. Självklart kan de påverka mycket ändå genom makten att avsätta och tillsätta statssekreterare och generaldirektörer, budgetar och regleringsbrev. Våra kommuner fungerar inte så. I kommunerna har de ledande politikerna stor möjlig operativ makt. Därför är ledarskapsförmågan särskilt viktig i en kommun. Det är inte brottsligt att rösta på representanter som inte är tillräckligt kompetenta och som har dåligt moraliskt kompass. Men det är både dumt och oklokt. Dessutom blir det ofta väldigt dyrt för berörda invånare när den politiska ledningen har stora relevanta kompetensbrister. Ekonomiskt kunnande är en sådan brist som ständigt blir tydlig. Och att ständigt kunna le är en förmåga men ett sympatiskt utseende är inte synonymt med tillräcklig kompetens för ett krävande uppdrag.
https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-att-slosa-med-skattemedel-ar-stold/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/dg17j/m-ledaren-sagar-ostling-for-skatteuttalande
https://www.synonymer.se/sv-syn/moral
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Moral
https://www.synonymer.se/sv-syn/kompetens
Dagens kalkon
Den politiska majoriteten i Uppsala kommun. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Deras budget som antogs igår är full med utgiftsexplosioner och kraftig ökning av skulder. Det är en oansvarig politik. Ledande politiker har ofta inte en kompetensbakgrund som gör dem lämpliga att ta ett hållbart ansvar för en kommuns hållbara ekonomi.
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fnyheter%2fuppsala%2fuppsalas-kommunskatt-kvar-pa-2114-kronor-4810938.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx

Dagens stjärna
Ulf Kristersson. Liberalkonservativ som skapar hopp om att vi kan slippa fortsatt destruktiv vänsterpolitik efter riksdagsvalet 2018.
http://www.gp.se/ledare/liberalism-och-konservatism-kan-förenas-1.4803753

Centerpartiet i Uppsala. I särklass den bästa miljö- och klimatpolitiken bland Uppsalas lokala partier. Det är viktigt att ta miljö- och klimatförbättringsarbetet på största allvar.
http://24uppsala.se/2017/09/26/centerpartiet-gron-tillvaxtpolitik-ser-hela-kommunen/

tisdag 7 november 2017

Miljö och klimatarbetet ansvarsfullt och positivt

Grönt och hälsosamt
Vad är viktigast i ditt liv? Din hälsa så klart. När den inte fungerar tar hälsoproblemen över ditt liv i väldigt stor utsträckning. Det gäller oss människor jämlikt, oavsett hur ekonomiskt starka vi är. Vad påverkar mest ditt hälsotillstånd? Det du tar för givet i dagens Sverige. Ren luft att andas, rent vatten att dricka, näringsrik föda att äta och en solenergikälla som är i harmoni med livet på jorden. Det är grundläggande behov för våra mänskliga liv. Det är grundläggande behov för alla jordens arter. När luften är dålig, vattnet är förorenat, mattillgången är begränsad och näringsfattig och solen antingen för stark eller för svag påverkas livets förutsättningar kraftigt. Eftersom att det är så finner jag det märkligt att det finns människor som vägrar inse att vi människor måste vara mycket mer varsamma med vår jord och dess fantastiska tillgångar.

Vi är snart tio miljarder människor på vår gemensamma jord. Vi måste leva mycket klokare för att luften, vattnet, maten och solkraften inte ska bli våra motståndare istället för våra baskällor till ett friskt och långt liv.

Ett av huvudskälen till varför jag valde Centerpartiet som min politiska plattform är att det är ett parti med trovärdighet inom miljöpolitiken. Partiet bildades i min födelsestad, Falköping, av jordbrukande företagare. De företagare som lever av vår natur förstår självklart hur viktig den är för vårt välbefinnande, på många sätt. Sedan över hundra år har ett ansvarsfullt miljöarbete varit högt upp på Centerpartiets prioritering av sakfrågor. Det är klokt, eftersom det är en grundläggande överlevnadsfråga. En grön tillväxtpolitik leder mot en fantastisk framtid. En framtid där jag är övertygad om att delningsekonomin kommer att spela en enormt stor positiv roll runt om i världen. Det kanske är så enkelt att marknadsekonomi 2.0 är just delningsekonomin och dess former? Sannolikt.
Kina engagerar sig allt mer i miljö- och klimatfrågorna. Europa kämpar på. Det räcker dock inte. Världens största ekonomi, USA måste också ta sitt stora delansvar för att vårda vår natur betydligt mer hållbart. I dagarna väcktes ett hopp om att USA återgår till att ta sitt stora ansvar för en bättre miljöpolitik. Tänka sig att klimatförändringsskeptikern Trump ändå både beställt och släppte fram en klimatrapport som tydligt visar att människans rovdrift av jordens resurser har en stark negativ inverkan på jordens livsbetingelser.... Surprise......
https://www.nytimes.com/2017/11/03/climate/us-climate-report.html
https://www.whitehouse.gov/ceq
http://omni.se/ny-miljorapport-luften-forbattras-och-var-halsa/a/v4J9w
Dagens kalkon
Inkluderings och kvalitetsfientliga fackföreningar. Den hysteriska utbildningsinflationen av alla yrken är oklok! Det finns arbetsuppgifter som är alldeles utmärkta för arbetsdugliga men outbildade människor. Så länge det finns en chans till vidareutbildning borde det vara självklart att se till så att den allt längre utbildade personalen inom vården får ägna sig åt de kvalificerade arbetsuppgifterna.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sjukskoterskor-ska-inte-bara-tallrikar-och-tvatt/

Dagens stjärna
Pär Holmgren. Han är en engagerad och kunnig Uppsalaprofil som bidrar till att allt fler inser det positiva med att bidra till en miljösmartare livsstil.
https://www.expressen.se/debatt/ge-inte-upp-vi-kan-besegra-klimathotet/


måndag 6 november 2017

Mindre pengar och bättre kvalitet

Är högre kostnader lösningen?
Mer pengar, mer pengar, mer pengar är det klassiska kravet för verksamheter som inte klarar av sina uppdrag. Som fågelungar försöker de få mer pengar trots att de har "vuxit upp" och ska vara självflygande. Väldigt ofta vill jag hävda att många offentliga verksamheter är överfinansierade. Det är inte brist på pengar i verksamheterna utan brist på ledarskap, brist på nytänkande arbetssätt, brist på delade resurser, brist på utnyttjande av modern teknologi, brist på stimulerande arbetsmiljö, brist på personal, brist på fokusering och så vidare. Visst är det intressant att mindre pengar till en verksamhet absolut inte med nödvändighet innebär sämre kvalitet. Många gånger är det tvärt om, mindre pengar ger bättre kvalitet. Varför tror du att det är så?

En underskattad faktor för att inte kostnaderna ska explodera inom alla verksamheter är också det egna ansvaret. Det egna ansvaret är alltid stort som samhällsmedborgare, som förälder, som vän, som arbetstagare och så vidare. Det är allt för ofta som det finns förväntningar på andra när det handlar om saker som man själv har ansvaret för att lösa. Kostnadsdrivare finns på många sätt. Politiker och ledande personer gör klokt i att identifiera de största kostandsdrivarna och därefter fokusera på att kraftigt motverka dem. Allt för ofta finns kostandsdrivare kopplade till skattesystemet på grund av oklokt formulerade lagstiftningar som öppnar upp för orimliga krav och tolkningar om hur mycket hjälp en människa ska ha rätt till.
http://omni.se/mer-pengar-inte-losningen-pa-dalig-sakerhet/a/Ja03J
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=HG&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fwww.helagotland.se%2fopinion%2fmer-pengar-ar-inte-losningen-10958945.aspx&callback=http%3a%2f%2fwww.helagotland.se%2finc%2feprencallback.aspx&l=true
Lateralt tänkande
Vet du vad lateralt tänkande går ut på? Det är att utveckla förmågan att angripa problem på ett mycket kreativt sätt. En metodik för att vara innovativ.

Dagens kalkoner
Kevin Spacy. Så trist att han gjort dumma saker som nu gör att vi inte får se några fler delar av House of Cards! Det enda positiva med att kändis efter kändis faller är att nya kändisar sannolikt tänker till lite mer. Och de kanske förstår att det inte är en ursäkt att vara påtänd av det ena eller det andra.
https://www.expressen.se/noje/kevin-spaceys-beslut-efter-sexanklagelserna/

Mördaren som gick in i en kyrka och mördade minst 26 oskyldiga människor och skadade många ytterligare. Fruktansvärt och fegt!
https://www.nytimes.com/2017/11/05/us/church-shooting-texas.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=span-ab-top-region&region=top-news&WT.nav=top-news
https://www.expressen.se/nyheter/flera-personer-skjutna-i-kyrka-i-texas/

Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg. Kompetent krönikör som oftast underbygger sina resonemang med mycket fakta. Bara genom att känna till hur Uppsala kommuns ekonomi ser ut vet jag att riskerna i dagens uppblåsta ekonomier är stora. Utan statens "engångsbidrag" och med bara en procents räntehöjning så är kommunen i stora problem. Tror du att S, MP och V har ställt om kommunen att jobba smartare? Nej, de lever enligt devisen högre skatter är lösningen. Högre skatter är inte en klok lösning i en ekonomi där skatterna redan är väldigt höga. I Uppsala ska man också beakta att vi konkurrerar om vilken ort välavlönade väljer att bo i. Varför välja den med högst skatt när det finns närliggande och ok alternativ?
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/gor-er-redo-for-en-repris-pa-90-talskrisen/