fredag 21 juli 2017

Pragmatism tack

Miljösmart och hälsosamt
Jag har under min tid som politisk ledare jobbat mycket och framgångsrikt med miljöförbättringsarbetet i Uppsala. Så imponerande att jag i år, som ende svensk, blev inbjuden av kinesiska staten att tala om hur man driver framgångsrik grön tillväxtpolitik. Under Centerpartiets och övriga Alliansens ledning utvecklades Uppsala kraftigt mot ett miljösmartare samhälle. Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hjälptes åt så bra att vi tog Uppsala till att av tidningen Fokus rankas som en av Sveriges allra bästa kommuner att leva i. Av Världsnaturfonden utsågs vi också 2013 till Sveriges klimatstad och var nära att utses till världens klimatstad. Vi etablerade ett ekologiskt ramverk för vårt hållbarhetsarbete som fylldes med olika styrdokument mot en grön framtid utan rädsla för tillväxt. Alliansen satte också mycket ambitiösa, men möjliga, förbättringsmål inom miljö och klimatarbetet. Efter några års kraftigt förbättringsarbete av kommunens cykelinfrastruktur klättrade vi kraftigt i Cykelfrämjandets ranking av landets kommuner. Tyvärr drivs nu (MP och S) miljö- och klimatarbetet i Uppsala utifrån ett domedagstänkande, inte utifrån ett grönt pragmatiskt tillväxttänkande.

Eftersom miljösmart ofta också är hälsosamt är den gröna tillväxtvägen en klok väg framåt. I takt med att näringslivet stärker sitt gröna engagemang desto snabbare görs omställningen mot ett smartare och mer självförsörjande samhälle. I takt med att vi äter mindre kött, och kött av hög kvalitet, gynnar det sannolikt högkvalitativt svenskt kött. Vilken är då min stora slutsats efter alla års gröna omställningsarbete? Det är att klok miljöpolitik nu måste drivas med hjälp av egoistiska nyttoargument. Det är ett "språk" som många förstår oavsett kultur. Det är få människor bland jordens över sju miljarder människor som tror att jorden håller på att gå under av miljöförstöringar.
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/antligen-kramar-naringslivet-cykeln/
http://www.va.se/nyheter/2016/05/30/kottguiden/
https://m.youtube.com/watch?v=kYEBZDgVnhg
https://m.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/fem-satt-att-vara-miljosmart-hemma
http://www.dn.se/bostad/trad-in-i-framtidens-bostad/

Ledarskap i kulturellt mångfaldslandskap
Assimilering eller integration? Hur bygger man ett framgångsrikt lag som består av människor från olika geografiska platser, olika trosuppfattningar och med olika kunskaper samt erfarenheter? Ska en homogen grupp bestämma spelreglerna och alla som kommer in som nya i laget köpa den seden utan ambition att bidra till samhällets utveckling? Utgångspunkten ska givetvis vara att ta seden dit man kommer, men självklart ska alla nya krafter vara med och utveckla en ständigt förändrad framtid.

Flexibilitet och nyfikenhet är kloka ingredienser när vi bygger hållbara mångkulturella samhällen. För att lyckas skapa hållbara mångkulturella lag krävs ledare med erfarenhet av att leda just mångkulturella lag. Den erfarenheten i kombination med att man står upp tydlig för den svenska värdegrunden kan vända den nuvarande negativa trenden mot en ny svensk storhetstid. Tycker du att Löfvén har det som krävs för att leda det svenska folket mot en ljus framtid? I Uppsala har Burwick redan kastat in handduken. Det kanske är Erik Hamrén eller Jan Eliasson som ska leda oss? Båda är erfarna och skolade i att leda lag med lagmedlemmar med olika kulturell bakgrund mot gemensamma mål. De flesta svenska ledande politiker har aldrig haft ett sådant operativt uppdrag. Än mindre visat att de klarat av det framgångsrikt. Uppsala och Sverige kan bättre. Mycket bättre än nu. Framförallt måste människor i våra allt större utanförskapsområden börja känna framtidshopp. Med ett kompetent ledarskap kan även alla dessa invånare inkluderas i vårt positiva framtidsbygge. Det brådskar!
https://hbr.org/2016/05/leading-across-cultures-requires-flexibility-and-curiosity
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(sociologi)
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Integration_(samhälle)
http://www.synonymer.se/?query=assimilera
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Värdegrund
http://www.synonymer.se/?query=v%E4rdegrund
http://www.globalis.se/Avtal/Flyktingkonventionen
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Eliasson

Dagens kalkon
Mannen som mördade tre barn och en kvinna och därefter utsatte fler för livsfara när lägenheten där de mördades i sattes i brand.
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/kvinna-och-tre-barn-döda-i-lägenhetsbrand-1.4461323

Dagens stjärna
Energientreprenörer som garanterat löser utmaningen att ersätta "billig" olja med billiga och fossilfria energisystem och källor! Visst är kyla värre än värme som klimatförändringsskeptikern beskriver i bifogad artikel. Och ja, klimatet har alltid förändrats. MEN min övertygelse är att människan måste satsa mer på delningsekonomi och nya energikällor för att det är smart. Olja och naturgas är oxå ändliga resurser. Energiomställningarna driver i sig på våra ekonomier. I den bästa av världar blir de nya energisystemen också billigare än de oljeberoende. Då kan alla de pengarna användas för skola, omsorg, vård, infrastruktur och fattigdomsbekämpning.
https://www.va.se/nyheter/2017/06/29/har-sveriges-smartaste-energiinnovationer/
https://klimathotetblog.wordpress.com/2017/07/15/first-blog-post-3/

torsdag 20 juli 2017

Den sista kilometern

Alla trafikslag behövs
Det är tröttsamt att ständigt ta del av Miljöpartiets extrema fokus på att motverka bilen som trafikslag. Bilen har många viktiga funktioner att fylla i vårt moderna samhälle. Alla partier i Uppsala är överens om att vi ska prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i Uppsalas centrala delar. MP och S driver dock denna inriktning till absurdum och skadar bland annat en tufft konkurrensutsatt cityhandel genom sin okloka politik.

Nedan några få argument för att vi fortsatt behöver god infrastruktur även för bilar:
- Utryckningsfördon som till exempel ambulans, brandkår och polisbil behöver god framkomlighet.
- En person som ska färdas från en punkt till en annan kan få oacceptabelt lång restid om man ska byta till exempel bussar och ändå inte komma riktigt nära dit man ska.
- En person som bor på landsbygden behöver bil.

- Våra färdtjänstberättigade behöver bilar för att deras liv ska fungera
- Många hantverkare, mäklare med flera yrken behöver bilar för att klara sina jobb
- Alla butiker och restauranger behöver varutransporter till och ifrån sina företag
- Enskilda invånare behöver åka till och ifrån sina rekreationsstugor.

Skälen till varför bilen fyller viktiga funktioner kan göras mycket lång. Återigen vill jag betona att även C prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i Uppsala stad, men det kräver inte en idiotisk bilpolitik! Det är djupt beklagligt att MP och S utvecklar Uppsalas infrastruktur på ett skadligt sätt som gör Uppsala otryggare och som hämmar vår möjliga gröna tillväxt ordentligt. Särskilt smärtsamt kommer den okloka politiken visa sig när alla nya bostäder som planeras i Södra Uppsala är klara och människor har flyttat in. Uppsala kommer att få stora problem med trafikinfarkter i framtiden på grund av MPs och Ss politik. Och de nya parkeringsregler, och avgifter, som MP och S nu infört, är korkade!
http://www.synonymer.se/sv-syn/trafikslag
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressbilder/Trafikslag/
http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sodrastaden/
Dagens kalkon
Oansvariga miljöpartister som driver fram Uppsala mot massiva trafikinfarkter och en cityhandel med allt större verksamhetsproblem. Och Sveriges vänsterregering, MP och S, som skandalöst visat sin oförmåga att värna Sveriges och enskilt sårbara svenskars säkerhet! Regeringar kan inte gå fria från ansvar när de myndigheter de ansvarar för kraftigt missköter sig! Transportstyrelsens misskötsel av verksamheten måste leda till att minst två relevanta ministrar får sparken! Minst Johansson och Ygeman borde få långledigt på grund av denna stora skandal! Och även om relevant generaldirektör med all rätt fått sparken är det så illa att hon sannolikt kostar oss skattebetalare många års ersättningar ändå! Du vet väl att generaldirektörer har perverst förmånliga ersättningssystem? Och den KRAFTIGA ökningen av generaldirektörer de senaste 60 åren exemplifierar väl att staten tillåtits svälla helt oansvarigt! Gör om! Gör rätt! Mer makt till kommunerna!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Generaldirektör
http://www.expressen.se/ledare/antligen-far-en-gd-sparken-pa-riktigt/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsutskottet-kallar-till-krismote-om-transportstyrelsen-it-lacka/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/generaldirektorers-villkor_GZ02K263
http://www.regeringen.se/49bb50/contentassets/f0a9bf58b60647f7a59f171d82094de9/myndighetschefers-villkor-sou-201181

Dagens stjärna
Våra enskilda företagare som kämpar med egna butiker i city och som gör vårt centrala rum attraktivare och säkrare. Tänk dig själv hur centrum blir utan butiker, caféer, pubar, restauranger och biografer!

onsdag 19 juli 2017

De största förlorarrna

De svagaste drabbas hårdast
I segregationens, fattigdomens och hedersvåldets framväxande Sverige är det viktigt att ha klart för sig vilka de största förlorarna är. De stora förlorarna när BNP per capita sjunker, brottsligheten särskilt ökar i vissa områden, flickor samt kvinnor förtrycks och svenskarna inte står upp för vår extrema värdegrund är de allra flesta som lever i så kallade utanförskapsområden. Glöm aldrig det. Även om de växande problemen i utanförskapsområdena smittar över på resten av samhället är det där människor lever ekonomiskt mycket begränsat, med mycket hopplöshet, mycket rädsla och allt för ofta under parallella samhällssystem. Återigen, glöm aldrig det! Främst ska vi hjälpa dessa människor mot en bättre framtid. En bonus blir att det också blir bättre för alla som lever i det samhälle vi kan bestämma över, Sverige. Och kom ihåg FNs värderingskarta, Sverige är extremt!
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%25C3%2596vriga%20rapporter/Utsatta%20omr%25C3%25A5den%20-%20sociala%20risker%20kollektiv%20f%25C3%25B6rm%25C3%25A5ga%20och%20o%25C3%25B6nskade%20h%25C3%25A4ndelser%20(2).pdf
https://www.svd.se/kartlaggning-fler-svenskar-lever-i-absolut-fattigdom

Dagens kalkon
Rika missunnsamma människor som inte behövt kämpa för sin materiella rikedom och som ser ner på medellösa människor som fötts in i den sociala tillvaron utan aktivt stöd att ta sig därifrån. Idag lägger jag till Stefan Löfvén som driver en politik som går ut på att hårt arbetande människor får betala långt över 50% i skatt samtidigt som det offentliga uppfyller samhällskontraktet allt sämre! Uselt och ohållbart!
http://www.gp.se/ledare/du-har-fått-mindre-pengar-kvar-i-plånboken-1.4455768
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lafferkurvan

Dagens stjärna
Blir prinsessan Victoria. Jag är ingen royalist men kronprinsessan har inte valt att födas som just kronprinsessa och jag tycker att hon gör en imponerande insats i en roll jag aldrig skulle önska någon att födas in i. Ett system som under Mora stenars tid, för val av statschef, skulle också erbjuda en roll som kan stå över partipolitikens färskvara och kämpa för att ständigt ena det svenska folket mot en bättre framtid. Våra förfäder var ofta kloka när de valde regent.
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/221029
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mora_stenartisdag 18 juli 2017

Ny teknologi nya möjligheter

Se upp
Det går fort nu. Gamla tidigare skyddade branscher utmanas av nya aktörer. Gamla tiders etableringshinder blir lägre och lägre. De gamla aktörerna på marknad efter marknad gör allt de kan för att få politiker och jurister att motverka det nya. Lobbyister jobbar på högvarv. De nya företagarna möter behov och löser problem smartare och billigare. "Blockchain"-teknologin verkar vara fantastisk om man som jag gillar konkurrens och att marknadsledare alltid ska kunna utmanas av nya och små företag som tänker i nya affärsmodeller och som möter kunders behov på smartare sätt än tidigare. Eftersom kultur slår strategi varje dag har alltid stora bortskämda verksamheter svårt att tillräckligt snabbt tänka om och anpassa sig till en ständigt förändrad verklighet. Agil utvecklingsmetodik, Scrum, i kombination med Blockchain leder mot nya enorma produktivitetsförbättringar. Vad vill du ha som konsument? Bättre och billigare lösningar som matchar dina behov och löser dina problem? Det kommer du att få! Vem vill ha otidsenliga och dyrare lösningar när bättre och trygga alternativ finns? Väldigt få.
https://hbr.org/2017/07/blockchain-could-make-the-insurance-industry-much-more-transparent
http://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-scrum

Dagens kalkon
Företaget Ericsson som fortsätter att kraftigt underprestera. Bolagets dåliga prestation slår mot aktieägare, medarbetare och hela Sveriges utveckling. För Sveriges globala konkurrenskraft i en digital tid har det stor positiv betydelse att ett av världens mest avancerade nätverksbolag kontrolleras av svenska intressen. Värdet av den praktiska skolningen av främst ingenjörer som Ericsson erbjuder ska inte underskattas. Ingenjörer som ofta berikar även andra företag under sin karriär. Nedskärningsprogram efter nedskärningsprogram, år ut och år in, är förödande för företagets konkurrenskraft.  Personligen tror jag fokusstrategin som kommunicerats är fel. Den kommer för sent och blir svår att genomföra utan enormt dyra avskrivningar. Ericsson behöver industriella ledare med visioner, inte finansiella ledare. Gardell borde ordentligt fundera över varför inga av de kompetenta ville ta över ledartröjan för Ericsson. Räcker prestige för att motivera Ekholm att jobba dygnet om 365 dagar per år under tre fyra år framöver för att försöka hitta rätt igen.... Jag är övertygad om att Ericsson kan gå en väg som leder mot framgång. Jag känner några som bär på svaren : )
http://www.dn.se/ekonomi/storforlust-for-ericsson/
http://www.di.se/nyheter/ytterligare-besparingar-i-ericsson/

Dagens stjärna
Hedvig Lindahl, målvakt i Sveriges damlandslag i fotboll som klarade 0-0 mot ett mycket bättre Tyskland i EM-premiärmatchen. Lindahl var enastående och räddade ett svenskt lag som fumlade med passningar och rörde sig dåligt på planen. Förhoppningsvis bara premiärnerver som spökade. Ändå bra start på EM tack vare ettfantastiskt målvaktsarbete.
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/lqa29/lindahl-man-gottar-sig

måndag 17 juli 2017

Delegera problem

Nyttomaximering idag
Hur långsiktiga är vi människor? Hur många folkliga företrädare eller diktatorer investerar mycket i sådant som med stor sannolikhet bär positiv frukt först om 30-40 år? Hur många stora investeringsprojekt är mest "fallossymboler" över dem som fattat beslutet och vill bli ihågkomna? Tyvärr är det allt för många folkvalda som agerar väldigt kortsiktigt. Det är inte ansvarsfullt. Det är viktigt att lära av vår historia, det är viktigt att försöka göra nu till en positiv upplevelser full av möjligheter. Samtidigt får inte de positiva upplevelserna nu vara på bekostnad av framtida generationers rimliga möjlighet till ett gott välstånd och frihet. Är människan ett kortsiktigt superrovdjur som en forskare påstår i bifogad artikel? Blir vi allt mer benägna att gärna delegera problemen till kommande generationer? Jag hoppas det inte är så. Jag tänker och agerar i vart fall inte så.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ljuset-fran-skarmar-forsamrar-somnen-och-minnet
https://www.svd.se/kortsiktig-beloning-enklaste-valet
http://www.natursidan.se/nyheter/forskare-manniskan-ar-ett-ohallbart-superrovdjur/
Senfärdighetens pris
Vår mänskliga historia är full av berättelser om hur verkligheter förtigs och kortsiktigheten kortsiktigt belönas. I "Kejsarens nya kläder" exemplifieras detta beteende på ett utmärkt sätt. Att år efter år underskatta extremism, oavsett form, är dumt. När vetenskapsmän framförde åsikten att jorden är rund, inte platt som den tidigare ansågs vara, då dömdes de till döden av kyrkan. Oavsett om det rör sig om nya vetenskapliga rön, extremism eller tsunamis är det klokt att skapa samhällssystem som snabbt kan reagera klokt mot farliga hot eller kollektiv dumhet. Och alla som haft ledande uppdrag som väglett oss i fel riktning har förbrukat sitt förtroende. Håller du med? Går du tillbaka till en restaurang som serverar dålig mat och dålig service? Jag är övertygad om att många extremistvänner, oavsett form, i grunden gillar de liberala värden som gett alla människor mer personlig frihet än någonsin tidigare. Problemet är att även de som säger sig förakta liberalismen inte känner något annat. Och vem vet vilken form av extremism som kortsiktigt segrar om dess destruktiva kraft släpps fram... Problem ska lösas skyndsamt! De tenderar annars bli mycket dyrare att lösa om de får växa sig allt starkare. Hur svårt kan det vara?

Dagens kalkon
Kommunister, Vänsterpartister och Fi, som snabbt vill krossa det svenska samhällskontrakt som gjort att även socialt svaga, funktionshindrade och sjuka fått bra livsvillkor i Sverige. Den möjligheten är bara möjlig att upprätthålla så länge det finns en rimlig fördelning mellan självförsörjande och människor i behov av andras välvilja. Vänsterns och Fis vägar bär bara mot ekonomiskt förfall och stora sociala konflikter! Varför lyckas inte övriga partier övertala minst 80% av de vilse själar som tror på V och Fi politik att de är nakna? 

Dagens stjärna
Anders Arborelius, den förste svensk att bli kardinal i den katolska kyrkan. Du vet de där männen som låser in sig tills vit rök kommer ut ur skorstenet och en ny påve är vald. Jag tror att den katolska kyrkan nu accepterat att jorden är rund. Samtidigt har kvinnan fortsatt en underordnad roll. Kan Arborelius revolutionera den katolska kyrkan och göra den mer jämlik?
https://mobile.nytimes.com/2017/07/16/nyregion/cardinals-catholicism-same-sex-attraction-gay.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

söndag 16 juli 2017

Insiktsfullt

Med kunskap och erfarenhet mot ljus framtid
Det är viktigt att ordentligt luta sig tillbaka och fundera över hur en bra kravspecifikation kopplad till våra förtroendevalda bör se ut. Hur representeras vi klokast? Hur ökar vi sannolikheten att våra ledande förtroendevalda har stor integritet och inte på ett skattebetalarfientligt sätt är "köpta" av andra än "folket"? När vi reflekterar över lämplighet känner jag mig tvungen att understryka att det är viktigt att skilja mellan sak och person. Strunta i om det just nu finns någon ung upplevt duktig person som har ett ledande politiskt uppdrag. Tänk bara krasst på sakfrågan. Vilka minimikrav borde inkluderas för valbarhet? Du vet väl att många demokratiska länder har ålderskrav för att vara valbara? Varför har de kommit fram till det? Nedan ledarartikel är viktig. Om du läser den ber jag dig återigen att fokusera på sakfrågan! Låglönejobb eller andra men visst skulle det vara smakfullt om heltidspolitiker alltid har betalat skatt på arbete under minst två år innan man får sitta och fördela hårt intjänade skattepengar?
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/ung-och-oerfaren-ingen-styrka-i-politiken-/

Trenden kan vändas
Thomas Gürs bifogade artikel är viktig och ska tas på största allvar. Tyvärr tyder väldigt mycket på att en under lång tid misslyckad migrations och integrationspolitik skapat stor utanförskapsproblematik. Kortsiktigt finns inga lösningar. Långsiktigt finns absolut problemlösningar som åter förenar dem som lever i Sverige och som erbjuder plattformar av hopp istället för destruktiv hopplöshet. I vart fall för dem som vill bli en långsiktig del av vårt samhälle. Dem av oss som har invandrarbakgrund, och som har jobbat i multikulturella företag, bär på många av svaren som leder mot bättre inkludering och en BNP/capita utveckling som ökar. Den negativa trenden måste brytas. Fler erfarna politiska ledare, som vågar tala i klartext, kan göra stor positiv skillnad. Tänk på det när du kryssar dina kandidater i valen 2018. Din röst gör skillnad. Använd den klokt.
http://www.gp.se/ledare/ett-etniskt-utanförskap-1.4444695

Dagens kalkon
Erdogan förtjänar mer än väl dagens kalkonutmärkelse. Trist att han leder sitt folk bakåt i tiden och uppträder allt mer som en diktator. Turkiets folk förtjänar bättre.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2W4zG/erdogan-vi-ska-hugga-huvudet-av-forradarna

Dagens stjärna
Sirius herrfotbollslag! Laget fortsätter att imponera. Stjärna som sålts och stjärnor som är skadade men de fortsätter att leverera framgångar. 3-3 mot Malmö igår!! På bortaplan. Uuuuuupppsala!

lördag 15 juli 2017

Nya tider

Gilla förändringar
Personligen blir jag allt tröttare på kostsam bifrågepolitik. Istället för att ägna tid och pengar åt marginalfrågor är det hög tid i Sverige att få samhällsfundamenten att fungera. Och istället för till exempel HBTQ-certifiering och jämställdhetsintegrering behövs entydigt jämställdhetsarbete och ständig träning i att inte vara rädd för förändringar. Trots människans alla försök att besegra döden är faktumet att vi alla dör och ständiga förändringar det enda som är helt säkert. Då är det min övertygelse att det är klokt att uppskatta livet medan vi lever och ständigt träna oss att se möjligheterna i förändringar och bättre hantera rädslan för det okända. Nu har bostadspriserna mycket sannolikt toppat. Det svenska välfärdskontraktet har allt svårare att klara det vi rimligen kan förvänta oss för höga skatter. Högre räntor i sämre tider kommer att kraftigt öka kraftigt ökande långtidsarbetslöshet. Ja, ja samtidigt har vi snart flygande bilar. Det är svåra tider MEN det är en brytningtid där de som leder sitt samhälle klokt går en ny ljus framtid till mötes. Vi behöver sådana ledare! Nyval!
http://www.gp.se/ledare/kyeyune-den-svenska-jakten-på-fläsket-1.4444965
https://www.va.se/nyheter/2017/07/14/nu-har-bostadspriserna-borjat-vanda-nerat---efter-fem-galna-ar/
https://www.va.se/nyheter/2017/07/12/flygande-bilar-ar-inte-science-fiction-langre-och-kampen-om-att-bli-forst-ut-pa-marknaden-ar-hard.-har-ar-15-som-ar-redo-att-lyfta/

Människors försök att ta sig till trygghet och bättre jaktmarker kommer att fortsätta. Sveriges utmaningar att ställa om till en ny verklighet har bara börjat. Under sommaren kan du träna på din nyfikna förmåga, och din förmåga att kunna tänka nytt. Gör som mina syskons och min pappa, gå fram och prata med helt främmande människor. Bjud in dem, eller dig själv, till en gemensam middag. Övningen bär på många olustkänslor för många. Men vår pappa visade ofta att belöningen i mötet med det okända var värt besvären. Det samma gäller när man är ute och dansar. Om man inte vågar att få några "nej" kan man inte heller räkna med att få något "ja"! Och ja, även när "ja"-möten blir verklighet kan livslånga relationer skapas. Våga mer!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-eu-s-flyktingpolitik-i-behov-av-förändring-1.4444908


Dagens kalkon
Alla som fokuserar på bifrågor istället för på bärande huvudfrågor.

Dagens stjärna
Initiativtagarna till en ny "lyckotjänst" som också uppmuntrar till mer kulturell konsumtion som stimulerar människors kreativitet. En imponerande utveckling av den "B Happy"-sajt som jag byggde upp mellan 2006-2008. Tyvärr satte finanskraschen stopp för det projektet. Mer glädje och tillgänglig kultur åt folket!
https://www.nytimes.com/2017/07/14/arts/design/sfmoma-texting-emojis-art.html

fredag 14 juli 2017

Tillitskris

Tillitskommission
Har vi allt större misstro mellan människor och mellan olika offentliga verksamheter i Sverige? Det kanske har blivit mer och mer så, varför i så fall? Äkta fakta är att Sveriges regering tillsatt en Tillitskommission. Ingen migrations- och integrationskommission men just en tillitskommission. Arbetet kopplat till uppdraget leds av 77,5% kvinnor. Ordföranden för tillitskommissionens arbete tror jag är Uppsalabaserad kompetens. Den omfattande kvinnodominansen och Uppsalaförankringen får säkert betydelse. Ja, ja tillitsproblemen klassas uppenbarligen av den nationella regeringen som ett huvudproblem. Regeringens uppdrag lyder;


"Tillitsdelegationen arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Under utredningstiden kommer vi att arbeta brett genom att analysera och främja, för att i vårt slutbetänkande komma med förslag hur styrningen kan utvecklas. Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. Därigenom bidrar Tillitsdelegationen till regeringens övergripande mål för tillitsreformen.


Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen. Formerna för styrning och uppföljning av offentlig verksamhet behöver utvecklas. Strävan är att styrningen ska kunna balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och erfarenhet. Uppdraget utgår inte ifrån att helt upphöra med mål och resultatuppföljning. Ambitionen är att genom försöksverksamheter peka ut goda exempel och identifiera framgångsfaktorer för utveckling av en mer tillitsbaserad styrning i hela styrkedjan med fokus på kommuner och landsting, en lärande tillsyn och ändamålsenliga ersättningsmodeller. Syftet är att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en rättssäker och effektiv verksamhet, med medarbetarnas kompetens som en självklar utgångspunkt och resurs."
Jag kan ge några gratisråd till den nationella regeringen för att förbättra tilliten;
1) Säkerställ meritokrati inom alla offentligt styrda verksamheter.


2) Avveckla det mesta som staten sysslar med förutom Rättssysyem, Försvar, Universitet, Skatteindrivning, Kustbevakning och Basinfrastruktur. I mars 2016 fanns 448 statliga myndigheter!! De borde kunna minska med minst 50%.
3) De delar som med fördel avvecklas från staten läggs ner eller deligeras till kommuner och regioner. Huvudregeln i förändringsarbetet ska dock vara lägg ner, lägg ner och lägg ner. 


4) Reformera bidragssystemet kraftigt så att det endast finns några få bidragsformer och där 80% av handläggningen sker med hjälp av moderna IT-verktyg.
http://www.gp.se/ledare/vem-tar-ansvar-för-lag-och-ordning-1.44409405) Genomför en nationell femdygnskonferens om migration och integration i Sverige. Historiska perspektiv, lärdomar från USA, Australien, Kanada och England. Nulägesbeskrivningar från relevanta myndigheter. Förslag på förbättringsreformer och debatter om förslagen. Avslutsrunda med målsättning att definiera ett åttapunktsprogram med åtgärder som ska vända en mycket allvarlig situation till något i huvudsak positivt.
Vems säkerhet?
Istället för att ägna sig åt en massa bisaker och plakatpolitik måste staten säkra sitt huvuduppdrag med kvalitet. Ett av dessa huvuduppdrag är att säkra arbetsprocesser som gör att vi medborgare har tillit till systemet som säkrar vår identitet. Staten ska skydda oss vanliga och rimligt laglydiga medborgare från allt mer sofistikerade brottslingar. Vem tror du känner tillit till det svenska samhället om en svensks identitet lätt kan "kapas"?Dagens kalkon
Joaquin Archivaldo Guzmán Loera. Fortfarande levande knarkkung med enorm personlig förmögenhet byggd på massor av människors lidande och mördande. Jag fattar inte att världens underrättelseorganisationer och poliser är så odugliga på att motverka denna extremt negativa verksamhet! Tyvärr är liknande personer förebilder för många av dem som mördar varandra i våra svenska utanförskapsområden.Dagens stjärna
De tidigare stora franska filosoferna Voltaire och Rousseau som starkt bidrog till den franska revolutionen som frigjorde massor av miljoner människor, öppnade upp för meritokrati och för att alla samhällets invånare kan få en mer jämlik chans att förverkliga sina personliga drömmar. Tack!


torsdag 13 juli 2017

Är politiken en lämplig måttstock

Lönesättning
I Sverige sköts löneförhandlingar främst mellan arbetsgivarorganisationer och facket. De bestämmer ramarna för det löneutrymme som sedan företagare och chefer förväntas följa. Ibland följer inte olika yrkesgrupper, eller delar av yrkesgrupper, den arbetsordning och regelverket. Den pågående konflikten mellan sophämtare i Stockholm och dess arbetsgivare tycks vara "en vild" strejk. Huvudproblemet i den konflikten tycks vara att det offentliga upphandlingssystemet är dysfunktionellt. Ska-krav som alla svarar ja på och sen bara lägsta pris som vinner. Marknaden anpassar sig till spelet och bjuder så billigt de kan och räknar sedan med att försöka få upp ersättningen på olika sätt när man väl fått ett kontrakt... Ja, ja runt 34.000 per månad för mindre än 30 timmars arbetsvecka verkar vara en väldigt bra ersättning för arbete som kräver mycket liten utbildning. Vi får se vad som händer om bolaget går i konkurs då bolagsstrategin att försöka få "monopol" i Norden tycks ha spårat ur.

I bifogad ledarartikel lyfter skribenten problemen med orättvisa löner. Personligen anser jag att lönebildningen självklart ska vara rättvis. Samtidigt måste vi reflektera över vad som är rättvist. Till att börja med borde alltid meritokrati avgöra tillsättningar och ersättningsnivåer. För att komma nära den ordningen krävs bra kravspecifikationer kopplat till olika tjänster. Därutöver trovärdiga referenser som styrker lagarbetarförmåga och prestationsförmåga. Inom politiken får alla ledande politiker samma ersättning per kommun eller statligt, oavsett tidigare meriter. Personligen tycker jag det är en dålig ordning. Jag tycker alltid kompetens, erfarenhet och prestationsförmåga ska göra ordentlig skillnad i lönekuvertet. Jämlika möjligheter är inte synonymt med lika ersättningsnivåer. Jag tycker också att den fria förhandlingsrätten är viktig. Inom de ramar som arbetsgivare och fack enats om råder sedan lokala prioriteringar och individuella förhandlingar. I min värld är den individuella löneförhandlingen viktig. Bland annat som tydlig prestationssamtal mellan medarbetare och chef. Bifogad artikel tyder på okunskap om hur lönesättning fungerar i Sverige och köper för mycket ett fackligt perspektiv. När en person börjar på en större arbetsplats har ingångslönen stor betydelse för löneutvecklingen. Om en född svensk kvinna och man samt en invandrad irakier har samma universitetsmeriter och i övrigt har matchande kompetenser ska de självklart få en lika låg ingångslön. Om de rekryteras på andra sätt är det inte konstigt att ersättningsnivåerna skiljer sig! Den individuella förvandlingsförmågan har och ska ha betydelse. Tycker du att ett kommunistiskt lönesättningssystem är bättre? Att ta hänsyn till att människor förhandlar olika och har olika kompetenser är inte diskriminerande.
http://www.expressen.se/ledare/vi-har-inte-rad-med-diskriminering-pa-jobbet/

Dagens kalkon
Riksbanken som starkt bidrar till att svenskars köpkraft under utlandsresor är kraftigt försvagad! Vad håller Ingves på med?!

Dagens stjärna
Min morfar, Arne, som kämpar hårt för att få tillbaka mer personlig frihet. Benen behöver åter stärkas så att rullstolen sedan några månader åter kan ersättas med en rullator. Jag älskar ambitionen och flitet för att försöka återvinna mer personlig frihet. 95,5 år är väl ingen ålder år 2017. I vart fall om vi struntar i ett allt mindre finansierat pensionssystem...

onsdag 12 juli 2017

Extremism

Destruktiva krafter
All extremism är av ondo. All extremism ska bekämpas. Jag törs påstå att maximalt några procent av jordens befolkning kan klassas som extremister. De flesta av oss människor är fokuserade på det löpande livet, att försörja oss, att utbilda oss, att roa oss och att vara ok medmänniskor. Denna extrema procent av jordens befolkning tar sig rätten att skada och mörda oskyldiga människor utifrån den rätt de anser sig ha. De respekterar inte det nationella rättssamhälle vi har eller det globala. Nordiska motståndsrörelsen, militanta islamister och AFA är inte välkomna i mitt Sverige. Särskilt illa tycker jag att det har varit att inte vänsterextremister som AFA också entydigt räknas in bland extremister som vi inte accepterar. Vänsterextremister är inte "finare" extremister än andra. Även om vänsterextremister inte än mördat i Sverige vad jag känner till så har de gjort det i många andra länder. Jag är fortfarande glad över att Annie Lööf markerade kraftigt mot alla former av extremism i sitt Almedalstal 2017, bra!
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2017-07-04-almedalen-2017.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antifascistisk_aktion_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islamism
http://www.unt.se/tagg/militant%20islamism
Registrera
Den personliga integriteten och vår frihet ska med kraft försvaras. Samtidigt måste vi fråga oss var gränserna går för när man som individ ska förlora sin rätt till omfattande integritetsskydd? Definitivt om man bevisligen är grovt kriminell och absolut om man bevisligen är aktiv i extremistiska organisationer. Extremister utgör en fara för andra människor och för privat samt gemensam egendom och har därför förbrukat sin rätt till integritet. Självklart ska liknande individer registreras så att de kan följas och så snabbt som möjligt gripas om det inträffar någon hemsk angrepp på enskilda individer eller annans egendom. Alla extrema grupper som är beredda att skada eller förstöra ska övervakas. Det är individer och grupper som verkligen vill begränsa vår frihet och vår integritet. Mot dem måste man med kraft och systematiskt försvara sig.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/tyskland-vill-ha-register-over-vansterextrema/
http://www.gp.se/ledare/svenskarna-i-hamburg-1.4434881

Dagens kalkon
Alla som till exempel brunstämplar människor som debatterar med sakliga argument för att alternativa vägar är bättre ur de flesta perspektiv än nuläget. Hjärta och hjärna tack!

Dagens stjärna
Elon Musk som pressat bilindustrin att allt mer "go Electric"!


tisdag 11 juli 2017

Långt och friskt

Hälsofrämjande
Vill du leva ett långt och så friskt liv som möjligt? De allra flesta säger nog ja på den frågan. Jag svarar definitivt ja. Samtidigt tillhör jag dem som dricker alkohol, tidigare festsnusade ibland och som gärna äter buffé och stora portioner. Alkoholen är bevisligen skadlig på många sätt om den missbrukas, särskilt för alla människor som blir alkoholberoende. Tobak är bevisligen skadlig på många sätt om den missbrukas, särskilt för dem som röker mycket regelbundet. Därför finns också särskilt höga skatter på dessa produkter. Både för att försöka öka trösklarna för nyttjande men också för att de ska bära mer av alla kostnader som drabbar samhället kopplat till överkonsumtion eller olyckor relaterade till nyttjandet av dessa produkter. Socker och sockertillsatser borde hanteras på ett liknande sätt.
Årsskiftet 2010/2011 tog jag upp det tabubelagda ämnet övervikt och fetma. Ett ämne som uppenbarligen väcker starka känslor och som uppenbarligen inte kan debatteras sakligt. Äter och dricker gör vi alla vilket säkerligen bidrar till att reaktionerna på olika tyckanden om hur vi kan äta och dricka mer hälsosamt blir känsliga. I min värld är det inte att skuldbelägga människor bara för att man talar om verkliga problem och sakligt bara försöker hitta positiva vägar framåt som kan bidra till problemlösningar. Övervikt och fetma är stora samhällsproblem för enskilda människor och för samhället i stort, så är det. Som bland annat ordförande för Folkhälsorådet i Uppsala under många år lärde jag mig mycket om denna problematik. Utan tvekan är en stor "bov i dramat" allt socker och sockertillsatser som inkluderas i mat och drycker. Syftet är att göra maten och drycken godare och för att skapa ett större sug efter mer. Så är det. Det är fakta, inte alternativa fakta. Eftersom socker och sockertillsatser finns i det mesta vi sätter i oss blir det svårt att undvika och de allra flesta av oss luras att konsumera detta i för stora mängder. Stora mängder är destruktivt för varje enskild människa. Stora mängder av socker och sockertillsatser skapar allt större samhällsproblem i takt med att vi också har förmånen att leva allt längre. Det är hög tid att införa särskild punktskatt på socker och sockertillsatser. Nyligen släpptes återigen en studie som visar att det är oansvarigt att inte ta i dessa problem! Allt fler länder och kommuner runt om i världen gör det. Bra att den svenska regeringen avser att gå fram med ett förslag på "sockerskatt". Äntligen! Det är bara sju år sedan som jag tyckte det var en bra väg framåt.....
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/aven-latt-overvikt-hos-gravida-kan-ge-missbildningar
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-svenska-politiker-maste-agera-mot-fetman
http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-ser-over-mojligheterna-for-sockerskatt/
https://www.svd.se/barnlakare-sockerskatt-behovs-for-att-minska-fetma
https://www.svd.se/infor-sockerskatt-mot-fetman


Dagens kalkon
De som alltid ska ta bort ljuset från sakfrågor och istället styra in på annat för att misstänkliggöra eller förnedra debattörer som endast vill gott. Det är inte att ta ansvar för en positiv samhällsutveckling för enskilda människor och samhället i stort.


Dagens stjärna
Den eller de som gjorde kaffe till Sveriges största sociala dryck som både bidrar till arbetsskärpa och viktiga möten mellan människor.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vqz4m/ny-forskning-kaffe-kan-forlanga-livet


måndag 10 juli 2017

Smart stadsplanering

Rätt från början
I skapelseberättelserna, inom varje religion, kan vi steg för steg följa hur universum, vår jord och människan skapades. De flesta, inklusive många religiösa, tror dock på den naturvetenskapliga berättelsen. Den där som ska ha startat med "a big bang". Oavsett beskriver både de religiösa byggena och de naturvetenskapliga en rimligt logisk ordning när "sak" efter "sak" skapas. Varför sköts stadsbyggnadsutvecklingen i våra städer så klantigt?
 Uppsala är tyvärr inget undantag. I huvudsak styrs stadsbyggnadsarbetet utifrån någras önskemål om att maximalt exploatera ett område med bostäder. Det självklara, även i en befintlig stad, borde alltid vara att först bestämma bra logistiklösningar och därefter tillåta lämpliga byggen längs dessa stråk av gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister. Det är faktiskt "puckat" att inte göra så. Läs gärna bifogad artikel som bra beskriver hur viktiga dessa flöden av människor är och hur olika arkitekter och andra samhällsbyggare förhållit sig till ordningen genom vår historia. Jag kan bara konstatera "gör om, gör rätt". I Uppsala är de centralt lokaliserade handlarna upprörda över hur dåligt detta tänkande fungerar för att bland annat bidra till en vibrerande och attraktiv citykärna. Kom ihåg att det i huvudsak är logistiktänk och varumärkesbygge som skapat IKEAs och H&M framgångar. Uppsalas varumärke kan definitivt stärkas som det globala kunskaps- och troscentrum det är. Och logistiktänkandet kan kraftigt förbättras. MPs tillväxtovänliga, och mycket begränsande samhällstänkande måste marginaliseras i det demokratiska arbetet. Det är bedrövligt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet idag kraftigt får påverka Uppsalas framtid. Det leder helt fel! Nyval!
AFD, Alternativ för Tyskland, blir dagens kalkon. Precis som i övriga Europa växer de främlings- och förändringsrädda krafterna i Tyskland. Dessa partier bär inte på några positiva samhällsvägar framåt MEN i Tyskland, och i övriga Europa, faller skulden till att dessa negativister och "rasideologer" växer kraftigt på övriga partiers konto. Det är alltid dumt att negligera samhällsproblem. Det är alltid dumt att inte tydligt stå upp för en vinnande värdegrund.

Dagens stjärna 
Sebastian Sundel, ledarskribent på UNT, som idag skriver en insiktsfull och bra ledarartikel om hur social jämlikhet och minskade klyftor ska bli verklighet. Ideologiska skygglappar måste släppas och pragmatiskt arbete påbörjas omgående. Inkluderingsjobb kommer att visa sig vara det absolut bästa verktyget mot en bättre framtid för alla i vårt särskilda samhälle.

söndag 9 juli 2017

Livet är bräckligt

Kärlek och rädsla
Livet är härligt. Det är en gåva som ska förvaltas väl. Fyllas med utveckling, ambition och kärlek. Det är en gåva att under livet få förmånen att hitta stark kärlek till andra människor. Runt om på vår jord finns ständigt gott om elände och lidande. Det är fruktansvärt och djupt beklagligt. Samtidigt skulle den egna korta stunden på jorden bli outhärdlig om man skulle ta all jordens elände på "sina egna axlar". På olika sätt får man göra vad man kan för att ändå göra positiv skillnad för medmänniskor.

När en mycket nära människa drabbas av något som gör dig rädd och orolig blir tillvaron väldigt känslomässigt fruktansvärt. Inatt fick jag uppleva det när en mycket kär plötsligt blev dålig. På en sekund kan glädje bytas mot rädsla och oro. Livet är fantastiskt men också skört. Den lilla makt jag upplevde över att inte veta vad som hänt, vad som behövdes göras och när ambulans skulle komma var extremt frustrerande. Och en smärtsam oro som pumpar i blodet även om hjärnan säger "ta det lugnt", "fokusera på Andning, Blödning och Chock". Vad var det som hade hänt från en klarblå himmel? Att försöka behålla lugnet och aldrig tveka om att det kommer att gå bra är viktigt. Trots att hjärnan vet att det är så kan hjärtat ändå inte må bra förrän faran är bekämpad och läget åter är bra. Livet har sina toppar och sina dalar. Det är livet. Dalarna är inte roliga men de flesta av oss människor är överlevare och hittar vägar som besegrar motgångar och åter bär mot nya toppar. 
https://www.svd.se/komiskt-och-skoningslost-om-livets-bracklighet-5nhL
Efter initiala insatser för att hjälpa en människa i nöd bar det av till akuten. Mycket provtagningar, EKG, dropp etc. Det mesta upplevdes ändå snabbt ha återvänt till det normala men som alltid önskar man svar om "varför?" och "hur undviker man något liknande i framtiden?". Efter tre timmars besök på akutavdelningen med tre doktorer och två omsorgsfulla sjuksköterskor som undersökt och reflekterat konstaterades fara över. En obeskrivlig känsla av lättnad och en kraftig trötthet som kunde släppas fram. Livet är bräckligt och en serie av olyckliga omständigheter kan göra livet bräckligt. Det gäller att leva livet varje dag, man vet aldrig när det tar slut. Njut av livet, varje dag!

Dagens kalkon
Det blir återigen Donald Trump. Det är tragiskt att en så oklok och oansvarig person är USAs ledare. Det är ett stort slag mot den liberala världen och våra barns positiva framtid.

Dagens stjärna
De sjukvårdstränade som skyndsamt agerade för att en mycket nära och kär snabbt fick professionell hjälp. TACK! Vi har skicklig vårdpersonal i Sverige. Vården har ändå stora utmaningar bland annat på grund av en åldrande befolkning. Utmaningar som går att lösa men då måste man som vanligt ta i verkliga problem och ordentligt lyssna på de professioner som nästan alltid bär på de bästa förbättringsförslagen!


lördag 8 juli 2017

Handlingsförlamning

Ledarskap utan ledarskapsträning
Hur sammanfattar man mina dagar i Almedalen 2017? Ett sätt är att det var kallt och regnigt under Socialdemokraternas dag och idag, MPs dag, öser regnet ner. Övriga dagar har varit soliga. Ett annat sätt är att konstatera att alla partier hittills äntligen tycks erkänna att det finns stora och allt farligare problem i Sverige. Sjukdomsinsikten tycks nu äntligen finnas bland de flesta partier. Det är verkligen allvarligt sent och vad hjälper det om inte en sannolik majoritet av parlamentets röster kan enas om reformer som "lagar det som gått sönder", och som förstärker det som kan säkra framtida välstånd.

Personligen blir jag mer och mer övertygad om att det som främst saknas inom rikspolitiken är operativ ledarförmåga. Bland våra kommuner finns ofta ledarförmågan eftersom där innebär verkligheten för de styrande att man ständigt måste säkerställa att samhällets offentligt finansierade basverksamheter fungerar. I en värld där allt större efterfrågan på offentlig service, omsorg och vård matchas mot allt större andel långtidsförsörjda av försörjningsstöd blir uppdragen allt svårare att klara. Och hur tycker du riksdagsledamöter och regeringar klarat av att vårda och utveckla till exempel Polisen, Försvaret, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Boverket?

Att efterlysa nytt ledarskap för Sverige är insiktsfullt och klokt. Det kanske är dags att överlåta Sverige för tvångsförvaltning av Norge under tio år.... Sverige behöver skyndsamt reformer som lagar alla brister och som förstärker alla möjligheter! Vilka partier kan enas om de reformerna? Om de finns ska de få förtroendet att leda Sverige, annars är tvångsförvaltningstanken värd att ordentligt övervägas! Ledarförmågan är undermålig och omyndighetsförklaring måste övervägas. Krav på omfattande operativ ledarerfarenhet borde ställas. Läs gärna nedan ledarskribenters viktiga reflektioner.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-betala-för-havsutsikt-få-fönsterlöst-1.4424972
http://www.gp.se/ledare/eberhard-fantasin-löser-den-omöjliga-verkligheten-1.4411672
http://www.gp.se/ledare/den-liberala-återupptäckten-av-staten-1.4415280
http://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/
https://www.svd.se/bostadsfragan-ar-en-social-krutdurk/av/joel-dahlberg
http://www.news.com.au/world/europe/bill-gates-cautions-europe-on-its-open-door-immigration-policy/news-story/69aa93741619820a5e13093ba9c7294e
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/jan-bjorklund-ska-inte-avgora-vem-som-far-asyl-/
http://www.expressen.se/ledare/ratt-av-s-att-satsa-pa-valfarden-/

Dagens kalkon
Jimmy Åkesson som nationalromantiserar på ett sätt som verkligen är bakåtsträvande. När han dessutom flirtar med vårdpersonal och ger löften om att i hans Sverige ska de inte behöva jobba natt, få arbeta deltid eller drabbas av delade turer, då visar han tydligt att hans Sverige är i konkurs. Och i hans Sverige får sjuka på till exempel intensivvårdsavdelningar klara sig själva eftersom personalen blir sjuk av stressigt nattarbete... Jag hoppas verkligen att ingen omsorgs eller vårdpersonal går på denna smörja.

Dagens stjärna
Bill Gates som kraftigt bidrar till att världens fattiga ska få det bättre. Nu uppmanar han tydligt Europas ledare att signalera till Afrikas folk att stanna hemma och kämpa för förbättringar där istället för att försöka ta sig till Europa. Hans resonemang är klokt ur många perspektiv!
https://m.youtube.com/watch?v=NT50UCtqiIM

fredag 7 juli 2017

Mångfaldsförsvar

Vägval
Vad är en rolig sommar för dig? Kan vi vara överens om att variation berikar? Det tycker i alla fall jag. Jag blir lätt uttråkad och vill gärna uppleva nytt och utöka min bekantskapskrets med nya spännande människor att lära av. Särskilt under somrarna brukar det bjudas på möjligheter att bryta en annars rätt inrutad vardag. Varje dag bjuder också på personliga beslutstillfällen där den busige i mig vill en sak och den förnuftige något annat. Som tur är vinner inte alltid den förnuftige. Hur är det för dig? Hur ofta låter du den busige och stora risktagaren i dig få bestämma vägval? Hur ofta låter du hjärtat få bestämma trots att hjärnan säger annat? Varje dag bär på många beslut om vägva. Många av dessa kan påtagligt förändra just ditt fortsatta liv. Visst är det mäktigt! Varje dag är sådan under ditt liv! Det är livet. Ibland blir det bra, ibland ingen större skillnad och ibland går det snett.
https://www.youtube.com/watch?v=WdzgP5HpSEc
https://www.youtube.com/watch?v=9xH0xorgUoI

Ansvarsfullt samhällsbygge
Att bygga närsamhällen utifrån tolerans och mångfald har historiskt visat sig vara framgångsrikt. Så kommer det att fortsätta att vara. Variation berikar. Samtidigt är det väldigt viktigt att inse att ett tolerant och mångfaldsorienterat närsamhälle kräver ett tydligt och aktivt ledarskap. Det kräver att en framgångsrik värdegrund entydigt upprätthålls. Särskilt i våra större städer hopar sig problemen på grund av ett bristande ledarskap för att upprätthålla fundamenten för ett inkluderande och starkt samhällsbygge. Vi måste klara av att inkludera in många fler socialt svaga in i "värmen" där hopp kan tändas! Vi måste bryta den negativa utvecklingen i allt fler och trängre hopplösa Utanförskapsområden. Igår gjorde jag flera nationella nedslag om detta i Almedalen, Visby och i DN-debatt. Ska vi inkludera socialt utsatta in i värmen eller ska Sverige få 1/4 av befolkningen som återigen lever fattigt och i hopplöshet! Jag vill inte leva i ett sådant samhälle. Därför har jag bestämt mig för att kämpa för en politik som leder mot mer hoppfullhet och en positiv utveckling för alla. Vilket vägval gör du?
https://www.svd.se/bostadsfragan-ar-en-social-krutdurk/av/joel-dahlberg
http://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/

Dagens kalkon
Den så kallade Nordiska motståndsrörelsen blir dagens kalkon. Det är minst sagt både tragiskt och frustrerande att vårt på många sätt fina samhälle misslyckas så grovt att människor som lever här kan sympatisera med så vidriga åsikter som denna "sekt" representerar.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-nordiska-motstandsrorelsen-ar-en-valdsam-sekt

Dagens stjärna
Blir Björn Skifs som med sin ödmjuka framtoning år efter år skänker många väldigt mycket glädje.
http://www.skifs.se/

torsdag 6 juli 2017

Hur sjukt får det vara

Oanständigt
Tävlingen om vem som är världens fulaste hund har avgjorts. Genom åren har jag lärt mig att allt är möjligt i USA. Det är oftast något fantastiskt men inte alltid. Hur kan man arrangera och delta i en årlig hundutställning och "festlighet" som går ut på att kora "årets fulaste hund". Det är inte ens roligt att något liknande genomförs. Jag hoppas att inte de hundar som tvingas delta förstår vad de är med om, särskilt inte den hund som "vann".  Jag tycker inte bara vi människor ska visa stor respekt för varandra. Självklart ska vi även behandla nästan alla jordens djur med stor respekt, möjligen med undantaget "världens farligaste djur" näbbmusen....
https://www.washingtonpost.com/national/photos-from-the-29th-annual-worlds-ugliest-dog-contest/2017/06/24/ed85b744-5926-11e7-b38e-35fd8e0c288f_gallery.html?hpid=hp_no-name_photo-story-c%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.9fe43cdd0e60
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4bbm%C3%B6ss
Dagens kalkon
Republikanerna i USA, under någon form av ledning av Donald Trump, som kör allt mer i diket i sin iver att snabbt skrota "Obama care". Det är pinsamt att inte USA, som fortfarande är ett rikt land, kan säkerställa att alla deras invånare får någon form av rimligt grundläggande sjukvårdssystem som inkluderar alla medborgare.
https://www.nytimes.com/2017/06/27/opinion/health-care-mcconnell-trumpcare-cbo.html?action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=opinion-c-col-left-region&region=opinion-c-col-left-region&WT.nav=opinion-c-col-left-region
Dagens stjärna
Det får bli Emmanuel Macron, Frankrikes president. Även om jag tror att det blir tufft för honom att ställa om Frankrike som han hoppas är det helt klart att han representerar hoppfullhet bland många nationella ledare som endast tycks se massor av mörker. Jag delar Macrons syn att framtiden kan bli väldigt ljus, men inte av sig själv. För det krävs många förändringar, ett miljö- och klimatansvar och en rättvisare fördelning av världens resurser. Det finns självklart möjligheter att bygga en ljus framtid uttryckt i en vision! I Uppsala har Centerpartiet en sådan vision! För att nå dit måste man ta i och lösa problem samt stötta bra idéer! Hur svårt kan det vara?
http://www.lefigaro.fr/elections/legislatives/2017/06/27/38001-20170627LIVWWW00008-en-direct-assemblee-nationale-emmanuel-macron-edouard-philippe-francois-de-rugy.php


onsdag 5 juli 2017

Kvotera in män

Jämställhetsintegrering
Hur jämlikt är jämställdhetsarbetet i Sverige? I Uppsala pågår ett så kallat jämställdhetsintegreringsarbete inom kommunen. Av det jag kan ta del av handlar det till +90% om ojämlikhet för flickor och kvinnor jämfört med pojkar och män. Personligen anser jag inte att någon ojämlikhet är acceptabel, oavsett vilka man jämför mellan. Människor som är medlemmar i kommunen ska uppmuntras och stöttas jämlikt oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller trosuppfattning. Det ska vara den självklara målsättningen.

Om man avgränsar jämställdhetsarbetet till könsperspektivet är det viktigt att det görs rättvist. Inom skolan talar mycket för att våra pojkar inte får det stöd de behöver för att nå sin fulla potential, är det jämlikt? Inom Sveriges kommuner är kvinnliga chefer mycket väl representerade, är det då ojämlikt? Ska män kvoteras in som chefer så att det blir 50/50 mellan könen precis som vissa tycker att det ska vara inom privata företag? Självklart inte. Framförallt ska meritokrati råda och om det innebär 100% kvinnliga chefer så är det inte ett problem för mig. Om meritokrati inte gäller är det definitivt ett problem för mig då alternativen är ojämlika och orättvisa. Ensidigheten hos vänstern, och vissa borgerliga partier, i jämställdhetsarbetet är inte jämlikt.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6725116
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/flickor-och-pojkar-i-skolan---hur-jamstallt-ar_GXB364
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling/jamstalldhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meritokrati

Ericssons nya huvudägare agerar inte passivt. Nuvarande ordförande får inte vara kvar och en ny ska väljas. Om meritokrati råder, vem får då frågan att ta över som ordförande? Är det dags för come-back för Jonas Birgersson.... Varför inte Carly Fiorina som är väl meriterad och eftersom VD Ekholm bor kvar i USA, då har de också närmare till varandra...
http://www.di.se/nyheter/leif-johansson-staller-inte-upp-till-omval-i-ericsson/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carly_Fiorina

Dagens kalkon
I Umeå vill delar av den demokratiskt valda kommunfullmäktige strukturellt förbjuda vissa frågor att väckas av folkvalda kommunfullmäktigeledamöter. Det är en helt oacceptabel ordning i min värld. En bärande idé med demokratin är att vi fredligt ska "stöta och blöta" olika inställningar och perspektiv på sakfrågor. Alla röster ska få höras och särskilt de företrädare som fått demokratiskt stöd som folkvalda.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6725165
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6668757

Dagens stjärna
Dagens stjärna blir Philip Haglund som i sista minuten gjorde målet som gjorde att Sirius nyligen vann mot Sundsvall i Allsvenskan.
http://www.unt.se/sport/haglund-avgjorde-pa-overtid-igen-4694269.aspx

tisdag 4 juli 2017

Vilken roll får människan vid värdeskapande

Vilken blir din roll?
Tror du att robotiken och artificiell intelligens kommer att ta över allt mer av dagens arbetsuppgifter? Jag kan garantera att det är så. Uppsalaentreprenören, och professor i robotik, Fredrik Bruhn går så långt att han hävdar att robotar i kombination med artificiell intelligens kommer att ta över alla arbetsuppgifter förutom sotare. Något överdrivet men känn flåset i nacken... Det är smart att fundera över hur de flesta av oss människor ska skapa värde i den framtiden.

Att tro att vi ska få väl fungerande samhällen om 80% av befolkningen är "lediga" med rimlig levnadsstandard tror jag är naivt. Hur kan då människor i framtiden addera värde när värde ska skapas? Lyssna på den bifogade "artikeln" så kanske du får några ledtrådar. Underskatta inte kreativitetens betydelse! Vi människor har en roll att fylla om vi utvecklar och ständigt använder vår kreativa förmåga. Enskilt och tillsammans. Det innebär bland annat att det är positivt om fler gillar förändring istället för fruktar den.
http://fortune.com/2017/06/30/humans-robots-job-automation-workplace/

Dagens kalkon
Djävulska och fega människor som kan mörda oskyldiga människor. Snart finns stridande robotar. Det tror jag blir toppen om även EU har råd att säkra att inte bara USA och Kina har dem.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/55RVW/barnen-sitter-pa-ett-bylte-som-ar-deras-mamma

Dagens stjärna
Ledarskribenten Anna Dahlberg. Hon har länge kombinerat hjärta och hjärna i sina ledare och har trots hårt tryck om att hon framställts som en "dålig" människa sakligt och faktabaserat argumenterat för en klokare politik framåt. När den svenska debatten äntligen började "nyktra till" hade Dahlberg redan kämpat med att få fler att vakna och inse att vi faktiskt konstruktivt måste ta i de problem vi har och som växer i styrka.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/alliansen-gor-inte-nagon-glad-langre/


måndag 3 juli 2017

Vem kommer först

Meritokrati
Du håller väl med mig om att det ska vara den mest kompetente med lagspelsförmåga som ska få lagledartröjan? Då spelar det väl ingen roll om det är en kvinna eller en man, eller? Det kallas meritokrati när kompetens och erfarenheter är avgörande för vem som är mest lämplig för ett uppdrag, och också får det. Just nu är det kvinnornas tid att vara partiledare i Sverige. Jag känner inte till vilka kandidater som varit möjliga i andra partier än i C men nog tycks det vara mode med kvinnliga partiledare just nu. Varför inte? Kvinnor är ofta minst lika kompetenta som män och under massor av år har det enbart varit män på ledande poster. Det är självklart en orimlig ordning att annat än kompetens och erfarenhet får råda om man tror på meritokrati. Vad tror du, kommer snart även L och S ha kvinnliga partiledare? "Överlever" Anna Kinberg Batra? Ja, ja lite mode är det nog när valberedningar jobbar.
http://www.di.se/opinion/sverige-behover-en-rak-hoger-1/

Vem blir då först av dessa kvinnliga partiledare, eller möjliga partiledare, att i en otacksam tid försöka leda Sverige positivt framåt? Personligen är jag lite splittrad eftersom jag har starka känslor för Uppsala. Om Magdalena Andersson blir nästa sosseboss så är både hon och Ebba B-T från Uppsala. Men visst ska vi tänka meritokrati, vem är då lämpligast av dessa kvinnliga partiledare? Ja, Magdalena Andersson är tveklöst mest livserfaren och välutbildad. Finansministeruppdraget har garanterat fostrat henne ännu mer i politiskt hantverk. Samtidigt är Annie Lööf både välutbildad och har varit minister. Lööf är också den kvinnliga partiledaren som längst haft partiledaruppdraget. Både Lööf och Andersson är duktiga på att dansa. Ja, ja vi får se vem som blir nationellt historisk som rikets första kvinna som demokratiskt fått utmaningen att leda AB Sverige.
http://www.expressen.se/nyheter/qs/almedalen/magdalena-andersson/


Dagens kalkon
Det blir Birgitta Ohlsson som tycks göra allt hon kan för att sätta medieljuset på sig själv istället för på Liberalernas prioriterade sakfrågor. Idag är Liberalernas dag i Almedalen. 

Dagens stjärna
Lars Lindström får det bli. Trots att jämförelsen med tidigt 90-tal haltar, då det var djup lågkonjunktur, är det viktigt att komma ihåg att Sverige trots stora strukturella problem fortfarande är ett mycket välfungerande samhälle. Det är klokt att alltid jämföra sig med andra. När man faller i rankningar gäller det att reformera för att ta sig tillbaka mot toppen. Sverige kan mycket bättre än nu.
http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/sverige-har-kort-ner-i-en-avgrund/

söndag 2 juli 2017

Bli miljardär

Våga fokusera
Hur svårt är det att bli rik fort i den globala digitala tidsålder vi lever i? Det är självklart väldigt svårt, även om det aldrig varit så lätt som nu, att av egen kraft bli enormt förmögen. Globala informationstjänster som lyckas få genomslag kan snabbt göra dig till miljardär. Du kan också bli en framgångsrik musikstjärna, komiker, idrottsstjärna, författare, filmproducent eller varför inte "bara" aktieplacerare. Vägarna mot enorm förmögenhet är många. De som lyckas är få. Tre saker förenar dock de flesta som lyckas. De gillar att göra det de gör, de arbetar hårt och de fokuserar sin energi på en sak.
http://www.di.se/nyheter/sa-blir-du-miljardar/

Klockor
En framgångssaga bärs av den imponerande entreprenören Filip Tysander. En ung företagare från Uppsala! Sedan 2013 har hans företag Daniel Wellington presterat en vinst på två miljarder kronor. Särskilt imponerande är det att han lyckats med detta på en hårt konkurrensutsatt klockmarknad som funnits sedan "Adam och Eva"! Vilken fantastisk förebild han är för många som drömmer om att lyckas utveckla en egen idé framgångsrikt! En framgång som också skapar många kronor i värdefulla skatteintäkter. Fler entreprenörer som Filip så får Sverige nästan garanterat en ljus framtid!
https://www.va.se/nyheter/2017/06/29/filip-tysanders-klockbolag-har-precis-slappt-sin-arsredovisning--och-det-ar-helt-galna-siffror/
Allians utan dans
Det gemensamma Alliansfokuset känns tyvärr avlägset på riksnivå. Det är mycket tråkigt. De fyra partierna skulle mycket väl kunna profilera sig själva samtidigt som man visar gemensam reformvilja inom de områden som desperat behöver reformer. Migrations- och integrationsområdet är ett sådant. Bostadspolitiken ett annat. Och självklart näringspolitiken. Huvudfrågorna är viktiga att visa enighet kring. I bifrågor, om än så viktiga för enskilda väljare, finns gott om profileringsmöjligheter för enskilda partier. Som Anna Dahlberg konstaterar är hoppet litet att Sverige slipper vänsterfokus i rikspolitiken och ett allt större folkligt stöd för missnöjespartier. Fokusera på huvudfrågorna och kompromissa ihop en gemensam valplattform tack! Eller, som jag och Danielsson skrev för ett år sedan, skrota förväntan att det kommer ett trovärdigt gemensamt program inför valet 2018. Gå fullt ut till val som självständiga partier med egen politik. Efter valutgången får kompromissförhandlingar visa vilka regeringsalternativ som kan finnas. Visst gynnas S och SD men de gynnas ännu mer om det aldrig presenteras en gemensam trovärdig regeringsplattform från Alliansen. Ja, ja... Den som lever får C. Och om Sverige får och lyckas behålla många människor som Filip Tysander så får sannolikt Sveriges invånare det ändå rätt bra oavsett vilka som försöker styra AB Sverige. 
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/alliansen-gor-inte-nagon-glad-langre/

Dagens kalkon
Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet. Han är ofta ute och cyklar och hjälper mig regelbundet att stärkas i min uppfattning att jag ser mycket nyktrare på samhället och dess möjligheter att utvecklas positivt.

Dagens stjärna
James Sutter som gör goda insatser för att allt färre tror att vi människor inte kraftigt försämrar klimat och miljö på vår jord.