onsdag 25 april 2018

Betydligt bättre skola

Alla är unika
Visst är det fantastiskt att vi alla är unika! Det tycker jag! Trots att vi alla, över 7,3 miljarder människor, tillhör samma art är vi unika. Det är en viktig utgångspunkt i bland annat flera av Barnkonventionerna som FN tagit fram och som många länder ställt sig bakom. Även i den svenska skolans värdegrund, statligt framarbetad genom Skolverket, är det tydligt att den enskilde elevens bästa ska stå i bildningsuppdragets centrum.
https://www.google.com/search?hl=sv&ei=EGjgWrGNE4SE6ATrkLj4BA&q=Skolan+m%C3%A5ls%C3%A4ttning&oq=Skolan+m%C3%A5ls%C3%A4ttning&gs_l=psy-ab.3..0i13k1.17376.24490.0.26746.53.30.0.0.0.0.107.2055.27j2.29.0....0...1c.1.64.psy-ab..35.18.1422...0j33i160k1j0i131k1j0i67k1j0i10k1j0i22i30k1j0i13i30k1j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1.0.b3JUrRc6EsQ

Hur mycket klarar skolan av att se och lyfta varje elev utifrån sin unika förmåga? Långt ifrån tillräckligt säger jag efter ett stort antal besök ute i våra skolor. Om vi verkligen bryr oss om huvuduppdraget måste en politisk majoritet förstå att specialklasser och specialskolor, som en del av skolsystemet, bättre kan bidra till individuella bildningsambitioner bättre kan uppnås. Visionen om klasser där alla barn blandas utan specialklasser är en vacker ambition men blir dålig för alla. Hur kan det vara svårt att förstå? Man behöver inte ens använda ekonomiska argument för att visa att det är en oklok väg framåt. Det är dags att istället växla upp skolans förmåga att maximera enskilda elevers bildningsutveckling. Det är nödvändigt för att inte svensk konkurrenskraft kraftigt ska försvagas. Då krävs också att individcentrerat E-lärande blir en självklarhet som komplement till en lärare. Den svenska skolan kan uppfylla sitt uppdrag mycket bättre än idag! Den svenska skolan måste prestera mycket bättre än idag. Vår positiva framtid står på spel!
http://www.gp.se/ledare/sonesson-elever-%C3%A4r-inte-st%C3%B6pta-i-samma-form-1.5709793

Dagens kalkon
Att inte icke vänsterns politiska företrädare nationellt kunnat enas om en rättssäker migrationspolitik. Nu har migrationspolitiken åter hamnat i valrörelsens centrum. Sverige behöver främst fokus på nödvändigt reformarbete för att säkra långsiktig konkurrenskraft, utan ständig försvagning av den svenska kronan. Jag hoppas att reformbehovet kommer i fokus. Nästa lågkonjunktur närmar sig.
http://www.dagensarena.se/redaktionen/ett-migrationspolitiskt-minfalt/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Till och med FNs generalsekreterare är tydlig med att FN är dysfunktionellt och att vi nu befinner oss i ett farligare läge än under "kalla kriget". Farligare utifrån perspektivet att det idag, jämfört med då, saknas bra system för att försöka undvika extremt farliga konflikter. Sveriges tid inom FNs säkerhetsråd borde fokusera på att försöka kompromissa fram nya smartare arbetssätt inom Säkerhetsrådet. FN behövs men i en smalare och kraftfullare form än idag.
https://www.expressen.se/ledare/gor-upp-med-wallstroms-nostalgiska-fn-vurm/

tisdag 24 april 2018

En stund för förbättrat miljö- och klimatarbete

Inte någon annan
Vår tids hjältar är tveklöst de välbärgade som inte utnyttjar sina möjligheter att leva i överflöd. De välbärgade som föregår med gott exempel och lever resurssnålt för att bidra till en mer hållbar framtid för människans kommande generationer. Att människor som saknar ekonomiska resurser för att leva på andra sätt än sparsamt representerar ingen personlig uppoffring. Tidigare i år slogs ett nytt positivt rekord kopplat till klimatförbättringsarbetet. "2018 års Earth Hour slog nytt globalt rekord med 188 deltagande länder och nästan 18 000 släckta ikonbyggnader. I Sverige uppmärksammade 89 procent (258 av 290) av Sveriges kommuner manifestationen, vilket också är nytt rekord. Sveriges skolor var även de mycket engagerade med runt 50 000 deltagande elever." Världsnaturfonden är beundransvärt kloka i sitt sätt att uppmuntra en miljö- och klimat smartare väg framåt. Tävlingar i olika former är ett både roligt och lärorikt format som snabbare bidrar till önskade effekter.
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour
https://wedonthavetime.org/launch/
http://klimatriksdagen.se/
Solen, solen och solen har alltid burit på livet på jordens förutsättningar. Utan en stjärna som solen i denna stjärnas specifika avstånd ifrån vår jord är sannolikheten för livet på jorden mycket liten. Det är tveklöst min övertygelse att solen kommer att bli vår viktigaste fossilfria energikälla i kombination med vinden.
http://discovery.economist.com/features/21739640-bright-some-clouds-says-varun-sivaram-taming-sun-future-solar-166513142

I ljuset av att solen bär på mycket hoppfullhet om vår fossilfria framtid är det fantastiskt att några av solkraftens världsstjärnor är kopplade till Ångströms laboratoriet på Uppsala universitet. Och en av solhjältarna är min Rotarykompis Charlotte Platzer-Björkman.
http://www.kemi.uu.se/research/physical-chemistry/solar-cells/
http://www.polacksbacken.uu.se/?languageId=1
http://www.polacksbacken.uu.se/digitalAssets/41/c_41820-l_3-k_the-angstrom_lab.pdf
https://www.uu.se/nyheter-press/forskarprofiler/forskarprofilen-charlotte-platzer-bjorkman/

Den här veckan deltar jag i två debatter som handlar om vårt klimat och vår miljö. Det finns massor vi alla enskilt kan bidra med för att öka chanserna för en bra framtid. Jag ser mycket fram mot dessa debatter.

Dagens kalkon
Regeringen. Bostadspolitiken är misslyckad. Ja, flyttkedjorna måste uppmuntras bättre utan att nya stora förmögenheter skapas för många äldre som tjänat massor på tidigare förd politik. Våra yngre generationer måste få bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden och stora bostäder ska helst nyttjas av många människor som bor i dem. Framtidskommissionen kom med flera bra förslag, hur gick det med dem..... Tänk att det ska vara så svårt att se till helhetens bästa....
https://www.expressen.se/ledare/bostadsbristen-kan-inte-byggas-bort/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Dagens stjärna
Regeringen. BRA! Bättre sent än aldrig. Självklart är det ett rimligt krav i utbyte mot till exempel tak över huvudet, mat på bordet, tillgång till sjukvård, tandvård, utbildning och mycket annat.
https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-s-skarper-krav-pa-nyanlanda/

måndag 23 april 2018

Självförsörjning

Hur många dagar?
Det var inte länge sedan då till exempel Sveriges dåvarande statsminister trodde vi levde i en ny tid där vi aldrig skulle drabbas av nära våldsamma drabbningar mellan konkurrerande folk. Tänk vad fort tiderna förändras. Inte minst försvarsfrågan och dess utveckling sedan 2012 talar sitt tydliga språk om hur föränderlig värld vi lever i. Vissa menar att till och med de två statsministrarna innan dagens kraftigt underskattade behovet av ett väl fungerande försvar, en försäkring för att värna vår självständighet och frihet.
http://www.smp.se/ledare/m-fick-ratt-om-forsvaret/
https://www.svd.se/kritik-mot-reinfeldt-om-forsvaret
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/kallades-for-tomhylsan
Nu är det annat ljud i skällan. Nu ska både försvaret och civilförsvaret förstärkas. Och kommunerna har fått ett särskilt ansvar för att förstärka civilförsvarsförmågan. Det är inget litet extra uppdrag i en tid där antalet nyfödda, allt äldre och allt fler långtidsarbetslösa ökar. Sveriges situation är inte så ljus som den nationella regeringen vill påskina. Många kommuner går redan på knäna och allt fler kommer att göra det framöver. Ett rike kan väl aldrig vara starkare än dess samlade delar? Om nu allt fler kommuner får allt svårare att klara sina åtaganden samtidigt som statens ekonomi i högkonjunktur är god, är det ett tecken på att Sveriges offentliga ekonomi är sund? Allt fler nationalekonomer varnar för "en svart svan" i Kommuninvest.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsberedningen-presenterar-delrapport-om-civilforsvaret
https://kommuninvest.se/om-oss/vision-och-ide/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_svan_(olika_betydelser)

En del av vår civilförsvarsförmåga är att säkerställa en rimlig förmåga att självförsörja våra invånare med mat och annan energi. Cwejman har en stor poäng om att vi i Sverige bättre behöver vårda vår förmåga att odla mat. Och vi behöver ta skyddet av våra jordbruksmarker på större allvar. Hur många dagar klarar sig Uppsalaborna utan matförsörjning till våra butiker? Efter hur många dagar börjar vi bråka med varandra för att försöka komma över nödvändig mat? Vi måste ta förmågan att närproducera livsmedel på större allvar.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-b%C3%B6rja-odla-potatis-staten-kan-inte-f%C3%B6da-dig-i-h%C3%A4ndelse-av-krig-1.5677297

Dagens kalkon
Våldsbenägna brottslingar som till exempel gömmer pistoler på lekplatser för barn!
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/gömde-pistol-vid-lekplats-skyller-på-gorillan-1.5705537

De som tycker allt ska vara gratis. Det fungerar inte, av många skäl!
http://www.gp.se/ledare/ingerö-vård-är-aldrig-gratis-1.5684940

Dagens stjärna
Sofi Löwenmark. Bidragsvägen är fel väg att gå! Att alla som kan får bidra är bästa vägen!
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/statens-bidragsregn-leder-bara-till-varre-segregation/


söndag 22 april 2018

I människans tjänst

Nytänkande mot framtida segrar
Det har aldrig varit de som stått kvar och vägrat lära nytt som lyckats utveckla konkurrenskraftiga samhällen. Framtiden har alltid välkomnat förändringsbenägna individer och samhällen bäst. Samma framtid har alltid varit skoningslös mot förändringsbenägna som tappat i konkurrenskraft och fått det allt sämre. Hur mycket vi människor än försöker bygga bort Darwins principer går det inte. Vi är en art där det alltid finns människor som vill lite mer och som är villiga att kämpa för det. Framförallt finns människor som vill mer och som förstår kraften av att maximera nyttan av ny teknologi. De vinner i en värld styrd av darvenism. Ingen rast och ingen ro om man vill tillhöra segrarna. Vill du att du själv och dina efterföljande människor ska få det bättre eller sämre? Teknisk utveckling har på massor av sätt bidragit till människans framsteg på jorden. Ett negativt perspektiv på den tekniska utvecklingen är att den till stor del har varit driven av militära ambitioner. Vår mänskliga historia är full av mänskligt drivna krafter som använt vapenmakt och förtryck för att uppnå egna maktambitioner. Det är en tråkig del av människans natur men samtidigt skapar vapen- och försvarsinvesteringarna teknologier som också kraftigt förbättrar våra liv.

En del av att få det bättre är att klara stora miljö- och klimatutmaningar genom att nyttja modern teknologi. IOT är ett exempel som nyttjas för allt mer avancerade förbättringar, Internet of Things. Svenska kommuner, universitet och Ericsson utvecklar allt bättre lösningar för att mäta luftkvalitet. Något som är väldigt viktigt i allt fler tätbebyggda städer runt om i Kina.
https://www.nyteknik.se/miljo/overvakar-stadsmiljon-med-iot-6910681
När ny teknologi, vacker design och användbara gränssnitt mellan människa och maskin skapas blir jag alltid glad. Jag gillar konsten att få dessa tre perspektiv att leverera nya utvecklande lösningar för oss människor. Människor som levt och lever här uppe i Sverige har historiskt haft många teknik- och förändringsbenägna människor. Det gäller att uppmuntra nya invånare att bli en del av den kulturella bakgrunden. Den har bidragit och kommer att bidra till fortsatt välstånd. Om välståndet fortsätter att vara generellt högt är dock inte alls säkert. Den misslyckade migrations- och integrationspolitiken leder Sverige allt fortare mot ett faktum där även Sverige har en stor andel av befolkningen som är mycket ekonomiskt svag och där många av dessa människor känner hopplöshet och förakt mot övriga lokalsamhället.
https://www.nyteknik.se/fordon/professorer-riktar-hard-kritik-mot-snabbtag-6910664
https://www.nyteknik.se/automation/de-har-3d-printat-en-smart-axel-6910578

Dagens kalkon
Volymutmaningsförnekare och naiva asylaktivister. Världen är komplexare än vad vissa tycks förstå, eller vilja förstå. Och Sveriges läge inför nästa lågkonjunktur är mycket allvarligt. Hur kunde många oansvariga tillåtas styra debatten så länge. Ann Charlott Alstadt har rätt. ”Sveriges befolkning växer alltså så att fogarna lossar då ökningen inte leder till skatteintäkter motsvarande välfärdsbehoven.” och ”Asylaktivism istället för social ingenjörskonst har förhindrat att någon pragmatisk linje likt borgerlighetens nykonservatism organiskt fått växa fram. Men hur länge till kan vänstern befinna sig i den utopiska bubbla där fakta bedöms efter hur det borde vara i de bästa av världar och skillnaden döms ut som fascism?”
http://www.gp.se/ledare/altstadt-välfärdsstaten-står-inför-en-demografisk-utmaning-1.5665591

Två exempel på personer som kraftigt förenklar utmaningarna med "öppna gränser", i en mycket orättvis värld, har idag fått en debattartikel publicerad i UNT. Den avslutas med: "Är vi ett samhälle där vi litar på varandra eller där vi konkurrerar med varandra om rättigheter? Nationalistiska rörelser i Sverige och Europa menar att rättigheter inte är till för alla. De är till för "våra barn" och "våra gamla". Så kan man tänka, men detta är inte en människorättskultur värd namnet."Så fina tankar de förmedlar, och det menar jag verkligen. Men de är tydliga exempel på tyckande som inte bottnar i ett särskilt samhälles ambition att kunna erbjuda alla sina invånare en anständig lägsta levnadsstandard. Vi lever i en värld där vi konkurrerar om rättigheter och om begränsade naturresurser, det är den krassa verkligheten. Men den verkligheten kan man självklart i ett fritt land välja att bortse ifrån.... Att vara i människans tjänst är inte så enkelt som vissa vill få det att verka. Viktigast av allt är att vi alla individuellt försöker vara bra och respektfulla medmänniskor i alla våra vardagliga möten med andra människor.

Dagens stjärna
Tim Bergling. Jag lyfter aldrig fram döda personer men väljer att göra ett undantag. Så många härliga dansminnen och positiva stunder där hans fantastiska musik bjöd på en magisk inramning.
https://www.expressen.se/noje/aviciis-sista-tid-var-med-sina-vanner-och-fans/

lördag 21 april 2018

Livet är kort

Hur långt blir just ditt liv
Det är så tråkigt att Tim Bergling, Avicii, är död. Alltid tråkigt när människor dör på tok för unga. I Berglings fall är det också tråkigt för att vi som gillar dans och musik förlorat en stor musikalisk kreatör som regelbundet levererat låt efter låt som gjort det omöjligt att inte dansa i det lilla eller det stora. Den svenska framgångsrika musikbranschen har också förlorat en världsartist som bidragit till stora svenska exportintäkter. Bergling blev bara 28 år.

Tim Bergling var egenföretagare. Han blev världskänd för att han hade intresset, talangen och framförallt för att han arbetade extremt hårt. Precis som jag skrev för några dagar sedan är det viktigt för alla företagarfientliga och avundsjuka att försöka förstå hur mycket de flesta jobbar utan att tjäna mycket pengar. Få av alla hårt slitande företagare blir så rikligt belönade som Bergling. Men, skulle du byta 40 år av ett utvecklande medelklassliv mot sju år av mycket hårt arbete och ett ytligt liv i extremt ”sus och dus”? Det skulle aldrig jag göra.

Stort tack Tim Bergling för fantastisk musik, för många härliga stunder med din musik som inramning. Och tack för dina bidrag till den svenska internationella musikbranschen!
https://www.expressen.se/noje/aviciis-sista-tid-var-med-sina-vanner-och-fans/
https://m.youtube.com/watch?v=YxIiPLVR6NA
https://m.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
https://www.expressen.se/noje/tim-bergling-gick-fran-okand-till-att-bli-superstjarnan-avicii/

Dagens kalkon
Krigsvurmare. Och särskilt krigslystna som gärna krigar i andra länder än sina egna. Väldigt många lemlästas och dödas varje dag. Väldigt många av dessa stackars oskyldiga människor blir inte ens 28 år gamla.
https://www.expressen.se/nyheter/magda-gads-dagbok/halften-av-befolkningen-har-ar-handikappade/

Dagens stjärnor
Alice Teodorescu. Valfriheten är viktig och det är dumt att ta den möjligheten inom till exempel skola och äldreomsorg för given. Glöm inte att rätten att välja också innebär möjligheten att välja bort!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-också-fattiga-ska-få-välja-skola-1.5676907

Upsala cykelklubb. De arrangerar världens äldsta cykellopp och driver på en säkrare och bättre transportutveckling med cykeln som transportmedel. Dels barnsäkerhetsevents och nu också elcykeluppmuntran.
https://upsalack.se/race/foretagsstafett-elcykel/

fredag 20 april 2018

Valkompass

Vägledning
Vi närmar oss med allt högre fart valen som senast den 9/9 ska genomföras. Ska tycker jag är bättre än att tala om en möjlighet. Jag tycker att det är vår medborgerliga skyldighet att rösta. Det minst dåliga partiet för just dig och mig går alltid att hitta. Det är viktigt att vi använder vår demokratiska rätt och röstar. Det är en rätt som inte ska tas för given. Det är också en rätt som på riktigt sänder starka budskap till de partier och dess företrädare som missköter sig. Runt om i Europa har de parlamentariska sammansättningarna kraftigt förändrats och tidigare starka partier åker på storstryk. Frankrike är ett tydligt exempel. Italien ett annat där de fortfarande inte lyckats få ihop en ny regering. Jag tror inte Sverige blir något undantag. Jag tror att väldigt många svenskar kommer att fortsätta att visa sitt missnöje genom att rösta på missnöjespartier eller ytterlighetspartier. Det gör onekligen kommuner och staten mer svårstyrda.

Jag hoppas att du redan nu börjar sätta dig in i vad de olika partierna tycker i de frågor som du tycker är särskilt viktiga för din och vår gemensamma framtid. Det är också min förhoppning att du är en klok invånare som förstår att vi har tre helt olika val med sista röstningsdag 9/9 2018! Det är viktigt att värdera partiernas olika politiska program kopplat till varje demokratisk församling där du har rösträtt. Det borde vara en självklarhet för många fler än 2014 att rösta på olika partier i de olika valen. Varje val erbjuder olika politiska program och olika förtroendevalda. Det har stor betydelse i verkligheten. Hur kan det inte vara självklart att till exempel rösta på Gretas parti i Göteborg om man anser att de har den bästa kommunpolitiken och de bästa politiska företrädarna, politikerna, och nationellt på Astrids parti? När allt fler röstar olika är det en tydlig indikator för mig om att allt fler tar sina möjligheter att rösta på största allvar. Det hoppas jag, som sagt, att allt fler börjar göra! Tyvärr finns idag inget valkompass för Uppsala kommun. Nu finns dock ett valkompass kopplat till riksdagsvalet. Nedan har du en möjlighet att få en bättre känsla för vilka partier som ligger dig närmast i de frågor som den som skapat valkompasset anser vara de idag hetaste frågorna bland det svenska folket. Börja redan nu att utvärdera dina alternativ. Dina val gör skillnad, tro aldrig något annat. Och individerna som erbjuds kopplade till politiken gör stor skillnad. Du vill väl till exempel inte rösta på någon som inte gjort några ordentliga avtryck som politiska företrädare?
http://www.gp.se/nyheter/sverige/gp-s-valkompass-v%C3%A4gleder-dig-inf%C3%B6r-valet-1.5639666
Det blir intressant att följa hur opinionsmätningarna ändras fram till den 9/9 nu när partierna växlar upp sitt valarbete. Hur nära nedan tror du vi landar?
https://val.digital

Dagens kalkoner
Jan Björklund. Varför avvecklar han inte L och uppmanar alla att gå ihop med C? I den bästa av världar stärks då olika liberala ingångar inom politiken både på våra landsbygder och i våra större städer.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/bjorklund-far-hoppas-att-stjarnorna-star-ratt-21579

Dopade idrottare. Så tråkigt och helt oacceptabelt. Den som dopar sig saknar ett viktigt moraliskt kompass. Hoppas att detta inte skapar allt för stora problem för Sirius framöver.
https://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/sirius-spelare-testad-positivt-for-doping/

Andreas Gustavsson. Självklart kan liknande statistik vara utmärkt stöd i ett förebyggande arbete. Om man kan se tydliga mönster genom statistiken kan 1 tillgänglig miljon i riktade förebyggande insatser mot särskilda målgrupper göra betydligt större positiv nytta än 1 miljon riktade mot alla. Varför skulle den grundläggande logiken avvika från alla andra former av kommunikationseffektivitet?
https://www.etc.se/ledare/moderaterna-har-en-parallell-agenda-med-sitt-forslag

Dagens stjärnor
Aleksandra Boscanin. ”Government should be of laws Esther than of man” är en av ledarskapsträningsorganisationen JCIs värdegrund. Det är en viktig grundläggande jämlikhetsvärdering i ettt demokratiskt samhälle. Det är också viktigt att inse att vi som enskilda människor, eller länder, inte står över länders lagar.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-juridiska-principer-trumfar-plakatpolitik-1.5655036

Börje Ekholm. Jag hoppas verkligen att vi sett botten för Ericsson. Sverige behöver ett "friskt" och starkt Ericsson!
https://www.va.se/nyheter/2018/04/20/ericssons-vandning-tar-analytikerna-pa-sangen--aktien-tokrusar/


torsdag 19 april 2018

Välståndsekvationen

Företagarhjältar
Ett stort tack till alla företagare och alla som vågar försöka bygga företag och förverkliga drömmar. Det är våra företagare som skapar grunden, förutsättningarna, för ett generellt högt välstånd. Massor av yrken är värdefulla i vårt samhälle! Det är dock viktigt att komma ihåg vad som är ”hönan och äggen” i välståndsekvationen. De människor som vågar och orkar starta och driva företag är värda stor uppskattning, och ingen avundsjuka, från alla samhällsinvånare. Få är de som lyckas bli rika på sitt företagande. Få är de som är oseriösa och kriminella. Många är de som lägger många arbetstimmar per vecka och som vaknar och lägger sig med fokus på att ge sina kunder så mycket värde som de är beredda att betala för. Välståndsekvationens bärande variabel är företagandets lokala kraft. Och företagandets kraft skapas av engagerade samhällsinvånare. Länge leva företagandet!
https://www.youtube.com/watch?v=tiRcpGJnP8Y&app=desktop
https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/uttryck-och-ekvationer/uttryck-med-variabel

"Ekonomisk utveckling handlar i grunden främst om människor – inte om råvaror, kapital, arbetskraft eller teknik. Den handlar om människor som utbildar sig, arbetar, uppfinner, investerar, driver företag, finner nya problem och söker nya sätt att lösa dem."
http://www.foretagskallan.se/foretagskallan-nyheter/lektionsmaterial/naringslivets-utveckling/
Dagens kalkon
Politiker som länge fört en retorik som nedvärderat alla människor som inte kan, eller vill, uppnå mer än en gymnasieexamen! Det är en förödmjukande och mycket oklok position. Yrkesutbildningarna måste få en betydligt högre status! Den status som funnits skadades kraftigt av dumheten att tycka att alla måste få en högskoleförberedande utbildning. ALLA yrkesprogram ska kunna erbjuda möjligheten att uppnå högskolebehörighet, det är en mycket viktig möjlighet. Så är det för till exempel omsorgs- och vårdprogrammet. Det viktigaste av allt är att yrkesprogrammen matchar rimliga kompetenskrav som relevanta arbetsgivare ställer. Och att vi alla under hela livet kan vidarutbilda oss för att hänga med i en utvecklingstakt som är allt högre.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/drommen-om-de-enkla-jobben-ar-just-en-drom-21681
https://m.youtube.com/watch?v=JfixwhiM3oE
Dagens stjärna
Expressens ledarsida. Igår kväll var jag på ett möte i stadsdelen Gottsunda arrangerad av en paraplyorganisation till invandrarföreningar. På mötet var budskapen tydliga. Den stora volymen långtidsarbetslösa bland arbetsföra måste brytas. Det måste finnas betydligt fler bostäder som ekonomiskt svaga har råd att bo i. Trångboddheten bidrar mycket till en allt sämre otrygghet. Det sägs att 300.000 arbetsföra är i behov av arbete. Sverige behöver försöka attrahera kvalificerad arbetskraft. Om det finns ”enkla” jobb som inte människor tar, eller missköter, bland alla arbetsföra utan jobb ska det vara i fokus. Då behöver incitamenten för att bidra genom att jobba förbättras! Sverige måste säkerställa ett bidragsystem med starkare incitament att ta jobb som finns och uppmuntra hårt arbete från ett första jobb som man sedan med goda referenser kan ta sig vidare ifrån. Hur svårt kan det vara att förstå detta?
https://www.expressen.se/ledare/tramsigt-att-brunstampla-s-om-arbetskraftsinvandring/

onsdag 18 april 2018

Trygga äldre

Fakta eller lögner
När blir tyckande fakta? När en domstol kan styrka något? När sannolika sanningar bevisats sanna av forskare? När tillräckligt många observerat något liknande? Hur många krävs då för att det ska klassas som ”tillräckligt” många? Lejonet Scar i Disneyproduktionen ”Lejonkungen” uttryckte det enkelt som att ”sanningen är i betraktarens ögon”. Krasst är det så de allra flesta tolkar världen.  Inget konstigt med det. Sanningen är relativ.

BRÅ kritiseras ofta för att inte ge en trovärdig bild av hur brottsutvecklingen ser ut. Mest tror jag att frustrationen bygger på faktumet att de alltid bygger sina analyser på gamla historiska fakta. Och det är också mycket sannolikt att väldigt många brott kopplade till människor i utanförskapsområden inte anmäls, då har de inte hänt... Nu har BRÅ rapporterat att minst var sjätte pensionär utsatts för brott. Det är en helt galet! ”Drygt var sjätte person över 65 år utsattes under 2016 för något brott. Det enligt en ny studie av Brottsförebyggande rådet”. Eftersom BRÅ nu säger att det är så, stämmer det då? Vad tror du?  Jag säger att det är en sjuk och oacceptabel utveckling.

Brottslingar skyr inga medel för egen vinnings skull. Inte nog med att bland annat organiserad brottslighet sedan länge stjäl från människor med rätt till assistans, de stjäl också från många av våra sköraste äldsta. Usch! Jag fick lite rubriker när jag för 8 år sedan var arg på dessa kriminella. Jag hade varit i USA och sett en snattare få stå utanför en butik i en grisdräkt som en del av sitt straff. Han hade också en skylt runt halsen där det stod ”Jag är en tjuv”. Jag kunde inte låta bli att fråga hur länge han skulle stå så, två dagar blev svaret. På min blogg kostade jag på mig att vara lite ironisk kopplat till min kritik av dessa bidragskriminella och skrev att de skulle tvingas betala tillbaka stulna belopp plus ränta samt stå utanför en butik en tid i hyenadräkt. Jag anklagades felaktigt för att förespråka ”medeltida” straff. Efter det förtydligar jag alltid när jag är ironisk i mina blogginlägg. Jag tycker fortfarande att det är den värsta formen av brott när man stjäl ifrån våra svagaste! Hur blev det såhär? Och tyvärr visar bland annat BRÅ och Polisen att denna usla verksamhet ökat i omfattning. Bra ändå att det görs försök att hantera denna fruktansvärda kriminalitet.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6932238
https://www.bra.se

Centerpartiet i Uppsala driver bland annat en politik som går ut på att våra äldsta invånare ska känna sig trygga. Det är väldigt viktigt för mig. Om våra äldsta är trygga är det min övertygelse att hela vårt samhälle är tryggt. Bland annat därför är det mycket viktigt att säkerställa ett tryggt offentligt rum, ett tillgängligt offentligt rum, god omsorg och vård. Jag återupprepar logiken, när våra äldsta invånare känner sig trygga är samhället tryggt för alla invånare. Håller du med?
Dagens kalkon
Ungdomar som begår grova brott. Den 12 åriga pojken som hotade att skjuta rektorn. Det har funnits ”skadade” människor i alla tider. Det är dock allt för mycket ”övertramp” gällande uppförande i allt för många av dagens skolor.
https://www.expressen.se/nyheter/uppgift-12-arig-elev-hotade-att-skjuta-rektor/

Dagens stjärnor
De som ser möjligheter med teknisk utveckling. Självklart kommer robotik och artificiell intelligens ändra på mycket. Framförallt till det bättre. Mycket tid kommer bland annat frigöras som kan användas till mycket annat värdeskapande och frigöra mer tid som vi fritt får utnyttja. Varför inte inkludera måndagen i helgen framöver?
https://www.newscientist.com/article/2165958-robots-dont-take-peoples-jobs-they-make-new-ones/

tisdag 17 april 2018

Stärk demokratin

Kraftfullare demokratisk förmåga
Är tanken med demokratiska företrädare att de ska vara livskompetenta och därför också trovärdigt klara av att företräda de människor de företräder? Om politik ska tas på allvar måste den vara mer än ett spel för spelintresserade som börjat träna i ungdomsförbund och sedan blivit kvar i politikermatchen utan uppehåll för ett arbete med möjligheten att bidra till skatteintäkterna. Några år där man försörjt sig på egenföretagande eller genom anställning borde vara ett baskrav för ledande politiska uppdrag, av många skäl. Inte minst av legitimitets- och erfarenhetsskäl. Det är inte länge sedan som de flesta politiker hade det som en bisyssla. Många hade en yrkessysselsättning och bidrog ideellt i det viktiga politiska arbetet. När demokratin moderniseras tror jag bland annat att det är nödvändigt att återinföra en ordning där verklighetsförankringen är stark bland våra politiska företrädare. Tycker du det är viktigt? Reducera nu inte detta inlägg till kritik mot enskilda personer! Det är kritik mot ett system som måste renoveras och moderniseras. Wetterbergs bifogade artikel är mycket läsvärd. Politiken behöver fler engagerade livserfarna. För att det ska bli verklighet kan inte t ex de flesta riksdagsledamöter ha i uppdrag att vara ”knapptryckare”.
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/de-broilers-som-styr-sverige-behover-livserfarna-kolleger/
https://www.etc.se/val-2014/broilers-den-nya-generationens-politiker

Ledarskapsroller är svåra, och mycket ansvarsfulla. Precis som med alla andra kunskaper och färdigheter är det något man lär sig i takt med träning. Inom näringslivet och bland tjänstemän räcker det inte med att vara vältalig och ”medialt gångbar” för att få ledande roller. Det borde inte räcka i något sammanhang. Särskilt inte i sammanhang där arvoden är skattefinansierade. Tror inte du också att kvaliteten på skattefinansierade investeringar, och den löpande skattefinansierade verksamheten, skulle bli betydligt bättre om förtroendevaldas erfarenheter blir mer relevanta för viktiga ledaruppdrag. Relevanta erfarenheter. Löfvéns erfarenheter från verkstadsarbete och LO räckte uppenbarligen inte till för att förstå och värna viktiga säkerhetsfrågor. Reinfeldt hade inte lärt sig mängdlära i praktiska sammanhang. Friggebo trodde att körsång med ”We Shall over come” skulle lösa tidiga utanförskapsproblem! En gång i tiden var sossarna så mäktiga att de faktiskt hade en värdefull möjlighet att träna sina ”ess” mot svårare uppdrag. Idag är inget parti längre så mäktiga och har inte år efter år makten. Då blir ledarrollen ett ”on the job training” uppdrag. Det är naivt att förvänta sig att det blir så lyckat för oss som ska företrädas, invånarna i just vår kommun eller vårt land. Förbättringspotentialen är stor. Alltid kul när möjligheterna till förbättringar är stora.
Hur illa är det att politik professionaliseras till den grad att den blir allt mindre folkligt förankrad? Illa. För att säkra så hög representativ kvalitet som möjligt bland förtroendevalda är det viktigt med bred förankring och stor konkurrens om förtroendeuppdrag. Partier som vill vara relevanta måste komma på hur man skapar jordmån för att återigen motivera många fler invånare att bli medlemmar i partiet. Jordmånen för att få många fler människor med omfattande arbetslivserfarenhet engagerade i ansvarsfulla politiska ledaruppdrag måste förbättras. I vart fall om vi vill försvara och utveckla vårt generella välstånd framgångsrikt. Nu bestämmer partierna själva om partibidrag. Personligen tycker jag det är en dålig ordning. Om partierna återigen blir mer beroende av enskilda invånares goda vilja stärks sannolikt också demokratin. Då tvingas de flesta partier jobba mer utåt än inåt.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Riksdagspartiernas_medlemsutveckling
https://www.expressen.se/nyheter/sa-beroende-ar-partierna-av-bidrag-fran-statskassan/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-regler-anonyma-partibidrag-forbjuds?nyhetsmeny=1
Dagens kalkon
Regeringen. Tyvärr fungerar nog marknadsföringspolitiken att den nationella regeringen satsar hit och dit i valrörelsen. Jag tycker dock illa om den här typen av röstfiskeri. Den är lika osund som alla riktade statsbidrag till kommunerna. Det enda statens chefer, regeringen, borde göra är att till exempel säga att vi förstärker kommunerna med X kronor. Varje kommun borde själv få avgöra var pengarna gör störst nytta i just den unika kommunen. 350 miljoner extra till äldreomsorgen är mycket pengar, men hur mycket är det egentligen per kommun? Om vi förenklar och säger att varje kommun, av våra 290 kommuner, får dela på beloppet så blir det en budgetförstärkning per år motsvarande 1,2 miljoner kronor per kommun.
https://www.expressen.se/nyheter/nu-presenteras-varbudgeten/
https://www.expressen.se/ledare/finansministern-gar-till-val-pa-att-latsas-kunna-trolla/

Dagens stjärnor
kvalitativa medier som återigen börjar ha råd med mer värdeskapande och viktig journalistik. Tack vare elektroniska prenumerationer får några av "gammelmedierna" den målgruppskännedom som gör att de har en chans att konkurrera med Facebook och Google om annonsintäkter.
http://www.gp.se/ledare/de-demoniserande-drevens-gissel-1.5617194

Ann-Charlotte Martéus. Även hon räknar beskrivande på vallöftena som kan låta bra men som är små smulor för att kortsiktigt lösa Kompetensbristen.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/hoppsan-de-aldre-behovs-visst-anda-tankte-andersson/

måndag 16 april 2018

Den ljusnande framtiden är vår

Begränsade resurser men enorma möjligheter
Mycket av det vi människor behöver för våra moderna liv bygger på ändliga resurser. Det är fakta. Inte minst är all modern elektronik, som i allt större utsträckning styr våra liv, helt beroende av en mängd olika metaller som finns i begränsad utsträckning och i ett fåtal länder runt om på vår jord. En betydligt bättre hushållning av alla dessa begränsade resurser är nödvändig. Det innebär bland annat en mycket större delningsekonomi och bättre återanvändning av allt skräp vi skapar. Med denna insikt är det tveklöst en fantastik tid vi lever i med massor av nya möjligheter och i en verklighet där många av oss får allt längre och friskare liv.

Jag blir allt mer övertygad om att vår ljusa framtid ligger i händerna på vår förmåga att skapa en omfattande delningsekonomi. Delningsekonomin gör att vi kan upprätthålla en hög generell välfärd utan att allt fler som klassas som medelklass i världen kör slut på våra naturtillgångar. Delningsekonomin frigör också massor av privat kapital som istället kan omsättas inom tjänsteindustrin. Håll med om att det är korkat att ha en dyr egen bil som i genomsnitt enbart används 5% av ett dygn! När infrastrukturen finns för tillräckligt stor tillgänglighet av lånebilar kommer jag garanterat nyttja den tjänsten. Det är glädjande att staten försöker förhålla sig positiv till delningsekonomin. Samtidigt är jag skeptisk till deras ärliga intention. Kortsiktigt har staten sannolikt mest panik över alla eventuellt förlorade skatteintäkter när vi köper allt mindre saker och istället allt mer tjänster.

En del av denna fantastiska tid som stundar med delningsekonomi är att vi mellan generationer kan dela kunskaper som aldrig förr! Våra barn kan lära oss äldre teknikens möjligheter och vi äldre, och väldigt mycket mer erfarna, kan genom samtal bidra till att bygga barnens klokhet. Efter en helg med två yngre flickor kan jag konstatera att vi lever i en fantastisk tid med massor av möjligheter mot en bättre framtid. Bland annat du och jag avgör hur positiv vår framtid blir. Ingen annan fixar den åt oss, det får vi bidra till själva.
https://digital.di.se/artikel/har-ar-de-hetaste-trenderna-och-bolagen-i-sveriges-vaxande-delningsekonomi
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201726/

Dagens kalkon
Trendälskare som inte tillräckligt tar del av befintlig forskning. Tveklöst leder stora öppna kontorslokaler till minskade dyra kontorsytor per person. Det är inte det samma som att värdet av det som människor ska prestera förbättras. Hyreskostnader är betydligt lägre än arbetskraftskostnader. Resultatet av stora öppna kontorslösningar kan med andra ord bli betydligt dyrare än vad konceptets förespråkare argumenterar för. Uppsala kommuns nya stadshus ska bli ett stort öppet landskap. Vi får se hur effektivt det blir. Allt fler företag inom näringslivet börjar lämna kontorslösningar med omfattande delade ytor. Som vanligt är inget svart eller vitt. Vissa yrkesroller passar bättre än andra för öppna kontorslandskap.
https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-vi-trivs-samst-i-oppna-landskap/

Dagens stjärna
Johan Ehrenberg. Jag delar absolut inte allt han tycker i artikeln men håller med om logiken att skatteverktyget har en självklar roll för politiskt ledarskap som vill ersätta dåligt med bättre. Personligen är jag ingen förbudsivrare utan tycker att det är bättre att låta prissättning påverka hur dyr konsumtion av miljöförstörande produkter är.
https://www.etc.se/ledare/allt-rent-och-gott-ska-vara-billigare-allt-smutsigt

Vi kan i stor utsträckning påverka hur vår framtid blir. Både individuellt och som delar av ett samhälle. Den som satsar mycket på en hobby kan bli en av världens bästa inom det området. Den som studerar flitigt ökar sina chanser att jobba med något som ger mycket energi och riklig ekonomisk ersättning och så vidare. Samtidigt är världen full med över 7,3 miljarder andra människor som har sin agenda. Och alla dessa över 7,3 miljarder människor är delar av mer eller mindre framgångsrika samhällsbyggen. Alla individer och samhällen konkurrerar, det är en del av den verklighet vi lever i. I den konkurrensen tror jag att politiken kan göra mycket mer nytta genom att använda skatter klokt. Skattesystemet har stor betydelse för ett samhälles konkurrenskraft.
https://www.svd.se/rorlighetsmani-har-ersatt-var-framtidstro

söndag 15 april 2018

Arbetslöshet och skuggtillvaro göder brottslighet

Anställningsbar
Att hänvisa till religiös tro för att man till exempel vägrar hälsa på en kollega eller en kund kan tyckas som en trivial fråga. Det är den inte. Särskilt inte i ett land som har ett i jämfört med många andra länder generöst bidragssystem för arbetsföra människor som inte kan få ett jobb. Så länge som olika grupper i samhället, med mycket särskilda levnadssätt än andra, kan vara självförsörjande är det inte ett stort problem om grupperna lever segregerat. Personligen tycker jag att en förstärkt segregation är en negativ utveckling då jag tror på mångfald utifrån en tydlig gemensam värdegrund. Och bostadsområden som inte bara har till exempel rika eller socioekonomiskt svaga invånare. Personligen anser jag det klokt att oavsett problemens storlek motverka kraftig segregation, omfattande segregation leder ofta mot allt större motsättningar mellan grupper.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-arbetsplatser-ska-inte-tvingas-anpassa-sig-efter-religi%C3%B6sa-krav-1.5577769

Alla våra skolor måste klara av att matcha fram elever mot självförsörjning. Den segregation som redan är ett växande faktum i Sverige vittnar tydligt om politikens misslyckanden. Inte minst allvarligt är det att hopplösheten breder ut sig bland allt fler i våra utanförskapsområden. Nedan artikel ger lite ”Svenska Akademien”-känsla kopplad till det politiska ledarskapet. Var är lösningskonferensen jag under flera år efterfrågat? Var är de nödvändiga reformer som kan bryta denna destruktiva utveckling? Väldigt många invånare i våra utanförskapsområden lever på försörjningsstöd, och antalet växer oroande fort. Den absolut bästa värdeskapande reformen är att införa obligatoriska Inkluderingsjobb för arbetsföra som varit arbetslösa över 6 månader och som lever på försörjningsstöd! Det är sjukt att inte detta är en självklarhet.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sverige-har-redan-glidit-isar-vad-an-politiker-sager/

För många personer som inte kan försörja sig genom laglig företagsverksamhet eller få en anställning är bidragsberoende eller andra alternativ nödvändiga. Andra alternativ kommer ofta att vara kriminella, i en eller annan form.
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html
https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052658/1371914741967/15+Framv%C3%A4xten+av+och+k%C3%A4nnetecken+hos+den+organiserade+brottsligheten+i+Sverige.pdf

Dagens kalkon
Regeringen. Lyssna på Polisen och sluta mesa med ungdomsbrottslingar som begår grova brott. De måste få ta ett större eget ansvar. Samtidigt är det också ett sätt att bättre bekämpa grov organiserad brottslighet som utnyttjar att ungdomar kommer mycket lindrigare undan än myndiga när de omhändertas eller döms. Organiserad brottslighet handlar om pengar och åter pengar. I jakten på pengar från kriminell verksamhet är alla socialt svaga personer attraktiva offer. Unga människor i utanförskapsområden och människor som lever olagligt i Sverige är tacksamma offer för skrupelfria män. Förutom att sluta mesa med grovt kriminella ungdomar måste insatserna för att beslagta kriminellas tillgångar intensifieras. Om det inte går att leva gott för dem högst upp i den kriminella pyramiden kommer de sannolikt att ägna sig åt annat.
https://www.expressen.se/ledare/stang-svangdorrarna-for-unga-kriminella/
Det är dags för alla rikspolitiker och naivister att erkänna att vi har fått en mycket grövre brottslighet än tidigare runt om i Sverige. Och att den grova brottsligheten ökat och sannolikt fortsätter att öka trots Polisens försök att bryta utvecklingen. I takt med att svenska parallellsamhällen tillåts växa kommer också brottsligheten att öka. Det är en mycket sannolik utveckling eftersom dessa människor saknar andra alternativ.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/skottlossning-p%C3%A5-hisingen-1.5577784
https://www.expressen.se/nyheter/explosion-nara-polishuset-i-uppsala-bombgruppen-tillkallad/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/explosion-i-uppsala-1
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6927482
Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Bra att C, M, L och KD fortsätter att vara tydliga med att de anser sig kunna samarbeta i regeringsställning. Regeringsfrågan är dock mycket komplex i det sannolika valutfall vi får i 2018 års riksdagsval. Sverigedemokraterna blir mycket sannolikt ”kungamakare” oavsett vad övriga partier tycker. Samtidigt är landet i behov av omfattande reformer. ”Landets kommuner och landsting står inför ett stålbad. Inte minst för att säkra välfärden behövs en ny skattereform som ser till att behoven täcks, utan att minska drivkrafterna till arbete. En närbesläktad uppgift som behöver lösas under nästa mandatperiod är den dysfunktionella bostadspolitiken.” Om inte de fyra Allianspartierna tydligt kan lösa ut de för väljarna viktigaste sakfrågorna gynnas i nuläget bara ett parti, ”De enda som tjänar på en sådan ovisshet är Sverigedemokraterna.” Om inte Alliansen innan valet löser ut dessa viktiga frågor förstår jag inte hur de tänker. Är det bara ett ”chicken race” om att inte få axla skulden för att ha spräckt Alliansen?

lördag 14 april 2018

Proxykrig

Maktkamper
Sedan människans stund på jorden har vi konkurrerat om makten. Idag är inget undantag utan det ”enda” som skiljer är att vi har extremt mycket kraftfullare vapen än förr, och vi är snart 10 miljarder människor på vår jord.

Igår såg jag en pjäs på Uppsala stadsteater, Rickard III. Den var blodig och mörk. Den hårda, onda, lömska och skrupellösa segrade. Inte den kloke och ansvarsfulle. Makten framför allt. Det onda vann före det mindre onda. Inte som i de flesta filmer där ”de goda” oftast vinner. Men är det enkelt att veta vem som är ond eller god? Hur mycket styrs du av din egen känsla av grupptillhörighet när du dömer? Rickard III är värd att se. Imponerande hur de kommer ihåg replikerna under två timmar utan paus. Också imponerande hur mycket de lyckas göra av en initialt mycket enkel scen.

Nu har USA, Storbritannien och Frankrike direkt gett sig in i Syrienkonflikten. Nu har vi förenklat inte längre ett proxykrig mellan Saudi-Arabien/USA och Iran/Ryssland i Syrien. Nu har vi en direkt maktkamp mellan dessa parter. Stackars stackars syrier, oavsett vem de håller på. Proxykrig innebär att främmande makter slåss mot varandra genom ombud på annans mark.

Försök föreställa dig att USA och Kina brakar ihop i Sverige. I början stöttar de indirekt olika falanger som slåss om makten. När halva Stockholm och Uppsala är i ruiner växlar de upp och börjar anfalla varandra direkt med robotar, drönare och flyganfall. Stockholmare efter Stockholmare lemlästas och dör. Krig är alltid tragiska. I ett Europa som inte lyckas hålla ihop bättre är det inte ett otänkbart scenario att nästa stora proxykrig blir mellan USA och Kina i Europa. Skulle du välja att kriga på egen eller annans mark om du anser det oundvikligt att mäta krafterna i krig?
https://www.aftonbladet.se/tv/a/249728
https://www.expressen.se/nyheter/usa-har-anfallit-syrien-explosioner-i-damaskus/
https://www.svd.se/ryssland-risk-for-proxykrig-i-syrien
http://bloggar.aftonbladet.se/utrikesbloggen/2016/10/vad-ar-skillnaden-pa-det-usa-gor-i-jemen-mot-det-ryssland-gor-i-syrien/
Vad är sant? Vad är falskt? Precis som inom näringslivet kan vi med fördel tillämpa en kostnads/intäkts-kalkyl per inblandad part för att öka chanserna att bättre se sanningen. Precis som vid brottsbekämpning är det bland annat klokt att följa pengaflöden. Vem tjänar mest på att något händer? Kan det ofta vara så enkelt att förstå vem/vilka som ligger bakom till exempel en kemisk attack?
https://www.google.se/amp/s/www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-us-tensions-live-updates-syria-trump-theresa-may-assad-action-chemical-latest-a8302341.html%3famp

Jag tillämpar alltid kritiskt tänkande till allt som händer. I ljuset av konflikterna med ryssarna kan jag till exempel inte tänka mig att ryssarna skulle misslyckas med att eliminera de två ryssarna i England om de velat. Tror du att Putins gäng skulle ta alla de risker liknande mord innebär utan att avsluta jobbet? Som jag har förstått det är båda offren påväg mot att bli helt ok. Håll med om att det inte ”luktar” riktigt bra.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6901199

Min poäng är inte att stå på ryssarnas eller någon annans sida i olika konflikter! Jag är för dåligt insatt för att ha en stark egen uppfattning. Min poäng är att du och jag gör klokt i att även vara mycket skeptiska över vilka budskap västerländska makter kommunicerar. Det är naivt att tro att västländer är fria från fult maktspel fullt av egenintressen. Du kanske är så ung att du inte upplevde USA och Storbritanniens ensidiga anfall mot Irak. Under Busch jr. Och Tony Blairs ledning avsattes en diktator men hur gick det sen? Och vilken var USAs och Storbritanniens befolkningspropaganda för att rättfärdiga ett anfall? ”Weapons of mass destruction” i händerna på en farlig diktator som nyss varit kompis. Det visade sig under ledning av FNs utredare Hans Blix att Hussein inte hade den typ av massförstörelsevapen som Busch och Blair rättfärdigade kriget med. Vilken intäkts och kostnadskalkyl låg till grund för anfallet? Blackwaters kanske. Nästan en enig värld röstade emot att anfalla Irak i FN, det struntade Busch jr och Blair i.
https://www.google.se/amp/s/www.independent.co.uk/news/uk/home-news/tony-blair-misrepresented-intelligence-on-weapons-of-mass-destruction-to-gain-approval-for-iraq-war-a6713401.html%3famp
https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2004/03/18_blix.shtml

Dagens kalkon
De som förespråkar en regering med S och M. Det skulle onekligen vara att ta kortsiktigt ansvar i en svår demokratisk situation. Samtidigt anser jag att det långsiktigt är en lika dum väg framåt som Decemberöverenskommelsen var. Förutom att ett liknande samarbete skulle bli som jag föreställer mig ett Sado-masokistiskt förhållande skulle det sannolikt långsiktigt sluta i något riktigt tråkigt för svenskarna. Om S och M efter ett sådant samarbete skulle tappa 50% av väljarna, var går de väljarna?
https://www.expressen.se/ledare/har-ar-argumenten-for-en-s-m-regering/
http://www.familjeliv.se/forum/thread/70243740-forklara-sm


Dagens stjärna
Karin Pihl. Ja, för att försvara vår konkurrenskraft, vår trygghet och vårt generella välstånd behövs fler pragmatiska ledande politiker. Kryssa dem som finns runt om i landet i kommande val!
https://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/sverige-behover-fler-principlosa-politiker/

fredag 13 april 2018

Våra barn är vår framtid

Floskler
Det är ingen överdrift att påstå att det finns gott om floskler i många debattsammanhang. "Våra barn är vår framtid" kvalar in som en floskel om det inte kläs med konkreta exempel på varför det är sant. Det är våra barn som i framtiden ska vara viktiga företagare eller anställda inom näringsliv eller offentliga verksamheter. Deras bildning och lösningsförmåga blir avgörande för hur just vårt samhälle kan utvecklas för att efterföljande generationer ska ta över något bättre. Det befintliga pensionssystemet förutsätter också att kommande skattebetalare bidrar mycket för att dagens invånare i medelåldern ska få någon bra pension.


Självklart ska kraven på kunskapsutveckling vara höga. Få människor når sin fulla potential utan att man matchas med höga förväntningar. Samtidigt är det vansinnigt om ribban sätts så högt att det endast är extremt få särbegåvade barn som kan klara av problemlösningar inom ett enskilt ämne. Skolan ska självklart uppmuntra alla elever så långt som möjligt. Det är inte att uppmuntra ens de eleverna med störst relevant begåvning genom att ge dem uppgifter på en orimligt abstrakt nivå. Istället ska självklart skolan klara av sitt individuella uppdrag att säkerställa att till exempel särbegåvade matematiska genier erbjuds plattformar för att avancera i egen möjlig takt. Boscanins reflektioner nedan är värdefulla.
"Stefan Sellbjer, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, lät nyligen 33 professorer utföra ett blindtest där de fick bedöma om ett antal kunskapskrav kom från grundskolan, gymnasieskolan eller universitetet. Frågeställningarna som elever i grundskolan fick var så abstrakta att professorerna trodde att de kom från universitetet."
https://www.synonymer.se/sv-syn/floskel
http://www.gp.se/ledare/boscanin-skolan-f%C3%A5r-inte-bli-kravl%C3%B6s-1.5588779
Det institutionella bildningsäventyret börjar för våra barn inom förskolan. Även där finns gott om utmaningar. Även inom förskolan trycker vissa på om att alla barn ska få gå i samma skola. Återigen en fantastisk vision men inte en konstruktiv väg framåt om våra barn enskilt ska utvecklas så bra som möjligt utifrån individuell förmåga.


En ständigt återkommande utmaning inom förskolan är platsbrist i närheten av där föräldrarna bor. Och barnen blir allt fler per förskola för att försöka undvika att några blir utan plats. I Uppsala har många föräldrar tvingats vara hemma längre än planerat för att inte förskoleplats funnits tillgänglig. Platsgarantin låter fin på pappret men ord på papper och verkligheter är två olika saker. Att i tider med platsbrist är det extremt provocerande, mot föräldrar och arbetsgivare som drabbas av platsbrister, om kommuner ägnar sig åt ideologiskt motstånd mot privata alternativ. Som alltid är det kvalitet och åter kvalitet för givna ersättningsnivåer per barn som ska stå i fokus. Inget annat. Väldigt ofta levererar privata alternativ både bättre kvalitet och klarar av att få en nödvändig liten vinst. "Vinster på skolverksamhet är fel", det är en annan floskel. Självklart ska inte skattepengar gå till en massa vinster om de inte blivit möjliga efter att efterfrågad kvalitet levererats. Och om staten och kommunerna ställer rimliga krav så kommer det inte vara möjligt att gå med stora vinster. Om en verksamhet ändå klarar av det säger det mer om konkurrenterna och vi ska glädjas över att ett privat alternativ visar att det går! Då finns chansen att övriga verksamheter också kan lära sig att arbeta smartare. Alternativa leverantörer av skattefinansierade tjänster är i grunden inte ett problem. Det blir ett problem om politiken och ansvariga tjänstemän upphandlar och följer upp på ett dåligt sätt.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-f%C3%B6rskolan-%C3%A4r-ett-r%C3%B6dgr%C3%B6nt-sorgebarn-1.5581597


Dagens kalkon
Anders Olsson. På P1 i morse sa han att Kungen hade uppmuntrat en lösning om att Danius skulle offras om Frostenson parallellt lämnade Svenska Akademien. Antingen är Olsson också en aktivist i Republikanska föreningen som såg sin chans att drämma till kungen eller så saknar han omdöme. Självklart ska han inte tala med media om vad han och kungen talat om för att försöka lösa en svår konflikt inom Svenska Akademien. I rollen som tillfällig "ständig sekreterare" får han ensam vara språkrör och inte försöka gömma sig bakom någon annan. Cirkus ´Svenska Akademien fortsätter. I samma P1 program kunde jag konstatera att Frostensons anhängare verkar faktaresistenta. Typ "hon har inte gjort något fel, det är hennes man." Nej! Hon har läckt sekretessbelagd information om Nobelprisvinnare och hon har mot Akademiens regler tagit emot finansiella bidrag till en verksamhet som hon är delägare i. Suck!
https://www.svt.se/kultur/bok/sara-danius-lamnar-posten-som-standig-sekreterare-i-svenska-akademien-1
https://www.expressen.se/nyheter/kungens-krav-pa-akademien-efter-sara-danius-avgang/
https://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/hon-fick-decennier-av-otvattad-byk-i-knat/


Dagens stjärna
Therese Vänerljung. Bra att hon som förälder och engagerad samhällsinvånare säger ifrån! Det är helt galet hur illa vi sköter skolan. Det viktigaste uppdraget för skolan är att bidra till att varje enskild elev kan nå sin fulla bildningspotiential. Om man tar den enkla vägen framåt och inser att ingen elev får enskild undervisning måste man inse att inte alla, oavsett funktionsnedsättningar, kan gå i varje klass. Det är en underbar vision men inte alls förenligt med att maximera möjligheterna att bilda varje elev. Och självklart ska inte elever som ständigt kränker andra elever tillåtas fortsätta att göra det för att en rektor och ansvariga politiker gömmer sig bakom några regler. "Vi kan inte och får inte, enligt dagens skolsystem, ta bort någon elev eftersom alla ska inkluderas och skolan ska anpassas efter alla elevers behov. Min följdfråga var: Om våldet fortsätter, vad kan ni göra då? Ingenting, som skolsystemet ser ut idag, enligt skolkuratorn och läraren jag samtalade med." Ja, var går gränserna?
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ar-det-rimligt-att-alla-elever-ska-inkluderas-i-skolan-21630
Och i Uppsala vill S, MP och V avveckla specialskolorna.......

torsdag 12 april 2018

Långt och friskt liv

Allt fler lever längre i Sverige
Det är fantastiskt att allt fler svenskar lever allt längre. Allt fler lever också länge utan större hälsoproblem. Fakta är naturligt att en mycket stor del av våra omsorgs- och vårdkostnader är kopplade till multisjuka äldre invånare. Samtidigt är fakta att en mycket stor andel av våra äldsta invånare mår utmärkt och har inte behov av offentlig omsorg och vård. En allt större andel av Sveriges befolkning är +65 år. Nedan artikel är viktig och talar ett tydligt språk, självklart är alla våra äldre enorma tillgångar som vi måste bli betydligt bättre på att inkludera i välståndsbygget. Väldigt många som passerat pensionssträcket vill fortsätta att arbeta, det måste bli mer självklart att erbjuda sådana möjligheter.
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/studie-att-bli-aldre-kan-gora-dig-mer-kreativ/
Samtidigt som vi betydligt bättre än nu måste öppna upp arbetsmarknaden för alla genom nytänkande behöver vi också bli betydligt bättre på att ge de få i behov av omsorg och vård det stöd som ger bäst resultat. En del av detta viktiga förbättringsarbete är att kraftigt förstärka vårdens geriatriska kompetens. Det vill säga den särskilda kompetensen att ge våra äldsta, och ofta multisjuka, invånare en vård som förstår just denna grupps särskilda situation och behov. I Sverige kan också fantastiska förbättringar skapas genom att få vårdkedjorna mellan olika vårdgivare att fungera betydligt bättre än idag. Inte minst kostnadsbesparingarna är stora om kommuner och regioner/landsting blir betydligt bättre på individcentrerad vård än idag.
http://geriatriskafonden.se/om-aldrande/
Förutom att bättre ge äldre möjligheten att fortsätta jobba, och betydligt bättre geriatrisk kompetens, är det förebyggande friskvårdsarbetet av central betydelse för vårt individuella välbefinnande. Mycket mer behöver göras för att stimulera oss människor att på många olika sätt öka chanserna för långa och friska liv. Inte minst Uppsala kommuns träffpunkter är sociala mötesplatser som bidrar i detta viktiga arbete. Varje månad vi håller oss friska och självständiga i livet är både extremt värdefullt för enskilda människor och utmärkt för samhällsekonomin.
http://www.vetenskaphalsa.se/tag/friskt-aldrande/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/traffpunkter-for-dig-over-65-ar/
Dagens kalkoner
De som inte anser att vi måste kunna säkerställa ett tryggt åldrande för alla våra äldsta invånare.
https://www.expressen.se/dinapengar/svenska-pensionarer-ar-fattigast-i-norden/
Dagens stjärna
Mary 96 år, snart 97. Fantastisk kvinna och en utmärkt förebild för människor som gärna lever länge och friskt. Dans är nyttigt både för kropp och själ.
https://www.svtplay.se/video/17592778/fraga-doktorn/fraga-doktorn-sasong-21-bowla-till-100-ar?cmpid=del:em:04-09-2018:fraga-doktorn:pla:lp-app

onsdag 11 april 2018

Bomber och granater mot en ny tid

Fokus måste flyttas från bidrag till att snabbt kunna bidra
Sverige har fortsatt mycket stora möjligheter att vara ett land som kan skapa massor av bra individuella möjligheter för sina invånare framöver. Det är dock inget som händer av sig själv. Den verkligheten måste ständigt förtjänas. Företagande och mycket hög sysselsättningsnivå på arbetsmarknaden avgör

De två centrala orden, de mest betydelsefulla, i vårt samhälle är kärlek och konkurrenskraft. 2K! Om vi är konkurrenskraftiga som individer och samhällen tror jag att vi också är mer kärleksfulla mot vår omgivning. Vad tycker du? Tveklöst kräver konkurrenskraften att vi ändrar flers inställning från bidragstänk till fokus på bidratänk! Inkluderingsarbetet kopplat till nyanlända måste skyndsamt förbättras, annars bromsar vi inom kort kraftigt in i takt med att många kommuner får mycket växande behov av utbelningar av försörjningsstöd. Mycket bra att C, M, MP och V på riksnivå vill skapa mycket effektivare vägar mot självförsörjning för bland annat skoltrötta.
https://lararnastidning.se/alliansen-foreslar-tvaarig-yrkesutbildning-for-skoltrotta/
På en arbetsmarknad är det arbetsgivare som avgör vilka personer som möter deras medarbetarkrav. Idag har vi en arbetsmarknad med brist på eftertraktad personal samtidigt som behovet av försörjningsstöd, bidrag, kraftigt ökar. Vi måste därför mycket bättre öka incitamenten att bli anställningsbar. Samtidigt måste det bli enklare att för våra invånare att erbjuda sina tjänster som företagare.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-stoppa-de-dubbla-bidragen-1.5550916
https://lararnastidning.se/alliansen-foreslar-tvaarig-yrkesutbildning-for-skoltrotta/

Dagens kalkon
Regeringen.
Sverige har en reglerad invandring och alla partier säger sig stå bakom det. Det är inte svårt att föreställa sig hur sårbara människor blir som lever laglöst i ett land. Det är inte heller svårt att föreställa sig vilka samhällsproblem som ett stort antal personer som lever olagligt i ett land skapar. Sannolikheten är hög att de utnyttjas av osunda verksamheter i olika former. Sannolikheten är stor att det ägnar sig åt brottslig verksamhet för att överleva. Vi kan göra mycket för att Sverige och dess delar ska hamna rätt och långsiktigt stärks igen. Den återhämtningen handlar då om att bland annat betydligt bättre integrera och inkludera alla som rättvist fått uppehållstillstånd. Om vi får ett allt större skuggsamhälle blir återhämtningsmöjligheterna kraftigt försvagade. Är det svårt att förstå?
https://www.expressen.se/ledare/vad-hande-med-ygemans-mal-om-80-000-utvisningar/

Att demokratin är i kris exemplifieras också med att Socialdemokraterna uppenbarligen inte använder ett utifrån- och in perspektiv med hur partier arbetar. Egna vänskapsband tycks viktigare än att säkerställa ett starkt förtroende bland de invånare partiets verksamhet ska tjäna. Är Anna Johansson det bästa Socialdemokraterna kan erbjuda Göteborgarna och svenskarna som ledande politisk företrädare med plats i riksdagen efter valet 2018? Bidrar liknande urvalsprocesser till att stärka demokratin?
http://www.gp.se/ledare/cwejman-s%C3%A5-bel%C3%B6nas-d%C3%A5rskap-i-g%C3%B6teborg-1.5564654

Rikspolitikens stora misslyckanden exemplifieras också med två sprängdåd i Uppsala inom 48 timmar. Ett mot en kommunal verksamhet och ett mot en lokal i anslutning till bostäder. Uppsala och Sverige behöver ett nytt ledarskap! Framtiden kan bli fantastiskt. Om det blir så avgör vi själva! Vackra ord räcker inte, bättre handlingskraft krävs. Uppsalabornas frihet begränsas allt mer i takt med att trygghetskänslan försvagas. Helt oacceptabel utveckling!
https://www.expressen.se/nyheter/hog-small-i-centrala-uppsala/

Dagens stjärnor
Våra poliser. De allra flesta gör så gott de kan trots att myndigheten har varit misskött länge. Heja alla poliser som sköter sina uppdrag respektfullt.
https://polisen.setisdag 10 april 2018

Ordens betydelse

Språket har stor betydelse
I en tid där mycket av kommunikationen mellan oss människor, och från media ut till sina följare, är väldigt kortfattad har orden allt större betydelse. Med längre texter och längre intervjuer kan nyanser beskrivas och ställningstaganden bättre motiveras än med "one liners" som förenklar på ett sätt som i praktiken ofta är ohållbara positioner. Inte minst får de kortfattade orden större betydelse för människor som inte växt upp med ett särskilt språk som är rådande i ett särskilt samhälle.

Jag tycker att det är klokt av den kompetente och erfarne Nils Lundgren att kraftigt markera mot hur illa ord idag hanteras inom politiken. Särskilt när orden inte ges entydiga betydelser. Om ett ord ska stå för ett ställningstagande perspektiv måste det göra det konsekvent hos politiker, annars saknas trovärdighet. Något som anses dåligt i de flesta sammanhang kan inte anses bra bara för att det ibland passar för att försöka röstmaximera. Bland annat ordet moralisera använder Lundgren som exempel.
"Moralisera: Det är vanligt att säga att vi inte skall moralisera. Men om jag då påpekar att jag blir moraliskt indignerad över hur kvinnor i beroendeställning har utnyttjats sexuellt av manliga chefer, som metoo-rörelsen har visat, anser alla att det är rätt. Att förespråka moraliskt beteende är att tala för ett gott civilsamhälle. Vi skall moralisera!"
Man kan tycka vad man vill om Svenska akademien som institution och dess nuvarande enskilda ledamöter. En sak är säker och det är att de haft, och har, en särställning i Sverige att tolka och bedöma sammansatta ord. Bland annat genom sitt uppdrag att årligen utse litteraturpristagare till Nobels minne. Det är ett viktigt uppdrag inte ”bara” för den institutionen utan för varumärket Sverige hur det uppdraget sköts. Dessutom har tydligen Akademien förbud mot att bevilja närståendes ekonomiska bidrag. Tveklöst finns personkonflikter bland ordkonstnärerna i Svenska akademien. Det rättfärdigar dock inte att en tidigare så kallad ”ständig sekreterare” gör ett debattnedslag utan att nämna grava missförhållanden kopplat till nobelprisutnämningar och vänskapskorruption. Visst kan vi förvänta oss bättre av ”ordens väktare”! Kan det vara så att dagens ”ständige sekreterare” bär på så mycket moral och etik att hon faller i onåd för att hon tycker att stadgar ska följas och att läckor om vem som vunnit årets pris inte får läcka ut i förtid? Undrar jag vad Engdahls fru tycker om detta debattinlägg....
https://www.expressen.se/kultur/ide/jag-forfaras-over-raheten-i-akademiens-maktkamp/

Dagens kalkon
Alternativ för Sverige. Den politiska kartan kommer sannolikt att ritas om ordentligt efter valen 2018. Vår konkurrenskraft och våra möjligheter att förbättra sammanhållningen bland våra invånare stärks dock inte av protektionistiska och främlingsfientliga partier.

Dagens stjärna
Sofie Löwenmark. Ja, det är ett stort misslyckande att inte staten och relevanta kommuner för länge sedan insett att det krävs produktion av många kvalitativa men också prisvärda bostäder som ekonomiskt svaga har råd med! Hur har det varit svårt att förstå för länge sedan? Vi talar om unga med behov av ett förstagångsboende, om äldre med låga pensioner, om nysvenskar som ska etablera sig bra i Sverige och allmänt socioekonomiskt svaga personer. Bifogat två artiklar i ämnet. En som jag och några andra kommunalråd skrev förra sommaren. Då var det väldigt få som lyfte frågan om detta viktiga
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/bostadsbristen-kan-leda-till-farliga-motsattningar/
https://www.svd.se/bygg-bostader-som-vanligt-folk-har-rad-med

måndag 9 april 2018

Fri från smärta och fri från förmynderi

Vilka begränsningar av rätt är rimliga för myndiga personer?
Så länge vi håller oss inom lagens ramar är vi fria att leva våra liv mycket fritt i Sverige. En frihet det är dumt att ta för självklar. Vi lever våra liv mer eller mindre olika. Och kopplat till tycke och smak tycker vi att vissa lever dem mer i vår smak än andra. Visst är det en underbar ordning att vi har väldigt stora frihetstyglar i Sverige? Men trots att vi klassas som myndiga får vi inte besluta om att vi önskar dödshjälp och efter en ordentlig process också kan få hjälp att möta döden mer värdigt än vad alternativen erbjuder. Det är inte en acceptabel ordning i ett samhälle som gärna ser sig som mycket medmänskligt.
https://www.synonymer.se/sv-syn/myndig
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/myndig

Du vet väl att den största gruppen bland dem som tar sitt eget liv är personer i min ålder? Varje självmord tycker jag är en tragedi. Varje människa som tar sitt liv bär på sin egen berättelse. Många kan säkert räddas om vi andra runt omkring förstår hur de mår och visar att vi bryr oss. Andra har faktiskt lidanden som bedömts som oundvikliga och med relativ kort tid kvar att leva om de inte väljer att ta sitt eget liv. I nedan länk kan vi läsa: ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.” och "Nollvisionen om självmord är dock omstridd eftersom ett sådan mål kommer i konflikt med individens rätt till självbestämmande." Det är en fin vision. En väg som bättre bär mot målet är att tillåta väldigt reglerad dödshjälp för kraftigt fysiskt lidande personer.
https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/om-sjalvmord/fakta-om-sjalvmord/

Även om vi alla har möjligheten att varje dag ta vårt liv är det som tur är väldigt få som gör det. Men det finns starka föreställningar om människor som tar sina liv. Inte minst religiösa tolkningar som ser det som något väldigt fult att begå en sådan handling. Av vissa ses det till och med som ett brott mot Gud. Men hur kan man tro att en högre makt tycker att det är bra att en människa som till exempel fått max tre månader kvar att leva, och som lider av massor av kraftiga smärtor, gör något gott i att lida fruktansvärt sin sista tid i livet? Under tiden när de stora religionerna växte fram var människans verklighet en helt annan än idag. Att skuldbelägga svårt lidande människor som vill slippa kraftig smärta på ett liknande sätt anser jag vara väldigt inhumant.
https://www.gotquestions.org/Svenska/Biblisk-sjalvmord.html
http://www.yvonnesjostrand.com/sjaelvmord

Ett planerat självmord kan tveklöst ses som ett rationellt personligt beslut av till exempel en extremt fysiskt, inte psykiskt, lidande person. Varför ska då den personen behöva köra in i en vägg, skjuta sig, ta tabletter, hänga sig eller på annat sätt behöva ta sitt liv istället för att under ordnade former få hjälp att dö? Det är sannolikt ingen överdrift att tro att 10% av runt 1,500 som årligen tar sina liv tillhör gruppen människor som har en mycket kort tid kvar i livet och som lider extremt mycket. Det skulle innebära 150 personer, och dess eventuella vänner och anhöriga, som skulle kunna få ett värdigare avslut på denna stund på jorden.
http://psykologtidningen.se/2017/11/06/forandrad-syn-pa-sjalvmord/

Alice Teodorescu börjar så smått återvända som ledarskribent i den liberala Göteborgsposten. Det är bra. Hon vågar ständigt ta i känsliga men mycket viktiga frågor. Varför ska jag berövas rätten att under mycket ordnade former få hjälp att dö om jag är obotligt sjuk, eller väldigt gammal, med fruktansvärda regelbundna smärtor? Var finns medmänskligheten i ett sådant ställningstagande? Var finns den liberala ideologin?
"Men trots komplexiteten och det faktum att bägge hållningar har goda argument för sig framstår det ur ett frihetsperspektiv som rimligt att man också i Sverige ska införa dödshjälp för den som är myndig; ty också den som är svårt sjuk måste få ha rätt att bestämma över sitt liv. Dovstads linje, som det är enkelt att instämma i för den som värnar om den enskildes frihet och autonomi, låter sig elegant sammanfattas: ”Den som är för frihet livets alla andra dagar måste också ta strid för att friheten ska innefatta även den sista.”"
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-r%C3%A4tten-till-livet-b%C3%B6r-innefatta-r%C3%A4tten-till-d%C3%B6den-1.5525226
Hur många tragiska självmord och hur mycket lidande skulle vi slippa om vi får en självklar rätt att under ordnade former få rätt till dödshjälp? Vi talar sannolikt om väldigt många människor som skulle få värdigare avslut på sina liv. Jag vill ha den rätten över mitt liv. Mitt liv är mitt och ingen annans. Om jag är utom långsiktigt hopp, lider så svårt att varje dag bara bjuder på ångest och kraftig smärta är det extremt inhumant att inte tillåta en lagstiftning som gör det möjligt för mig att få gå vidare till något nytt. Hur är det möjligt att detta inte är en självklar rätt i Sverige 2018?
Dagens kalkon
Karin Olsson. Jag börjar bli trött på genusperspektiv på allt. Det är identitetspolitik som inte är konstruktiv. Oavsett om det är en kvinna eller en man som gör fel ska de få stå till svars för det. Ibland väljer en verksamhet att se "ett fel som inget fel" om det inte upprepas. Om för många fel hamnar på bordet brukar det till sist få ett pris som den felande inte alltid gillar.
https://www.expressen.se/kultur/ide/sara-danius-drangar-ar-sjalva-inga-helgon/

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Som oftast är hon "påläst", analytisk, saklig och liberal i sina skarpa ledare. Alliansen gör helt rätt i att kräva stora reformer till hur uppdraget som Arbetsförmedlingen idag sköter ska skötas bättre i framtid. Det är dock viktigt att lära av tidigare misstag och ha rätt fokus, det vill säga relevanta invånares och skattebetalarnas bästa. Vi har inte råd med fler allt för ogenomtänkta reformer. Jag väljer att se Dahlbergs artikel som en vädjan till Alliansen på riksplanet om att inte hafsa fram något ogenomtänkt. Jag utgår ifrån att riktningen är den rätta och att ett slutligt förslag på ny lösning både inkluderar mer kraft till kommunerna och en mer resultatbaserad modell. Kommunerna kan med fördel stå för den kvalitetsgranskning av praktikplatser och liknande som Dahlberg adresserar.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/har-alliansen-inget-lart-av-sina-misstag/